سلام سایت فوق العاده دارین .
ببخشید میشه راجب این انیمه که راجب ایران هم ساختن یه نقد کامل کنید . ممنون
http://minitoons.ir/post/888-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%86-arslan-senki-2015