منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید چیست ؟

  1. حرف آخر
  2. اخبار حرف آخر
  3. منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید چیست ؟
بدون دیدگاه

منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید چیست ؟ برای داوطلبانی که در رشته تجربی درس میخوانند و یا سایر داوطلبان که قصد شرکت در گروه علوم تجربی در کنکور سراسری ۹۹ دارند آگاهی از منابع اختصاصی کنکور تجربی۹۹ یک امر ضروری می باشد. در صورتی که داوطلب تجربی در کنکور ۹۹ هستید باید بدانید که چه دروسی را مطالعه کنید. منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تا حدودی با هم متفاوت می باشد. ما در سایت حرف آخر اقدام به تهیه یه مقاله کامل در خصوص منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ به تفکیک نظام قدیم و نظام جدید نمودیم تا خیال شما داوطلبان را تا حد زیادی راحت کرده باشیم.

در صورتی که داوطلب تجربی در کنکور ۹۹ هستید باید بدانید که چه دروسی را مطالعه کنید. منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدیداگر مطالب حرف آخر را دنبال کرده باشید در مطالب قبل منابع عمومی کنکور ۹۹ را معرفی نمودیم و برای رشته ریاضی نیز منابه اختصاصی را معرفی کردیم در این مطلب منابع کنکور تجربی در دروس اختصاصی را معرفی می کنیم و در مطالب بعد نیز برای کنکور علوم انسانی نیز منابع اختصاصی کنکور را معرفی خواهیم کرد.

منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید

اگر از داوطلبان کنکور تجربی هستید و هم اکنون در این رشته در حال تحصیل می باشید و یا اینکه قصد شرکت در کنکور تجربی ۹۹ در نظام جدید را دارید باید کتاب ها و منابع معرفی شده زیر را بخوانید و خود را به آمادگی لازم برای کنکور برسانید:

الف ) منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ نظام جدید

اگر از داوطلبان کنکور تجربی هستید و هم اکنون در این رشته در حال تحصیل می باشید و یا اینکه قصد شرکت در کنکور تجربی ۹۹ در نظام جدید را دارید باید کتاب ها و منابع معرفی شده زیر را بخوانید و خود را به آمادگی لازم برای کنکور برسانید. همانطور که می دانید برای رشته تجربی و در دفترچه کنکور اختصاصی شما باید به سوالات ۳ بخش در ۳ درس پاسخ دهید. اولین بخش سوالات درس تجربی می باشد و بعد از آن درس فیزیک و بخش سوم سوالات مربوط به درس شیمی می باشد. در نتیجه برای داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور سراسری ۹۹ نظام جدید در رشته تجربی و فیزیک دارند منابع اصلی کنکور تجربی ۹۹ به شرح ذیل می باشد :

۱- زیست شناسی: منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ در درس زیست شناسی

کتاب زیست شناسی ۱ پایه دهم

کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم

کتاب زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم

۲- زمین شناسی : منابع اختصاصی کنکور تجربی۹۹ در درس زمین شناسی

کتاب زمین شناسی پایه یازدهم

۳- ریاضیات : منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ در درس ریاضیات

کتاب ریاضی۱ پایه دهم
کتاب ریاضی ۲ پایه یازدهم

کتاب ریاضی ۳ پایه دوازدهم

۴- فیزیک : منابع اختصاصی کنکور تجربی۹۹ در درس فیزیک

کتاب فیزیک ۱ و آزمایشکاه پایه دهم
کتاب فیزیک ۲ و آزمایشکاه پایه یازدهم
کتاب فیزیک ۳ و آزمایشکاه پایه دوازدهم (اختصاصی رشته تجربی )

۵- شیمی : منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ در درس شیمی

کتاب شیمی ۱ و آزمایشکاه پایه دهم
کتاب شیمی ۲ و آزمایشکاه پایه یازدهم
کتاب شیمی ۳ پایه دوازدهم

 

در صورتی که داوطلب تجربی در کنکور ۹۹ هستید باید بدانید که چه دروسی را مطالعه کنید. منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید

ب ) منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ نظام قدیم

اگر از داوطلبان کنکور تجربی هستید که فارغ التحصیل شده اید ویا اینکه به هر دلیل قصد شرکت در کنکورتجربی۹۹ در نظام قدیم دارید باید کتاب ها و منابع معرفی شده نظام قدیم که در زیر به شما معرفی می شود را بخوانید و خود را به آمادگی لازم برای کنکور برسانید. همانگونه که اطلاع دارید مانند سالهای قبل برای رشته تجربی و در دفترچه کنکور اختصاصی نظام قدیم همانند نظام جدید باید به سوالات ۵ درس در ۲ دفترچه اختصاصی پاسخ دهید. در نتیجه برای داوطلبانی که قصد شرکت در کنکورسراسری۹۹ در طرح نظام قدیم در رشته تجربی دارند منابع اختصاصی کنکورتجربی۹۹ به شرح ذیل می باشد :

 

۱- زیست شناسی: منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ در درس زیست شناسی

کتاب زیست شناسی ۲ و آزمایشگاه سال دوم دبیرستان

کتاب زیست شناسی ۳ و آزمایشگاه سال سوم دبیرستان

کتاب زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی

۲- زمین شناسی : منابع اختصاصی کنکور تجربی۹۹ در درس زمین شناسی

کتاب زمین شناسی سال سوم

کتاب علوم زمین دوره پیش دانشگاهی

۳- ریاضیات : منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ در درس ریاضیات

کتاب ریاضی ۲ سال دوم دبیرستان

کتاب هندسه ۱ سال دوم

کتاب آمار و مدلسازی سال سوم

کتاب ریاضی ۳ سال سوم دبیرستان (اختصاصی رشته تجربی)

کتاب ریاضی عمومی ۱ و ۲ پیش دانشگاهی

 

۴- فیزیک : منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ در درس فیزیک

کتاب فیزیک ۱ و آزمایشکاه سال اول دبیرستان
کتاب فیزیک ۲ و آزمایشکاه سال دوم دبیرستان
کتاب فیزیک ۳ و آزمایشکاه سال سوم دبیرستان (اختصاصی رشته تجربی)
کتاب فیزیک پیش دانشگاهی (اختصاصی رشته تجربی)

۵- شیمی : منابع اصلی کنکور تجربی۹۹ در درس شیمی

کتاب شیمی ۲ و آزمایشگاه سال دوم دبیرستان
کتاب شیمی ۳ سال سوم دبیرستان
کتاب شیمی پیش دانشگاهی

 

منابع اختصاصی کنکور

منابع کمک آموزشی پیشنهادی

منابع اختصاصی کنکور تجربی۹۹ کمک آموزشی پیشنهادی به داوطلبانی که قصد جدی برای قبولی در رشته های خوب و تاپ دانشگاه دارند. سعی کردیم که بهترین منبع های را با تکنولوژی جدید آموزشی دنیا برای داوطلبان گروه علوم تجربی و بر اساس اصول یادگیری ۲ نیمکره چپ و راست مغز برای داوطلبان تجربی کنکور۹۹ آماده کنیم. ای منابع و پکیج های آموزشی که بر اساس نیمکره راست و چپ به یادگیری و به خاطر سپاری بلند مدت آن کمک می کند شما را به سمت کنترل و مدیریت زمان در کنکور نیز هدایت می کند. در ادامه منابع کمک آموزشی را به صورت مجزا برای سه درس ریاضیات و فیزیک و شیمی برایتان به تفکیک نظام قدیم و جدید قرار داده ایم.

برای منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ منابع کمک آموزشی زیر پیشنهاد می شود:

۱- زیست شناسی : منابع کمک آموزشی پیشنهادی در درس زیست برای کنکور ۹۹

نظام جدید:

پکیج کامل زیست نظام جدید حرف آخر

نظام قدیم:

پکیج کامل زیست شناسی حرف آخر (نظام قدیم)

۲- ریاضیات: منابع کمک آموزشی پیشنهادی در درس ریاضی برای کنکور ۹۹

نظام جدید:

پکیج کامل ریاضی نظام جدید (رشته تجربی)

نظام قدیم:

پکیج کامل ریاضی حرف آخر (نظام قدیم)

 

۳- فیزیک: منابع کمک آموزشی پیشنهادی در درس فیزیک برای کنکور ۹۹

نظام جدید:

پکیج کامل فیزیک حرف آخر (نظام جدید)

نظام قدیم:

پکیج کامل فیزیک حرف آخر (نظام قدیم)

 

۴- شیمی :منابع کمک آموزشی پیشنهادی در درس شیمی برای کنکور ۹۹

نظام جدید:

پکیج کامل شیمی نظام جدید حرف آخر

نظام قدیم:

پکیج کامل شیمی حرف آخر (نظام قدیم)

امیدوارم با تهیه منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۹ و همینطور منابع کمک اموزشی بتوانید درصد قابل قبولی را در کنکور۹۹ در دروس اختصاصی رشته تجربی بدست آورید.

حرف آخر با داوطلبان گروه تجربی کنکور سراسری ۹۹

داوطلبان عزیز که قصد شرکت در کنکور ۹۹ در گروه امتحانی تجربی را دارید دقت داشته باشید که حتما باید از کتاب های درسی استفاده نمایند که سال چاپ آن منطبق بر سال چاپ اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور باشد. اما درعین حال اگر سوال و یا ابهامی در ذهنتان دارید که با خواندن این مطلب به جواب آن نرسیده اید می توانید از طریق تماس تلفنی با دپارتمان حرف آخر به جواب سوال خود برسید. مطالب سایت حرف اخر را دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست