معرفی رشته های پردرآمد انسانی در ایران

 1. حرف آخر
 2. معرفی رشته ها
 3. معرفی رشته های پردرآمد انسانی در ایران
3 دیدگاه

داوطلبان قبل از انتخاب رشته به فاکتورهای زیادی دقت می‌کنند. این فاکتورها می‌تواند به علاقه، درآمد، بازار کار رشته، آینده شغلی و … مربوط باشند. این موضوع بسیار طبیعی است که داوطلبان با توجه به درآمد و بازار کار یک رشته را انتخاب کنند. بیشتر داوطلبان به سمت رشته‌هایی می‌روند که بازار کار خوبی داشته باشند. داوطلبان گروه انسانی نیز مانند سایر گروه‌های آزمایشی به دنبال قبولی در پردرآمدترین رشته های انسانی هستند. گروه انسانی دارای چند رشته پردرآمد و محبوب است که معمولا بیشتر داوطلبان به سراغ این رشته‌ها می‌روند.

داوطلبان باید قبل از هر کاری این مورد را در نظر داشته باشند که مهم‌ترین فاکتور برای ادامه تحصیل، علاقه است. اگر بدون علاقه به سراغ ادامه تحصیل در یکی از رشته‌ های پردرآمد انسانی بروید شاید ادامه مسیر برای شما دشوارتر باشد. بنابراین اولین عامل مهم در انتخاب رشته، علاقه شما به رشته است. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به سراغ معرفی پردرآمدترین رشته های انسانی می‌رود و شغل‌های پردرآمد این رشته را به داوطلبان عزیز معرفی می‌کند.

پردرآمدترین رشته های انسانی

رشته های زیرگروه 1 انسانی در کنکور

برای اینکه با رشته های پردرآمد انسانی در بازار کار آشنا شویم، ابتدا به سراغ معرفی رشته‌های زیرگروه‌های انسانی می‌رویم. یکی از رشته های پردرآمد زیرگروه 1 انسانی، رشته حقوق است که از درآمد بسیار بالایی برخوردار است. رشته های زیرگروه 1 انسانی به صورت زیر هستند:

کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضاییکارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشادکارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق
آموزش الهیاتآموزش زبان عربیادیان و عرفان
آموزش زبان و ادبیات فارسیادیان و مذاهبایران شناسی
تاریخ تمدن ملل اسلامیتربیت مروج سیاسیحقوق
زبان و ادبیات ترکی آذریزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات کردیزبان و فرهنگ عربیشیعه شناسی
علوم قرآن و حدیثعلوم قضاییفرهنگ و معارف اسلامی
فقه شافعیفقه و حقوق اسلامیفقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفیفقه و حقوق شافعیفقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفهفلسفه و حکمت اسلامیفلسفه و عرفان اسلامی
فلسفه و کلام اسلامیمترجمی زبان عربیمربیگری عقیدتی
معارف اسلامیمعارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطاتمعارف اسلامی و اخلاق
معارف اسلامی و ادیانمعارف اسلامی و تاریخمعارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و علوم قرآنیمعارف اسلامی و کلاممعارف اسلامی و مدیریت
کاردانی امور دولتیکاردانی تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی تربیت معلم قرآن کریم
کاردانی حقوق قضاییکاردانی خدمات اداریکاردانی علوم قضایی

ضرایب زیرگروه 1 انسانی در کنکور

داوطلبان برای اینکه بتوانند در رشته‌های زیرگروه 1 انسانی قبول شوند باید به ضرایب زیرگروه 1 انسانی توجه کنند. ضرایب زیرگروه 1 انسانی به صورت زیر هستند:

زیرگروه 1
ریاضیاقتصادفارسیعربیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسی
21441131

رشته های زیرگروه 2 انسانی

رشته‌هایی مانند جامعه شناسی و روزنامه‌ نگاری از رشته‌های زیرگروه 2 انسانی هستند. سایر رشته‌های زیرگروه 2 انسانی به صورت زیر هستند:

امنیت اطلاعاتحفاظت اطلاعاتزبان و ادبیات فارسی
ضد تروريسمامنیت نرمعلوم فنی امنیت
پژوهشگری امنیتمددكاری اجتماعیجامعه شناسی
کاردانی آموزش مطالعات اجتماعیبرنامه‌ریزی اجتماعی و تعاونمردم شناسی
آموزش علوم اجتماعیروزنامه نگاری

ضرایب زیرگروه 2 انسانی در کنکور

ضرایب زیرگروه 2 انسانی به صورت زیر هستند:

زیرگروه 2
ریاضیاقتصادفارسیعربیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسی
43311312

رشته های زیرگروه 3 انسانی در کنکور

رشته های پردرآمد انسانی در زیرگروه 3 انسانی قرار دارند. این بدین معنی است که داوطلبانی که به دنبال پردرآمدترین رشته های انسانی هستند باید به سراغ رشته‌های این گروه بروند:

اقتصادامنیت اقتصادیحسابداری
روابط عمومیفناوری اطلاعات و ارتباطاتگردشگری
مدیریت امور بانکیمدیریت امور گمرکیمدیریت بازرگانی
مدیریت بیمهمدیریت بیمه اکومدیریت دولتی
مدیریت صنعتیمدیریت فرهنگی هنریمدیریت کسب و کارهای کوچک
مدیریت مالیمدیریت و بازرگانی دریاییمطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
هتلداریکاردانی اشتغالکاردانی اقتصاد کار و بهره‌وری
کاردانی امور بانکیکاردانی امور فرهنگیکاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی بیمهکاردانی حسابداریکاردانی روابط کار
کاردانی گردشگریکاردانی مدیریت بازرگانیکاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی هتلداری

ضرایب زیرگروه 3 انسانی در کنکور

ضرایب زیرگروه 3 انسانی به صورت زیر هستند:

زیرگروه 3
ریاضیاقتصادفارسیعربیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسی
43211211

رشته های زیرگروه 4 انسانی در کنکور

رشته‌های زیرگروه 4 انسانی جزو رشته‌ های پردرآمد انسانی محسوب نمی‌شوند. رشته‌های این زیرگروه به صورت زیر هستند:

آمارآموزش تاریخآموزش جغرافیا
باستان شناسیتاریختاریخ اسلام
جغرافیازبان شناسیعلوم انتظامی
کاردانی باستان شناسی

ضرایب زیرگروه 4 انسانی در کنکور

ضرایب زیرگروه 4 انسانی به صورت زیر است:

زیرگروه 4
ریاضیاقتصادفارسیعربیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسی
32213223

رشته های زیرگروه 5 انسانی در کنکور

رشته‌های زیرگروه 5 انسانی به صورت زیر هستند:

آموزش ابتداییآموزش راهنمایی و مشاورهآموزش علوم ورزشی
آموزش کودکان استثناییروانشناسیعلم اطلاعات و دانش شناسـی
علوم تربیتیعلوم ورزشیمشاوره
مطالعات خانوادهکاردانی آموزش و پرورش ابتداییکاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی
کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسیكـاردانی علوم ورزشیکاردانی مربی کودک

ضرایب زیرگروه 5 انسانی در کنکور

ضرایب زیرگروه 5 انسانی به صورت زیر است:

زیرگروه 5
ریاضیاقتصادفارسیعربیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسی
32211323

معرفی پردرآمدترین رشته های انسانی در ایران

1) رشته مدیریت مالی: مناسب برای هر کسب و کاری

یکی از پردرآمدترین رشته های انسانی، رشته مدیریت مالی است. این رشته یکی از بخش‌های مهم هر کسب و کاری محسوب می‌شود. اگر کسب و کاری از مدیریت مالی مناسبی برخوردار نباشد با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. داشتن تجربه در این رشته بسیار مهم است. این بدین معنی است که فارغ‌التحصیلان این رشته پس از کسب تجربه می‌توانند از درآمد بسیار بالایی برخوردار باشند.

بازار کار این رشته بسیار مناسب است و فارغ‌التحصیلان آن می‌توانند در تمامی کسب و کارهای خصوصی و دولتی فعالیت کنند. این رشته در مقطع کارشناسی به صورت 4 ساله و در 8 ترم تحصیلی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. داوطلبان باید 140 واحد درسی را برای کسب مدرک کارشناسی در این رشته سپری کنند.

دروس عمومی رشته مدیریت مالی

مبانی نظری اسلامتاریخ و تمدن اسلامیمنابع اسلامی
اخلاق اسلامیانقلاب اسلامیادبیات فارسی
تربیت بدنی ۱زبان عمومیتربیت بدنی ۲

 دروس پایه رشته مدیریت مالی

اصول حسابداریآمار و کاربرد آن در مدیریت مالیاقتصاد خرد
روش تحقیق در مدیریتریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالیروانشناسی کار
حسابداری صنعتیریاضیات و کاربرد آن در مدیریتآمار و کاربرد آن در مدیریت
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریتاقتصاد کلانحقوق بازرگانی
توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیحسابرسی

دروس اصلی رشته مدیریت مالی

مبانی سازمان و مدیریتمدیریت منابع انسانیپول و ارز و بانکداری
مدیریت استراتژیکمدیریت رفتار سازمانیتحقیق در عملیات
بازاریابی و عملیات بازاراقتصاد سنجی مالی

دروس تخصصی رشته مدیریت مالی

اصول مدیریت مالیمدیریت مالی در ایرانبازار پول و سرمایه
برنامه‌ریزی مالیاتیمتون مالیمبانی مدیریت و سرمایه‌گذاری
نهادهای پولی و مالیمبانی ریسک و مدیریت بیمهقراردادهای بیمه
نهادهای پولی و مالی بین‌المللمبانی بانکداری و مدیریت بانک

2) حقوق: وکالت و درآمد منحصربه‌فرد

یکی از رشته های پردرآمد انسانی که از درآمد بسیار بالایی برخوردار است، رشته حقوق است. بدون شک می‌توان این رشته را از پردرآمدترین رشته های انسانی نام برد که محبوبیت زیادی مابین داوطلبان دارد. دانشجویان فارغ‌التحصیل این رشته می‌توانند بعد از سپری کردن مقطع کارشناسی به وکالت بپردازند. البته وکالت نیازمند گذراندن آزمون کانون وکلا و گرفتن پرونده وکالت است. دانشجویان می‌توانند علاوه بر وکالت در زمینه‌هایی مانند قضاوت، کارشناسی حقوق و سردفتری اسناد رسمی به فعالیت بپردازند.

این رشته در یک دوره 4 ساله و 8 ترمه در اختیار داوطلبان و دانشجویان قرار می‌گیرد. داوطلبان باید 135 واحد درسی را برای مقطع لیسانس سپری کنند. رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش‌های متنوعی است. گرایش‌های رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد عبارتند از:

 • حقوق بشر
 • حقوق بین‌الملل
 • حقوق اقتصادی
 • حقوق جزا
 • حقوق خصوصی
 • حقوق کیفری اطفال
 • حقوق خانواده
 • حقوق فناوری زیستی
 • حقوق محیط زیست
 • حقوق عمومی
 • حقوق مالکیت
 • حقوق شرکت‌ها
 • حقوق تجارت الکترونیک
 • حقوق تجارت اقتصادی بین‌الملل
 • سردفتری اسناد رسمی

دروس عمومی رشته حقوق

مبانی نظری اسلامزبان عمومیتربیت بدنی 1
اخلاق اسلامیانقلاب اسلامیتربیت بدنی 2
ادبیات فارسیآشنایی با منابع اسلامیتاریخ و تمدن اسلامی

دروس پایه رشته حقوق

مقدمه علم حقوقحقوق جزای عمومی 1حقوق اساسی 1
حقوق مدنی 1مبانی علم اقتصادعربی
مالیه عمومیمبانی جامعه شناسی

دروس اصلی و تخصصی رشته حقوق

حقوق اساسی 2حقوق جزای عمومی 2حقوق جزای عمومی 3
حقوق بین‌الملل عمومی 1و2حقوق سازمان‌های بین‌المللیمتون فقه 1و2 و3 و4
حقوق اداری 1و2حقوق تجارت 1 – اشخاصاصول فقه 1و2
حقوق تجارت 2 – شرکت هاحقوق تجارت 3 – اسناد تجاریحقوق تجارت 4 – ورشکستگی
حقوق مدنی2- اموال و مالکیتحقوق مدنی 3 – کلیات قراردادهاحقوق مدنی 4 – الزامات خارج از قراردادها
حقوق مدنی 5 – خانواده حقوق مدنی 6 – عقود معین قسمت الفحقوق مدنی 7- عقود معین قسمت ب
حقوق مدنی  8- شفعه، وصیت و ارثآئین دادرسی مدنی 1 و 2 و 3متون حقوقی 1 – به زبان خارجی
متون حقوقی 2 – زبان خارجی تخصصیآئین دادرسی کیفری 1 و 2کار تحقیقی 1 و 2
حقوق بین‌الملل خصوصی 1 و 2جرم شناسیحقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
قواعد فقه 1 و 2حقوق تطبیقیادله اثبات دعوی
حقوق کارپزشکی قانونی

3) رشته حسابداری: همه کسب و کارها به حسابدار نیاز دارند!

پردرآمدترین رشته های انسانی

یکی دیگر از پردرآمدترین رشته های انسانی رشته حسابداری است. این رشته بازار کار خوبی دارد، زیرا همه کسب و کارها چه کسب و کارهای کوچک چه کسب و کارهای بزرگ به حسابدار نیاز دارند. رشته حسابداری یکی از رشته‌های شناور است که مابین گروه‌های ریاضی، تجربی و انسانی یکسان است. تمامی داوطلبانی که از این رشته فارغ‌التحصیل می‌شوند به راحتی صاحب شغل می‌شوند و درآمد خوبی خواهند داشت.

شاید این رشته جزو معدود رشته‌هایی باشد که فارغ‌التحصیلان آن به راحتی کار پیدا می‌کنند. هر شرکت و کسب و کاری برای انجام کارهای خود به یک حسابدار نیازمند است، بنابراین این رشته از پردرآمدترین رشته های انسانی است. دانشجویان باید در یک مدت زمان 4 ساله و در 8 ترم تحصیلی 132 واحد درسی را مطالعه کنند تا مدرک کارشناسی این رشته را اخذ کنند.

دروس پایه رشته حسابداری

روانشناسی‌ عمومی‌جامعه‌ شناسی‌اصول‌ علم‌ اقتصاد
ریاضیات‌ پایه‌ریاضیات‌ کاربردی‌آمار کاربردی‌
مبانی‌ کاربرد کامپیوترپژوهش‌ و عملیات‌مدیریت‌ تولید
حقوق‌ بازرگانی‌پول‌ و ارز بانکداری‌مبانی‌ سازمان‌ مدیریت‌
توسعه‌ اقتصادی‌مالیه‌ عمومی‌روش‌ تحقیق‌

دروس اصلی و تخصصی رشته حسابداری

اصول‌ حسابداری‌حسابداری‌ میانه‌حسابداری‌ پیشرفته‌
حسابداری ‌صنعتی‌حسابرسی‌حسابداری‌ مالیاتی‌
اصول‌ تنظیم‌ و کنترل‌ بودجه‌مدیریت‌ مالی‌مباحث‌ جاری‌ حسابداری‌
متون‌ حسابداری‌

معرفی رشته حسابداری همراه با درصد و تراز لازم برای قبولی

4) رشته روانشناسی: علم مطالعه رفتار انسان

پردرآمدترین رشته های انسانی

بدون شک همه ما به مطب روانشناس مراجعه کرده‌ایم و در شرایط دشوار زندگی از روانشناسان کمک گرفته‌ایم. رشته روانشناسی یکی از رشته های پردرآمد انسانی است که درآمد بسیار بالایی دارد. افرادی که این رشته را انتخاب می‌کنند باید روحیه کمک به دیگران داشته باشند و با صبر و دلسوزی با بیماران خود رفتار کنند. اگر بخواهیم یک لیست از پردرآمدترین رشته های انسانی تهیه کنیم، رشته روانشناسی بدون شک در 3 رشته اول این لیست قرار می‌گیرد.

رشته روانشناسی دارای سه گرایش روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی و روانسنجی در مقطع کارشناسی است. داوطلبان باید 144 واحد درسی را در مدت زمان 4 سال و در طول 8 ترم تحصیلی سپری کنند. در این رشته هر چه مقطع تحصیلی بالاتر باشد درآمد روانشناسان نیز افزایش پیدا می‌کند.

دروس پایه و اصلی

روانشناسی عمومی 1 و 2آمار استنباطیروانشناسی رشد 1 و 2
آمار توصیفیمبانی جامعه شناسیروش تحقیق در روانشناسی
روانشناسی یادگیریروانشناسی تربیتیروانشناسی اجتماعی
شخصیتبهداشت روانیتاریخچه و مکاتب روانشناسی
فیزیولوژی عمومیروان شناسی احساس و ادراکروان شناسی فیزیولوژیک
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیمتون روان شناسی به زبان‌های خارجی 1روان شناسی تجربی
انگیزش و هیجانکلیات فلسفهروان سنجی
آسیب شناسی روانی 1روان شناسی مرضی کودک

دروس تخصصی رشته روانشناسی

آسیب شناسی روانی 2طرح‌های پژوهشی آزمایشگاهیمقدمات نوروپسیکولوژی
تفکر و زبانمتون روان شناسی عمومی 2سمینار در مسائل روان شناسی عمومی
روان شناسی جناییروان شناسی مشاوره و راهنماییارزشیابی شخصیت
روان شناسی هوش و سنجش آنروان شناسی پویایی گروهروان شناسی کودکان استثنایی
اختلالات یادگیری

معرفی رشته روانشناسی همراه با اطلاعات کامل در مورد گرایش‌های رشته

5) رشته مدیریت بازرگانی: آرامش و امنیت کاری بالا

پردرآمدترین رشته های انسانی

رشته مدیریت بازرگانی یکی دیگر از رشته‌ های پردرآمد انسانی است که به مسائل و هزینه‌های بازرگانی یک کسب و کار مربوط می‌شود. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی در هر کسب و کاری فعالیت کنند. رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی دارای گرایش‌های بازاریابی، بازرگانی بین‌الملل، تجارت الکترونیکی، مدیریت استراتژیک، بازرگانی داخلی، کارآفرینی، گرایش‌های مالی، بیمه و تحول است. این رشته در مقطع کارشناسی شامل 8 ترم و یک دوره 4 ساله است. داوطلبان باید 133 واحد درسی را سپری کنند.

دروس پایه رشته مدیریت بازرگانی

اصول حسابداری 1 و 2ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 و2اقتصاد خرد
اقتصاد کلانروانشناسی کارآمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2
توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکامپیوتر و کاربرد آن در مدیریتروش تحقیق در مدیریت
حقوق اساسیمبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

دروس اصلی رشته مدیریت بازرگانی

مبانی سازمان و مدیریتمدیریت رفتار سازمانیمدیریت منابع انسانی
مدیریت مالی 1تحقیق در عملیات 1 و 2مدیریت تولید
حسابداری صنعتی 1بازاریابی و مدیریت بازارتجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

دروس تخصصی رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت استراتژیکحقوق بازرگانیحسابرسی 1
سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللیبازرگانی بین‌المللیزبان تخصصی 1 و 2
سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتمدیریت مالی 2بازاریابی بین‌المللی
پول و ارز و بانکداریسیاست پولی و مالیسیستم‌های خرید، انبارداری و توزیع

6) رشته مدیریت امور بانکی: امنیت شغلی بالا

بسیاری از افراد علاقه دارند به دلیل درآمد و امنیت شغلی بالا در بانک استخدام شوند. رشته مدیریت امور بانکی یکی دیگر از پردرآمدترین رشته های انسانی است که آینده کاری بسیار مناسبی دارد. درآمد این رشته پرطرفدار به مهارت‌ها و توانایی‌های شما بستگی دارد. این بدین معنی است که اگر فردی تجربه کاری و توانایی‌های لازم را داشته باشد با این رشته می‌تواند یک درآمد بسیار بالا به دست بیاورد. رشته مدیریت امور بانکی در مدت زمان 4 سال و 8 ترم تحصیلی در اختیار داوطلبان گروه انسانی قرار می‌گیرد. این رشته شامل 145 واحد درس در مقطع کارشناسی است.

دروس پایه رشته مدیریت امور بانکی

روانشناسی عمومیجغرافیای اقتصادی ایراناقتصاد خرد
اقتصاد کلانریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2آمار و کاربرد آن در مدیریت
حقوق اساسی، حقوق و مقررات مدنیحقوق تجارتفراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت‌هااصول حسابداری 1و 2مبانی سازمان و مدیریت
حسابداری صنعتی 1 و 2حسابرسی 1مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت
روش‌های تحقیق و مأخذ شناسیمدیریت مالی 1 و 2پژوهش عملیات 1 و 2
حسابداری مالیاتیمدیریت رفتار سازمانیمدیریت منابع انسانی

دروس اختصاصی مدیریت امور بانکی

اصول بانکداریبانکداری داخلی 1 و 2بانکداری خارجی 1 و 2
پول و بانکنظریه‌های پولامور مالی بین‌المللی
سازمان‌های مالی و پولی بین‌المللیارزیابی طرح‌های اقتصادیحسابرسی داخلی بانک‌ها
توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزیزبان تخصصی بانکداری 1 و 2

 

سوالات متداول در مورد پردرآمدترین رشته های انسانی

1) رشته‌های کنکور انسانی در چند زیرگروه در اختیار داوطلبان و دانش‌آموزان قرار می‌گیرند؟

رشته‌های کنکور انسانی در 5 زیرگروه با رشته‌های مختلف در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

2) رشته حقوق که یکی از پردرآمدترین رشته های انسانی است در کدام زیرگروه انسانی قرار دارد؟

رشته حقوق در زیرگروه 1 انسانی قرار دارد و داوطلبان باید با توجه به ضرایب زیرگروه 1 به درس‌های تخصصی پاسخ دهند.

3) کدام زیرگروه انسانی دارای بیشترین رشته های پردرآمد انسانی است؟

رشته‌های زیرگروه 3 انسانی از رشته‌ های پردرآمد انسانی هستند.

شما می‌توانید برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد کنکور سراسری به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کنید.

3 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

 • درود بر جان پاک شما
  مطلب بسیار مفید بود

  پاسخ
 • سلام ،ممنون از اطلاعاتی که به ما میدین
  من سال دیگه کنکور دارم ولی هر رشته ای رو که میخوام بردارم هر کسی در موردش ی چیزی میگه و منو سردرگم میکنه میخواستم ببینم شما میدونید چند سال بعد چه شغلی پردرامد ترین خواهد بود؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست