ارسال شده توسط بنیامین رحیمی
  1. حرف آخر
  2. بنیامین رحیمی

شرایط هدف خوب

شرایط هدف خوب 💪انگیرشی یک هدف خووووب 👊 شرایط یک هدف خوب چیه🤷‍♂️ 👇 ١:هدف باید قابل دسترس باشد:اهداف باید جوری انتخاب شود که قابل دسترس باشد اهداف باید جوری…

عدم تمرکز

عدم تمرکز 🙇‍♂️نمیتونم زیاد درس بخونم چون تمرکز کافی ندارم 🤦‍♂️وقتی شروع به مطالعه میکنم همهمه ذهنی دارم! 😟اصلا تمرکز ندارم ! تو این متن درمورد اینکه چه عوالی باعث…
فهرست