کتاب کار آرایه ادبی

کتاب کار آرایه ادبی حرف آخر

دسته بندی: کتاب

تماس بگیرید

کتاب‌های کار موسسه حرف آخر به منظور یادگیری بهتر داوطلبان و دانش‌آموزان تهیه شده است. این کتاب‌های کار داوطلبان را از کشیدن تصاویر و اسلایدها بی نیاز می‌کنند و داوطلبان با دقت بیشتری به پکیج‌های آموزشی توجه می‌نمایند. یکی دیگر از کتاب‌های کار موسسه حرف آخر، کتاب کار آرایه ادبی است.

کتاب کار آرایه ادبی مکمل پکیج آرایه‌های ادبی موسسه حرف آخر است. این کتاب تمامی مفاهیم آرایه‌های ادبی را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. کتاب کار آرایه ادبی توسط استاد محسن منتظری تهیه شده و داوطلبان را از کشیدن هر گونه تصاویر و اسلاید بی نیاز می‌کند.

کتاب کار آرایه ادبی تنها برای مبحث آرایه ادبی دوره متوسطه دوم مناسب است.

کتاب کار آرایه ادبی تمامی مفاهیم آرایه‌های ادبی در ادبیات پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را شامل می‌شود. این کتاب کار توسط استاد محسن منتظری تهیه شده است و در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. این کتاب کار مکمل پکیج آرایه‌های ادبی حرف آخر است. تمامی مفاهیمی که در این پکیج در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد در داخل کتاب کار نیز وجود دارد.

بخش آرایه‌های ادبی از مهم‌ترین بخش‌های ادبیات فارسی در کنکور است. این بخش در کنکور دارای 4 سوال است و 16 درصد از سوالات ادبیات فارسی را شامل می‌شود. بنابراین مطالعه دقیق این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است. این کتاب کار داوطلبان را از هرگونه خلاصه‌نویسی و نت‌برداری بی نیاز می‌کند. داوطلبان کافیست به پکیج توجه داشته باشند و مطالب را به صورت کتبی در کتاب کار مطالعه کنند.

کتاب کار آرایه ادبی شامل چه موضوعاتی است؟

این کتاب کار شامل موضوعات زیر است:

 • آرایه های ادبی ردیف اول
 • آرایه های ادبی ردیف دوم
 • آرایه های ادبی ردیف سوم
 • تیپ شناسی سوالات کنکور
 • حس آمیزی
 • اسلوب معادله
 • تضاد و تناقص
 • حسن تعلیق
 • اغراق
 • تضمین
 • تلمیح
 • تمثیل
 • تشخیص
 • ایهام و ایهام تناسب
 • جناس
 • سجع
 • تناسب
 • مجاز
 • تشبیه و استعاره
 • کنایه
 • واج آرایی
 • تیپ بندی سوالات کنکور
 • آرایه های یک بیت
 • ترتیب توالی
 • تیپ بندی سوالات کنکور
 • آرایه جلوی گزینه
 • آرایه ها در صورت سوال

شما می‌توانید برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد محصولات جدید حرف آخر به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه نمایید و از آخرین اطلاعات در مورد محصولات و قیمت‌ها مطلع شوید.