کتاب کار ریاضی جامع 1 حرف آخر

کتاب کار ریاضی جامع 1 حرف آخر

دسته بندی: کتاب

تماس بگیرید

کتاب کار ریاضی جامع 1 حرف آخر برای استفاده داوطلبان و دانش‌آموزان گروه ریاضی و تجربی آماده شده است. این کتاب به طور کامل مباحثی که استاد منتظری آن را تدریس می‌کند را شامل می‌شود. داوطلبان می‌توانند با تهیه این کتاب الگوها، نقشه‌راه‌ها و تصاویر پکیج ریاضی جامع 1 حرف آخر را به راحتی در دسترس داشته باشند. استفاده از این کتاب موجب می‌شود که دانش‌آموزان و داوطلبان دیگر نیازی به خلاصه نویسی و نت برداری نداشته باشند. تمامی تصاویر به صورت کتبی در کتاب کار ریاضی جامع 1 حرف آخر درج شده است.

همان طور که می‌دانید موسسه حرف آخر در کنار تولید پکیج‌های آموزشی تصویری برای دانش‌آموزان کتاب‌های خاصی را نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. یکی از کتاب‌هایی که موسسه حرف آخر برای داوطلبان گروه تجربی و ریاضی آماده کرده است، کتاب کار ریاضی جامع 1 است. این کتاب برای درک بهتر مطالب برای دانش‌آموزان و داوطلبان آماده شده است. اما این کتاب چه محتوایی دارد؟ تمامی اسلایدها و تصاویری که استاد منتظری در پکیج‌ آموزشی ریاضی جامع 1 تدریس می‌کند به صورت تصویری در داخل کتاب کار وجود دارد.

دانش‌آموزان و داوطلبان می‌توانند به راحتی و بدون اینکه سرگرم کشیدن تصاویر و نقشه‌ راه‌ها شوند به راحتی آن‌ها را در کتاب کار مشاهده کنند. این کار موجب می‌شود دانش‌آموزان و داوطلبان با دقت بیشتری به حرف‌های استاد منتظری گوش کنند و در صورت لازم نکته‌هایی را در کنار کتاب برای خودشان یادداشت کنند.

دیگر نیازی به نت برداری و خلاصه نویسی ندارید

دانش‌آموزانی که کتاب کار ریاضی جامع 1 را تهیه می‌کنند دیگر نیازی به نت برداری و خلاصه نویسی شکل‌ها و تصاویر ندارند. آن‌ها باید با یک حواس جمع به مطالبی که استاد منتظری تدریس می‌کند گوش کنند. یکی از مزایای استفاده از کتاب کار این است که داوطلبان همه نکات را در یک کتاب دارند و به راحتی می‌توانند درس ریاضی را با این کتاب مطالعه کنند.

کتاب کار ریاضی جامع 1 شامل چه موضوع‌هایی است؟

همان طور که در قسمت بالا به آن اشاره کردیم کتاب کار ریاضی جامع 1 برای پکیج ریاضی جامع 1 مناسب است و موضوعات این پکیج و کتاب به صورت زیر هستند:

ترکیب و اعمال جبری توابع

 • موضوع: ماشین ترکیب دو تابع
 • موضوع: تعیین دامنه و ضابطه ترکیب دو تابع اعمال جبری روی توابع

تبدیل توابع

 • موضوع: تبدیل توابع

تابع درجه 2

 • موضوع: نامعادلات خطی، نمودار تابع درجه دو
 • موضوع: حل معادله درجه دو، تعیین علامت عبارات درجه دو، حل نامعادله درجه دو
 • موضوع: نقش ریشه و راس تابع درجه 2
 • موضوع: ریشه‌ها، سیبا، دلتا
 • موضوع: برد و معکوس تابع درجه دو
 • موضوع: تشکیل معادله درجه دو P و S دومین کاربرد ، الگویابی درجه دو و درجه یک

معادلات و نامعادلات

 • موضوع: الگوی تعیین علامت، الگوی عدالت
 • موضوع: معادلات گویا
 • موضوع: مسائل کاربردی معادلات گویا
 • موضوع: معادله گنگ

قدر مطلق

 • موضوع: قدر مطلق از نگاه فاصله، حل معادلات قدر مطلقی به کمک تعریف
 • موضوع: روش ناحیه‌بندی، تعریف، هندسی
 • موضوع: نمودار توابع قدر مطلقی

تابع جز صحیح

 • موضوع: مفهوم و ویژگی‌های جز صحیح، اعمال روی بازده‌ها
 • موضوع: نمودار توابع جزء صحیح

تابع یک به یک و وارون

 • موضوع: تابع یک به یک و مفهوم وارون پذیری
 • موضوع: معکوس تابع
 • موضوع: ریشه و توان، معادلات نمایی

لگاریتم

 • موضوع: لگاریتم و روابط آن
 • موضوع: نمودار توابع نمایی و لگاریتمی
 • موضوع: معادلات و نامعادلات لگاریتمی
 • موضوع: کاربرد توابع نمایی و لگاریتمی

مثلثات

 • موضوع: روابط مثلثاتی ( از همه چیز درباره α تا اول نگاه از مقابل به دایره مثلثاتی)
 • موضوع: روابط مثلثاتی (نگاه از مقابل به دایره مثلثاتی تا ابتدای همه چیز درباره 2α)
 • موضوع: روابط مثلثاتی (همه چیز درباره 2α)
 • موضوع: معادلات مثلثاتی

تابع

 • موضوع: مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن
 • موضوع: دامنه و برد توابع
 • موضوع: انواع تابع و تساوی دو تابع
 • موضوع: یکنوایی توابع
 • موضوع: تابع متناوب

الگو و دنباله حسابی و هندسی

 • موضوع: الگوهای خطی و غیر خطی  
 • موضوع: دنباله عددی (حسابی)  
 • موضوع: دنباله هندسی  
 • روش مربع کامل

نواحی درجه دوم

حرف آخری‌ها

شما می‌توانید با تهیه کتاب کار ریاضی جامع 1 حرف آخر به طور کامل مباحثی که در پکیج توسط استاد منتظری تدریس می‌شود را در دست داشته باشید. شما می‌توانید اسکرین شات‌های پیام‌های رضایت داوطلبان از پکیج ریاضی جامع 1 رشته ریاضی حرف آخر استاد منتظری را کانال تلگرام حرف آخر مشاهده کنید.