کتاب کار ریاضی جامع 3

کتاب کار ریاضی جامع 3 حرف آخر

دسته بندی: کتاب

تماس بگیرید

کتاب کار ریاضی جامع 3 حرف آخر برای پکیج ریاضی جامع 3 تهیه شده است. این کتاب داوطلبان را از هر گونه خلاصه‌نویسی و کشیدن اسلایدهای پکیج ریاضی بی نیاز می‌کند. تمامی اسلایدها و تصاویری که در پکیج ریاضی جامع 3 وجود دارد در کتاب کار ریاضی جامع 3 نیز درج شده است. داوطلبان با تهیه این کتاب دیگر نیازی به خلاصه نویسی نخواهند داشت. شما می‌توانید با تهیه این کتاب تنها به سخنان استاد منتظری گوش کنید و در صورت نیاز از قسمت‌های مهم نت‌برداری کنید.

داوطلبان گروه تجربی و ریاضی باید اهمیت زیادی به درس ریاضی بدهند. این درس نقش مهمی در رتبه نهایی داوطلبان دارد. بنابراین آن‌ها باید با دقت زیادی این درس را مطالعه کنند. همان طور که می‌دانید مدرس درس ریاضی در موسسه حرف آخر استاد منتظری است. استاد منتظری برای اینکه داوطلبان کار راحت‌تری هنگام یادگیری مطالب داشته باشند برای آن‌ها کتاب کار آماده کرده است. کتاب کار ریاضی جامع 3 حرف آخر یکی دیگر از کتاب‌های انتشارات حرف آخر است. این کتاب برای پکیج ریاضی جامع 3 آماده شده است و تمامی مفاهیم پکیج را شامل می‌شود. محتوای این کتاب به صورتی تهیه شده است که داوطلبان دیگر نیازی به کشیدن اسلایدهای پکیج نداشته باشند. داوطلبان به راحتی می‌توانند کتاب را مطالعه کنند و قسمت‌های مهم را بنویسند.

کتاب کار ریاضی جامع 3 داوطلبان را از خلاصه‌نویسی بی‌نیاز می‌کند

داوطلبانی که کتاب ریاضی جامع 3 را تهیه می‌کنند از هر گونه خلاصه‌نویسی بی نیاز می‌شوند. داوطلبان تمامی اسلایدها و تصاویر پکیج را به صورت کتبی در کتاب کار مشاهده می‌کنند. همین موضوع موجب می‌شود آن‌ها با تمرکز بیشتری به صحبت‌های استاد منتظری توجه کنند.

محتوای کتاب کار ریاضی جامع 3

مجموعه و بازه

 • موضوع: مجموعه و بازه
 • موضوع: شمارش و معرفی نماد فاکتوریل
 • موضوع: جایگشت، چند شی کنار هم باشند یا نباشند، جایگشت یک در میان، تقدم و تاخر
 • موضوع: انتخاب و چینش و زیر مجموعه

آنالیز و احتمال

 • موضوع: احتمال ساده از ابتدا تا دو تاس
 • موضوع: احتمال ساده از دو تاس تا قوانین احتمال
 • موضوع: قوانین احتمال
 • موضوع: احتمال شرطی تا ابتدای یافتن احتمال در حالت (مستقل و وابسته)
 • موضوع: احتمال شرطی از یافتن در حالت مستقل و وابسته تا انتها
 • موضوع: قانون احتمال کل

هندسه

 • موضوع: تشابه و همنهشتی، انواع تشابه، قضیه تالس و ضریب تبدیل
 • موضوع: قضیه مساحت و انواع زوایا
 • موضوع: اجزا فرعی مثلث
 • موضوع: مثلث قائم الزاویه
 • موضوع: سه و شش ضلعی منتظم، مثلث متساوی الساقین، چهار روز هشت ضلعی منتظم، ذوزنقه
 • موضوع: ناگفته‌ها

آمار

 • موضوع: جامعه، نمونه جمع‌آوری داده‌ها، متغیرهای تصادفی، شاخص مرکزی
 • موضوع: شاخص‌های پراکندگی، ضریب تغییرات

مقاطع مخروطی

 • موضوع: دایره و بیضی تا اول خاصیت بازتابندگی بیضی
 • موضوع: از خاصیت بازتابندگی بیضی تا آخر خروج از مرکز
 • موضوع: از وتر کانونی تا آخر دایره و بیضی
 • موضوع: هندسه مختصاتی
 • موضوع: دایره تکمیلی از ابتدا تا اول 2 خط مماس موازی
 • موضوع: از 2 خط مماس موازی تا پایان

قانون احتمال کل و بیز

سهمی

تجسم فضایی

آمار استنباطی