کتاب کار زبان فارسی

کتاب کار زبان فارسی حرف آخر

دسته بندی: کتاب

تماس بگیرید

موسسه حرف آخر برای راحتی داوطلبان کتاب‌های کار متنوعی برای آن‌ها آماده کرده است. یکی از این کتاب‌های کار، کتاب کار زبان فارسی است. این کتاب کار توسط استاد محسن منتظری تهیه شده است و در اختیار داوطلبان و دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم قرار می‌گیرد. کتاب کار زبان فارسی مفاهیم و مباحث زبان فارسی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

کتاب کار زبان فارسی حرف آخر مکمل پکیج زبان فارسی است.

کتاب کار زبان فارسی یکی دیگر از کتاب‌های کار ادبیات فارسی حرف آخر است. این کتاب کار توسط استاد محسن منتظری تهیه شده است و در اختیار داوطلبان دوره متوسطه دوم قرار می‌گیرد. داوطلبان می‌توانند در این کتاب تمامی مفاهیم و مباحث زبان فارسی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را آموزش ببینند.

استفاده از این کتاب کار موجب می‌شود که داوطلبان خلاصه‌نویسی و نت‌برداری انجام ندهند. یکی دیگر از مزایای استفاده از این کتاب کار بی نیاز شدن داوطلبان از کشیدن هر گونه تصویر و اسلاید است. بنابراین داوطلبان با دقت بیشتری به پکیج توجه می‌کنند زیرا تمامی موارد به صورت کتبی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

این کتاب کار شامل چه الگوهایی است؟

 • الگوی کشف سریع هسته در گروه اسمی
 • الگوی سریع و مهندسی رسم نمودار گروه اسمی
 • الگوی حل سریع سوالات جهش ضمیر
 • الگوی یافتن جملات پایه و پیرو
 • الگوی حل سریع سوالات حذف به قرینه‌های لفظی و معنوی
 • و …

کتاب کار زبان فارسی شامل چه موضوعاتی است؟

این کتاب کار همانند پکیج شامل موضوعات و مباحث زیر است:

 • واج
 • ساختمان واژه
 • انواع نقش‌های اصلی و تبعی
 • زمان افعال
 • نوع جمله
 • گروه اسمی
 • جملات ساده و غیر ساده
 • حذف به قرینه
 • شیوه بلاغی و جهش ضمیر
 • تحول معنایی و نوشتاری
 • رسم نمودار
 • انواع نقش‌های اصلی و تبعی
 • نوع جمله
 • گروه اسمی
 • حذف به قرینه
 • زمان افعال
 • شیوه عادی و بلاغی
 • انواع را، که، واو
 • جملات ساده و غیر ساده
 • تحول منایی و نوشتاری کلمات
 • ساختمان واژه

شما می‌توانید برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد محصولات جدید حرف آخر به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه نمایید و از آخرین اطلاعات در مورد محصولات و قیمت‌ها مطلع شوید.