کتاب کار زیست شناسی در دایره

دسته بندی: کتاب

تماس بگیرید

یکی دیگر از کتاب‌های کار انتشارات حرف آخر، کتاب کار زیست شناسی در دایره است. همان طور که می‌دانید پکیج زیست در دایره کنکور یکی از بهترین پکیج‌های زیست شناسی در موسسه حرف آخر است که بسیاری از داوطلبان آن را انتخاب می‌کنند. این کتاب کار نیز مانند پکیج این کتاب زیست شناسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را در 100 دایره به صورت مفهومی به داوطلبان آموزش می‌دهد.

داوطلبانی که این کتاب کار را تهیه می‌کنند از کشیدن 100 دایره پکیج زیست شناسی در دایره بی نیاز می‌شوند. داوطلبان به راحتی تمامی اسلایدها و عکس‌های پکیج زیست شناسی در دایره را در کتاب کار این پکیج به صورت کتبی در دست خواهند داشت.

کتاب کار زیست شناسی در دایره برای داوطلبان گروه تجربی مناسب است.

تمامی کتاب‌های کار موسسه حرف آخر برای راحتی داوطلبان و بی نیاز کردن آن‌ها از کشیدن عکس و اسلایدها تهیه شده است. یکی دیگر از کتاب‌های موسسه حرف آخر، کتاب کار زیست شناسی در دایره است. این کتاب کار مکمل پکیج زیست در دایره است. داوطلبان می‌توانند با داشتن این کتاب تمامی 100 دایره زیست شناسی در کنکور را به صورت کتبی داشته باشند.

تمامی مفاهیم این کتاب زیست شناسی پایه دهم، پایه یازدهم و پایه دوازدهم را به داوطلبان گروه تجربی آموزش می‌دهد. داوطلبان می‌توانند با خیال راحت تنها به پکیج نگاه کنند و تمامی مفاهیم را به صورت کتبی در کتاب مشاهده کنند. این موضوع موجب می‌شود که داوطلبان با دقت بیشتری به پکیج توجه داشته باشند.

کتاب کار زیست در دایره شامل موضوعات زیر است:

 • مبانی زیست مولکولی
 • مبانی زیست یاخته
 • زیست یاخته
 • هسته
 • مبانی زیست یاخته
 • شبکه آندوپلاسمی
 • مبانی زیست یاخته
 • ریبوزم
 • مبانی زیست بافت
 • پروکاریوت و بوکاریوت
 • تنفس یاخته‌ای
 • انواع بافت
 • دستگاه گوارش
 • دستگاه تنفس
 • دستگاه گردش خون
 • دستگاه دفع ادرار
 • دستگاه عصبی
 • حواس
 • حرکت
 • پیک‌های شیمیایی
 • ایمنی
 • تولید مثل
 • مبانی جانوری
 • اسفنج و کیسه‌تنان
 • کرم‌ها
 • نرم‌تنان
 • بندپایان
 • خارپوستان
 • ماهی‌ها
 • دوزیستان
 • خزندگان
 • پرندگان
 • پستانداران
 • جمع‌بندی