کتاب کار زیست شناسی سال دهم

دسته بندی: کتاب

تماس بگیرید

یکی دیگر از کتاب‌های کاری که توسط انتشارات حرف آخر منتشر شده، کتاب کار زیست شناسی سال دهم حرف آخر است. این کتاب توسط دپارتمان زیست حرف آخر  تالیف شده است. دانش‌آموزان سال دهم می‌توانند تمامی مفاهیمی که در پکیج زیست شناسی دهم حرف آخر مشاهده می‌کنند در کتاب نیز مطالعه کنند.

کتاب کار زیست شناسی سال دهم تمامی اسلایدها و تصاویر پکیج زیست شناسی دهم حرف آخر را دارد. دانش‌آموزان دیگر نیازی به کشیدن تصاویر و نوشتن جز به جز تصاویر ندارند. تمامی اطلاعات لازم و اسلایدها برای آن‌ها در کتاب درج شده است.

کتاب کار زیست شناسی سال دهم حرف آخر برای دانش‌آموزان سال دهم تجربی مناسب است.

یکی از مهم‌ترین درس‌های تخصصی برای داوطلبان گروه تجربی، درس زیست شناسی است. این درس از اهمیت زیادی برخوردار است و رتبه نهایی داوطلبان را در کنکور سراسری مشخص می‌کند. دانش‌آموزان باید مفاهیم زیست شناسی را در سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم مطالعه کنند. زیست شناسی دهم از آنجایی که به عنوان پایه زیست در نظر گرفته می‌شود اهمیت بسیار زیادی دارد. حرف آخر برای اینکه دانش‌آموزان مفاهیم زیست شناسی دهم را به خوبی یاد بگیرند، کتاب کار زیست شناسی سال دهم حرف آخر را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

چرا از کتاب کار زیست شناسی سال دهم حرف آخر استفاده کنیم؟

کتاب کار زیست شناسی سال دهم حرف آخر دانش‌آموزان را از هر گونه کشیدن تصاویر و اسلایدها بی نیاز می‌کند. این بدین معنی است که دانش‌آموزان تمامی اسلایدها و تصاویر مهم را در کتاب و در پیش روی خود خواهند داشت. این موضوع موجب می‌شود که دانش‌آموزان با دقت بیشتری به مفاهیم و مطالب پکیج توجه کنند.

زیست شناسی کنکور برای داوطلبان گروه تجربی

 • تعداد سوالات زیست شناسی در کنکور: 50 سوال
 • ضریب درس: با توجه به زیر گروه‌ها متفاوت است
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی در کنکور: 36 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 1 دقیقه و 38 ثانیه

کتاب کار زیست شناسی سال دهم حرف آخر شامل چه مواردی است؟

پکیج زیست شناسی دهم حرف آخر در 40 جلسه به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود. تمامی این جلسات به صورت کامل در کتاب کار زیست شناسی سال دهم حرف آخر درج است. جلسات و موضوعات زیست شناسی دهم حرف آخر شامل موارد زیر است:

جلسه 1

 • موضوع: از ابتدای مبانی تا ابتدای کربوهیدرات‌ها

جلسه 2

 • موضوع: کربوهیدارت‌ها، لیپیدها و نوکلئیک اسیدها

جلسه 3

 • موضوع: پروتئین‌ها و ATP

جلسه 4

 • موضوع: معرفی غشاء و عبور مواد از آن و هسته

جلسه 5

 • موضوع: شبکه آندوپلاسمی تا ابتدای ریبوزوم

جلسه 6

 • موضوع: از ابتدای ریبوزوم تا انتهای مبانی سلولی

جلسه 7

 • موضوع: فصل اول – از ابتدای گفتار اول تا ابتدای مرزهای حیات

جلسه 8

 • موضوع: از ابتدای مرزهای حیات تا ابتدای زیست شناسی در خدمت انسان

جلسه 9

 • موضوع: از ابتدای زیست شناسی در خدمت انسان تا انتهای فصل

جلسه 10

 • موضوع: فصل دوم – بافت پوششی

جلسه 11

 • موضوع: بافت پیوندی

جلسه 12

 • موضوع: بافت ماهیچه‌ای

جلسه 13

 • موضوع: بافت عصبی و ارتباط بافت‌ها

جلسه 14

 • موضوع: لایه‌های لوله گوارش و گوارش در دهان

جلسه 15

 • موضوع: گوارش در معده

جلسه 16

 • موضوع: گوارش در روده

جلسه 17

 • موضوع: جذب در روده

جلسه 18

 • موضوع: روده بزرگ، بیماری‌های گوارشی و جمع‌بندی

جلسه 19

 • موضوع: گوارش در جانوران

جلسه 20

 • موضوع: فصل سوم- از ابتدای گفتار اول تا ابتدای بررسی حبابک

جلسه 21

 • موضوع: از ابتدای بررسی حبابک تا انتهای گفتار اول

جلسه 22

 • موضوع: از ابتدای گفتار دوم تا ابتدای بلع و سرفه

جلسه 23

 • موضوع: از ابتدای بلع و سرفه تا انتهای گفتار دوم

جلسه 24

 • موضوع: از ابتدای گفتار سوم تا ابتدای تنفس آبششی

جلسه 25

 • موضوع: از ابتدا تنفس آبششی تا انتها ستاره دریایی

جلسه 26

 • موضوع: از ابتدای تنفس ششی تا انتهای گفتار

جلسه 27

 • موضوع: فصل چهارم- از ابتدای گفتار اول تا ابتدای گردش خون عمومی، ششی و کرونی

جلسه 28

 • موضوع: از ابتدای گردش خون عمومی تا ابتدای تست‌های نوار قلب

جلسه 29

 • موضوع: تست‌های نوار قلب

جلسه 30

 • موضوع: از ابتدای گفتار دوم تا ابتدای مویرگ‌ها

جلسه 31

 • موضوع: از ابتدای موریگ‌ها تا ابتدا تبادل مواد در مویرگ‌ها

جلسه 32

 • موضوع: از ابتدا تبدل مواد در مویرگ‌ها تا انتها گفتار

جلسه 33

 • موضوع: از ابتدای گفتار سوم تا انتها فیل آئودی سوار

جلسه 34

 • موضوع: از انتهای فیل آئودی سوار تا انتهای گفتار

جلسه 35

 • موضوع: از ابتدای گفتار چهارم تا ابتدای کرم لوله‌ای

جلسه 36

 • موضوع: از ابتدای کرم لوله‌ای تا انتهای گفتار

جلسه 37

 • موضوع: فصل پنجم – گفتار اول

جلسه 38

 • موضوع: از ابتدای گفتار دوم تا انتها تخلیله ادرار

جلسه 39

 • موضوع: تست‌های بعد از تخلیه ادرار

جلسه 40

 • موضوع: گفتار سوم