کتاب کار زیست شناسی سال یازدهم

دسته بندی: کتاب

تماس بگیرید

کتاب کار زیست شناسی سال یازدهم یکی دیگر از کتاب‌های کار موسسه حرف آخر است. این کتاب کار توسط انتشارات حرف آخر در اختیار داوطلبان و دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

کتاب کار زیست شناسی سال یازدهم تمامی مفاهیم و اسلایدهای پکیج زیست شناسی یازدهم را شامل می‌شود. این بدین معنی است که داوطلبان هر آنچه که در پکیج مشاهده می‌کنند به صورت کتبی در کتاب نیز مشاهده خواهند کرد. این موضوع موجب می‌شود که داوطلبان دیگر نیازی به خلاصه نویسی و نت برداری نداشته باشند.

این کتاب کار برای دانش‌آموزان پایه یازدهم مناسب است.

یکی دیگر از کتاب‌های انتشارات موسسه حرف آخر که برای درس زیست شناسی تولید شده، کتاب کار زیست شناسی سال یازدهم است. این کتاب تمامی اسلایدها و عکس‌های پکیج زیست شناسی سال یازدهم را شامل می‌شود. این موضوع موجب می‌شود که دانش‌آموزان دیگر نیازی به کشیدن عکس‌ها و اسلایدها نداشته باشند. کتاب کار زیست شناسی سال یازدهم تمرکز دانش‌آموزان را هنگام یادگیری مفاهیم افزایش می‌دهد.

کتاب کار زیست شناسی سال یازدهم شامل چه موضوعاتی است؟

جلسه 1

 • موضوع: فصل اول – گفتار اول

جلسه 2

 • موضوع: پتانسیل آرامش و عمل و انتقال پیام عصبی

جلسه 3

 • موضوع: مغز و نخاع و محافظت از آن‌ها و اجزا مغز

جلسه 4

 • موضوع: مغز و اثرات اعتیاد و اعتیاد

جلسه 5

 • موضوع: نخاع و انعکاس

جلسه 6

 • موضوع: دستگاه عصبی جانوران

جلسه 7

 • موضوع: فصل دوم – گفتار اول – شناخت گیرنده‌ها

جلسه 8

 • موضوع: بینایی و بیماری‌های چشم

جلسه 9

 • موضوع: شنوایی، بویایی و چشایی

جلسه 10

 • موضوع: حواس در جانوران

جلسه 11

 • موضوع: فصل سوم – از ابتدای گفتار اول تا ابتدای عوامل تاثیر گذار بر استحکام استخوان

جلسه 12

 • موضوع: از ابتدای عوامل تاثیر گذار بر استحکام استخوان تا انتهای گفتار اول

جلسه 13

 • موضوع: از ابتدای گفتار دوم تا انتهای بررسی ساختار تارچه و برشی از تارچه

جلسه 14

 • موضوع: از انتهای ساختار تارچه تا ابتدا جمع بندی ماهیچه‌ها به روش استاد شاکری

جلسه 15

 • موضوع: از ابتدای جمع بندی ماهیچه به روش استاد شاکری تا انتهای فصل

جلسه 16

 • موضوع: فصل چهارم – از ابتدای گفتار اول تا انتهای بررسی شکل کتاب درسی

جلسه 17

 • موضوع: تست‌های گفتار اول

جلسه 18

 • موضوع: تیروئید

جلسه 19

 • موضوع: هورمون‌های رشد، لاکتوژن و فوق کلیوی

جلسه 20

 • موضوع: از ابتدای هورمون‌های جنسی تا انتهای دیابت

جلسه 21

 • موضوع: از ملاتونین تا انتهای فصل

جلسه 22

 • موضوع: فصل پنجم – گفتار اول

جلسه 23

 • موضوع: از ابتدای گفتار دوم تا انتهای پرفورین

جلسه 24

 • موضوع: از ابتدای پروتئین مکمل تا انتهای گفتار

جلسه 25

 • موضوع: از ابتدای پگفتار سوم تا انتهای فصل

جلسه 26

 • موضوع: فصل هفتم – از ابتدای گفتار اول تا ابتدای نقشه راه دستگاه تناسلی مرد

جلسه 27

 • موضوع: از ابتدای نقشه راه دستگاه تولید مثل مرد تا انتهای گفتار اول

جلسه 28

 • موضوع: از ابتدای گفتار دوم تا ابتدای نموداری که در کتای درسی نیست و برای تثبیت مطلب است

جلسه 29

 • موضوع: از ابتدای نمودار تا انتهای گفتار

جلسه 30

 • موضوع: از ابتدای گفتار سوم تا انتهای ساختار جفت (توضیحات استاد روان)

جلسه 31

 • موضوع: از ابتدای توضیحات استاد شعبانی (انیمیشن ساختار جفت) تا انتهای گفتار

جلسه 32

 • موضوع: دستگاه تولید مثل جانوران