کتاب کار ژنتیک حرف آخر

دسته بندی: کتاب

تماس بگیرید

کتاب‌های کار انتشارات حرف آخر برای درک بهتر داوطلبان از پکیج‌های آموزشی تهیه شده است. در واقع می‌توان گفت کتاب‌های کار موسسه حرف آخر مکمل پکیج‌های آموزشی این موسسه هستند. یکی دیگر از کتاب‌های کار موسسه حرف آخر، کتاب کار ژنتیک حرف آخر است.

کتاب کار ژنتیک حرف آخر داوطلبان را از کشیدن شکل‌ها و اسلایدهای پکیج بی نیاز می‌کند. همین موضوع موجب می‌شود که داوطلبان با دقت بیشتری به پکیج‌ آموزشی ژنتیک نگاه کنند و در صورت نیاز فقط برخی موارد را نت برداری کنند.

کتاب کار ژنتیک حرف آخر برای داوطلبان گروه تجربی بسیار مناسب است.

موسسه حرف آخر برای راحتی داوطلبان پکیج‌های منحصربه‌فردی در نظر گرفته است. در کنار استفاده از پکیج‌های آموزشی داوطلبان می‌توانند از کتاب‌های کار موسسه حرف آخر نیز استفاده کنند. یکی از بهترین کتاب‌های کار موسسه حرف آخر، کتاب کار ژنتیک حرف آخر است. این کتاب کار تمامی مفاهیم ژنتیک پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

بخش ژنتیک یکی از بخش‌های دشوار زیست شناسی کنکور است و داوطلبان باید با دقت زیادی این بخش را مطالعه کنند. ژنتیک دارای بخش‌های متنوعی است و هر بخش دارای راه‌های خاصی برای آموزش است.

کتاب کار ژنتیک حرف آخر شامل چه موضوعاتی است:

  • مبانی
  • تقسیم یاخته
  • میتوز
  • میوز و تولید مثل جنسی
  • کامت
  • انتقال اطلاعات در نسل
  • انواع صفات
  • تغییر در اطلاعات وراثتی
  • تغییر در جمعیت‌ها
  • تغییر در گونه‌ها