کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم حرف آخر

دسته بندی: کتاب

تماس بگیرید

کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم حرف آخر توسط دپارتمان زیست حرف آخر تهیه شده است. این کتاب در 7 فصل تهیه شده است و تمامی نکات و مفاهیم زیست یازدهم را در اختیار داوطلبان و دانش‌آموزان قرار می‌دهد.کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم حرف آخر برای زیست شناسی پایه یازدهم طراحی شده است.

این کتاب برای استفاده داوطلبان گروه تجربی مناسب است.

کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم حرف آخر یکی دیگر از محصولات حرف آخر است که توسط دپارتمان زیست شناسی این موسسه آماده شده است. داوطلبانی که از پکیج زیست شناسی یازدهم حرف آخر استفاده می‌کنند با تهیه این کتاب می‌توانند تمامی نکات و مفاهیم را مانند یک خلاصه‌نویسی مشاهده کنند.زیست شناسی کنکور برای داوطلبان گروه تجربی

 • ✍️ تعداد سوالات زیست شناسی در کنکور: ۵۰ سوال
 • ضریب درس: با توجه به زیر گروه‌ها متفاوت است
 • ⏱️ مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی در کنکور: ۳۶ دقیقه
 • ⏰ مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه

ضریب زیست شناسی برای زیر گروه‌های مختلف

 • زیر گروه ۱: ضریب ۴
 • زیر گروه ۲: ضریب ۴
 • زیر گروه ۳: ضریب ۲
 • زیر گروه ۴: ضریب ۲
 • زیر گروه ۵: ضریب ۲

فهرست مطالب کتاب الگو تا رتبه زیست یازدهم حرف آخر

فصل اول
 • تنظیم عصبی
 • پتانسیل آرامش
 • انتقال پیام عصبی
فصل دوم
 • حواس
 • حواس ویژه
 • ساختار گوش
فصل سوم
 • دستگاه حرکتی
 • مفصل
 • حرکت در جانداران
فصل چهارم
 • تنظیم شیمیایی
 • هورمون‌ها
 • غدد پاراتیروئید
فصل پنجم
 • ایمنی
 • لایه درونی
 • لنفوسیت‌ها
فصل هفتم
 • تولید مثل
 • ساختار اسپرم
 • انواع پستانداران
صفحه ۶ (فصل اول)
 • تنظیم عصبی
صفحه ۱۷
 • پتانسیل آرامش
صفحه ۲۶
 • انتقال پیام عصبی
صفحه ۵۴  (فصل دوم)
 • حواس
صفحه ۶۰
 • حواس ویژه
صفحه ۷۱
 • ساختار گوش
صفحه ۹۰ (فصل سوم)
 • دستگاه حرکتی
صفحه ۱۰۰
 • مفصل
صفحه ۱۱۵
 • حرکت در جانداران
صفحه ۱۲۰ (فصل پنجم)
 • تنظیم شیمیایی
صفحه ۱۲۲
 •  هورمون‌ها
صفحه ۱۳۷
 • غدد پاراتیروئید
صفحه ۱۵۸ (فصل پنجم)
 • ایمنی
صفحه ۱۶۲
 •  لایه درونی
صفحه ۱۸۴

لنفوسیت‌ها

صفحه ۲۰۴ (فصل هفتم)
 • تولید مثل
صفحه ۲۱۰
 •  ساختار اسپرم
صفحه ۲۴۳
 • انواع پستانداران