کتاب تیک آخر زبان حرف آخر

50,000 تومان

? مولف : استاد مجتبی محمودی

⭕️ برای داوطلبان نظام جدید

⬅️ انتشارات : حرف آخر

دسته بندی: زبان انگلیسی نظام جدید, کتاب

این کتاب ، برای مرور نظام مند لغات کنکور بر اساس روش های مروری علمی می باشد و در کنار پکیج زبان انگلیسی جامع نظام جدید حرف آخر نیز ارائه می شود.

سرفصل ها:
لغات پایه، درس اول دهم، درس دوم دهم، درس سوم دهم، درس چهارم دهم
درس اول یازدهم، درس دوم یازدهم، درس سوم یازدهم
درس اول دوازدهم، درس دوم دوازدهم، درس سوم دوازدهم، لغات خارج از کتاب، فعال بی قاعده

۳.۹/۵ (۴۰ نظر)
فهرست