کتاب زیست در دایره حرف آخر

دسته بندی: کتاب

تماس بگیرید

کتاب زیست در دایره حرف آخر توسط دپارتمان زیست حرف آخر تهیه شده است. این کتاب مکمل پکیج زیست شناسی 6040 حرف آخر محسوب می‌شود. دانش‌آموزان و داوطلبان می‌توانند  در این کتاب تمامی نکات و مفاهیم زیست 6040 حرف آخر را مطالعه کنند. تمامی مطالب این کتاب به صورت دایره‌های مختلف به داوطلبان آموزش داده می‌شود. به عنوان مثال داوطلبان در یک دایره کامل مفاهیم گلبول قرمز را که در زیست شناسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس شده است را یاد می‌گیرند. این کتاب تمامی مفاهیم زیست شناسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را به دانش‌آموزان و داوطلبان آموزش می‌دهد.

این کتاب مکمل پکیج زیست شناسی 6040 حرف آخر است.

کتاب زیست در دایره حرف آخر یکی دیگر از کتاب‌های حرف آخر است و مکمل پکیج زیست ۶۰۴۰ نظام جدید محسوب می‌شود.

داوطلبان با کمک کتاب زیست در دایره حرف آخر کاملا به مباحث و موضوعات زیست شناسی مسلط می‌شوند و به راحتی تست می‌زنند. به عنوان مثال گلبول قرمز که پایه ثابت کنکور زیست است به صورتی تدریس شده که داوطلب به راحتی تمامی تست‌های مربوط به آن را در کنکور حل کند. در این قسمت یک دایره به چند دسته تقسیم می‌شود و سپس گلبول قرمز از لحظه پیدایش، فعالیت، ژنتیک، مغز، مرگ گلبول قرمز و حتی سرنوشت گلبول قرمز پس از مرگ در قالب یک دایره به داوطلبان تدریس می‌شود.

زیست شناسی کنکور برای داوطلبان گروه تجربی

  • ✍️ تعداد سوالات زیست شناسی در کنکور: ۵۰ سوال
  • ضریب درس: با توجه به زیر گروه‌ها متفاوت است
  • ⏱️ مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی در کنکور: ۳۶ دقیقه
  • ⏰ مدت زمان پاسخگویی به هر سوال زیست شناسی: ۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه

ضریب زیست شناسی برای زیر گروه‌های مختلف تجربی

  • زیر گروه ۱: ضریب ۴
  • زیر گروه ۲: ضریب ۴
  • زیر گروه ۳: ضریب ۲
  • زیر گروه ۴: ضریب ۲
  • زیر گروه ۵: ضریب ۲