رشته انسانی

پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر + کتاب کارها

دسته بندی: پکیج کامل, علوم انسانی
2,814,000 تومان

✍️ شامل پکیج های رشته انسانی حرف آخر

⏰ تدریس و حل تست

✍️ مناسب برای رشته انسانی

این پکیج شامل محصولات زیر می باشد :

مکمل ادبیات (قافیه و عروض)
مکمل ادبیات (آرایه و قرابت)
جامعه شناسی جامع کنکور
اقتصاد جامع کنکور
جغرافیا جامع کنکور
تاریخ جامع کنکور
عربی جامع کنکور علوم انسانی + کتاب کار

فهرست