ریاضی جامع یک رشته ریاضی حرف آخر

ریاضی جامع 1 رشته ریاضی حرف آخر

1,161,000 تومان

درس ریاضی یکی از دشوارترین درس‌های گروه ریاضی است که تراز آن نقش مهمی در قبولی داوطلبان دارد. یکی از پکیج‌های ریاضی حرف آخر که برای داوطلبان گروه ریاضی آماده شده، پکیج ریاضی جامع 1 رشته ریاضی حرف آخر است. پکیج ریاضی جامع 1 شامل مباحث ترکیب و اعمال جبری توابع، تبدیل توابع، تابع درجه 2، معادلات و نامعادلات، قدر مطلق، تابع جز صحیح، تابع یک به یک و وارون، لگاریتم، مثلثات، الگو و دنباله حسابی و هندسی، روش مربع کامل و نواحی درجه دوم است.

پکیج ریاضی جامع 1 رشته ریاضی حرف آخر در 7 حلقه دی وی دی آماده شده است و مدرس این پکیج عبدالرضا منتظری و مهران قاسمی هستند.  داوطلبانی که این پکیج را خریداری می‌کنند از مشاوره تخصصی مشاوران حرف آخر نیز بهرمند می‌شوند.

پکیج ریاضی جامع 1 رشته ریاضی حرف آخر برای داوطلبان گروه ریاضی مناسب است.

دسته بندی: ریاضی

داوطلبان گروه ریاضی درس‌های تخصصی نسبتا دشواری دارند. این داوطلبان باید برای کسب یک رتبه مناسب، تراز درس‌های تخصصی خود را بالا ببرند. یکی از دروس دشوار گروه ریاضی که ضریب آن نیز اهمیت بسیار زیادی برای داوطلبان دارد، ریاضی است. حرف آخر و استاد منتظری برای کمک به داوطلبان گروه ریاضی، پکیج‌های متنوعی را برای داوطلبان آماده کرده است. یکی از پکیج‌های مهم ریاضی برای داوطلبان، ریاضی جامع 1 رشته ریاضی حرف آخر است.

ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی حرف آخر توسط استاد منتظری و استاد قاسمی تدریس می‌شود. یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن دقت کنید، مبحثی بودن این پکیج است. ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی حرف آخر چند مبحث مشخص را به طور کامل و با استفاده از انیمیشن و تصویرسازی به داوطلبان آموزش می‌دهد. شما می‌‌توانید در این پکیج تمامی مباحث تدریس شده را با تسلط کامل آموزش ببینید.

سوالات ریاضی در کنکور سراسری

 • ✍️ تعداد سوالات ریاضی در کنکور: 55 سوال
 • ضریب درس: برای هر زیرگروه متفاوت است
 • سوالات از شماره 101 الی 155 در دفترچه تخصصی
 • ⏱️ مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور: 85 دقیقه
 • ⏰ مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 1 دقیقه و 54 ثانیه

ضرایب ریاضی در زیر گروه‌های مختلف

 • زیرگروه 1: ضریب 4
 • زیرگروه 2: ضریب 4
 • زیرگروه 3: ضریب 3

بودجه بندی ریاضی جامع 1 برای گروه ریاضی

همان طور که می‌دانید موسسه حرف آخر تمامی مباحث و مفاهیم ریاضی را در پکیج‌های متنوع این مجموعه آموزش می‌دهد. بودجه بندی ریاضی بر اساس سوالات و مفاهیم ریاضی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است. با توجه به مباحثی که شما در ریاضی 1 مطالعه خواهید کرد، بودجه بندی ریاضی جامع 1 به صورت زیر خواهد بود:

 • مثلثات: 3 سوال
 • تابع: 2 سوال
 • معادله و نامعادله: 2 سوال
 • تابع نمایی و لگاریتم: 1 سوال
 • مجموعه، الگو و دنباله: 2 سوال

ویژگی‌های پکیج ریاضی جامع 1 رشته ریاضی

 • آموزش تمامی مباحث با استفاده از انیمیشن‌
 • آموزش روش‌های خاص توسط استاد عبدالرضا منتظری و استاد مهران قاسمی
 • آموزش ریاضی با استفاده از الگوها و روش‌های ابتکاری استاد منتظری
 • حجم زمانی مناسب و کامل بودن مطالب
 • و …

ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی حرف آخر

داوطلبان گروه ریاضی در پکیج ریاضی جامع 1 رشته ریاضی حرف آخر مباحث زیر را مطالعه می‌کنند:

ترکیب و اعمال جبری توابع

 • موضوع: ماشین ترکیب دو تابع
 • تدریس توسط استاد: 87 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 148 ساعت
 • موضوع: تعیین دامنه و ضابطه ترکیب دو تابع اعمال جبری روی توابع
 • تدریس توسط استاد: 94 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 160 ساعت

تبدیل توابع

 • موضوع: تبدیل توابع
 • تدریس توسط استاد: 130 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 221 ساعت

تابع درجه 2

 • موضوع: نامعادلات خطی، نمودار تابع درجه دو
 • تدریس توسط استاد: 84 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 143 ساعت
ریاضی جامع 1 حرف آخر
 • موضوع: حل معادله درجه دو، تعیین علامت عبارات درجه دو، حل نامعادله درجه دو
 • تدریس توسط استاد: 81 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 137 ساعت
 • موضوع: نقش ریشه و راس تابع درجه 2
 • تدریس توسط استاد: 97 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 165 ساعت
 • موضوع: ریشه‌ها، سیبا، دلتا
 • تدریس توسط استاد: 34 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 58 ساعت
 • موضوع: برد و معکوس تابع درجه دو
 • تدریس توسط استاد: 95 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 162 ساعت
 • موضوع: تشکیل معادله درجه دو P و S دومین کاربرد ، الگویابی درجه دو و درجه یک
 • تدریس توسط استاد: 111 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 188 ساعت

معادلات و نامعادلات

 • موضوع: الگوی تعیین علامت، الگوی عدالت
 • تدریس توسط استاد: 83 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 141 ساعت
 • موضوع: معادلات گویا
 • تدریس توسط استاد: 73 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 124 ساعت
 • موضوع: مسائل کاربردی معادلات گویا
 • تدریس توسط استاد: 70 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 119 ساعت
 • موضوع: معادله گنگ
 • تدریس توسط استاد: 70 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 119 ساعت

قدر مطلق

 • موضوع: قدر مطلق از نگاه فاصله، حل معادلات قدر مطلقی به کمک تعریف
 • تدریس توسط استاد: 89 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 151 ساعت
 • موضوع: روش ناحیه‌بندی، تعریف، هندسی
 • تدریس توسط استاد: 100 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 170 ساعت
 • موضوع: نمودار توابع قدر مطلقی
 • تدریس توسط استاد: 66 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 112 ساعت

تابع جز صحیح

 • موضوع: مفهوم و ویژگی‌های جز صحیح، اعمال روی بازده‌ها
 • تدریس توسط استاد: 95 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 161 ساعت
ریاضی جامع 1 حرف آخر
 • موضوع: نمودار توابع جزء صحیح
 • تدریس توسط استاد: 74 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 126 ساعت

تابع یک به یک و وارون

 • موضوع: تابع یک به یک و مفهوم وارون پذیری
 • تدریس توسط استاد: 72 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 122 ساعت
 • موضوع: معکوس تابع
 • تدریس توسط استاد: 60 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 102 ساعت
 • موضوع: ریشه و توان، معادلات نمایی
 • تدریس توسط استاد: 100 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 170 ساعت

لگاریتم

 • موضوع: لگاریتم و روابط آن
 • تدریس توسط استاد: 106 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 180 ساعت
 • موضوع: نمودار توابع نمایی و لگاریتمی
 • تدریس توسط استاد: 93 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 158 ساعت
 • موضوع: معادلات و نامعادلات لگاریتمی
 • تدریس توسط استاد: 91 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 155 ساعت
 • موضوع: کاربرد توابع نمایی و لگاریتمی
 • تدریس توسط استاد: 80 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 136 ساعت

مثلثات

 • موضوع: روابط مثلثاتی ( از همه چیز درباره α تا اول نگاه از مقابل به دایره مثلثاتی)
 • تدریس توسط استاد: 90 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 153 ساعت
 • موضوع: روابط مثلثاتی (نگاه از مقابل به دایره مثلثاتی تا ابتدای همه چیز درباره 2α)
 • تدریس توسط استاد: 51 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 86 ساعت
 • موضوع: روابط مثلثاتی (همه چیز درباره 2α)
 • تدریس توسط استاد: 80 ساعت
 • موضوع: معادلات مثلثاتی
 • تدریس توسط استاد: 70 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 105 ساعت

تابع

 • موضوع: مفهوم تابع و بازنمایی‌های آن
 • تدریس توسط استاد: 88 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 150 ساعت
ریاضی جامع 1 حرف آخر
 • موضوع: دامنه و برد توابع
 • تدریس توسط استاد: 45 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 77 ساعت
ریاضی جامع 1 حرف آخر
 • موضوع: انواع تابع و تساوی دو تابع
 • تدریس توسط استاد: 114 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 193 ساعت
 • موضوع: یکنوایی توابع
 • تدریس توسط استاد: 100 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 170 ساعت
ریاضی جامع 1 حرف آخر
 • موضوع: تابع متناوب
 • تدریس توسط استاد: 56 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 95 ساعت

الگو و دنباله حسابی و هندسی

 • موضوع: الگوهای خطی و غیر خطی  
 • تدریس توسط استاد: 66 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 112 ساعت
ریاضی جامع 1 حرف آخر
 • موضوع: دنباله عددی (حسابی)  
 • تدریس توسط استاد: 107 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 182 ساعت
ریاضی جامع 1 حرف آخر
 • موضوع: دنباله هندسی  
 • تدریس توسط استاد: 117 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 199 ساعت

روش مربع کامل

نواحی درجه دوم

رضایت داوطلبان از پکیج ریاضی جامع 1 رشته ریاضی حرف آخر

شما می‌توانید بخش کوچکی از اسکرین شات‌های پیام‌های رضایت داوطلبان از پکیج ریاضی جامع 1 رشته ریاضی حرف آخر استاد منتظری را در این قسمت مشاهده کنید. اگر به دنبال پیام‌های رضایت بیشتری هستید بهتر است به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کنید:

 

4.2/5 (63 نظر)
فهرست