مشاوره کنکور

عدم تمرکز

بدون دیدگاه
عدم تمرکز 🙇‍♂️نمیتونم زیاد درس بخونم چون تمرکز کافی ندارم 🤦‍♂️وقتی شروع به مطالعه میکنم همهمه ذهنی دارم! 😟اصلا تمرکز…
فهرست