بررسی بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی نظام جدید

 1. حرف آخر
 2. بودجه بندی کنکور
 3. بررسی بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی نظام جدید
4 دیدگاه

کنکور انسانی دارای درس‌های تخصصی متعددی است. داوطلبان برای اینکه بتوانند درصدهای قابل قبولی برای هر درس کسب کنند باید تسلط کافی بر روی هر مبحث داشته باشند. یکی از درس‌های تخصصی کنکور انسانی درس اقتصاد است. اگر داوطلبان دنبال یک درصد بالا برای درس اقتصاد هستند باید به بودجه بندی اقتصاد کنکور توجه خاصی داشته باشند. مطالعه بودجه بندی به داوطلبان کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به سوالات داشته باشند. این موضوع موجب می‌شود که آن‌ها وقت زیادی را برای مطالعه مباحث تست خیز و زمان کمی را برای مطالعه مباحث آسان سپری کنند. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به سراغ بررسی بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی می‌رود و بودجه بندی این درس را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی

سوالات اقتصاد در کنکور انسانی 1401

دومین درس در دفترچه تخصصی کنکور انسانی، درس اقتصاد است. داوطلبان باید از سوال شماره 121 الی 135 به سوالات این درس در کنکور سراسری پاسخ دهند. تعداد سوالات این درس 15 سوال است و داوطلبان در مدت زمان 10 دقیقه باید به سوالات این درس پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان برای هر سوال اقتصاد تنها 36 ثانیه زمان دارند. بنابراین تسلط بر مباحث درسی اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است. داوطلبان باید اقتصاد پایه دهم را برای پاسخگویی به سوالات اقتصاد در کنکور مطالعه کنند.

 • تعداد سوالات اقتصاد در کنکور: 15 سوال
 • سوالات اقتصاد از شماره 121 الی 135 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات اقتصاد: 10 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 36 ثانیه
 • منبع: اقتصاد پایه دهم

سوالات اقتصاد در کنکور انسانی 1401

تعداد سوالات اقتصاد در کنکور: 15 سوال
سوالات اقتصاد از شماره 121 الی 135 در دفترچه تخصصی
مدت زمان پاسخگویی به سوالات اقتصاد: 10 دقیقه
مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 36 ثانیه
منبع: اقتصاد پایه دهم

ضریب درس اقتصاد در کنکور سراسری

درس اقتصاد در کنکور سراسری برای هر زیرگروه دارای ضریب متفاوتی است. داوطلبان باید با توجه به رشته مورد نظر خود به درس اقتصاد اهمیت دهند. درس اقتصاد برای رشته‌های زیرگروه 3 اهمیت زیادی دارد و دارای ضریب 3 است. ضریب درس اقتصاد برای زیرگروه‌های مختلف به صورت زیر است:

زیرگروه زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
ضریب 1 2 3 2 2

وضعیت پاسخگویی داوطلبان به درس اقتصاد در کنکور 1400

قبل از بررسی بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی به سراغ بررسی وضعیت پاسخگویی داوطلبان به درس اقتصاد در کنکور 1400 می‌رویم. زمانی‌که آمار را بررسی می‌کنیم با ارقام جالبی روبه‌رو می‌شویم. تعداد داوطلبانی که توانستند در کنکور 1400 یک درصد 100 درصدی برای درس اقتصاد کسب کنند، 1531 داوطلب است. این آمار برای درس اقتصاد بسیار قابل قبول است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که داوطلبانی که درصد بالای 70 دارند نیز بسیار زیاد و قابل قبول هستند. وضعیت پاسخگویی داوطلبان به درس اقتصاد در کنکور سراسری 1400 به صورت زیر است:

محدوده نمرات داوطلب
0 الی 10 درصد 63960 داوطلب
10 الی 20 درصد 21012 داوطلب
20 الی 30 درصد 15084 داوطلب
30 الی 40 درصد 10441 داوطلب
40 الی 50 درصد 7386 داوطلب
50 الی 60 درصد 6701 داوطلب
60 الی 70 درصد 5909 داوطلب
70 الی 80 درصد 4632 داوطلب
80 الی 90 درصد 4406 داوطلب
90 الی 100 درصد 1519 داوطلب
100 درصد 1531 داوطلب

بودجه بندی اقتصاد کنکور سراسری نظام جدید

همان طور که در قسمت بالا نیز به آن اشاره کردیم بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی بر اساس کتاب درسی اقتصاد پایه دهم است. بر اساس اقتصاد پایه دهم، بودجه بندی اقتصاد کنکور به صورت زیر است:

 • فصل اول: اصول انتخاب در کسب و کار: 6 سوال
 • فصل دوم: بازیگران اصلی در میدان اقتصاد: 3 سوال
 • فصل سوم: اقتصاد رشد و پیشرفت: 1 سوال
 • فصل چهارم: اقتصاد در خانواده: 5 سوال

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی 1401

1) فصل اول: اصول انتخاب در کسب و کار: 6 سوال

فصل اول اقتصاد پایه دهم در کنکور سراسری دارای 6 سوال است. این فصل بیشترین تعداد سوالات را در مقایسه با فصل‌های دیگر دارد. این فصل دارای چهار درس است و این چهار درس در کنکور سراسری دارای 6 سوال هستند. فصل اول اقتصاد پایه دهم 40 درصد از سوالات اقتصاد را در کنکور سراسری شامل می‌شود. چهار درس فصل اول به صورت زیر هستند:

 • درس اول: کسب و کار و کارآفرینی
 • درس دوم: انتخاب نوع کسب و کار
 • درس سوم: اصول انتخاب درست
 • درس چهارم: مرز امکانات تولید
اصول انتخاب در کسب و کار40%
40%

2) فصل دوم: بازیگران اصلی در میدان اقتصاد: 3 سوال

در ادامه بررسی بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی به سراغ فصل دوم اقتصاد می‌رویم. این فصل از 3 سوال تشکیل شده است و داوطلبان با پاسخگویی به این سه سوال به 20 درصد از سوالات اقتصاد در کنکور پاسخ می‌دهند. فصل دوم از سه درس تشکیل شده است و داوطلبان باید از میان این سه درس به سه سوال اقتصاد پاسخ دهند. درس‌های این فصل به صورت زیر هستند:

 • درس پنجم: بازار چیست و چگونه عمل می‌کند؟
 • درس ششم: نقش دولت در اقتصاد چیست؟
 • درس هفتم: تجارت بین‌الملل
بازیگران اصلی در میدان اقتصاد20%
20%

3) فصل سوم: اقتصاد رشد و پیشرفت: 1 سوال

یکی از آسان‌ترین بخش‌های اقتصاد کنکور انسانی فصل سوم است. این فصل در کنکور سراسری گذشته تنها یک سوال داشته است. این بدین معنی است که فصل سوم اقتصاد با نام اقتصاد رشد و پیشرفت تنها 6 درصد از سوالات اقتصاد کنکور را شامل می‌شود. فصل سوم دارای چهار فصل است که از این 4 فصل تنها یک سوال در کنکور طراحی شده است:

 • درس هشتم: رکود، بیکاری و فقر
 • درس نهم: تورم و کاهش قدرت خرید
 • درس دهم: مقاوم‌سازی اقتصاد
 • درس یازدهم: رشد و پیشرفت اقتصادی
اقتصاد رشد و پیشرفت6%
6%

4) فصل چهارم: اقتصاد در خانواده: 5 سوال

آخرین فصلی که در بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی بررسی می‌کنیم، فصل اقتصاد در خانواده است. این فصل در بودجه بندی کنکور دارای 5 سوال است. این 5 سوال 34 درصد از سوالات اقتصاد کنکور را شامل می‌شود. این فصل دارای 3 درس است و این سه درس از 5 سوال در کنکور سراسری تشکیل شدند. درس‌های این فصل به صورت زیر هستند:

 • درس دوازدهم: بودجه بندی
 • درس سیزدهم: تصمیم‌گیری در مخارج
 • پس انداز و سرمایه‌گذاری
اقتصاد در خانواده34%
34%

مباحث تست خیز اقتصاد کنکور: 2 فصل

اقتصاد کنکور از 4 فصل تشکیل شده است. از میان این 4 فصل دو فصل از اهمیت بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها برخوردار است. فصل اصول انتخاب در کسب و کار با 6 سوال و فصل اقتصاد در خانواده با 5 سوال از فصل‌های تست خیز اقتصاد در کنکور محسوب می‌شوند. این 11 سوال در کنکور سراسری یک درصد 74 درصدی در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

مباحث آسان اقتصاد کنکور: 2 فصل

برخی از داوطلبان علاقه دارند از مباحث آسان برای مطالعه شروع کنند. این داوطلبان بهتر است به سراغ مباحث آسان بروند و این مباحث را مطالعه کنند. در مورد مطالعه اقتصاد کنکور نیز همین موضوع صدق می‌کند. داوطلبان می‌توانند دو فصلی که سوالات کمتری دارند را برای اقتصاد کنکور در ابتدا مطالعه کنند. فصل دوم با 3 سوال و فصل سوم با 1 سوال آسان‌ترین بخش‌های اقتصاد کنکور هستند که یک درصد 26 درصدی را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهند.

سوالات متداول در مورد بودجه بندی اقتصاد کنکور

1) اقتصاد در کنکور سراسری دارای چند سوال است؟

داوطلبان باید در کنکور سراسری به 15 سوال اقتصاد پاسخ دهند.

2) بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی نظام جدید چگونه است؟

سوالات اقتصاد از اقتصاد پایه دهم طراحی می‌شود و در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

3) تست‌خیز ترین فصل‌های اقتصاد کنکور کدام فصل‌ها هستند؟

فصل اصول انتخاب در کسب و کار با 6 سوال و فصل اقتصاد در خانواده با 5 سوال از فصل‌های تست خیز اقتصاد در کنکور محسوب می‌شوند.

شما می‌توانید برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد محصولات حرف آخر به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کنید.

منبع: حرف آخر

4 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.