لیست قیمت محصولات حرف آخر

حرف آخر

محصولات دهم و یازدهم ( نظام جدید ) حرف آخر

حرف آخر با تکنولوژي نوین آموزشی موجب بوجود آمدن تحولی شگرف در یادگیری دانش آموزان گردیده است. با توجه به درگیر نمودن هر دو نیمکره مغز از تمام ظرفیتهای مغز برای فراگیری استفاده می گردد. این تکنولوژی نوین آموزشی در سراسر دنیا مورد استقبال قرار گرفته و جزو یکی از متدهای موفق در زمینه تدریس محسوب می شود. موسسه حرف آخر با توجه به این مهم که تعداد زیادی از داوطلبان با وجود اینکه تمامی مطالب دروس و منابع را مطالعه نموده اند ولیکن هنگام برگزاری کنکور قادر به استفاده از تمامی دانش و اندوخته های خود نشده و فقط بخشی از آنها را بکار می گیرند. همچنین با بررسی درصد دروس در کارنامه داوطلبان مشخص شد که حدود ۸۰ درصد آنها دروس اختصاصی را زیر ۱۰ درصد تست زده اند. بنابراین استفاده از روشهای نوین تدریس و یادگیری مورد توجه قرار گرفت. تکنولوژی تصویرسازی و انیمیشن مورد استفاده در موسسه حرف آخر یکی از کارآمدترین روشهای تدریس در سطح بین المللی محسوب می شود. موسسه با توجه به این روش تدریس و بهره گیری از اساتید مطرح کنکور در کلیه دروس اقدام به تهیه پکیج های آموزشی منحصربفرد و با کارایی فوق العاده برای دانش آموزان نموده است. روش تدریس موسسه حرف آخر و استفاده از شیوه های نوین آموزشی دارای مزیت های بیشماری نسبت به سایر روشهای تدریس سنتی است.

قیمت محصولات دروس عمومی نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
دینی دهم حرف آخر۳۰۰,۰۰۰۳
دینی یازدهم حرف آخر۳۳۰,۰۰۰۳
دینی دوازدهم حرف آخر۳۱۰,۰۰۰۲
عربی جامع حرف آخر۸۸۰,۰۰۰۴
آرایه های ادبی حرف آخر۱۹۰,۰۰۰۲
زبان فارسی حرف آخر۲۱۰,۰۰۰۲
قرابت معنایی حرف آخر۲۲۰,۰۰۰۲
واژگان و تاریخ ادبیات حرف آخر۳۳۰,۰۰۰۲
پکیج کامل زبان و ادبیات فارسی حرف آخر۹۵۰,۰۰۰۸
گرامر و لغات زبان انگلیسی حرف آخر۴۴۰,۰۰۰۵
درک مطلب زبان انگلیسی حرف آخر۲۱۰,۰۰۰۲
زبان انگلیسی جامع حرف آخر۸۹۰,۰۰۰۹

قیمت محصولات ریاضی نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
ریاضی جامع ۱ رشته تجربی۷۷۰,۰۰۰۶
ریاضی جامع ۲ رشته تجربی۴۹۰,۰۰۰۲
ریاضی جامع ۳ رشته تجربی۶۸۰,۰۰۰۴
ریاضی جامع ۱ رشته ریاضی۹۹۰,۰۰۰
ریاضی جامع ۲ رشته ریاضی۶۷۰,۰۰۰
ریاضی جامع ۳ رشته ریاضی۹۸۰,۰۰۰
مثلثات۱۰۰,۰۰۰۱
پکیج کامل ریاضی نظام جدید ( رشته تجربی )۲,۰۴۰,۰۰۰
پکیج کامل ریاضی نظام جدید ( رشته ریاضی )۲,۷۴۰,۰۰۰

قیمت محصولات فیزیک نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
فیزیک دهم۵۴۰,۰۰۰۵
فیزیک یازدهم۶۱۰,۰۰۰۳
فیزیک دوازدهم۱,۰۴۰,۰۰۰۸
پکیج کامل فیزیک نظام جدید۲,۱۹۰,۰۰۰۱۶

قیمت محصولات زیست نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
زیست دهم۴۳۰,۰۰۰۱۲
زیست یازدهم۵۴۰,۰۰۰۱۱
زیست دوازدهم۶۶۰,۰۰۰۶
زیست گیاهی نظام جدید۵۱۰,۰۰۰۳
ژنتیک نظام جدید۵۲۰,۰۰۰۴
پکیج کامل زیست نظام جدید۳,۲۴۰,۰۰۰۳۰

قیمت محصولات شیمی نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
مفاهیم شیمی دهم و یازدهم۷۵۰,۰۰۰۵
مفاهیم شیمی دوازدهم۵۹۰,۰۰۰۵
مسائل شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم۹۵۰,۰۰۰۵
پکیج کامل شیمی نظام جدید۲,۲۹۰,۰۰۰۱۵

قیمت محصولات پروژه ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
ریاضی ۶۰۴۰ نظام جدید۱,۲۱۰,۰۰۰
فیزیک ۶۰۴۰ نظام جدید۱,۱۶۰,۰۰۰
شیمی ۶۰۴۰ نظام جدید۱,۲۹۰,۰۰۰
زیست ۶۰۴۰ نظام جدید۱,۶۸۰,۰۰۰
ادبیات ۶۰۴۰ نظام جدید۶۱۰,۰۰۰
عربی ۶۰۴۰ نظام جدید۴۹۰,۰۰۰
دینی ۶۰۴۰ نظام جدید۵۹۰,۰۰۰
انگلیسی ۶۰۴۰ نظام جدید۴۷۰,۰۰۰
۲۰ آزمون نظام جدید۱,۹۰۰,۰۰۰
پکیج کامل ۶۰۴۰ نظام جدید۹,۸۰۰,۰۰۰

قیمت محصولات پکیج های کامل نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
پکیج کامل نظام جدید تجربی۱۴,۹۲۰,۰۰۰
فهرست