لیست قیمت محصولات حرف آخر

حرف آخر

محصولات دهم و یازدهم ( نظام جدید ) حرف آخر

حرف آخر با تکنولوژي نوین آموزشی موجب بوجود آمدن تحولی شگرف در یادگیری دانش آموزان گردیده است. با توجه به درگیر نمودن هر دو نیمکره مغز از تمام ظرفیتهای مغز برای فراگیری استفاده می گردد. این تکنولوژی نوین آموزشی در سراسر دنیا مورد استقبال قرار گرفته و جزو یکی از متدهای موفق در زمینه تدریس محسوب می شود. موسسه حرف آخر با توجه به این مهم که تعداد زیادی از داوطلبان با وجود اینکه تمامی مطالب دروس و منابع را مطالعه نموده اند ولیکن هنگام برگزاری کنکور قادر به استفاده از تمامی دانش و اندوخته های خود نشده و فقط بخشی از آنها را بکار می گیرند. همچنین با بررسی درصد دروس در کارنامه داوطلبان مشخص شد که حدود ۸۰ درصد آنها دروس اختصاصی را زیر ۱۰ درصد تست زده اند. بنابراین استفاده از روشهای نوین تدریس و یادگیری مورد توجه قرار گرفت. تکنولوژی تصویرسازی و انیمیشن مورد استفاده در موسسه حرف آخر یکی از کارآمدترین روشهای تدریس در سطح بین المللی محسوب می شود. موسسه با توجه به این روش تدریس و بهره گیری از اساتید مطرح کنکور در کلیه دروس اقدام به تهیه پکیج های آموزشی منحصربفرد و با کارایی فوق العاده برای دانش آموزان نموده است. روش تدریس موسسه حرف آخر و استفاده از شیوه های نوین آموزشی دارای مزیت های بیشماری نسبت به سایر روشهای تدریس سنتی است.

قیمت محصولات پروژه ۶۰۴۰ نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
ریاضی ۶۰۴۰ نظام جدید۱,۲۱۰,۰۰۰
فیزیک ۶۰۴۰ نظام جدید۱,۱۶۰,۰۰۰
شیمی ۶۰۴۰ نظام جدید۱,۲۹۰,۰۰۰
زیست ۶۰۴۰ نظام جدید۱,۶۸۰,۰۰۰
ادبیات ۶۰۴۰ نظام جدید۶۱۰,۰۰۰
عربی ۶۰۴۰ نظام جدید۴۹۰,۰۰۰
دینی ۶۰۴۰ نظام جدید۵۹۰,۰۰۰
انگلیسی ۶۰۴۰ نظام جدید۴۷۰,۰۰۰
۲۰ آزمون نظام جدید۱,۹۰۰,۰۰۰
پکیج کامل ۶۰۴۰ نظام جدید۹,۸۰۰,۰۰۰

قیمت محصولات دروس عمومی نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
دین و زندگی دهم۲۴۰,۰۰۰۳
دین و زندگی یازدهم۲۶۰,۰۰۰۳
دین و زندگی دوازدهم۲۵۰,۰۰۰۲
دین و زندگی جامع نظام جدید۷۵۰,۰۰۰۸
عربی جامع نظام جدید۶۹۰,۰۰۰۴
زبان دهم و یازدهم۲۵۰,۰۰۰۴
زبان دوازدهم۱۲۰,۰۰۰۲
درک مطلب زبان۱۷۰,۰۰۰۲
زبان جامع نظام جدید۷۴۰,۰۰۰۸
آرایه های ادبی۱۵۰,۰۰۰۲
قرابت معنایی۱۸۰,۰۰۰۳
زبان فارسی۱۷۰,۰۰۰۳
تاریخ ادبیات۱۲۰,۰۰۰۲
املا لغت واژگان۱۶۰,۰۰۰۳
ادبیات جامع نظام جدید۷۸۰,۰۰۰۱۳

قیمت محصولات ریاضی نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
آنالیز و احتمال۲۲۰,۰۰۰۳
مقاطع مخروطی۱۴۰,۰۰۰۲
هندسه۱۵۰,۰۰۰۲
ریاضی جامع ۱۹۶۰,۰۰۰۱۰
مثلثات۱۰۰,۰۰۰۶
پکیج کامل ریاضی نظام جدید۱,۵۷۰,۰۰۰۱۷

قیمت محصولات فیزیک نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
فیزیک دهم۴۳۰,۰۰۰۶
فیزیک یازدهم۴۸۰,۰۰۰۵
فیزیک دوازدهم۷۷۰,۰۰۰۹
پکیج کامل فیزیک نظام جدید۱,۶۸۰,۰۰۰۲۰

قیمت محصولات زیست نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
زیست دهم۳۴۰,۰۰۰۱۲
زیست یازدهم۴۳۰,۰۰۰۱۱
زیست دوازدهم۵۳۰,۰۰۰۶
زیست گیاهی نظام جدید۴۱۰,۰۰۰۳
ژنتیک نظام جدید۴۲۰,۰۰۰۴
پکیج کامل زیست نظام جدید۲,۵۹۰,۰۰۰۳۳

قیمت محصولات شیمی نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
مفاهیم شیمی دهم و یازدهم۵۹۰,۰۰۰۵
مسائل شیمی دهم و یازدهم۴۸۰,۰۰۰۴
مفاهیم شیمی دوازدهم۴۷۰,۰۰۰۴
مسائل شیمی دوازدهم۲۷۰,۰۰۰۳
پکیج کامل شیمی نظام جدید۱,۸۱۰,۰۰۰۱۶

قیمت محصولات پکیج های کامل نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
پکیج کامل نظام جدید تجربی۱۱,۷۷۰,۰۰۰
۱۰ آزمون نظام جدید۱,۱۰۰,۰۰۰

قیمت محصولات دروس عمومی نظام قدیم حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
دین و زندگی دوم۱۴۰,۰۰۰۱۵
دین و زندگی سوم۱۵۰,۰۰۰۶
دین و زندگی چهارم۱۱۰,۰۰۰۷
دین و زندگی آیات و روایات۲۸۰,۰۰۰۳
دین و زندگی جامع نظام قدیم۶۸۰,۰۰۰۲۸
آرایه های ادبی۱۴۰,۰۰۰۷
قرابت معنایی۱۸۰,۰۰۰۸
زبان فارسی۱۶۰,۰۰۰۳
تاریخ ادبیات۱۳۰,۰۰۰۲
املا لغت واژگان ۱۵۰,۰۰۰۱۰
ادبیات جامع نظام قدیم۷۶۰,۰۰۰۳۰
عربی جامع نظام قدیم۶۷۰,۰۰۰۴
زبان انگلیسی جامع نظام قدیم۶۶۰,۰۰۰۱۵

قیمت محصولات ریاضی نظام قدیم حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
آنالیز ترکیبی و احتمال۲۳۰,۰۰۰۳
مقاطع مخروطی۱۹۰,۰۰۰۲
هندسه۱۸۰,۰۰۰۴
ریاضی جامع ۱۹۸۰,۰۰۰۱۰
ریاضی پایه و دیفرانسیل۶۱۰,۰۰۰۱۴
مثلثات۱۰۰,۰۰۰۶
پکیج کامل ریاضی نظام قدیم۱,۶۸۰,۰۰۰۲۵

قیمت محصولات فیزیک نظام قدیم حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
فیزیک اول و دوم۳۴۰,۰۰۰۵
فیزیک الکتریسیته ساکن و خازن۹۰,۰۰۰۸
فیزیک سوم الکتریسیته جاری و القاء۲۷۰,۰۰۰۱۰
فیزیک سینماتیک ( حرکت شناسی )۱۴۰,۰۰۰۸
فیزیک دینامیک۱۹۰,۰۰۰۸
فیزیک نوسان و موج۱۲۰,۰۰۰۹
فیزیک پیش ۲۳۸۰,۰۰۰۶
پکیج کامل فیزیک نظام جدید۱,۵۳۰,۰۰۰۴۹

قیمت محصولات زیست نظام قدیم حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
زیست شناسی دوم دبیرستان۳۸۰,۰۰۰۱۴
زیست شناسی سوم دبیرستان۴۳۰,۰۰۰۱۴
زیست پیش ۱۲۳۰,۰۰۰۱۰
زیست پیش ۲۲۶۰,۰۰۰۱۲
زیست گیاهی نظام قدیم۳۹۰,۰۰۰۹
زیست جانوری انسانی نظام قدیم۵۹۰,۰۰۰۱۰
پکیج کامل زیست نظام قدیم۲,۲۸۰,۰۰۰۵۹

قیمت محصولات شیمی نظام قدیم حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
شیمی مفاهیم دوم دبیرستان۲۴۰,۰۰۰۱۲
شیمی مفاهیم سوم و چهارم دبیرستان۴۹۰,۰۰۰۲۰
شیمی مسائل نظام قدیم۴۶۰,۰۰۰۸
شیمی تکمیلی۵۸۰,۰۰۰۵
محاسبات۲۰,۰۰۰۴
پکیج کامل شیمی نظام قدیم۱,۷۷۰,۰۰۰۴۹

قیمت پکیج های کامل نظام قدیم حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
پکیج کامل تجربی نظام قدیم۱۱,۴۴۰,۰۰۰
۱۰ آزمون حرف آخر۱۴۰۰,۰۰۰
فهرست