قیمت محصولات دروس عمومی ( قیمت پشت جلد پکیج ها بدون کتاب کار )

نام محصولقیمت محصول
دینی دهم حرف آخر380,000
دینی یازدهم حرف آخر440,000
دینی دوازدهم حرف آخر390,000
عربی جامع حرف آخر990,000
آرایه های ادبی حرف آخر280,000
زبان فارسی حرف آخر270,000
قرابت معنایی حرف آخر290,000
واژگان و تاریخ ادبیات حرف آخر440,000
پکیج کامل زبان و ادبیات فارسی حرف آخر1,280,000
گرامر و لغات زبان انگلیسی حرف آخر490,000
درک مطلب زبان انگلیسی حرف آخر270,000
زبان انگلیسی جامع حرف آخر1,040,000

قیمت محصولات ریاضی ( قیمت پشت جلد پکیج ها بدون کتاب کار )

نام محصولقیمت محصول
ریاضی جامع 1 رشته تجربی990,000
ریاضی جامع 2 رشته تجربی680,000
ریاضی جامع 3 رشته تجربی870,000
ریاضی جامع 1 رشته ریاضی1,290,000
ریاضی جامع 2 رشته ریاضی890,000
ریاضی جامع 3 رشته ریاضی1,270,000
مثلثات100,000
پکیج کامل ریاضی رشته تجربی 2,640,000
پکیج کامل ریاضی رشته ریاضی 3,550,000

قیمت محصولات فیزیک ( قیمت پشت جلد پکیج ها بدون کتاب کار )

نام محصولقیمت محصول
فیزیک دهم660,000
فیزیک یازدهم740,000
فیزیک دوازدهم1,370,000
پکیج کامل فیزیک حرف آخر2,770,000

قیمت محصولات زیست شناسی ( قیمت پشت جلد پکیج ها بدون کتاب کار )

نام محصولقیمت محصول
زیست دهم540,000
زیست یازدهم690,000
زیست دوازدهم790,000
زیست گیاهی حرف آخر590,000
ژنتیک حرف آخر690,000
پکیج کامل زیست حرف آخر3,980,000

قیمت محصولات شیمی ( قیمت پشت جلد پکیج ها بدون کتب کار )

نام محصولقیمت محصول
مفاهیم شیمی دهم و یازدهم890,000
مفاهیم شیمی دوازدهم780,000
مسائل شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم1,290,000
پکیج کامل شیمی حرف آخر3,055,000

قیمت محصولات پکیج های کامل ( قیمت پشت جلد پکیج ها بدون کتاب کار )

نام محصولقیمت محصول
پکیج کامل صفر تا صد حرف آخر21,470,000

قیمت محصولات پروژه 6040 ( قیمت پشت جلد پکیج ها بدون کتاب کار )

نام محصولقیمت محصول
ریاضی 60401,670,000
فیزیک 60401,660,000
شیمی 60401,770,000
زیست 60402,230,000
ادبیات 6040770,000
عربی 6040640,000
دینی 6040740,000
انگلیسی 6040570,000
20 آزمون2,900,000
پکیج کامل 604012,950,000

سوالات متداول در مورد قیمت محصولات حرف آخر

فهرست