دوره جامع دروس تخصصی رشته انسانی

دسته بندی: رشته انسانی
6,040,000 تومان

پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر یکی از پکیج‌های کامل موسسه حرف آخر برای داوطلبان گروه انسانی است. این پکیج به طور کامل تمامی محتوای دروس تخصصی رشته انسانی را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. این پکیج شامل دروس تخصصی گروه انسانی از جمله پکیج تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی، عربی تخصصی و … است. تمامی دروس تخصصی این پکیج توسط بهترین اساتید کشور در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

اساتید مانند استاد بهشتی، استاد رضایی مهر، استاد وحدت، استاد منتظری و استاد مشایخی دروس تخصصی در پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر را به داوطلبان آموزش می‌دهند. تمامی این اساتید برای آموزش مفاهیم درسی از روش‌های خاص و الگوهای ابتکاری استفاده می‌کنند.

پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر برای مطالعه داوطلبان گروه انسانی مناسب است.

موسسه حرف آخر برای تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی پکیج‌های آموزشی تولید کرده است. یکی از پکیج‌های کامل موسسه حرف آخر که در اختیار داوطلبان گروه انسانی قرار می‌گیرد، پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر است. پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر شامل دروس تخصصی رشته انسانی است. اساتید حرف آخر در این پکیج به آموزش تمامی دروس تخصصی کنکور انسانی می‌پردازند.

پکیج کامل رشته انسانی دروس کنکور انسانی مانند تاریخ، جغرافیا، عربی, اقتصاد، جامعه شناسی و ادبیات تخصصی را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. موسسه حرف آخر با کمک بهترین اساتید کشور این پکیج را تولید کرده است. اساتید پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر با استفاده از روش‌های خاص و الگوهای ابتکاری مفاهیم دروس تخصصی را به داوطلبان آموزش می‌دهند. داوطلبان با مشاهده این پکیج به راحتی یک رتبه عالی در کنکور انسانی به دست می‌آورند.

پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر  شامل چه دروسی است ؟

 • ریاضی انسانی
 • اقتصاد
 • ادبیات جامع انسانی
 • عربی جامع انسانی
 • تاریخ
 • جغرافیا
 • جامعه شناسی

پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر چه ویژگی‌هایی دارد؟

 • تدریس تمامی دروس تخصصی رشته انسانی
 • استفاده از تصاویر و انیمیشن برای آموزش بهتر مطالب
 • تدریس توسط بهترین اساتید کشور
 • استفاده از روش‌های خاص و الگوهای ابتکاری برای تدریس بهتر مفاهیم
 • شهودی‌سازی مطالب برای آموزش دروس دشوار
 • تدریس با استفاده از نقشه‌راه‌های کاربردی
 • آموزش نحوه پاسخگویی به تست‌های کنکور در سریع‌ترین زمان ممکن
 • بررسی و حل تست‌های کنکور و تست‌های تالیفی
 • پکیج جامع و کامل
 • قیمت مناسب و ایده‌آل
 • مناسب برای تمامی داوطلبان با پایه تحصیلی ضعیف و قوی

پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر شامل چه دروسی است؟

1) پکیج جامعه شناسی حرف آخر

پکیج کامل رشته انسانی دارای پکیج‌های دروس مختلف رشته انسانی است. یکی از دروسی که داوطلبان در این پکیج آن را مطالعه می‌کنند، درس جامعه شناسی است. درس جامعه شناسی ششمین درس در دفترچه تخصصی گروه انسانی است. داوطلبان باید به 20 سوال این درس تخصصی از سوال 216 الی 235 پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات درس جامعه شناسی 15 دقیقه است. به عبارت دیگر داوطلبان تنها 42 ثانیه زمان دارند تا به هر سوال جامعه شناسی در کنکور پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات جامعه شناسی در کنکور سراسری: 20 سوال
 • سوالات از شماره 216 الی 235
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات: 15 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 42 ثانیه
 • منابع: جامعه شناسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

پکیج جامعه شناسی جامع حرف آخر توسط یکی از بهترین اساتید کشور در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. مدرس این پکیج استاد عابد حدودی است. استاد عابد حدودی برای آموزش مفاهیم جامعه شناسی از روش‌های خاصی استفاده می‌کند. همین موضوع موجب می‌شود که داوطلبان بدون حفظ کردن مطالب، مفاهیم را به صورت عمیق یاد بگیرند.

پکیج جامعه شناسی حرف آخر چه موضوعاتی را آموزش می‌دهد؟

جامعه شناسی پایه دهم
 • کنش‌های ما
 • پدیده‌های اجتماعی
 • جهان اجتماعی
 • تشریح جهان اجتماعی
 • جهان‌های اجتماعی
 • پیامدهای جهان اجتماعی
 • ارزیابی جهان‌های اجتماعی
 • هویت فردی و اجتماعی
 • باز تولید هویت اجتماعی
 • تغییرات هویت اجتماعی
 • تغییرات هویتی جهان اجتماعی
 • هویت ایرانی
جامعه شناسی پایه یازدهم
 • جهان فرهنگی
 • فرهنگ جهانی
 • نمونه‌های فرهنگ جهانی 1
 • نمونه‌های فرهنگ جهانی 2
 • باورها و ارزش‌های بنیادین فرهنگ غرب
 • چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب
 • جامعه جهانی
 • تحولات نظام جهانی
 • جهان دو قطبی
 • جنگ‌ها و تقابل‌های جهانی
 • بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی
 • بحران‌ها معرفتی و معنوی
 • سرآغاز بیداری اسلامی
 • انقلاب اسلامی ایران؛ نقطه عطف بیداری اسلامی
 • افق بیداری اسلامی
جامعه شناسی پایه دوازدهم
 • ذخیره دانشی
 • علوم اجتماعی
 • نظم اجتماعی
 • کنش اجتماعی
 • معنای زندگی
 • قدرت اجتماعی
 • نابرابری اجتماعی
 • سیاست هویت
 • پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام
 • افق علوم اجتماعی در جهان اسلام

ضریب درس جامعه شناسی در کنکور سراسری

زیرگروه زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
ضریب 1 3 2 2 3

2) پکیج اقتصاد حرف آخر

پکیج اقتصاد حرف آخر یکی دیگر از پکیج‌هایی است که در داخل پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر قرار دارد. درس اقتصاد دومین درس تخصصی در کنکور انسانی است. داوطلبان باید به 15 سوال درس اقتصاد از شماره 121 الی 135 پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات اقتصاد در کنکور سراسری 10 دقیقه است. به عبارت دیگر داوطلبان تنها 36 ثانیه زمان دارند تا به هر سوال اقتصاد در کنکور پاسخ دهند. داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات اقتصاد باید مفاهیم اقتصاد دهم را مطالعه کنند.

 • تعداد سوالات اقتصاد در کنکور: 15 سوال
 • سوالات اقتصاد از شماره 121 الی 135 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات اقتصاد: 10 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 36 ثانیه
 • منبع: اقتصاد پایه دهم

پکیج اقتصاد حرف آخر با تدریس یکی از بهترین اساتید اقتصاد کشور در اختیار داوطلبان حرف آخری قرار می‌گیرد. این پکیج توسط استاد پویا بهشتی تدریس می‌شود. داوطلبان با خیال راحت می‌توانند در این پکیج تمامی مفاهیم اقتصاد را یاد بگیرند. استاد پویا بهشتی با استفاده از تصاویر و انیمیشن مفاهیم درس اقتصاد را به داوطلبان تدریس می‌کند.

پکیج اقتصاد حرف آخر چه موضوعاتی را آموزش می‌دهد؟

 • فصل اول: اصول انتخاب در کسب و کار
 • فصل دوم: بازیگران اصلی در میدان اقتصاد
 • فصل سوم: اقتصاد رشد و پیشرفت
 • فصل چهارم: اقتصاد در خانواده

ضریب درس اقتصاد در کنکور سراسری

زیرگروه زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
ضریب 1 2 3 2 2

3) پکیج جغرافیا حرف آخر

یکی دیگر از دروس تخصصی کنکور انسانی درس جغرافیا است. موسسه حرف آخر برای این درس نیز یک پکیج منحصربه‌فرد تولید کرده است. پکیج جغرافیا حرف آخر با تدریس استاد مصطفی رضایی مهر در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. استاد رضایی مهر یکی از برترین اساتید کشور است که برای تدریس درس جغرافیا از فن بیان خاصی استفاده می‌کند. درس تاریخ و جغرافیا پنجمین درس در دفترچه تخصصی هستند و داوطلبان باید به 30 سوال این درس پاسخ دهند. درس جغرافیا در کنکور سراسری دارای 15 سوال است و داوطلبان برای پاسخگویی به این سوالات باید جغرافیای دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند.

پکیج جغرافیا حرف آخر شامل چه موضوعاتی است؟

جغرافیای پایه دهم
 • درس اول: جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر
 • درس دوم: روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا
 • درس سوم: موقعیت جغرافیایی ایران
 • درس چهارم: ناهمواری‌های ایران
 • درس پنجم: آب و هوای ایران
 • درس ششم: منابع آب ایران
 • درس هفتم: ویژگی‌های جمعیت ایران
 • درس هشتم: تقسیمات کشوری ایران
 • درس نهم: سکونتگاه‌های ایران
 • درس دهم: توان‌های اقتصادی ایران
جغرافیای پایه یازدهم
 • درس اول: معنا و مفهوم ناحیه
 • درس دوم: انسان و ناحیه
 • درس سوم: نواحی آب و هوایی
 • درس چهارم: ناهمواری‌ها و اشکال زمین
 • درس پنجم: نواحی زیستی
 • درس ششم: نواحی فرهنگی
 • درس هفتم: نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعت)
 • درس هشتم: نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)
 • درس نهم: معنا و مفهوم ناحیه سیاسی
 • درس دهم: کشور یک ناحیه سیاسی
 • درس یازدهم: ژئوپلیتیک
پایه دوازدهم
 • درس اول: شهرها و روستاها
 • درس دوم: مدیریت شهر و روستا
 • درس سوم: ویژگی‌ها و انواع شیوه‌های حمل و نقل
 • درس چهارم: مدیریت حمل و نقل
 • درس پنجم: ویژگی‌ها و انواع مخاطرات طبیعی
 • درس ششم: مدیریت مخاطرات طبیعی

4) پکیج تاریخ حرف آخر

پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر به داوطلبان این امکان را می‌دهد تا داوطلبان تمامی دروس تخصصی رشته انسانی را مطالعه کنند. درس تاریخ یکی دیگر از دروس تخصصی کنکور انسانی است که در قالب پکیج تاریخ حرف آخر در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. درس تاریخ همراه با درس جغرافیا به عنوان پنجمین درس تخصصی در دفترچه شماره دو کنکور سراسری قرار دارند.

داوطلبان باید به 15 سوال این درس در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. داوطلبان برای مطالعه این درس باید به سراغ تاریخ پایه دهم، یازدهم و دوازدهم بروند. پکیج تاریخ حرف آخر به طور کامل این مفاهیم را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. مدرس پکیج تاریخ حرف آخر استاد رضایی مهر است. استاد رضایی مهر با استفاده از الگوهای ابتکاری مفاهیم درس تاریخ را به بهترین شکل ممکن به داوطلبان آموزش می‌دهد.

پکیج تاریخ حرف آخر چه موضوعاتی را آموزش می‌دهد؟

تاریخ پایه دهم
 • درس اول: تاریخ و تاریخ نگاری
 • درس دوم: تاریخ، زمان و مکان
 • درس سوم: باستان شناسی، در جستجوی میراث فرهنگی
 • درس چهارم: پیدایش تمدن
 • درس پنجم: هند و چین
 • درس ششم: یونان و روم
 • درس هفتم: مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور
 • درس هشتم: سپیده دم تمدن ایرانی
 • درس نهم: از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان
 • درس دهم: اشکانیان و ساسانیان
 • درس یازدهم: آیین کشورداری
 • درس دوازدهم: جامعه و خانواده
 • درس سیزدهم: اقتصاد و معیشت
 • درس چهاردهم: دین و اعتقادات
 • درس پانزدهم: زبان، علم و آموزش
 • درس شانزدهم: هنر و معماری
تاریخ پایه یازدهم
 • درس اول: منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی
 • درس دوم: روش پژوهش در تاریخ: بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک
 • درس سوم: اسلام در مکه
 • درس چهارم: امت و حکومت نبوی در مدینه
 • درس پنجم: تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین
 • درس ششم: امویان بر مسند قدرت
 • درس هفتم: جهان اسلام در عصر خلافت عباسی
 • درس هشتم: اسلام در ایران
 • درس نهم: ظهور و گسترش تمدن ایرانی
 • درس دهم: ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی
 • درس یازدهم: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول
 • درس دوازدهم: فرهنگ و هنر در عصر مغول
 • درس سیزدهم: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی
 • درس چهاردهم: فرهنگ و تمدن در عصر صفوی
 • درس پانزدهم: قرون وسطا
 • درس شانزدهم: رنسانس و عصر جدید
تاریخ پایه دوازدهم
 • درس اول: تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر
 • درس دوم: ایران و جهان در آستانه دوره معاصر
 • درس سوم: سیاست و حکومت در عصر قاجار
 • درس چهارم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار
 • درس پنجم: نهضت مشروطه ایران
 • درس ششم: جنگ جهانی اول و ایران
 • درس هفتم: ایران در دوره حکومت رضاشاه
 • درس هشتم: جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن
 • درس نهم: نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
 • درس دهم: انقلاب اسلامی
 • درس یازدهم: استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی
 • درس دوازدهم: جنگ تحمیلی و دفاع مقدس

5) پکیج عربی جامع حرف آخر + کتاب کار

یکی از مهم‌ترین دروسی که در پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر قرار دارد، درس عربی تخصصی کنکور انسانی است. درس عربی تخصصی به عنوان چهارمین درس تخصصی در دفترچه شماره دو قرار دارد. داوطلبان باید به 20 سوال این درس از شماره 166 الی 185 پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات عربی در کنکور انسانی 20 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 60 ثانیه زمان دارند تا به هر سوال عربی در کنکور پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات عربی تخصصی در کنکور سراسری: 20 سوال
 • ضریب درس: با توجه به زیرگروه‌ها متفاوت است
 • سوالات از شماره 166 الی 185 در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات عربی در کنکور: 20 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 60 ثانیه

پکیج جامع عربی انسانی حرف آخر توسط یکی از بهترین اساتید عربی کشور در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. مدرس پکیج عربی حرف آخر استاد وحدت است و تمامی مفاهیم عربی را به طور کامل و واضح در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. داوطلبان با مشاهده پکیج عربی حرف آخر به مطالعه درس عربی علاقمند می‌شوند.

ضرایب درس عربی تخصصی در کنکور انسانی

زیرگروه زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
ضرایب 4 1 1 1 1

6) پکیج مکمل ادبیات آرایه و قرابت

پکیج مکمل ادبیات آرایه و قرابت معنایی نیز در پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر قرار دارد. درس علوم و فنون یا ادبیات تخصصی سومین درس در دفترچه تخصصی کنکور انسانی است. موسسه حرف آخر با توجه به اهمیت درس ادبیات تخصصی پکیج‌های منحصربه‌فردی را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. پکیج مکمل ادبیات آرایه و قرابت حرف آخر تنها مفاهیم مربوط به مبحث آرایه ادبی و قرابت معنایی را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

مدرسین پکیج ادبیات آرایه و قرابت معنایی حرف آخر استاد محسن منتظری و استاد مهرداد مشایخی هستند. این اساتید برتر موسسه حرف آخر با استفاده از تصاویر و انیمیشن مفاهیم ادبیات را به داوطلبان آموزش می‌دهند. تعداد سوالات درس ادبیات فارسی در کنکور سراسری 30 سوال است و داوطلبان باید از سوال شماره 136 الی 165 به سوالات این درس پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی 30 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 60 ثانیه زمان دارند تا به هر سوال ادبیات پاسخ دهند. داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی باید به سراغ مطالعه کتاب علوم و فنون دهم، یازدهم و دوازدهم بروند.

 • تعداد سوالات ادبیات فارسی در کنکور: 30 سوال
 • سوالات ادبیات فارسی از شماره 136 الی 165
 • مدت زمان پاسخگویی: 30 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 60 ثانیه
 • منابع مطالعه: علوم و فنون دهم، یازدهم و دوازدهم

ضریب درس ادبیات فارسی در کنکور انسانی

زیرگروه زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
ضریب 4 2 2 2 2

7) پکیج مکمل ادبیات قافیه و عروض

سومین درس در دفترچه تخصصی کنکور انسانی درس ادبیات فارسی است. داوطلبان برای به دست آوردن یک درصد بالا باید به بخش‌های مختلف ادبیات پاسخ دهند. موسسه حرف آخر برای اینکه داوطلبان بتوانند به تمامی سوالات بخش‌های مختلف ادبیات پاسخ دهند پکیج‌های منحصربه‌فردی در اختیار داوطلبان قرار داده است. یکی از این پکیج‌ها که در پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر نیز قرار دارد، پکیج مکمل ادبیات قافیه و عروض است.

پکیج ادبیات قافیه و عروض حرف آخر توسط استاد محسن منتظری و استاد مشایخی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. این دو استاد برتر موسسه حرف آخر با استفاده از روش‌های خاص و الگوهای ابتکاری تمامی مفاهیم عروض و قافیه را به داوطلبان آموزش می‌دهند. داوطلبان باید به 30 سوال درس ادبیات فارسی از شماره 136 الی 165 پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی 30 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 60 ثانیه زمان دارند تا به هر سوال ادبیات پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات ادبیات فارسی در کنکور: 30 سوال
 • سوالات ادبیات فارسی از شماره 136 الی 165
 • مدت زمان پاسخگویی: 30 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 60 ثانیه
 • منابع مطالعه: علوم و فنون دهم، یازدهم و دوازدهم

ضریب درس ادبیات فارسی در کنکور انسانی

زیرگروه زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
ضریب 4 2 2 2 2

حرف آخر در کنکور انسانی

موسسه حرف آخر برای اینکه داوطلبان گروه انسانی به سوالات دروس تخصصی در کنکور پاسخ دهند و درصد بالایی برای دروس به دست آورند، پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر تمامی دروس تخصصی رشته انسانی را شامل می‌شود. این پکیج توسط بهترین اساتید کشور در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و تمامی مفاهیم لازم را شامل می‌شود. داوطلبانی که به دنبال یک رتبه عالی در کنکور انسانی هستند بهتر است همین حالا به سراغ پکیج کامل رشته انسانی حرف آخر بروند. شما می‌توانید برای داشتن هرگونه اطلاعات بیشتر در مورد پکیج‌های انسانی حرف آخر به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کنید و از تخفیف‌ها و اطلاعات بیشتری باخبر شوید.