ریاضی جامع ۳ حرف آخر

ریاضی جامع 3 رشته تجربی حرف آخر

دسته بندی: ریاضی, کنکور ۱۴۰۳ تجربی

قیمت اصلی 890,000 تومان بود.قیمت فعلی 685,000 تومان است.

یکی دیگر از دوره های ریاضی داوطلبان گروه تجربی، ریاضی جامع 3 رشته تجربی حرف آخر است. این دوره با استفاده از تصاویر و انیمیشن مطالب را به طور کامل به داوطلبان آموزش می‌دهد. مدرس این دوره استاد عبدالرضا منتظری و استاد مهران قاسمی می باشند و با روش‌های ابتکاری مفاهیم ریاضی تجربی را آموزش می دهند.

دوره ریاضی جامع 3 رشته تجربی حرف آخر شامل موضوعات مجموعه و بازه، شمارش بدون شمردن، هندسه، آنالیز و احتمال، آمار و مقاطع مخروطی است. همراه با این پکیج فایل پی دی اف کتاب کار رایگان نیز برای داوطلبان ارسال می‌شود.

ریاضی جامع 3 رشته تجربی حرف آخر برای همه داوطلبان گروه تجربی مناسب است.

ریاضی جامع 3 تجربی حرف آخر برای داوطلبان گروه تجربی توسط استاد منتظری و استاد مهران قاسمی آماده شده است. داوطلبان با استفاده از این پکیج می‌توانند موضوعات و مباحث ریاضی را مطالعه کنند. استفاده از انیمیشن و تصاویر در این پکیج موجب شده است که داوطلبان مطالب را بهتر یاد بگیرند. شما می‌توانید با مشاهده این پکیج تراز ریاضی خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید.

ریاضی جامع 3 رشته تجربی حرف آخر

سوالات ریاضی در کنکور تجربی

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور تجربی: ۳۰ سوال
 • ضریب درس: برای هر زیرگروه متفاوت است
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور تجربی: ۴۷ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۱ دقیقه و ۵۶ ثانیه

ضرایب ریاضی در زیر گروه‌های مختلف تجربی

 • زیرگروه ۱: ضریب ۲
 • زیرگروه ۲: ضریب ۳
 • زیرگروه ۳: ضریب ۳
 • زیرگروه ۴: ضریب ۴
 • زیرگروه ۵: ضریب ۳

بودجه بندی ریاضی تجربی در کنکور سراسری

 • مثلثات: ۴ سوال
 • معادله و نامعادله: ۳ سوال
 • تابع: ۳ سوال
 • حد: ۴ سوال
 • مشتق و کاربرد: ۵ سوال
 • الگوریتم و نمایی: ۲ سوال
 • تصاعد: ۱ سوال
 • آمار: ۱ سوال
 • آنالیز و احتمال: ۳ سوال
 • هندسه: ۴ سوال

موضوعات پکیج ریاضی جامع 3 تجربی حرف آخر

مجموعه و بازه

داوطلبان گروه تجربی در این جلسه موضوع‌های زیر را مطالعه می‌کنند:

 • مجموعه و بازه

شمارش بدون شمردن

داوطلبان گروه تجربی در این جلسه موضوع‌های زیر را مطالعه می‌کنند:

 • شمارش و معرفی نماد فاکتوریل
 • جایگشت، چند شی کنار هم باشند یا نباشند، جایگشت یک در میان، تقدم و تاخر
 • انتخاب و چینش و زیر مجموعه

هندسه

داوطلبان گروه تجربی در این جلسه موضوع‌های زیر را مطالعه می‌کنند:

 • تشابه و همنهشتی، انواع تشابه، قضیه تالس و ضریب تبدیل
 • قضیه مساحت و انواع زوایا
 • اجزا فرعی مثلث
 • مثلث قائم الزاویه
 • سه و شش ضلعی منتظم، مثلث متساوی الساقین، چهار روز هشت ضلعی منتظم، ذوزنقه
 • ناگفته‌ها

آنالیز و احتمال

داوطلبان گروه تجربی در این جلسه موضوع‌های زیر را مطالعه می‌کنند:

 • احتمال ساده از ابتدا تا دو تاس
 • احتمال ساده از دو تاس تا قوانین احتمال
 • قوانین احتمال
 • احتمال شرطی تا ابتدای یافتن احتمال در حالت (مستقل و وابسته)
 • احتمال شرطی از یافتن در حالت مستقل و وابسته تا انتها
 • قانون احتمال کل

آمار

داوطلبان گروه تجربی در این جلسه موضوع‌های زیر را مطالعه می‌کنند:

 • جامعه، نمونه جمع‌آوری داده‌ها، متغیرهای تصادفی، شاخص مرکزی
 • شاخص‌های پراکندگی، ضریب تغییرات

مقاطع مخروطی

داوطلبان گروه تجربی در این جلسه موضوع‌های زیر را مطالعه می‌کنند:

 • دایره و بیضی تا اول خاصیت بازتابندگی بیضی
 • از خاصیت بازتابندگی بیضی تا آخر خروج از مرکز
 • از وتر کانونی تا آخر دایره و بیضی
 • هندسه مختصاتی
 • دایره تکمیلی از ابتدا تا اول ۲ خط مماس موازی
 • از ۲ خط مماس موازی تا پایان

رضایت داوطلبان از ریاضی جامع 3 تجربی حرف آخر

شما می‌توانید بخش کوچکی از اسکرین شات‌های پیام‌های رضایت داوطلبان از ریاضی جامع 3 تجربی حرف آخر استاد منتظری را در این قسمت مشاهده کنید. اگر به دنبال پیام‌های رضایت بیشتری هستید بهتر است به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کنید: