بودجه بندی تاریخ و جغرافیای کنکور: درس تاریخ و جغرافیا یکی از درس‌های تخصصی در دفترچه شماره 2 یا همان دفترچه تخصصی داوطلبان گروه انسانی است. ضرایب این درس برای زیرگروه‌های مختلف گروه انسانی متفاوت است. اما با توجه به هر ضریبی داوطلبان باید این درس را با دقت زیادی مطالعه کنند. مطالعه دقیق این درس نیازمند مطالعه بودجه بندی تاریخ و جغرافیای کنکور است. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به سراغ بودجه بندی تاریخ و جغرافیای کنکور می‌رود و بودجه بندی این دو درس را در اختیار دانش‌آموزان و داوطلبان قرار می‌دهد.

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور

سوالات تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی 1401

داوطلبان گروه انسانی باید در کنکور به درس تاریخ و جغرافیا به عنوان پنجمین درس در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. این درس از 30 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید از سوال شماره 186 الی 215 به سوالات این درس پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات تاریخ و جغرافیا در کنکور 25 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان باید در 48 ثانیه به سوالات درس تاریخ و جغرافیا پاسخ دهند. منابع درسی برای تاریخ جغرافیا نیز کتاب‌های تاریخ و جغرافیا پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است.

تعداد سوالات تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی 1401

 • تعداد سوالات تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی: 30 سوال
 • سوالات از شماره 186 الی 215
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات: 25 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 48 ثانیه
 • منابع: تاریخ پایه دهم، یازدهم و دوازدهم – جغرافیا پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور

ضریب درس تاریخ و جغرافیا در کنکور سراسری

درس تاریخ و جغرافیا یکی از درس‌های آسان کنکور انسانی است که ضریب آن برای رشته‌های زیرگروه‌ها مختلف پایین است. بنابراین اکثر داوطلبان سعی می‌کنند این درس را نادیده بگیرند و به سوالات آن پاسخ دهند. ضریب درس تاریخ و جغرافیا برای رشته‌های مختلف زیرگروه‌های انسانی به صورت زیر است:

زیرگروه زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
ضریب 1 1 1 3 1

وضعیت پاسخگویی داوطلبان به درس تاریخ و جغرافیا در کنکور 1400

درس تاریخ و جغرافیا یکی از درس‌های آسان کنکور انسانی است و بیشتر داوطلبان ترجیح می‌دهند به دلیل ضریب پایین این درس به سوالات آن پاسخی ندهند. قبل از این به سراغ بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور برویم بهتر است با وضعیت پاسخگویی داوطلبان به این درس بیشتر آشنا شویم. با توجه به آمار کنکور 1400 تنها 2 داوطلب توانستند یک نمره 100 درصدی کسب کنند. با توجه به اینکه ضریب این درس برای رشته‌های زیرگروه‌های مختلف پایین است جای تعجبی ندارد که داوطلبان به این درس اهمیتی نمی‌دهند. 10 داوطلب در کنکور 1400 توانستند یک نمره بین 90 الی 100 درصد کسب کنند که به صورت کلی این آمار قابل توجهی نیست. شما می‌توانید وضعیت پاسخگویی داوطلبان به سوالات تاریخ و جغرافیا را در قسمت زیر مطالعه کنید:

نمرات تعداد داوطلب
0 الی 10 درصد 73251
10 الی 20 درصد 39191
20 الی 30 درصد 16664
30 الی 40 درصد 6722
40 الی 50 درصد 3027
50 الی 60 درصد 1457
60 الی 70 درصد 680
70 الی 80 درصد 286
80 الی 90 درصد 82
90 الی 100 درصد 10

 

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی نظام جدید

تاریخ پایه دهم

 • درس اول: تاریخ و تاریخ نگاری: 0 سوال
 • درس دوم: تاریخ، زمان و مکان: 1 سوال
 • درس سوم: باستان شناسی، در جستجوی میراث فرهنگی: 1 سوال
 • درس چهارم: پیدایش تمدن: 0 سوال
 • درس پنجم: هند و چین: 0 سوال
 • درس ششم: یونان و روم: 0 سوال
 • درس هفتم: مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور: 0 سوال
 • درس هشتم: سپیده دم تمدن ایرانی: 1 سوال
 • درس نهم: از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان: 0 سوال
 • درس دهم: اشکانیان و ساسانیان: 0 سوال
 • درس یازدهم: آیین کشورداری: 0 سوال
 • درس دوازدهم: جامعه و خانواده: 0 سوال
 • درس سیزدهم: اقتصاد و معیشت: 0 سوال
 • درس چهاردهم: دین و اعتقادات: 1 سوال
 • درس پانزدهم: زبان، علم و آموزش: 0 سوال
 • درس شانزدهم: هنر و معماری: 1 سوال

تاریخ پایه یازدهم

 • درس اول: منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی: 0 سوال
 • درس دوم: روش پژوهش در تاریخ: بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک: 1 سوال
 • درس سوم: اسلام در مکه: 0 سوال
 • درس چهارم: امت و حکومت نبوی در مدینه: 0 سوال
 • درس پنجم: تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین: 0 سوال
 • درس ششم: امویان بر مسند قدرت: 0 سوال
 • درس هفتم: جهان اسلام در عصر خلافت عباسی: 1 سوال
 • درس هشتم: اسلام در ایران: 0 سوال
 • درس نهم: ظهور و گسترش تمدن ایرانی: 0 سوال
 • درس دهم: ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی: 1 سوال
 • درس یازدهم: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول: 0 سوال
 • درس دوازدهم: فرهنگ و هنر در عصر مغول: 0 سوال
 • درس سیزدهم: تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی: 1 سوال
 • درس چهاردهم: فرهنگ و تمدن در عصر صفوی: 0 سوال
 • درس پانزدهم: قرون وسطا: 1 سوال
 • درس شانزدهم: رنسانس و عصر جدید: 0 سوال

تاریخ پایه دوازدهم

 • درس اول: تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر: 1 سوال
 • درس دوم: ایران و جهان در آستانه دوره معاصر: 1 سوال
 • درس سوم: سیاست و حکومت در عصر قاجار: 0 سوال
 • درس چهارم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار: 1 سوال
 • درس پنجم: نهضت مشروطه ایران: 1 سوال
 • درس ششم: جنگ جهانی اول و ایران: 0 سوال
 • درس هفتم: ایران در دوره حکومت رضاشاه: 0 سوال
 • درس هشتم: جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن: 1 سوال
 • درس نهم: نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران: 0 سوال
 • درس دهم: انقلاب اسلامی: 0 سوال
 • درس یازدهم: استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی: 0 سوال
 • درس دوازدهم: جنگ تحمیلی و دفاع مقدس: 0 سوال

بررسی بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی 1401

1) تاریخ پایه دهم: 5 سوال

در ادامه بررسی بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور به سراغ بررسی تاریخ پایه دهم می‌رویم. تاریخ پایه دهم در کنکور سراسری دارای 5 سوال است. همان طور که در قسمت بالا مطالعه کردید این پایه دارای درس‌های متفاوتی است و داوطلبان تنها باید در این پایه به 5 سوال پاسخ دهند.

2) تاریخ پایه یازدهم: 5 سوال

تاریخ پایه یازدهم در کنکور سراسری دارای 5 سوال است. همان طور که در قسمت بالا مطالعه کردید این پایه دارای شانزده درس است و داوطلبان باید از میان این درس‌ها تنها به 5 سوال تاریخ پاسخ دهند.

3) تاریخ پایه دوازدهم: 5 سوال

در ادامه بررسی بودجه بندی تاریخ و جغرافیا به سراغ تاریخ پایه دوازدهم می‌رویم. این پایه دارای 12 درس مختلف است. با توجه به بودجه بندی کنکور امسال این پایه در کنکور سراسری دارای 5 سوال است.

4) جغرافیا پایه دهم: 3 سوال

یکی از آسان‌ترین بخش‌های بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور، جغرافیا پایه دهم است. این پایه در مقایسه با سایر درس‌ها و پایه‌ها، سوالات کمتری در کنکور سراسری دارد. داوطلبان باید به 3 سوال این پایه در کنکور سراسری پاسخ دهند.

5) جغرافیا پایه یازدهم: 7 سوال

جغرافیا پایه یازدهم در کنکور سراسری یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور است. داوطلبانی که به دنبال درصد بالا برای این درس هستند باید ابتدا سوالات این پایه را بررسی کنند. جغرافیا پایه یازدهم در کنکور سراسری دارای 7 سوال هست و مهم‌ترین بخش در بودجه بندی محسوب می‌شود.

6) جغرافیا پایه دوازدهم: 5 سوال

آخرین بخشی که در این قسمت بودجه بندی آن را مشخص می‌کنیم جغرافیا پایه دوازدهم است. این بخش نیز از درس‌های مختلفی تشکیل شده است. داوطلبان در کنکور سراسری باید به 5 سوال این درس پاسخ دهند.

بررسی بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور

مباحث تست خیز تاریخ و جغرافیا کنکور

مهم‌ترین بخش در بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور، جغرافیا پایه یازدهم است. اگر می‌خواهید مطالعه دروس را از مباحث مهم و تست خیز آغاز کنید بهتر است به سراغ این بخش بروید. این پایه در کنکور سراسری دارای 7 سوال است و مهم‌ترین بخش در کنکور سراسری محسوب می‌شود.

سوالات متداول در مورد بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور

1) داوطلبان باید به چند سوال تاریخ و جغرافیا در کنکور سراسری پاسخ دهند؟

داوطلبان باید به 30 سوال این درس در مدت زمان 25 دقیقه پاسخ دهند.

2) منابع درسی برای مطالعه بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کدام کتاب‌ها است؟

داوطلبان باید کتاب‌های تاریخ و جغرافیا پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند.

3) آیا می‌توان فقط مباحث تست خیز را برای کنکور مطالعه کرد؟

اگر زمان کمی تا کنکور دارید بهتر است به سراغ مباحث تست خیز کنکور بروید در غیر این صورت بهتر است تمامی مطالب را مطالعه کنید.

 

منبع: حرف آخر

کنکور 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دانلود برنامه موفقیت ۵۰ روزه در کنکور و امتحان نهایی

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.