بررسی بودجه بندی درس ریاضی در کنکور گروه ریاضی

بدون دیدگاه

تمامی درس‌های تخصصی و عمومی در کنکور سراسری برای داوطلبان پر اهمیت هستند. تراز هر درس نقش مهمی در رتبه نهایی داوطلبان دارد، بنابراین داوطلبان باید برای هر درس زمان مناسبی اختصاص دهند و بودجه بندی هر درس را با دقت زیادی مطالعه کنند. یکی از درس‌های گروه ریاضی که برای داوطلبان این گروه پر اهمیت است، درس ریاضی است. با توجه به اهمیت این درس برای داوطلبان گروه ریاضی، حرف آخر در این مطلب کامل‌ترین بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهیم و بودجه بندی این درس را به صورت دقیق بررسی می‌کنیم.

درس ریاضی در کنکور ریاضی به عنوان اولین درس در دفترچه تخصصی قرار دارد. داوطلبان گروه ریاضی باید به 55 سوال این درس در مدت زمان 85 دقیقه پاسخ دهند. بنابراین داوطلبان باید تسلط بسیار زیادی بر روی سوالات داشته باشند. مطالعه بودجه بندی ریاضی کنکور به داوطلبان کمک می‌کند تا مباحث مهم و تست خیز ریاضی را بدانند و بر اساس اهمیت، مباحث را اولویت‌بندی کنند.

"<yoastmark

بررسی تعداد سوالات 

داوطلبان باید به درس ریاضی در کنکور ریاضی به عنوان اولین درس در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. تعداد سوالات ریاضی در کنکور 55 سوال است و داوطلبان باید به سوالات از شماره 101 الی شماره 155 در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی 85 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان برای پاسخگویی به هر سوال تنها 90 ثانیه زمان دارند.

شرایط درس ریاضی در کنکور سراسری برای داوطلبان گروه ریاضی کمی متفاوت است. داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات ریاضی باید درس حسابان، درس هندسه، درس گسسته و درس آمار و احتمال را مطالعه کنند. این بدین معنی است که منابع ریاضی کنکور برای گروه ریاضی شامل درس‌های حسابان، هندسه، گسسته و آمار و احتمال است.

تعداد سوالات ریاضی در کنکور: ۵۵ سوال
سوالات از شماره ۱۰۱ الی ۱۵۵ در دفترچه تخصصی
مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور: ۸۵ دقیقه
مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۹۰ ثانیه

منابع درس ریاضی در آزمون سراسری 1400

داوطلبان برای اینکه به سوالات درس ریاضی در کنکور ریاضی پاسخ دهند باید درس‌های هندسه، آمار و احتمال، حسابان و ریاضیات گسسته را مطالعه کنند. منابع درس ریاضی برای کنکور 1400 به صورت زیر است:

هندسه ۱: هندسه پایه دهم
هندسه ۲: هندسه پایه یازدهم
هندسه ۳: هندسه پایه دوازدهم
آمار و احتمال: پایه یازدهم
حسابان ۱: حسابان پایه یازدهم
حسابان ۲: حسابان پایه دوازدهم
ریاضیات گسسته: پایه دوازدهم

ضریب درس ریاضی در کنکور 

همان طور که می‌دانید داوطلبان برای قبولی در رشته‌های گروه ریاضی باید یکی از رشته‌های 3 زیر گروه ریاضی را انتخاب کنند. هر زیر گروه برای درس ریاضی ضریب متفاوتی دارد. داوطلبان باید با توجه به ضرایب زیر درس ریاضی را برای زیرگروه‌های مختلف مطالعه کنند:

ضریب درس ریاضی در کنکور ریاضی
زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3
4 4 3

بررسی بودجه بندی به صورت موضوعی

داوطلبانی که بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی را با دقت زیادی مطالعه می‌کنند و مباحث مهم را اولویت‌بندی می‌کنند شانس بیشتری برای کسب یک تراز بالا دارند. بنابراین مطالعه بودجه بندی ریاضی کنکور نظام جدید را در اولویت قرار دهید و آن را با دقت زیادی مطالعه کنید. بودجه بندی ریاضی کنکور نظام جدید بر اساس منابع مختلف و مباحث موضوعی به صورت زیر است:

 • حسابان: 20 سوال
 • هندسه: 18 سوال
 • گسسته: 10 سوال
 • آمار و احتمال: 7 سوال

بودجه بندی حسابان کنکور نظام جدید: 20 سوال + تراز 36 درصدی

با توجه به بودجه بندی ریاضی کنکور نظام جدید، داوطلبان باید به 20 سوال حسابان در کنکور سراسری پاسخ دهند. این بدین معنی است که این بخش دارای یک تراز 36 درصدی برای داوطلبان است. اگر داوطلبان بتوانند به سوالات درس حسابان به درستی پاسخ دهند یک تراز 36 درصدی کسب می‌کنند. در واقع می‌توان گفت حسابان، بیشترین سوالات ریاضی را در کنکور سراسری دارد. بودجه بندی درس حسابان برای کنکور نظام جدید به صورت زیر است:

 • توان گویا: 1 سوال
 • مجموعه، الگو و دنباله: 2 سوال
 • تابع: 2 سوال
 • حد و پیوستگی: 4 سوال
 • مشتق و کاربرد آن: 5 سوال
 • مثلثات: 3 سوال
 • معادله و نامعادله: 2 سوال
 • تابع لگاریتمی: 1 سوال
بودجه بندی حسابان کنکور36%
36%

بودجه بندی هندسه کنکور نظام جدید: 18 سوال + تراز 33 درصدی

یکی دیگر از بخش‌های مهم ریاضی در کنکور ریاضی، بخش هندسه است. داوطلبان باید در کنکور سراسری به 18 سوال این درس پاسخ دهند. بخش هندسه بعد از بخش حسابان مهم‌ترین قسمت از ریاضی کنکور است. داوطلبانی که می‌توانند به سوالات این بخش پاسخ دهند، یک تراز 33 درصدی به جمع ترازهای درس ریاضی خود اضافه می‌کنند. بودجه بندی ریاضی کنکور نظام جدید برای این بخش به صورت زیر است:

 • تالس و تشابه: 2 سوال
 • چند ضلعی‌ها: 1 سوال
 • تجسم فضایی: 2 سوال
 • دایره: 3 سوال
 • تبدیل‌های هندسی: 2 سوال
 • ماتریس: 3 سوال
 • مقاطع مخروطی: 3 سوال
 • روابط طولی مثلث: 1 سوال
 • بردار: 1 سوال
بودجه بندی هندسه کنکور33%
33%

بودجه بندی گسسته کنکور نظام جدید: 10 سوال + تراز 18 درصدی

بخش دیگر بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی مربوط به درس گسسته است. درس گسسته در کنکور سراسری دارای 10 سوال است. داوطلبانی که بتوانند به این 10 سوال پاسخ دهند یک تراز 18 درصدی برای درس ریاضی کسب می‌کنند. بودجه بندی موضوعی درس گسسته به صورت زیر است:

 • ترکیبات: 4 سوال
 • نظریه اعداد: 4 سوال
 • گراف: 2 سوال
بودجه بندی گسسته کنکور18%
18%

بودجه بندی آمار و احتمال کنکور نظام جدید: 7 سوال + تراز 13 درصدی

درس آمار و احتمال در بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی شامل 7 سوال است. داوطلبانی که بتوانند در کنکور سراسری به این 7 سوال آمار پاسخ دهند یک تراز 13 درصدی در ریاضی کنکور کسب می‌کنند. در واقع می‌توان گفت درس آمار در بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی کمترین تعداد سوال را دارد و مبحث آسانی محسوب می‌شود. بودجه بندی موضوعی برای درس آمار و احتمال به صورت زیر است:

 • مبانی ریاضی: 3 سوال
 • احتمال: 2 سوال
 • آمار: 2 سوال
بودجه بندی آمار و احتمال13%
13%

در حالت کلی بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی برای کنکور سال 1400 به صورت زیر است:

 • آمار: 2 سوال
 • توان گویا: 1 سوال
 • مجموعه، الگو و دنباله: 2 سوال
 • تابع: 2 سوال
 • حد و پیوستگی: 4 سوال
 • مشتق: 5 سوال
 • قضیه تالس و تشابه: 2 سوال
 • ترکیبات: 4 سوال
 • روابط طولی مثلث: 1 سوال
 • تجسم فضایی: 2 سوال
 • تبدیل‌های هندسی: 2 سوال
 • ماتریس: 3 سوال
 • بردار: 1 سوال
 • احتمال: 2 سوال
 • نظریه اعداد: 4 سوال
 • گراف: 2 سوال
 • مقاطع مخروطی: 3 سوال
 • مبانی ریاضی: 3 سوال
 • چند ضلعی‌ها: 1 سوال
 • مثلثات: 3 سوال
 • معادله و نامعادله: 2 سوال
 • تابع لگاریتمی: 1 سوال
 • دایره: 3 سوال

4 مبحث تست خیز ریاضی کنکور

داوطلبان می‌توانند با توجه به بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی به راحتی مباحث پر اهمیت و کم اهمیت را اولویت‌بندی کنند. اگر می‌خواهید مطالعه خود را از مباحث دشوار شروع کنید بهتر است مباحث زیر را مطالعه کنید که جزو مباحث تست خیز ریاضی کنکور محسوب می‌شوند:

 • بخش مشتق: 5 سوال
 • نظریه اعداد: 4 سوال
 • ترکیبات: 4 سوال
 • حد و پیوستگی: 4 سوال

داوطلبان می‌توانند با مطالعه 4 مبحث تست خیز ریاضی به 17 سوال ریاضی در کنکور سراسری پاسخ دهند.

5 مبحث آسان ریاضی کنکور

داوطلبان کنکور ریاضی می‌توانند مطالعه درس ریاضی را از مباحث آسان شروع کنند. برخی از مباحث ریاضی در کنکور سراسری تنها 1 سوال دارند. داوطلبان می‌توانند این مباحث را برای مطالعه درس ریاضی در کنکور انتخاب کنند و سپس به سراغ مباحث سخت ریاضی بروند. 5 مبحث آسان ریاضی کنکور به صورت زیر است:

 • تابع لگاریتمی: 1 سوال
 • چند ضلعی‌ها: 1 سوال
 • بردار: 1 سوال
 • روابط طولی مثلث: 1 سوال
 • توان گویا: 1 سوال

سوالات متداول در مورد بودجه بندی درس ریاضی 

1) چرا باید بودجه بندی را برای کنکور مطالعه کرد؟

مطالعه بودجه بندی به داوطلبان کمک می‌کند تا اولویت بخش‌های مهم ریاضی را بدانند و با توجه به اولویت مباحث را مطالعه کنند.

2) داوطلبان در کنکور ریاضی باید به چند سوال ریاضی پاسخ دهند؟

داوطلبان باید به 55 سوال ریاضی در مدت زمان 85 دقیقه پاسخ دهند.

3) بودجه بندی ریاضی نظام جدید بر اساس چه منابعی جمع‌آوری شده است؟

بودجه بندی ریاضی و سوالات آن بر اساس درس‌های حسابان، گسسته، هندسه و آمار و احتمال است.

4) داوطلبان برای درس ریاضی چه منابعی را باید مطالعه کنند؟

داوطلبان باید درس‌های هندسه پایه دهم، هندسه پایه یازدهم، هندسه پایه دوازدهم، آمار و احتمال پایه یازدهم، حسابان پایه یازدهم، حسابان پایه دوازدهم و ریاضیات گسسته پایه دوازدهم را برای کنکور سراسری مطالعه کنند.

 

شما می‌توانید برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد پکیج‌های ریاضی حرف آخر به کانال تلگرام مراجعه کنید.

دوره آنلاین رایگان صفر تا رتبه ویژه کنکور ۱۴۰۲

۲۰ درصد بودجه بندی کنکور رو تو ۱ هفته رایگان و آنلاین یاد بگیر

بررسی بودجه بندی درس ریاضی در کنکور گروه ریاضی

استاد منتظری, عبدالرضا منتظری بیوگرافی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دانلود برنامه موفقیت ۵۰ روزه در کنکور و امتحان نهایی

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.