مطالعه بودجه بندی کنکور یکی از مهم‌ترین کارهایی است که داوطلبان باید در برنامه‌ریزی خود قرار دهند. هفتمین درس در دفترچه تخصصی کنکور انسانی درس فلسفه و منطق است. داوطلبان باید با توجه به ضرایب زیرگروه‌های مختلف به این درس در کنکور سراسری پاسخ دهند. اگر می‌خواهید به سوالات درس فلسفه و منطق به خوبی در کنکور سراسری پاسخ دهید باید بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور را مطالعه کنید. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور را بررسی می‌کند و این بودجه بندی را به طور کامل در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور

سوالات فلسفه و منطق در کنکور انسانی 1401

قبل از اینکه به سراغ بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور برویم بهتر است با تعداد سوالات این درس در کنکور سراسری آشنا شویم. درس فلسفه و منطق در کنکور سراسری به عنوان هفتمین درس در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. این درس از 25 سوال تشکیل شده است و سوالات 236 الی 260 را شامل می‌شود. داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات تنها 25 دقیقه زمان دارند. این بدین معنی است که مدت زمان پاسخگویی به هر سوال 60 ثانیه است. داوطلبان باید برای درس فلسفه، فلسفه پایه یازدهم و دوازدهم و برای درس منطق، منطق پایه دهم را مطالعه کنند.

 • تعداد سوالات منطق و فلسفه در کنکور: 25 سوال
 • سوالات از شماره 236 الی 260
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات: 25 دقیقه
 • میانگین پاسخگویی به هر سوال: 60 ثانیه
 • منبع: فلسفه پایه یازدهم و دوازدهم، منطق پایه دهم

سوالات فلسفه و منطق در کنکور انسانی 1401

تعداد سوالات منطق و فلسفه در کنکور: 25 سوال
سوالات از شماره 236 الی 260
مدت زمان پاسخگویی به سوالات: 25 دقیق
میانگین پاسخگویی به هر سوال: 60 ثانیه
منبع: فلسفه پایه یازدهم و دوازدهم، منطق پایه دهم

ضریب درس فلسفه و منطق در کنکوری سراسری

یکی از مهم‌ترین کارهایی که داوطلبان باید قبل از مطالعه سوالات کنکور انجام دهند، بررسی ضریب هر زیرگروه است. این کار به داوطلبان کمک می‌کند تا با ضرایب درس‌های مختلف در هر زیرگروه آشنا شوند. ضریب درس فلسفه و منطق در کنکور سراسری برای زیرگروه‌های مختلف به صورت زیر است:

زیرگروه زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
ضریب 3 1 1 2 2

وضعیت پاسخگویی داوطلبان به درس فلسفه و منطق در کنکور 1400

همان طور که در قسمت بالا به آن اشاره کردیم لازمه کسب یک نمره مناسب بررسی بودجه بندی آن درس است. قبل از اینکه به سراغ بررسی بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور برویم ابتدا وضعیت پاسخگویی داوطلبان به این درس را در کنکور 1400 بررسی می‌کنیم. آمار این درس به هیچ عنوان قابل قبول نیست. هیچ داوطلبی نتوانسته است برای این درس یک تراز 100 درصدی کسب کند.

زمانی‌که سایر نمرات را بررسی می‌کنیم با ارقام جالب‌تری روبه‌رو می‌شویم. هیچ داوطلبی حتی نمره‌ای مابین 90 و 100 نیز ندارد. تنها 3 داوطلب در کنکور انسانی 1400، درصدی مابین 80 و 90 دارند که این آمار به هیچ عنوان مناسب نیست. شما می‌توانید در قسمت زیر نمرات داوطلبان را در کنکور 1400 بررسی کنید:

نمرات تعداد داوطلب
0 الی 10 درصد 90205 داوطلب
10 الی 20 درصد 18103 داوطلب
20 الی 30 درصد 4615 داوطلب
30 الی 40 درصد 1403 داوطلب
40 الی 50 درصد 579 داوطلب
50 الی 60 درصد 248 داوطلب
60 الی 70 درصد 85 داوطلب
70 الی 80 درصد 16 داوطلب
80 الی 90 درصد 3 داوطلب
90 الی 100 درصد 0 داوطلب
100 درصد 0 داوطلب

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور نظام جدید

سوالات درس فلسفه و منطق از کتاب‌های منطق پایه دهم، فلسفه پایه یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شود. بنابراین داوطلبان باید این درس‌ها را به خوبی مطالعه کنند و با توجه به بودجه بندی برای سوالات وقت بگذرانند. بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور نظام جدید به صورت زیر است:

منطق پایه دهم: 9 سوال

 • درس اول: منطق، ترازوی اندیشه: 1 سوال
 • درس دوم: لفظ و معنا: 1 سوال
 • درس سوم: مفهوم و مصداق: 1 سوال
 • درس چهارم: اقسام و شرایط تعریف: 1 سوال
 • درس پنجم: اقسام استدلال استقرایی: 1 سوال
 • درس ششم: قضیه حملی: 1 سوال
 • درس هفتم: احکام قضایا: 1 سوال
 • درس هشتم: قیاس اقترانی: 0 سوال
 • درس نهم: قضیه شرطی و قیاس استثنایی: 1 سوال
 • درس دهم: سنجشگری در تفکر: 1 سوال

فلسفه پایه یازدهم: 8 سوال

 • درس اول: چیستی فلسفه: 1 سوال
 • درس دوم: ریشه و شاخه‌های فلسفه: 1 سوال
 • درس سوم: آغاز تاریخی فلسفه: 1 سوال
 • درس چهارم: فلسفه و زندگی: 0 سوال
 • درس پنجم: زندگی بر اساس اندیشه: 1 سوال
 • درس ششم: امکان شناخت: 1 سوال
 • درس هفتم: ابزارهای شناخت: 0 سوال
 • درس هشتم: نگاهی به تاریخچه معرفت: 1 سوال
 • درس نهم: چیستی انسان: 1 سوال
 • درس دهم: انسان، موجود اخلاق‌گرا: 1 سوال

فلسفه پایه دوازدهم: 8 سوال

 • درس اول: هستی و چیستی: 1 سوال
 • درس دوم: جهان ممکنات: 1 سوال
 • درس سوم: جهان علی و معلولی: 2 سوال
 • درس چهارم: کدام تصویر از جهان؟: 1 سوال
 • درس پنجم: خدا در فلسفه (1): 1 سوال
 • درس ششم: خدا در فلسفه (2): 1 سوال
 • درس هفتم: عقل در فلسفه (1) : 0 سوال
 • درس هشتم: عقل در فلسفه (2): 1 سوال
 • درس نهم: آغاز فلسفه در جهان اسلام (1): 0 سوال
 • درس دهم: فلسفه در جهان اسلام (2): 0 سوال
 • درس یازدهم: دوران متاخر: 0 سوال

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور انسانی 1401

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور انسانی 1401 به صورت زیر است:

 • منطق: 9 سوال
 • فلسفه پایه یازدهم: 8 سوال
 • فلسفه پایه دوازدهم: 8 سوال

1) منطق پایه دهم: 9 سوال

همان طور که در قسمت بالا به آن اشاره کردیم بخش فلسفه و منطق در کنکور سراسری دارای 25 سوال است. منطق پایه دهم در بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور دارای 9 سوال است. این بخش دارای 10 درس است که هر درس به جز یک درس آن دارای 1 سوال در کنکور سراسری هستند. داوطلبانی که به این 9 سوال پاسخ می‌دهند یک درصد 36 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

منطق پایه دهم36%
36%

2) فلسفه پایه یازدهم: 8 سوال

فلسفه پایه یازدهم دارای 10 درس است و داوطلبان این درس‌ها را باید برای کنکور سراسری مطالعه کنند. این بخش در کنکور سراسری دارای 8 سوال است. داوطلبان باید به هر درس که 1 سوال دارد در این قسمت پاسخ دهند. داوطلبانی که می‌توانند به سوالات این بخش پاسخ دهند یک درصد 32 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

فلسفه پایه یازدهم32%
32%

3) فلسفه پایه دوازدهم: 8 سوال

فلسفه پایه دوازدهم از 11 درس تشکیل شده است و داوطلبان باید برای این پایه 11 درس را مطالعه کنند. این پایه در کنکور سراسری دارای 8 سوال است. داوطلبانی که به این 8 سوال پاسخ می‌دهند یک نمره 32 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند. همان طور که مطالعه می‌کنید سوالات درس فلسفه و منطق به سه بخش تقسیم می‌شوند. بخش اول مربوط به منطق است و بخش‌های دوم و سوم فلسفه پایه یازدهم و دوازدهم هستند. ما در هر مطلبی تلاش می‌کنیم مباحث تست خیز را برای مطالعه بهتر داوطلبان معرفی کنیم. اما در این بخش کارمان کمی سخت‌تر از گذشته است، زیرا فلسفه و منطق از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌اند. اگر می‌خواهید از بخش مهمی برای مطالعه آغاز کنید بهتر است ابتدا به سراغ بخش منطق بروید، زیرا این بخش سوالات بیشتری دارد.

 

فلسفه پایه دوازدهم32%
32%

سوالات متداول در مورد فلسفه و منطق کنکور 1401

1) داوطلبان باید در کنکور سراسری به چند سوال منطق و فلسفه پاسخ دهند؟

داوطلبان باید به 25 سوال این درس در مدت زمان 25 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 60 ثانیه برای هر سوال زمان لازم دارند.

2) آیا می‌توان بر اساس این بودجه بندی برخی از درس‌ها را مطالعه نکرد؟

این بودجه بندی به صورت تخمینی از کنکور سال قبل است. اگر وقت کافی برای مطالعه دروس را ندارید با توجه به بودجه بندی می‌توانید برخی از قسمت‌ها را حذف کنید.

3) منابع درسی برای مطالعه فلسفه و منطق کدام درس‌هاست؟

داوطلبان باید منطق پایه دهم، فلسفه پایه یازدهم و دوازدهم را برای کنکور مطالعه کنند.

 

منبع: حرف آخر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دانلود فایل برنامه موفقیت ۵ ماهه در کنکور

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.