کنکور 1400 بر اساس منابع نظام جدید برای داوطلبان برگزار خواهد شد. یکی از مهم‌ترین کارهایی که داوطلبان برای کنکور 1400 باید انجام دهند، مطالعه و بررسی بودجه‌بندی هر درس است. مطالعه بودجه بندی به داوطلبان کمک می‌کند تا با سوالات مهم هر درس آشنا شوند و با توجه به اولویت‌ها، مطالب را بررسی کنند. بودجه‎‌بندی کنکور 1400 نسبت به سال‌های گذشته تغییرات جزئی داشته است. اگر داوطلبان می‌خواهند نتیجه خوبی در کنکور 1400 کسب کنند باید با دقت زیادی بودجه‌بندی درس‌ها را مطالعه کنند. حرف آخر در این قسمت کامل‌ترین بودجه بندی کنکور 1400 را برای درس‌های عمومی و درس‌های تخصصی گروه تجربی و ریاضی در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهد.

بودجه بندی کنکور 1400

تمامی داوطلبان در کنکور 1400 باید به سوالات درس‌های عمومی و تخصصی در مدت زمان مشخص پاسخ دهند. داوطلبان با دو دفترچه عمومی و تخصصی در کنکور مواجه می‌شوند و برای هر دفترچه زمان مشخصی دارند. همان طور که می‌دانید زمان پاسخگویی به هر سوال نقش مهمی در موفقیت شما دارد. بنابراین با مطالعه بودجه‌بندی کنکور 1400 می‌توانید به راحتی به سوالات پاسخ دهید.

تخفیف ویژه محصولات حرف آخر رو می خوای ؟

برای دریافت تخفیف ویژه دی وی دی های آموزشی حرف آخر به همراه یک پکیج به ارزش یک و نیم میلیون تومان به صورت کاملا رایگان ، کلمه تخفیف را به سامانه 10009833 ارسال کنید.

دفترچه شماره 1 یا دفترچه عمومی شامل درس‌های ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است. داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به تمامی سوالات درس‌های عمومی پاسخ دهند. تعداد سوالات درس‌های عمومی به صورت کلی 100 سوال است و بودجه‌بندی کنکور 1400 برای هر درس عمومی به صورت زیر است:

بودجه بندی ادبیات کنکور 1400

بودجه‌بندی اولین درس دفترچه عمومی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات ادبیات فارسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۴
 • سوالات از شماره ۱ الی ۲۵ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی : ۱۸ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه
 • منابع: ادبیات فارسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی عربی کنکور 1400

بودجه‌بندی دومین درس دفترچه عمومی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات عربی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۲
 • سوالات از شماره ۲۶ الی ۵۰ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات عربی در کنکور: ۲۰ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۸ ثانیه
 • منابع: عربی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی دین و زندگی کنکور 1400

بودجه‌بندی سومین درس دفترچه عمومی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات دینی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۳
 • سوالات از شماره ۵۱ الی ۷۵ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات دینی در کنکور: ۱۷ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه
 • منابع: دینی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی موضوعی دین و زندگی کنکور 1400

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور 1400

بودجه‌بندی آخرین درس عمومی در کنکور 1400 به شرح زیر است:

 • تعداد سوالات زبان انگلیسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۲
 • سوالات از شماره ۷۶ الی ۱۰۰ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی در کنکور: ۲۰ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۸ ثانیه
 • منابع: زبان انگلیسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰ رشته تجربی

داوطلبان رشته تجربی باید به 5 درس تخصصی در دفترچه شماره 2 یا دفترچه تخصصی پاسخ دهند. درس زمین شناسی، درس زیست شناسی، درس ریاضی، درس فیزیک، درس شیمی در دفترچه شماره 2 قرار دارند. داوطلبان باید به 170 سوال این دفترچه در مدت زمان 175 دقیقه پاسخ دهند. بودجه‌بندی کنکور تجربی 1400 به صورت زیر است:

بودجه بندی زمین شناسی کنکور 1400

داوطلبان گروه تجربی در اولین درس دفترچه تخصصی باید به سوالات زمین شناسی با توجه به بودجه‌بندی زیر در کنکور 1400 پاسخ دهند:

 • تعداد سوالات زمین شناسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • سوالات از شماره 101 الی 125 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زمین شناسی: ۲۰ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۸ ثانیه
 • منابع: زمین شناسی پایه یازدهم
ضرایب درس زمین شناسی در کنکور
زیرگروه 5 زیرگروه 4 زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
1 1 4 1 0

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی 1400

ریاضی یکی از مهم‌ترین درس‌های گروه تجربی است که داوطلبان باید توجه خاصی به این درس داشته باشند. بودجه‌بندی ریاضی تجربی 1400 به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات ریاضی تجربی در کنکور: 30 سوال
 • سوالات از شماره 126 الی 155 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی تجربی: 47 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 96 ثانیه
ضرایب درس ریاضی در کنکور تجربی
زیرگروه 5 زیرگروه 4 زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
3 4 3 3 2

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی زیست شناسی کنکور 1400

بدون شک یکی از مهم‌ترین درس‌های گروه تجربی، درس زیست شناسی است. داوطلبانی که تراز مناسبی برای درس زیست شناسی کسب کنند یک رتبه نهایی مناسب خواهند داشت. بودجه‌بندی زیست شناسی کنکور 1400 به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات زیست شناسی در کنکور: ۵۰ سوال
 • سوالات از شماره 156 الی 205 دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی در کنکور: ۳۶ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 42 ثانیه
 • منابع: زیست شناسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
ضرایب درس زیست شناسی در کنکور تجربی
زیرگروه 5 زیرگروه 4 زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
2 2 2 4 4

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی زیست شناسی کنکور 1400 بر اساس پایه‌های تحصیلی

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1400

بودجه‌بندی کنکور 1400 برای درس فیزیک به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور: ۳۰ سوال
 • سوالات از شماره 206 الی 235
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: ۳۷ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۷۲ ثانیه
 • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
ضرایب درس فیزیک در کنکور تجربی
زیرگروه 5 زیرگروه 4 زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
2 3 2 2 2

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی شیمی کنکور ۱۴۰۰

آخرین درسی که داوطلبان در گروه تجربی به آن پاسخ می‌دهند درس شیمی است. بودجه‌بندی شیمی کنکور 1400 به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات شیمی در کنکور: 35 سوال
 • سوالات از شماره 236 الی 270
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور: 35 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 60 ثانیه
 • منابع: شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
ضرایب درس شیمی در کنکور تجربی
زیرگروه 5 زیرگروه 4 زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
2 2 2 4 3

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی کنکور 1400 رشته ریاضی

داوطلبان گروه ریاضی در کنکور 1400 پس از پاسخگویی به سوالات دفترچه عمومی باید به سراغ دفترچه 2 یا دفترچه تخصصی بروند. دفترچه تخصصی برای داوطلبان گروه ریاضی شامل 3 درس تخصصی است. داوطلبان باید به سوالات درس‌های ریاضی، فیزیک و شیمی پاسخ دهند. دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه ریاضی شامل 135 سوال است که داوطلبان باید در 175 دقیقه به آن پاسخ دهند. بودجه‌بندی کنکور 1400 برای داوطلبان گروه ریاضی به صورت زیر است:

بودجه بندی ریاضی کنکور 1400  (رشته ریاضی)

ریاضی یکی از مهم‌ترین درس‌های کنکور ریاضی است که نقش مهمی در رتبه داوطلبان در کنکور دارد. سوالات ریاضی برای داوطلبان گروه ریاضی شامل سوالات حسابان، هندسه، گسسته و آمار و احتمال است.

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور: 55 سوال
 • سوالات از شماره 101 الی 155 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور: 85 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 90 ثانیه
ضرایب درس ریاضی در کنکور ریاضی
زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
3 4 4

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی موضوعی ریاضی کنکور 1400

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی فیزیک کنکور 1400  (رشته ریاضی)

درس فیزیک دومین درسی است که داوطلبان در گروه ریاضی در دفترچه تخصصی باید به آن پاسخ دهند. بودجه کنکور 1400 برای درس فیزیک گروه ریاضی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور ریاضی: 45 سوال
 • سوالات فیزیک از شماره 156 الی 200
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: 55 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 72 ثانیه
 • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
ضرایب درس فیزیک در کنکور ریاضی
زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
2 3 3

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه‌بندی شیمی کنکور 1400

آخرین درس در دفترچه تخصصی برای داوطلبان گروه ریاضی درس شیمی است. داوطلبان باید با توجه به بودجه‌بندی زیر شیمی را در کنکور 1400 مطالعه کنند:

تعداد سوالات شیمی در کنکور: ۳۵ سوال

سوالات شیمی از شماره 201 الی 235

مدت زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور :۳۵ دقیقه

مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۶۰ ثانیه

منابع: شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

ضرایب درس شیمی در کنکور ریاضی
زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
3 3 2

بودجه بندی کنکور 1400

سوالات متداول

1) بودجه بندی کنکور چیست ؟

بودجه بندی کنکور یک جدول اطلاعاتی در اختیار داوطلبان کنکور است که به وسیله آن مباحث پراهمیت و کم اهمیت مشخص می شود، به عبارت دیگر بر اساس سوالات کنکورهای پیشین داوطلب به وسیله بودجه بندی متوجه می شود که از هر مبحث چند سوال مطرح شده است.

2) آیا می توان بر اساس بودجه بندی مباحث مطالعاتی را حذف کرد ؟

ترجیحا در صورتی که وقت کافی برای مطالعه دروس دارید این کار را نکنید، چون ذاتا بودجه بندی یک تخمین بر اساس سوالات کنکورهای سالیان گذشته است و می تواند این الگو در هر سال تغییر کند.

3) بودجه بندی کنکور 1400 برای کدام رشته ها منتشر شده است ؟

بو‌جه بندی کنکور 1400 در این مطلب برای تمامی درس‌های عمومی و تخصصی گروه‌های تجربی و ریاضی تهیه شده است.

102 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

 • کنکور 99 تو ادبیات یه نوع سوال داده بودن که شاعر این شعر ها کیست آیا امسال هم اینجوری سوال میدن یا نه؟

  پاسخ
 • سلام
  من درسم متوسطه و زبان و عربیم افتضاست….
  من اگر 6040 رو تهیه کنم و به خوبی فقط روی اون کار کنم رتبه زیر 100 میارم .خواهشاََ جواب بدین.ممونونم

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   8 بهمن, 1399 7:30 ب.ظ

   سلام دوست عزیز، میتونین با موسسه تماس بگیرین و شرایطتون رو به مشاورای حرف اخر بگین، اونا بهترین برنامه رو در اختیار شما قرار میدن

   پاسخ
   • سلام منم با افتخار جزو خانواده حرف اخر هستم،میخواستم بپرسم،این بودجه بندی برای ۱۴۰۲یا اصلا کلا برای همه سال ها اینطوریه یا تغییر میکنه،اگرم تغییر کنه،چجوری باید قبل کنکور مطلع بشیم؟

    پاسخ
  • من سال پیش خیلی راضی بودم رتبه ام هم خوب شد

   پاسخ
  • اره خوبه

   پاسخ
 • مرسیییی ممنون

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   8 بهمن, 1399 7:31 ب.ظ

   مرسی از شما دوست عزیز، موفق باشین

   پاسخ
   • سلام‌ببخشید‌‌من‌شنیدم‌که‌برای‌قبول‌شدن‌تو‌رشته‌معلمی‌به‌معدل‌کل‌بالای‌۱۴احتیاج‌هست‌میخواستم‌بدونم‌که‌اگه‌دیپلممون‌بالای‌۱۴باشه‌کافیه؟‌معدل‌پیش‌دانشگاهی‌من‌از‌۱۴کمتره‌به‌نظرتون‌اشکالی‌نداره.واینکه‌این‌مشکلو‌میشه‌حل‌کرد؟

    پاسخ
 • مرسی ممنون فقط ای کاش بودجه بندی انسانی رو هم مینوشتین لطفا بنویسین

  پاسخ
 • مرسی‌ مچکر❤

  پاسخ
 • سلام سایتتون عالیه ?? ببخشید سوالات زیست و… که نوشته مثلآ فصل یک زیست یازدهم ۳ سوال، این سه سوال ترکیبی هستن یا مستقل؟؟ آخه فصل پنجم نوشتین ترکیبی

  پاسخ
 • سلام
  سایتتون عالیه ?? ببخشید سوالات زیست و… که نوشته مثلآ فصل یک زیست یازدهم ۳ سوال، این سه سوال ترکیبی هستن یا مستقل؟؟ آخه فصل پنجم نوشتین ترکیبی

  پاسخ
 • سلام بودجه بندی انسانی ها رو توی سایت قرار نمیدید؟

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   10 بهمن, 1399 10:51 ق.ظ

   سلام دوست عزیز 🙂 به زودی بودجه بندی انسانی هم توی سایت درج میشه

   پاسخ
 • سلام ببخشید چطوری میشه توی این زمان باقی مانده رتبه زیر 100 اورد

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   12 بهمن, 1399 11:06 ق.ظ

   ‌سلام دوست عزیز باید با یه برنامه‌ریزی دقیق آماده بشین، لطفا برای مشاوره در مورد شرایط خودتون با مشاورای موسسه تماس بگیرین

   پاسخ
  • با سلام اگر بنده از همین فردا با بسته ۶۰۴۰ روزی ۹‌ الی ۱۰ ساعت بخونم ، میتونم پزشکی قبول بشم؟؟

   پاسخ
   • انتشارات حرف آخر
    17 بهمن, 1399 11:30 ق.ظ

    سلام دوست عزیز برای اینکه بتونین جواب درستی برای سوالتون داشته باشین حتما باید با مشاوران موسسه تماس بگیرین و در مورد شرایط تحصیلی خودتون صحبت کنین تا بهترین راهنمایی رو مشاوران در اختیارتون قرار بدن

    پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر.
  من اگر ریاضی و فیزیک رو فقط و فقط مباحث رشته تجربی رو بخونم میتونم توی کنکور ریاضی چند درصد از هر درس رو کسب بکنم؟؟ ممنون از پاسخگوییتون

  پاسخ
 • سلام
  کارتون عالیه
  با اساتید درجه یک
  .
  ببخشید دوستان من یه سوال راجع به بودجه بندی شیمی داشتم، چطور فصل۳شیمی یازدهم،که نسبت به بقیه فصول ساده تر و کم حجم تره ۶تا تست ازش میاد؟؟؟
  چون تو کنکور۹۹ هم فک کنم ۳تا یا ۲تا تست از این بخش اومده….!!!!؟

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   24 بهمن, 1399 10:42 ب.ظ

   سلام دوست عزیز … بودجه بندی که تو این مطلب مطالعه میکنین با توجه به کنکور 99 برای کنکور 1400 آماده شده

   پاسخ
 • من فقط فیزیک رو تهیه کردم واقعا عالی و کامل هست پول دستم برسه محصولات بعدی رو هم حتما سفارش میدم

  پاسخ
 • با سلام خیلی عالی هیچ کجا اینطوری جامع و کامل بودجه بندی نزاشتن .فقط این ک دیگه برا 1400.تغییر نمیکنه.?
  ولی چرا به انسانیا اهمیت نمی‌دید.حداقل انسانی هم بزارید
  #انسانی های مظلوم

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   24 بهمن, 1399 10:46 ب.ظ

   سلام دوست عزیز این بودجه بندی برای کنکور 1400 هستش، حتما بودجه بندی انسانی هم توی سایت قرار داده میشه

   پاسخ
 • سلام ببخشید کِی بودجه‌بندی دروس انسانی هم توی سایت قرار میدید!؟

  پاسخ
 • زبان عالیه

  پاسخ
 • حرف آخر دانش آموز
  26 بهمن, 1399 8:58 ق.ظ

  سلام زمین شناسی رو بخونیم ؟؟؟؟؟؟

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   2 اسفند, 1399 11:03 ق.ظ

   سلام دوست عزیز باید به زیر گروه و رشته ای که میخواین قبول بشین نگاه کنین

   پاسخ
 • خانم دکتر آینده
  26 بهمن, 1399 11:45 ب.ظ

  سلام سایتتون عالیه مدیرتون جناب منتظری بزرگ عالین بسته هاتون محشرن استادای پرانرژیتون بی نظیرن همه مشاوراتون عالین مخصوصا مال خودم:) فقط کاش یه کوچولو قیمت ها کم بشه و همه بتونن استفاده کنن یا مثلا تخفیف داشته باشین ولی کلا خوبه درد و بلاش سر نا معلمایی که مافیای کنکوری شدن:/

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   2 اسفند, 1399 11:04 ق.ظ

   سلام دوست عزیز ممنون از نظرتون، همیشه موفق باشین. در مورد تخفیف هم توی کانال تلگرام و سایت در مورد تخفیف ها اطلاع رسانی میشه

   پاسخ
 • خیلی عالی هستش این دینی

  پاسخ
 • خیلی خوبه ک بودجه بندی رو ب طور رایگان قرار دادید مرسی واقعا?

  پاسخ
 • سلام‌ببخشید‌‌من‌شنیدم‌که‌برای‌قبول‌شدن‌تو‌رشته‌معلمی‌به‌معدل‌کل‌بالای‌۱۴احتیاج‌هست‌میخواستم‌بدونم‌که‌اگه‌دیپلممون‌بالای‌۱۴باشه‌کافیه؟‌معدل‌پیش‌دانشگاهی‌من‌از‌۱۴کمتره‌به‌نظرتون‌اشکالی‌نداره.واینکه‌این‌مشکلو‌میشه‌حل‌کرد؟

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   19 اسفند, 1399 11:16 ق.ظ

   سلام دوست عزیز برای اینکه اطلاعات کامل‌تری داشته باشین باید با مشاوران موسسه در تماس باشین

   پاسخ
 • عالي و جامع با اساتید پر انرژی

  پاسخ
 • مرسی از جوابتون ? ببخشید بودجه بندیتون تا چه حد اطمینانی هستش؟؟ چون من دیر مطالب و میفهمم میخوام حداکثر چند مطلوب حذف کنم…

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   19 اسفند, 1399 11:17 ق.ظ

   دوست عزیز بودجه بندی بر اساس کنکور سال قبل هستش و تعداد سوالاتی که در کنکور قبل مطرح شده

   پاسخ
 • سلام بنظرتون سال 1401 بودجه بندی همینه ؟؟؟

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   19 اسفند, 1399 11:17 ق.ظ

   سلام دوست عزیز این بودجه بندی برای کنکور 1400 هستش و فقط برای این کنکور مناسبه

   پاسخ
 • سلام ببخشید من رفتم مشاوره می خواستم کنکوری سراسری انسانی شرکت کنم دانشگاه فرهنگیان قبول بشم
  بهم گفتند برم از رشته ریاضی فیزیک به چنین چیزی درسته
  ممنون میشم جواب بدین

  پاسخ
 • سلام. واقعا طبق این بودجه بندی سوال میاد؟

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   19 اسفند, 1399 11:19 ق.ظ

   سلام دوست عزیز بودجه بندی کنکور یک جدول اطلاعاتی در اختیار داوطلبان کنکور است که به وسیله آن مباحث پراهمیت و کم اهمیت مشخص می شود، به عبارت دیگر بر اساس سوالات کنکورهای پیشین داوطلب به وسیله بودجه بندی متوجه می شود که از هر مبحث چند سوال مطرح شده است. شما میتونین با مطالعه بودجه بندی با سوالات مهم آشنا بشین

   پاسخ
 • سلام..حرف آخر واقعا حرف نداره.هم در اطلاعات کنکوری اضافه ای که در اختیارمون میذاره و هم محتوای اموزشی شاد و راحت اش!ممنون از تیم حرف آخر

  پاسخ
 • سلام
  اگر تو زمان باقی مونده حذفیات رو برای کنکور اعلام کنند این بودجه بندی فرقی میکنه و اپدیت میشه یا همینجوری باقی میمونه؟

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   29 فروردین, 1400 1:06 ب.ظ

   دوست عزیز حذفیات کنکور در کانال تلگرام حرف آخر درج شده میتونین مطالعه کنین

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  شنیدم کنکور 1401 قراره حذف بشه ایا این واقعیت داره؟؟
  ممنون

  پاسخ
 • سلام بودجه بندی کنکور انسانی رو نمیزارین

  پاسخ
 • سلام میخواستم بدونم این بودجه بندی رو از کجا میدونید سازمان سنجش بهتون میگه؟
  بعد اینکه مگه میشه فیزیک دهم برا رشته ریاضی فصل اولش اصلا سوال نیاد یعنی کلا حذفه دیگه اره؟

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   29 فروردین, 1400 3:04 ب.ظ

   دوست عزیز بودجه بندی هر سال که در سایت قرار میگیره بر اساس سوالات کنکور همون سال هستش

   پاسخ
 • سلام کاش بودجه بندی رشته رسته را هم می گذاشتین.

  پاسخ
 • سلام کاش بودجه بندی رشته انسانی را هم می گذاشتین.

  پاسخ
 • تو حذيفات کنکور نوشته که پيام و مفاهيم ايات نبايد ازش سوالي طرح بشه و فقط صرفا براي قرات هست ولي شما گفتين که از مفاهيم ايات يازده سوال طرح ميشه..بالاخره ما کدوم رو قبول کنيم؟پيام ايات ميياد يا نه؟خود ايات چي؟

  پاسخ
 • سلام ببخشید ی سوال با حذفیات کنکور۱۴۰۰ ، بودجه بندی کنکور تغییر می‌کنه یا مثل قبل فیزیک از حرکت ۳سوال از دینامیک ۳سوال؟؟

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  من من تا بودجه بندی دیده بودم قبلا واسه کنکور۱۴۰۰ و بعضی از دروس دین و زندگی رو حذف کرده بودن منم بر اساس همون بودجه بندی خوندم نظرتون کار اشتباهی کردم؟باید همه دروسو بخونم؟

  پاسخ
  • درس دین و زندگی درس خیلی آسونیه حیفه که ازش حذف کنی اگه بخونی میتونی به راحتی ازش درصد بگیری

   پاسخ
 • زیر گروه ینی چی؟

  پاسخ
 • سلام! خسته نباشید میگم به همه ی عوامل اجرایی حرف آخر?
  من جز خانواده حرف آخر هستم و واقعا ممنونم ازشون و عالیه??
  حرف ندارین و واقعا حرف آخر هستین با آرزوی موفقیت های روز افزون??

  پاسخ
  • سلام و خسته نباشید. شما این پست رو چند ماه پیش قرار دادین. ممکنه بعد از این همه مدت بودجه بندی تغییر کرده باشه یا همه شون درسته؟

   پاسخ
 • انسانی هام که…………

  پاسخ
 • سلام ببخشید میخواستم بدونم پکیج پنج روز با حرف آخر برای رشته ریاضی هم دارین؟

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر من پشت کنکور انسانیم برا کنکور درس نخوندم هدفم آموزش ابتدایی هست

  میشه راهنمایی کنید چکار کنم چی بخونم نخونم

  پاسخ
 • این بودجه بندی چقدر درسته؟هر سایتی یه چیزی نوشته بعضی جاها بعضیک فصل ها تا 3 تا اختلاف سوال دارن به کدوم اطمینان کنیم؟

  پاسخ
 • برای انسانی ها را هم بزارید

  پاسخ
 • سلام ببخشید ترکیبات همون ترکیب توابع است دیگه درسته ممنون میشم جواب بدین

  پاسخ
 • ببخشید فقط دی وی دی حل مسائل شیمی رو بخونیم میتونیم مسائل رو حل کنیم ؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.