کنکور 1400 بر اساس منابع نظام جدید برای داوطلبان برگزار خواهد شد. یکی از مهم‌ترین کارهایی که داوطلبان برای کنکور 1400 باید انجام دهند، مطالعه و بررسی بودجه‌بندی هر درس است. مطالعه بودجه بندی به داوطلبان کمک می‌کند تا با سوالات مهم هر درس آشنا شوند و با توجه به اولویت‌ها، مطالب را بررسی کنند. بودجه‎‌بندی کنکور 1400 نسبت به سال‌های گذشته تغییرات جزئی داشته است. اگر داوطلبان می‌خواهند نتیجه خوبی در کنکور 1400 کسب کنند باید با دقت زیادی بودجه‌بندی درس‌ها را مطالعه کنند. حرف آخر در این قسمت کامل‌ترین بودجه بندی کنکور 1400 را برای درس‌های عمومی و درس‌های تخصصی گروه تجربی و ریاضی در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهد.

بودجه بندی کنکور 1400

تمامی داوطلبان در کنکور 1400 باید به سوالات درس‌های عمومی و تخصصی در مدت زمان مشخص پاسخ دهند. داوطلبان با دو دفترچه عمومی و تخصصی در کنکور مواجه می‌شوند و برای هر دفترچه زمان مشخصی دارند. همان طور که می‌دانید زمان پاسخگویی به هر سوال نقش مهمی در موفقیت شما دارد. بنابراین با مطالعه بودجه‌بندی کنکور 1400 می‌توانید به راحتی به سوالات پاسخ دهید.

تخفیف ویژه محصولات حرف آخر رو می خوای ؟

برای دریافت تخفیف ویژه دی وی دی های آموزشی حرف آخر به همراه یک پکیج به ارزش یک و نیم میلیون تومان به صورت کاملا رایگان ، کلمه تخفیف را به سامانه 10009833 ارسال کنید.

دفترچه شماره 1 یا دفترچه عمومی شامل درس‌های ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است. داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به تمامی سوالات درس‌های عمومی پاسخ دهند. تعداد سوالات درس‌های عمومی به صورت کلی 100 سوال است و بودجه‌بندی کنکور 1400 برای هر درس عمومی به صورت زیر است:

بودجه بندی ادبیات کنکور 1400

بودجه‌بندی اولین درس دفترچه عمومی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات ادبیات فارسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۴
 • سوالات از شماره ۱ الی ۲۵ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی : ۱۸ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه
 • منابع: ادبیات فارسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی عربی کنکور 1400

بودجه‌بندی دومین درس دفترچه عمومی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات عربی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۲
 • سوالات از شماره ۲۶ الی ۵۰ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات عربی در کنکور: ۲۰ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۸ ثانیه
 • منابع: عربی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی دین و زندگی کنکور 1400

بودجه‌بندی سومین درس دفترچه عمومی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات دینی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۳
 • سوالات از شماره ۵۱ الی ۷۵ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات دینی در کنکور: ۱۷ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه
 • منابع: دینی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی موضوعی دین و زندگی کنکور 1400

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور 1400

بودجه‌بندی آخرین درس عمومی در کنکور 1400 به شرح زیر است:

 • تعداد سوالات زبان انگلیسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۲
 • سوالات از شماره ۷۶ الی ۱۰۰ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی در کنکور: ۲۰ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۸ ثانیه
 • منابع: زبان انگلیسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰ رشته تجربی

داوطلبان رشته تجربی باید به 5 درس تخصصی در دفترچه شماره 2 یا دفترچه تخصصی پاسخ دهند. درس زمین شناسی، درس زیست شناسی، درس ریاضی، درس فیزیک، درس شیمی در دفترچه شماره 2 قرار دارند. داوطلبان باید به 170 سوال این دفترچه در مدت زمان 175 دقیقه پاسخ دهند. بودجه‌بندی کنکور تجربی 1400 به صورت زیر است:

بودجه بندی زمین شناسی کنکور 1400

داوطلبان گروه تجربی در اولین درس دفترچه تخصصی باید به سوالات زمین شناسی با توجه به بودجه‌بندی زیر در کنکور 1400 پاسخ دهند:

 • تعداد سوالات زمین شناسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • سوالات از شماره 101 الی 125 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زمین شناسی: ۲۰ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۸ ثانیه
 • منابع: زمین شناسی پایه یازدهم
ضرایب درس زمین شناسی در کنکور
زیرگروه 5 زیرگروه 4 زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
1 1 4 1 0

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی 1400

ریاضی یکی از مهم‌ترین درس‌های گروه تجربی است که داوطلبان باید توجه خاصی به این درس داشته باشند. بودجه‌بندی ریاضی تجربی 1400 به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات ریاضی تجربی در کنکور: 30 سوال
 • سوالات از شماره 126 الی 155 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی تجربی: 47 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 96 ثانیه
ضرایب درس ریاضی در کنکور تجربی
زیرگروه 5 زیرگروه 4 زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
3 4 3 3 2

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی زیست شناسی کنکور 1400

بدون شک یکی از مهم‌ترین درس‌های گروه تجربی، درس زیست شناسی است. داوطلبانی که تراز مناسبی برای درس زیست شناسی کسب کنند یک رتبه نهایی مناسب خواهند داشت. بودجه‌بندی زیست شناسی کنکور 1400 به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات زیست شناسی در کنکور: ۵۰ سوال
 • سوالات از شماره 156 الی 205 دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی در کنکور: ۳۶ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 42 ثانیه
 • منابع: زیست شناسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
ضرایب درس زیست شناسی در کنکور تجربی
زیرگروه 5 زیرگروه 4 زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
2 2 2 4 4

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی زیست شناسی کنکور 1400 بر اساس پایه‌های تحصیلی

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1400

بودجه‌بندی کنکور 1400 برای درس فیزیک به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور: ۳۰ سوال
 • سوالات از شماره 206 الی 235
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: ۳۷ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۷۲ ثانیه
 • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
ضرایب درس فیزیک در کنکور تجربی
زیرگروه 5 زیرگروه 4 زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
2 3 2 2 2

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی شیمی کنکور ۱۴۰۰

آخرین درسی که داوطلبان در گروه تجربی به آن پاسخ می‌دهند درس شیمی است. بودجه‌بندی شیمی کنکور 1400 به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات شیمی در کنکور: 35 سوال
 • سوالات از شماره 236 الی 270
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور: 35 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 60 ثانیه
 • منابع: شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
ضرایب درس شیمی در کنکور تجربی
زیرگروه 5 زیرگروه 4 زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
2 2 2 4 3

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی کنکور 1400 رشته ریاضی

داوطلبان گروه ریاضی در کنکور 1400 پس از پاسخگویی به سوالات دفترچه عمومی باید به سراغ دفترچه 2 یا دفترچه تخصصی بروند. دفترچه تخصصی برای داوطلبان گروه ریاضی شامل 3 درس تخصصی است. داوطلبان باید به سوالات درس‌های ریاضی، فیزیک و شیمی پاسخ دهند. دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه ریاضی شامل 135 سوال است که داوطلبان باید در 175 دقیقه به آن پاسخ دهند. بودجه‌بندی کنکور 1400 برای داوطلبان گروه ریاضی به صورت زیر است:

بودجه بندی ریاضی کنکور 1400  (رشته ریاضی)

ریاضی یکی از مهم‌ترین درس‌های کنکور ریاضی است که نقش مهمی در رتبه داوطلبان در کنکور دارد. سوالات ریاضی برای داوطلبان گروه ریاضی شامل سوالات حسابان، هندسه، گسسته و آمار و احتمال است.

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور: 55 سوال
 • سوالات از شماره 101 الی 155 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور: 85 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 90 ثانیه
ضرایب درس ریاضی در کنکور ریاضی
زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
3 4 4

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی موضوعی ریاضی کنکور 1400

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه بندی فیزیک کنکور 1400  (رشته ریاضی)

درس فیزیک دومین درسی است که داوطلبان در گروه ریاضی در دفترچه تخصصی باید به آن پاسخ دهند. بودجه کنکور 1400 برای درس فیزیک گروه ریاضی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور ریاضی: 45 سوال
 • سوالات فیزیک از شماره 156 الی 200
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: 55 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 72 ثانیه
 • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
ضرایب درس فیزیک در کنکور ریاضی
زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
2 3 3

بودجه بندی کنکور 1400

بودجه‌بندی شیمی کنکور 1400

آخرین درس در دفترچه تخصصی برای داوطلبان گروه ریاضی درس شیمی است. داوطلبان باید با توجه به بودجه‌بندی زیر شیمی را در کنکور 1400 مطالعه کنند:

تعداد سوالات شیمی در کنکور: ۳۵ سوال

سوالات شیمی از شماره 201 الی 235

مدت زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور :۳۵ دقیقه

مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۶۰ ثانیه

منابع: شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

ضرایب درس شیمی در کنکور ریاضی
زیرگروه 3 زیرگروه 2 زیرگروه 1
3 3 2

بودجه بندی کنکور 1400

سوالات متداول

1) بودجه بندی کنکور چیست ؟

بودجه بندی کنکور یک جدول اطلاعاتی در اختیار داوطلبان کنکور است که به وسیله آن مباحث پراهمیت و کم اهمیت مشخص می شود، به عبارت دیگر بر اساس سوالات کنکورهای پیشین داوطلب به وسیله بودجه بندی متوجه می شود که از هر مبحث چند سوال مطرح شده است.

2) آیا می توان بر اساس بودجه بندی مباحث مطالعاتی را حذف کرد ؟

ترجیحا در صورتی که وقت کافی برای مطالعه دروس دارید این کار را نکنید، چون ذاتا بودجه بندی یک تخمین بر اساس سوالات کنکورهای سالیان گذشته است و می تواند این الگو در هر سال تغییر کند.

3) بودجه بندی کنکور 1400 برای کدام رشته ها منتشر شده است ؟

بو‌جه بندی کنکور 1400 در این مطلب برای تمامی درس‌های عمومی و تخصصی گروه‌های تجربی و ریاضی تهیه شده است.

کنکور 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دانلود برنامه موفقیت ۵۰ روزه در کنکور و امتحان نهایی

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.