معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 1. حرف آخر
 2. معرفی رشته ها
 3. معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
1 دیدگاه

آزمون استخدامی آموزش و پرورش هر سال برگزار می‌شود و داوطلبان زیادی برای پذیرش در این آزمون شرکت می‌کنند. داوطلبان می‌توانند از دو روش برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش استفاده کنند. روش اول شرکت در آزمون استخدامی و روش دوم پذیرش از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش است. داوطلبان قبل از شرکت در این آزمون باید با رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش آشنا باشند. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به سراغ معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش می‌رود و این رشته‌ها را به داوطلبان معرفی می‌کند. با ما همراه باشید با معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش.

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آموزش ابتدایی (استثنایی)

 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (کارشناسی، ارشد)
 • روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی (کارشناسی، ارشد)
 • علوم تربیتی گرایش استثنایی (کارشناسی، ارشد)

آموزگاری ابتدایی (ابتدایی)       

 • آموزش ابتدایی (کارشناسی، ارشد)
 • برنامه ریزی درسی (کارشناسی، ارشد)
 • علوم تربیتی (کارشناسی، ارشد)
 • فلسفه تعلیم و تربیت (کارشناسی، ارشد)
 • مشاوره و راهنمایی (کارشناسی، ارشد)
 • روانشناسی کلیه گرایش‌ها به جز روانشناسی صنعتی (کارشناسی، ارشد)

دبیر ادبیات فارسی   

 • دبیری ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر تربیت بدنی       

 • معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر روانشناسی        

 • مشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • روانشناسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر ریاضی      

 • دبیری ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • ریاضی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • آمار کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی       

 • دبیری زبان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • زبان انگلیسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر زیست شناسی  

 • آموزش علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • زیست شناسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • میکروبیولوژی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر شیمی

 • شیمی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر عربی

 • زبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تحصیلات حوزوی سطح 2
 • تحصیلات حوزوی سطح 3
 • دبیری زبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری دینی و عربی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)

معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دبیر علوم اجتماعی   

 • جامعه شناسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم اجتماعی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مردم شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری علوم اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر علوم تجربی      

 • زیست شناسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • شیمی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • فیزیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیر علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر فیزیک

 • فیزیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر معارف اسلامی (فلسفه)

 • فلسفه کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری اقتصاد   

 • برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم اقتصادی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری تاریخ

 • تاریخ کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تاریخ انقلاب اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری تاریخ (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری جغرافیا (جغرافیا)   

 • دبیری جغرافیا (لیسانس، فوق لیسانس)
 • جغرافیا کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم زمین شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • ژئوفیزیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری جغرافیا (زمین شناسی)

 • علوم زمین (لیسانس، فوق لیسانس)
 • زمین شناسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • جغرافیا کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری حرفه و فن

 • مهندسی مکانیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی مواد کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری معارف اسلامی

 • تحصیلات حوزوی سطح 2 (لیسانس)
 • تحصیلات حوزوی سطح 3 (فوق لیسانس)
 • دبیری دینی و عربی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس)
 • الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دبیری هنر

 • ارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تصویرسازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • معماری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • معماری منظر (لیسانس، فوق لیسانس)
 • نقاشی (لیسانس، فوق لیسانس)

مراقب سلامت  

 • بهداشت عمومی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • بهداشت محیط (لیسانس، فوق لیسانس)
 • بهداشت مدارس (لیسانس، فوق لیسانس)
 • پرستاری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تغذیه (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مامایی (لیسانس، فوق لیسانس)

مربی امور تربیتی مدارس  

 • الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • روانشناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تحصیلات حوزوی سطح 2
 • تحصیلات حوزوی سطح 3
 • علوم تربیتی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم قرآنی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • درجه تخصصی 2
 • حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس)
 • درجه تخصصی 3
 • حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس)

مشاور واحد آموزشی

 • روانشناسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مشاوره کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز (استادکار) چاپ

 • کاردانی چاپ (فوق دیپلم)

هنرآموز الکتروتکنیک

 • مهندسی برق گرایش قدرت (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی برق گرایش کنترل (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت و کنترل (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی کنترل (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی برق قدرت (لیسانس، فوق لیسانس)

هنر آموز الکتروتکنیک

 • مهندسی برق کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مکاترونیک (فوق لیسانس)
 • مهندسی مکانیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز چاپ   

 • مهندسی چاپ (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز حسابداری   

حسابداری کلیه گرایش‌ها (لیسان، فوق لیسانس)

هنرآموز زراعی و باغی      

 • تکنولوژی تولیدات زراعی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تکنولوژی تولیدات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تولیدات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تکنولوژی تولیدات باغی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علمی کاربردی پرورش گل و گیاه زینتی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی گیاه پزشکی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز ساخت و تولید

 • مهندسی قالب سازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی ماشین ابزار (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز ساخت و تولید

 • مهندسی قالب سازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید قالب سازی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز ساختمان    

 • مهندسی تکنولوژی گرایش ساختمان (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی ساختمان (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی عمران گرایش عمران (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی اجرایی عمران (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی معماری و شهرسازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی عمران گرایش عمران (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی فناوری عمران گرایش ساختمان سازی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز سرامیک     

 • مهندسی سرامیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز صنایع چوب

 • چوب شناسی و صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس)
 • سازه‌های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی صنایع چوب گرایش صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس)
 • کارشناسی سازه‌های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی صنایع مبلمان (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی سازه‌های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری      

 • جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس )
 • صنایع فلزی ( لیسانس، فوق لیسانس )
 • مهندسی تکنولوژی جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس )
 • مهندسی مواد گرایش جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس )
 • مهندسی فناوری جوش ( لیسانس، فوق لیسانس )

هنرآموز طراحی و دوخت  

 • طراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس)
 • طراحی لباس و خیاطی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • طراحی پوشاک (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تکنولوژی طراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس)
 • طراحی لباس (لیسانس، فوق لیسانس)

هنر آموز کامپیوتر    

 • مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

هنر آموز کودک یاری

 • بهداشت عمومی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • پرستاری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمای تحصیلی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • کودک یاری گرایش مربی کودک (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مربی بهداشت (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز گرافیک (انیمیشن)      

 • تلویزیون و هنرهای دیجیتالی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز گرافیک (گرافیک)       

 • ارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس)
 • ارتباط تصویری و گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس)
 • ارتباط تصویری آموزش گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس)

هنر آموز ماشین های کشاورزی 

 • تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی ماشین‌های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز متالورژی     

 • مهندسی متالورژی ریخته گری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی متالورژی ذوب فلزات (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی مواد و متالورژی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی متالورژی گرایش متالورژی عمومی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی متالورژی گرایش مواد (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی متالورژی گرایش آهن و فولاد (لیسانس، فوق لیسانس)
 • انتخاب و شناسایی مواد مدل‌سازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی متالورژی گرایش ذوب فلزات (لیسانس، فوق لیسانس)

هنر آموز معدن 

 • مهندسی معدن کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز مکانیک خودرو

 • مکانیک خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی مهندسی خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی    

 • مکانیک موتورهای دریایی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی مکانیک کشتی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی دریا گرایش کشتی سازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی دریا و کشتی سازی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز ناوبری

 • مهندسی دریا گرایش دریانوردی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • ناوبری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی دریانوردی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز نساجی

 • مهندسی نساجی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز نقاشی

 • دبیری نقاشی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • نقاشی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز نقشه کشی عمومی

 • علمی کاربردی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • معماری داخلی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی معماری گرایش شهرسازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک)     

 • کاردانی فنی برق قدرت گرایش توزیع، پست، انتقال (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی الکتروتکنیک (فوق دیپلم)

هنر آموز (استادکار طراحی و دوخت) 

 • کاردانی فنی طراحی و دوخت (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی طراحی پوشاک (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی لباس و خیاطی (فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار کامپیوتر)     

 • کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر (فوق دیپلم)
 • کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فوق دیپلم)

معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

هنرآموز (استادکار الکترونیک)

 • الکترونیک ( فوق دیپلم )
 • الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون (فوق دیپلم)
 • برق الکترونیک و ابزار دقیق (فوق دیپلم)
 • الکترونیک عمومی (فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار ساختمان)

 • ساختمان گرایش ساختمان (فوق دیپلم)
 • ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان (فوق دیپلم)
 • ساختمان گرایش اجرای ساختمان‌های بتنی (فوق دیپلم)
 • ساختمان گرایش نگهداری و مرمت ساختمان (فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار صنایع فلزی)

 • صنایع فلزی گرایش صنایع فلزی (فوق دیپلم)
 • صنایع فلزی گرایش جوشکاری (فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار تاسیسات)   

 • کاردانی تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی (فوق دیپلم)

هنرآموز استادکار ساخت و تولید

 • کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش قالب سازی (فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار صنایع چوب)

 • صنایع چوب وکاغذ، سازه های چوبی (فوق دیپلم)

هنر آموز استادکار مکانیک خودرو

 • کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)

هنرآموز الکترونیک  

 • مهندسی برق گرایش مخابرات (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی علمی کاربردی برق الکترونیک (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی الکترونیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی برق گرایش الکترونیک، مخابرات (لیسانس، فوق لیسانس)

معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

هنر آموز تاسیسات   

 • مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز صنایع دستی

 • علمی کاربردی صنایع دستی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • صنایع دستی گرایش‌های فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز صنایع غذایی       

 • مهندسی علوم و صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی کشاورزی صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی ماشین های صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز امور دامی    

 • دامپروری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دامپزشکی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تولیدات دامی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی علوم دامی (لیسانس، فوق لیسانس)

حرف آخر

شما می‌توانید برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر با مشاوران حرف آخر تماس بگیرید و اطلاعات کاملی در مورد رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش و برگزاری کنکور سراسری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر با شماره‌ 02164035 تماس بگیرید.

1 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

 • سلام ارشد روانشناسی تربیتی برای اموزگار ابتدایی و دبیری روانشناسی میشه ثبت نام کنه؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.