معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

بدون دیدگاه

آزمون استخدامی آموزش و پرورش هر سال برگزار می‌شود و داوطلبان زیادی برای پذیرش در این آزمون شرکت می‌کنند. داوطلبان می‌توانند از دو روش برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش استفاده کنند. روش اول شرکت در آزمون استخدامی و روش دوم پذیرش از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش است. داوطلبان قبل از شرکت در این آزمون باید با رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش آشنا باشند. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به سراغ معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش می‌رود و این رشته‌ها را به داوطلبان معرفی می‌کند. با ما همراه باشید با معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش.

فرم مشاوره رایگان کنکور

جهت دریافت مشاوره رایگان کنکور فرم زیر را پر کنید

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آموزش ابتدایی (استثنایی)

 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (کارشناسی، ارشد)
 • روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی (کارشناسی، ارشد)
 • علوم تربیتی گرایش استثنایی (کارشناسی، ارشد)

آموزگاری ابتدایی (ابتدایی)       

 • آموزش ابتدایی (کارشناسی، ارشد)
 • برنامه ریزی درسی (کارشناسی، ارشد)
 • علوم تربیتی (کارشناسی، ارشد)
 • فلسفه تعلیم و تربیت (کارشناسی، ارشد)
 • مشاوره و راهنمایی (کارشناسی، ارشد)
 • روانشناسی کلیه گرایش‌ها به جز روانشناسی صنعتی (کارشناسی، ارشد)

دبیر ادبیات فارسی   

 • دبیری ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر تربیت بدنی       

 • معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر روانشناسی        

 • مشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • روانشناسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر ریاضی      

 • دبیری ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • ریاضی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • آمار کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی       

 • دبیری زبان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • زبان انگلیسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر زیست شناسی  

 • آموزش علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • زیست شناسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • میکروبیولوژی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر شیمی

 • شیمی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر عربی

 • زبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تحصیلات حوزوی سطح 2
 • تحصیلات حوزوی سطح 3
 • دبیری زبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری دینی و عربی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)

معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دبیر علوم اجتماعی   

 • جامعه شناسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم اجتماعی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مردم شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری علوم اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر علوم تجربی      

 • زیست شناسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • شیمی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • فیزیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیر علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر فیزیک

 • فیزیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر معارف اسلامی (فلسفه)

 • فلسفه کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری اقتصاد   

 • برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم اقتصادی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری تاریخ

 • تاریخ کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تاریخ انقلاب اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری تاریخ (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری جغرافیا (جغرافیا)   

 • دبیری جغرافیا (لیسانس، فوق لیسانس)
 • جغرافیا کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم زمین شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • ژئوفیزیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری جغرافیا (زمین شناسی)

 • علوم زمین (لیسانس، فوق لیسانس)
 • زمین شناسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • جغرافیا کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری حرفه و فن

 • مهندسی مکانیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی مواد کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری معارف اسلامی

 • تحصیلات حوزوی سطح 2 (لیسانس)
 • تحصیلات حوزوی سطح 3 (فوق لیسانس)
 • دبیری دینی و عربی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دبیری الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس)
 • الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دبیری هنر

 • ارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تصویرسازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • معماری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • معماری منظر (لیسانس، فوق لیسانس)
 • نقاشی (لیسانس، فوق لیسانس)

مراقب سلامت  

 • بهداشت عمومی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • بهداشت محیط (لیسانس، فوق لیسانس)
 • بهداشت مدارس (لیسانس، فوق لیسانس)
 • پرستاری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تغذیه (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مامایی (لیسانس، فوق لیسانس)

مربی امور تربیتی مدارس  

 • الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • روانشناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تحصیلات حوزوی سطح 2
 • تحصیلات حوزوی سطح 3
 • علوم تربیتی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم قرآنی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • درجه تخصصی 2
 • حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس)
 • درجه تخصصی 3
 • حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس)

مشاور واحد آموزشی

 • روانشناسی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مشاوره کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز (استادکار) چاپ

 • کاردانی چاپ (فوق دیپلم)

هنرآموز الکتروتکنیک

 • مهندسی برق گرایش قدرت (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی برق گرایش کنترل (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت و کنترل (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی کنترل (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی برق قدرت (لیسانس، فوق لیسانس)

هنر آموز الکتروتکنیک

 • مهندسی برق کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مکاترونیک (فوق لیسانس)
 • مهندسی مکانیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز چاپ   

 • مهندسی چاپ (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز حسابداری   

حسابداری کلیه گرایش‌ها (لیسان، فوق لیسانس)

هنرآموز زراعی و باغی      

 • تکنولوژی تولیدات زراعی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تکنولوژی تولیدات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تولیدات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تکنولوژی تولیدات باغی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علمی کاربردی پرورش گل و گیاه زینتی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی گیاه پزشکی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز ساخت و تولید

 • مهندسی قالب سازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی ماشین ابزار (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز ساخت و تولید

 • مهندسی قالب سازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی ساخت و تولید (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید قالب سازی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز ساختمان    

 • مهندسی تکنولوژی گرایش ساختمان (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی ساختمان (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی عمران گرایش عمران (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی اجرایی عمران (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی معماری و شهرسازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی عمران گرایش عمران (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی فناوری عمران گرایش ساختمان سازی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز سرامیک     

 • مهندسی سرامیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز صنایع چوب

 • چوب شناسی و صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس)
 • سازه‌های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی صنایع چوب گرایش صنایع چوب (لیسانس، فوق لیسانس)
 • کارشناسی سازه‌های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی صنایع مبلمان (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی سازه‌های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری      

 • جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس )
 • صنایع فلزی ( لیسانس، فوق لیسانس )
 • مهندسی تکنولوژی جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس )
 • مهندسی مواد گرایش جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس )
 • مهندسی فناوری جوش ( لیسانس، فوق لیسانس )

هنرآموز طراحی و دوخت  

 • طراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس)
 • طراحی لباس و خیاطی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • طراحی پوشاک (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تکنولوژی طراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس)
 • طراحی لباس (لیسانس، فوق لیسانس)

هنر آموز کامپیوتر    

 • مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

هنر آموز کودک یاری

 • بهداشت عمومی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • پرستاری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمای تحصیلی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • کودک یاری گرایش مربی کودک (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مربی بهداشت (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز گرافیک (انیمیشن)      

 • تلویزیون و هنرهای دیجیتالی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز گرافیک (گرافیک)       

 • ارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس)
 • ارتباط تصویری و گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس)
 • ارتباط تصویری آموزش گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس)

هنر آموز ماشین های کشاورزی 

 • تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی ماشین‌های کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز متالورژی     

 • مهندسی متالورژی ریخته گری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی متالورژی ذوب فلزات (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی مواد و متالورژی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی متالورژی گرایش متالورژی عمومی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی متالورژی گرایش مواد (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی متالورژی گرایش آهن و فولاد (لیسانس، فوق لیسانس)
 • انتخاب و شناسایی مواد مدل‌سازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی متالورژی گرایش ذوب فلزات (لیسانس، فوق لیسانس)

هنر آموز معدن 

 • مهندسی معدن کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز مکانیک خودرو

 • مکانیک خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی مهندسی خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی    

 • مکانیک موتورهای دریایی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی مکانیک کشتی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی دریا گرایش کشتی سازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی دریا و کشتی سازی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز ناوبری

 • مهندسی دریا گرایش دریانوردی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • ناوبری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی دریانوردی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز نساجی

 • مهندسی نساجی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز نقاشی

 • دبیری نقاشی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • نقاشی کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز نقشه کشی عمومی

 • علمی کاربردی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • معماری داخلی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی معماری گرایش شهرسازی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک)     

 • کاردانی فنی برق قدرت گرایش توزیع، پست، انتقال (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی الکتروتکنیک (فوق دیپلم)

هنر آموز (استادکار طراحی و دوخت) 

 • کاردانی فنی طراحی و دوخت (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی طراحی پوشاک (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی لباس و خیاطی (فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار کامپیوتر)     

 • کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر (فوق دیپلم)
 • کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فوق دیپلم)

معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

هنرآموز (استادکار الکترونیک)

 • الکترونیک ( فوق دیپلم )
 • الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون (فوق دیپلم)
 • برق الکترونیک و ابزار دقیق (فوق دیپلم)
 • الکترونیک عمومی (فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار ساختمان)

 • ساختمان گرایش ساختمان (فوق دیپلم)
 • ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان (فوق دیپلم)
 • ساختمان گرایش اجرای ساختمان‌های بتنی (فوق دیپلم)
 • ساختمان گرایش نگهداری و مرمت ساختمان (فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار صنایع فلزی)

 • صنایع فلزی گرایش صنایع فلزی (فوق دیپلم)
 • صنایع فلزی گرایش جوشکاری (فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار تاسیسات)   

 • کاردانی تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی (فوق دیپلم)

هنرآموز استادکار ساخت و تولید

 • کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار (فوق دیپلم)
 • کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش قالب سازی (فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار صنایع چوب)

 • صنایع چوب وکاغذ، سازه های چوبی (فوق دیپلم)

هنر آموز استادکار مکانیک خودرو

 • کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)

هنرآموز الکترونیک  

 • مهندسی برق گرایش مخابرات (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی علمی کاربردی برق الکترونیک (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی الکترونیک کلیه گرایش‌ها (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی برق گرایش الکترونیک، مخابرات (لیسانس، فوق لیسانس)

معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

هنر آموز تاسیسات   

 • مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز صنایع دستی

 • علمی کاربردی صنایع دستی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • صنایع دستی گرایش‌های فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز صنایع غذایی       

 • مهندسی علوم و صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی کشاورزی صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی ماشین های صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)

هنرآموز امور دامی    

 • دامپروری (لیسانس، فوق لیسانس)
 • دامپزشکی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی تولیدات دامی (لیسانس، فوق لیسانس)
 • مهندسی علوم دامی (لیسانس، فوق لیسانس)

حرف آخر

شما می‌توانید برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر با مشاوران حرف آخر تماس بگیرید و اطلاعات کاملی در مورد رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش و برگزاری کنکور سراسری داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر با شماره‌ 02164035 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.