دانلود سوالات کنکور 1400 (پس از برگزاری آزمون)

  1. حرف آخر
  2. اخبار کنکور
  3. دانلود سوالات کنکور 1400 (پس از برگزاری آزمون)
بدون دیدگاه

سوالات کنکور 1400 پس از برگزاری آزمون و به محض انتشار توسط سازمان سنجش ، در اینجا قرار داده خواهد شد.

کنکور 1400 با توجه به اعلام سازمان سنجش در تیرماه برگزار خواهد شد. زمان برگزاری کنکور 5 گروه آزمایشی مشخص شده است و داوطلبان خود را برای کنکور آماده می‌کنند. تعداد سوالات کنکور 1400 برای هر گروه آزمایشی متفاوت است. دفترچه عمومی برای داوطلبان گروه‌های آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان یکسان است. داوطلبان در دفترچه عمومی باید به 100 سوال عمومی در مدت زمان 75 دقیقه پاسخ دهند. اما تعداد سوالات کنکور 1400 برای دفترچه تخصصی هر گروه متفاوت است. ما در این مطلب تعداد سوالات کنکور 1400 را مشخص می‌کنیم و پس از برگزاری آزمون 1400 سوالات کنکور را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

سوالات کنکور 1400

زمان برگزاری کنکور سراسری 1400

سوالات کنکور 1400 برای داوطلبان گروه ریاضی در تیر ماه برگزار می‌شود. طبق اعلام سازمان سنجش کنکور سراسری 1400 در روزهای 9، 10، 11 و 12 تیر ماه یعنی در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه برگزار می‌شود.

زمان برگزاری کنکور 1400 هنرچهارشنبه 9 تیرماه 1400
زمان برگزاری کنکور 1400 ریاضیپنجشنبه 10 تیرماه 1400
زمان برگزاری کنکور 1400 انسانیپنجشنبه 10 تیرماه 1400
زمان برگزاری کنکور 1400 تجربیجمعه 11 تیرماه 1400
زمان برگزاری کنکور 1400 زبانشنبه 11 تیرماه 1400

 سوالات کنکور 1400 برای تمامی‌ گروه‌های آزمایشی

دانلود سوالات کنکور 1400 ریاضی

سوالات کنکور 1400

کنکور ریاضی طبق روال سال‌های گذشته راس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 10 تیر 1400 برگزار می‌شود. داوطلبان و دانش‌آموزان گروه ریاضی باید به دفترچه عمومی و تخصصی در مدت زمان 250 دقیقه پاسخ دهند. دفترچه شماره 1 یا دفترچه عمومی از 100 سوال تشکیل شده است و داوطلبان برای پاسخگویی به این دفترچه 75 دقیقه زمان دارند. دفترچه تخصصی یا دفترچه شماره 2 از 135 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید در مدت زمان 175 دقیقه به این سوالات پاسخ دهند.

دفترچه عمومی کنکور ریاضی 

دفترچه عمومی شامل 4 درس ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است. هر درس از 25 سوال تشکیل شده است و در مجموع داوطلبان باید به 100 سوال درس عمومی در 75 دقیقه پاسخ دهند.

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهزمان پاسخگوییمیانگین پاسخ به هر سوال
1ادبیات فارسی2512518 دقیقه42 ثانیه
2عربی25265020 دقیقه48 ثانیه
3دین و زندگی25517517 دقیقه42 ثانیه
4زبان انگلیسی257610020 دقیقه48 ثانیه

دفترچه تخصصی کنکور ریاضی 

سوالات کنکور 1400 در دفترچه تخصصی گروه ریاضی شامل 3 درس ریاضی، فیزیک و شیمی است. داوطلبان باید به 135 سوال این دفترچه در مدت زمان 175 دقیقه پاسخ دهند.

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهزمان پاسخگوییمیانگین پاسخ به هر سوال
1ریاضی5510115547 دقیقه90 ثانیه
2فیزیک4515620037 دقیقه72 ثانیه
3شیمی3520123535 دقیقه60 ثانیه

دانلود سوالات کنکور 1400 – ریاضی

دانلود سوالات کنکور 1400 تجربی

سوالات کنکور 1400 تجربی از دو دفترچه عمومی و تخصصی برای داوطلبان تشکیل شده است. زمان برگزاری کنکور تجربی صبح جمعه 11 تیر ماه است. داوطلبان گروه تجربی باید در حال کلی به 270 سوال این دفترچه در 11 تیر ماه پاسخ دهند. دفترچه عمومی شامل 100 سوال است و داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به سوالات پاسخ دهند. دفترچه تخصصی شامل 170 سوال است و داوطلبان باید در مدت زمان 175 دقیقه به این سوالات پاسخ دهند.

دفترچه عمومی کنکور تجربی

تعداد سوالات کنکور 1400 تجربی برای دفترچه عمومی شامل 100 سوال است. داوطلبان باید به 4 درس عمومی در مدت زمان 75 دقیقه پاسخ دهند.

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهزمان پاسخگوییمیانگین پاسخ به هر سوال
1ادبیات فارسی2512518 دقیقه42 ثانیه
2عربی25265020 دقیقه48 ثانیه
3دین و زندگی25517517 دقیقه42 ثانیه
4زبان انگلیسی257610020 دقیقه48 ثانیه

دفترچه تخصصی کنکور تجربی

داوطلبان باید در دفترچه تخصصی کنکور تجربی به سوالات 5 درس زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی پاسخ دهند. این دفترچه از 170 سوال تشکیل شده است و داوطلبان برای پاسخگویی به این سوالات 175 دقیقه زمان دارند.

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهزمان پاسخگوییمیانگین پاسخ به هر سوال
1زمین شناسی2510112520 دقیقه48 ثانیه
2ریاضی3012615547 دقیقه96 ثانیه
3زیست شناسی5015620536 دقیقه42 ثانیه
4فیزیک3020623537 دقیقه72 ثانیه
5شیمی3523627035 دقیقه60 ثانیه

دانلود سوالات کنکور 1400 – تجربی

دانلود سوالات کنکور 1400 انسانی

کنکور برای داوطلبان گروه انسانی پنجشنبه 10 تیرماه 1400 برگزار می‌شود. داوطلبان باید به سوالات دفترچه عمومی و تخصصی در این کنکور پاسخ دهند. دفترچه عمومی مانند سایر گروه‌های آزمایشی از 4 درس تشکیل شده است و داوطلبان باید به 100 سوال این دفترچه در مدت زمان 75 دقیقه پاسخ دهند. دفترچه تخصصی از 180 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید در مدت زمان 165 دقیقه به این سوالات پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان در حالت کلی باید به 280 سوال کنکور انسانی در 265 دقیقه پاسخ دهند.

دفترچه عمومی کنکور انسانی

تعداد سوالات کنکور 1400 برای دفترچه عمومی برای تمامی گروه‌های آزمایشی یکسان است. این بدین معنی است که داوطلبان گروه انسانی باید به 100 سوال دفترچه عمومی در مدت زمان 75 دقیقه پاسخ دهند.

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهزمان پاسخگوییمیانگین پاسخ به هر سوال
1ادبیات فارسی2512518 دقیقه42 ثانیه
2عربی25265020 دقیقه48 ثانیه
3دین و زندگی25517517 دقیقه42 ثانیه
4زبان انگلیسی257610020 دقیقه48 ثانیه

دفترچه تخصصی کنکور انسانی

تعداد سوالات کنکور 1400 برای دفترچه تخصصی 180 سوال است و داوطلبان در مدت زمان 165 دقیقه به سوالات پاسخ می‌دهند. دفترچه تخصصی شامل 8 درس تخصصی ریاضی، اقتصاد، ادبیات فارسی، عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی است.

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهزمان پاسخگوییمیانگین پاسخ به هر سوال
1ریاضی2010112025 دقیقه72 ثانیه
2اقتصاد1512113510 دقیقه36 ثانیه
3ادبیات فارسی3013616530 دقیقه60 ثانیه
4عربی2016618520 دقیقه60 ثانیه
5تاریخ و جغرافیا3018621525 دقیقه48 ثانیه
6علوم اجتماعی2021623515 دقیقه42 ثانیه
7فلسفه و منطق2523626025 دقیقه60 ثانیه
8روانشناسی2026128015 دقیقه42 ثانیه

دانلود سوالات کنکور 1400 – انسانی

دانلود سوالات کنکور 1400 هنر

سوالات کنکور 1400

داوطلبان گروه هنر باید برای برگزاری آزمون سراسری صبح چهارشنبه 9 تیرماه 1400 آماده باشند. اولین کنکوری که برای گروه‌های آزمایشی برگزار می‌شود مربوط به کنکور هنر است. سوالات کنکور هر 1400 شامل دو دفترچه عمومی و تخصصی است. داوطلبان باید به 260 سوال هنر در مدت زمان 240 دقیقه پاسخ دهند. دفترچه عمومی شامل 100 سوال است و دفترچه عمومی نیز با 160 سوال در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

دفترچه عمومی کنکور هنر

داوطلبان باید به سوالات 4 درس عمومی در مدت زمان 75 دقیقه پاسخ دهند. دفترچه عمومی یا دفترچه شماره 1 از 100 سوال تشکیل شده است.

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهزمان پاسخگوییمیانگین پاسخ به هر سوال
1ادبیات فارسی2512518 دقیقه42 ثانیه
2عربی25265020 دقیقه48 ثانیه
3دین و زندگی25517517 دقیقه42 ثانیه
4زبان انگلیسی257610020 دقیقه48 ثانیه

دفترچه تخصصی کنکور هنر

تعداد سوالات کنکور 1400 هنر برای دفترچه تخصصی 160 سوال است. داوطلبان باید در مدت زمان 165 دقیقه به سوالات درس‌های درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد پاسخ دهند.

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهزمان پاسخگوییمیانگین پاسخ به هر سوال
1درک عمومی هنر3010113025 دقیقه50 ثانیه
2درک عمومی ریاضی فیزیک3013116040 دقیقه80 ثانیه
3ترسیم فنی2016118026 دقیقه78 ثانیه
4خلاقیت تصویری و تجسمی2018120024 دقیقه72 ثانیه
5خلاقیت نمایشی2020122013 دقیقه39 ثانیه
6خلاقیت موسیقی2022124020 دقیقه60 ثانیه
7خواص مواد2024126017 دقیقه51 ثانیه

دانلود سوالات کنکور 1400 – هنر

دانلود سوالات کنکور 1400 زبان

سوالات کنکور 1400

زمان برگزاری کنکور 1400 زبان صبح شنبه 12 تیرماه است. داوطلبان باید به 170 سوال این دفترچه پاسخ دهند. سوالات کنکور 1400 زبان برای دفترچه تخصصی 70 سوال است. داوطلبان باید به این 70 سوال در مدت زمان 105 دقیقه پاسخ دهند. دفترچه عمومی نیز دارای 100 سوال و 75 دقیقه زمان است.

دفترچه عمومی کنکور زبان

دفترچه عمومی زبان شامل 4 درس عمومی است و داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به 100 سوال این دفترچه پاسخ دهند.

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهزمان پاسخگوییمیانگین پاسخ به هر سوال
1ادبیات فارسی2512518 دقیقه42 ثانیه
2عربی25265020 دقیقه48 ثانیه
3دین و زندگی25517517 دقیقه42 ثانیه
4زبان انگلیسی257610020 دقیقه48 ثانیه

دفترچه تخصصی کنکور زبان

داوطلبان باید با توجه به زبان تخصصی خود به 70 سوال دفترچه تخصصی در مدت زمان 105 دقیقه پاسخ دهند.

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهمدت زمان پاسخگویی
1زبان انگلیسی تخصصی/ زبان تخصصی آلمانی یا فرانسوی 

70

 

101

 

170

 

105 دقیقه

دانلود سوالات کنکور 1400 – زبان

سوالات متداول 

1) کنکور سراسری 1400 در چه روزهایی برگزار می‌شود؟

کنکور سراسری در روزهای 9 تیر تا 12 تیر ماه 1400 برگزار می‌شود.

2) تعداد سوالات کنکور ریاضی به چه صورتی است؟

داوطلبان گروه ریاضی باید در کنکور به 235 سوال دفترچه عمومی و دفترچه تخصصی پاسخ دهند. 100 سوال مربوط به دفترچه عمومی و 135 سوال برای دفترچه تخصصی است.

3) مدت زمان پاسخ به سوالات کنکور ریاضی به چه صورتی است؟

داوطلبان باید در مدت زمان 250 دقیقه به سوالات کنکور ریاضی پاسخ دهند.

4) داوطلبان باید در کنکور تجربی به چند سوال پاسخ دهند؟

داوطلبان باید در حالت کلی به 270 سوال در کنکور تجربی پاسخ دهند. این سوالات شامل 170 سوال در دفترچه تخصصی و 100 سوال در دفترچه عمومی است.

5) سوالات کنکور 1400 چه زمانی منتشر می‌شوند؟

این دفترچه بعد از برگزاری آزمون سراسری در سایت رسمی و مرکزی حرف آخر منتشر می‌شود.

 

شما می‌توانید برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد کنکور 1400 با مشاوران حرف آخر تماس بگیرید یا به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کرده و از آخرین اخبار کنکور مطلع شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست