با شغل های رشته تجربی بیشتر آشنا شوید

  1. حرف آخر
  2. معرفی رشته ها
  3. با شغل های رشته تجربی بیشتر آشنا شوید
بدون دیدگاه

داوطلبان گروه تجربی معمولا به دنبال شغل‌هایی هستند که از درآمد بسیار بالایی برخوردار باشند. این موضوع بسیار طبیعی است که داوطلبان به دنبال رشته‌هایی مانند پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی بروند، زیرا این شغل‌ها جزو پردرآمدترین شغل‌ های رشته تجربی هستند. اما در این میان شغل‌های دیگری نیز وجود دارند که از درآمد مناسبی برخوردار هستند. همان طور که می‌دانید رشته‌های گروه تجربی در 5 زیرگروه مختلف وجود دارند و هر زیرگروه دارای رشته‌های مختلفی است. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به سراغ معرفی شغل های رشته تجربی در 5 زیرگروه تجربی می‌رود و این شغل ها را معرفی می‌کند.

شغل های رشته تجربی

تعداد سوالات کنکور تجربی برای داوطلبان

داوطلبان در کنکور تجربی باید به دو دفترچه عمومی و تخصصی با نام‌های دفترچه شماره 1 و شماره 2 پاسخ دهند. دفترچه اول یا دفترچه عمومی شامل 4 درس است. این 4 درس دارای 100 سوال هستند و داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به این سوالات پاسخ دهند. دفترچه شماره 2 یا دفترچه تخصصی برای داوطلبان شامل 170 سوال است و داوطلبان باید در 175 دقیقه به این سوالات پاسخ دهند.

ضرایب زیرگروه‌های کنکور تجربی

1) درس زمین شناسی

زیرگروه 1زیرگروه 2زیرگروه 3زیرگروه 4زیرگروه 5
01411

2) درس ریاضی

زیرگروه 1زیرگروه 2زیرگروه 3زیرگروه 4زیرگروه 5
23343

3) درس زیست شناسی

زیرگروه 1زیرگروه 2زیرگروه 3زیرگروه 4زیرگروه 5
44222

4) درس فیزیک

زیرگروه 1زیرگروه 2زیرگروه 3زیرگروه 4زیرگروه 5
22232

5) درس شیمی

زیرگروه 1زیرگروه 2زیرگروه 3زیرگروه 4زیرگروه 5
34222

معرفی لیست رشته های کنکور تجربی

1) لیست رشته های کنکور تجربی زیرگروه 1

پزشکیدکترای پیوسته بیوتکنولوژیدکترای عمومی دامپزشکی
دندانپزشکیآموزش زیست شناسیاتاق عمل
آموزش ابتداییآموزش کودکان استثناییاعضای مصنوعی
بهداشت مواد غذاییبهداشت و بازرسی گوشتبینایی سنجی
پرستاریتکنولوژی پرتودرمانیتکنولوژی پرتوشناسی
روانشناسیزیست شناسی جانوریزیست شناسی دریا
زیست شناسی سلولی و ملکولیزیست شناسی گیاهیزیست فناوری
شنوایی شناسیعلوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهی دامپزشکی
علوم تربیتیعلوم تغذیهعلوم و صنایع غذایی
فیزیوتراپیکاردرمانیگفتار درمانی
ماماییمیکروبیولوژیهوشبری
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی

 

کاردانی تکنسین پروتزهای دندانیکاردانی دامپزشکی
کاردانی علوم آزمایشگاهیکاردانی فوریت‌های پزشکیکاردانی هوشبری

2) لیست رشته های کنکور تجربی زیرگروه 2

داروسازیشیمی کاربردیشیمی محض
آموزش شیمیبهداشت عمومیفناوری اطلاعات سلامت
تکنولوژی پزشکی هسته‌ایمهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کارمهندسی بهداشت محیط
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌هاکاردانی بهداشت حرفه‌ایکاردانی بهداشت عمومی
کاردانی بهداشت محیطکاردانی شیمی آزمایشگاهی

3) لیست رشته های کنکور تجربی زیرگروه 3

اقیانوس شناسیزمین شناسی

4) لیست رشته‌های کنکور تجربی زیرگروه 4

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشادادیان و مذاهباقتصاد
امنیت اقتصادیتاریخ اسلامحسابداری
زبان و ادبیات عربیشیعه شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسی
علوم قرآن و حدیثفقه و حقوق اسلامیفقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفیفقه و حقوق شافعیفقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامیفلسفه و عرفان اسلامیفلسفه و کلام اسلامی
فناوری اطلاعات و ارتباطاتگردشگریمدیریت امور بانکی
مدیریت امور گمرکیمدیریت بازرگانیمدیریت بیمه
مدیریت بیمه اکومدیریت دولتیمدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی هنریمدیریت کسب و کارهای کوچکمدیریت مالی
مدیریت و بازرگانی دریاییمعارف اسلامیمعارف اسلامی و اخلاق
معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطاتمعارف اسلامی و ادیانمعارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی و علوم تربیتیمعارف اسلامی و علوم قرآنیمعارف اسلامی و کلام
معارف اسلامی و مدیریتهتلداریکاردانی امور بانکی
کاردانی امور دولتیکاردانی امور فرهنگیکاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی بیمهکاردانی تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی تربیت معلم قرآن کریم
کاردانی حسابداریکاردانی خدمات اداریکاردانی گردشگری
کاردانی مدیریت بازرگانیکاردانی مدیریت صنعتی                      کاردانی هتلداری

5) رشته‌های کنکور تجربی زیرگروه 5

آموزش تربیت بدنیاقتصاد کشاورزیامنیت اطلاعات
امنیت بین‌المللامنیت نرمپژوهشگری امنیت
تربیت مروج سیاسیترویج و آموزش کشاورزی پایدارضد تروریسم
حفاظت اطلاعاتعلوم دامیعلوم فنی امنیت
علوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی خاک
علوم و مهندسی شیلاتعلوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)علوم و مهندسی محیط زیست
علوم ورزشیکتابداری در شاخه پزشکیگیاه پزشکی
مددکاری اجتماعیمدیریت خدمات بهداشتی درمانیمربیگری عقیدتی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیمهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزیمهندسی صنایع مبلمان
مهندسی طبیعتمهندسی فضای سبزکاردانی امور اراضی
کاردانی امور زراعی و باغی

 

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی تکنولوژی صنایع غذایی

 

کاردانی تکنولوژی محیط زیستکاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرکاردانی تولید و فرآوری خرماکاردانی علوم ورزشی

معرفی شغل های رشته تجربی: شغل های محبوب و پرطرفدار

1) رشته پزشکی

شغل های رشته تجربی

بدون شک یکی از محبوب‌ترین شغل های رشته تجربی، پزشکی است. داوطلبان زیادی به دنبال قبولی در این رشته هستند و صبح تا شب خود را برای قبولی در این رشته سپری می‌کنند. دوره تحصیلی کارشناسی پزشکی 8 سال و 16 ترم است. داوطلبان در این دوره 8 ساله باید چهار دوره را پشت سر بگذرانند. این 4 دوره عبارتند از:

  • علوم پایه
  • فیزیوپاتولوژی
  • کارآموزی بالینی
  • کارورزی بالینی

دوره اول رشته پزشکی: علوم پایه

اولین دوره برای گذراندن دوره پزشکی عمومی، دوره علوم پایه است. این دوره به صورت 2 ساله است و در 4 ترم در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. داوطلبان بعد از گذراندن 4 ترم آزمون جامع می‌دهند و وارد دوره بعدی می‌شوند. دروس علوم پایه عبارتند از:

بیوشیمیبافت‌شناسیتشریح
تشریح  آناتومیفیزیولوژیایمونولوژی
اپیدمیولوژیروانشناسیجنین‌شناسی
تغذیهژنتیکزبان تخصصی
آسیب‌شناسی عمومیانگل‌شناسیمیکروب‌شناسی دوره فیزیوپاتولوژی

دوره دوم رشته پزشکی: فیزیوپاتولوژی

این دوره معمولا به صورت 1 ساله در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد. دانشجویان در این دوره 6 الی 7 دوره ترمی را سپری می‌کنند. درس‌های این دوره عبارتند از:

آسیب‌شناسی اختصاصیسمیولوژیدوره فیزیوپاتولوژی ارگان‌ها
پاتولوژی تئوریفارماکولوژیفیزیک پزشکی

دوره سوم رشته پزشکی: کارآموزی بالینی

دوره سوم به صورت 2 ساله در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد و دانشجویان وارد محیط بیمارستان می‌شوند. درس‌های این دوره عبارتند از:

کارآموزی داخلیبیماری‌های عفونیبیماری‌های ارتوپدی
بیماری‌های جراحیبیماری‌های اعصاببیماری‌های عفونی
کارآموزی جراحیتاریخ و اخلاق پزشکیفارماکولوژی بالینی
کارآموزی چشمپزشکی قانونی و مسمومیت‌هاکارآموزی پوست
کارآموزی بهداشتبیماری‌های کودکانکارآموزی بخش کودکان
بهداشتکارآموزی گوش و حلق و بینیکارآموزی رادیولوژی
بیماری‌های زنان و زایمانبیماری‌های روانیکارآموزی ارتوپدی
کارآموزی روانپزشکی

دوره چهارم رشته پزشکی: کارورزی بالینی

این دوره به صورت دو ساله در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد و در محیط بیمارستان سپری می‌شود. دانشجویان در این دوره تحت نظر اساتید دوره را می‌گذرانند. درس‌های این دوره عبارتند از:

کارورزی بخش چشمکارورزی بخش جراحیکارورزی بخش سوختگی
کارورزی بخش اطفالکارورزی بخش ارتوپدیکارورزی بخش زنان و زایمان
کارورزی بخش اورژانسکارورزی بخش گوش، حلق و بینیکارورزی بخش پوست
و …

اطلاعات جامع و کامل در مورد رشته پزشکی

2) رشته دامپزشکی

شغل های رشته تجربی

شغل دامپزشکی یکی از شغل های رشته تجربی که از محبوبیت زیادی مابین داوطلبان برخوردار است. این شغل در زیرگروه 1 رشته تجربی قرار دارد. رشته دامپزشکی در یک دوره 6 ساله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و از بازار کار بسیار مناسبی برخوردار است. داوطلبان باید 224 واحد را سپری کنند تا بتوانند از این رشته فارغ‌التحصیل شده و وارد شغل دامپزشکی شوند.

راهنمای جامع و کامل در مورد رشته دامپزشکی

3) رشته دندانپزشکی

شغل های رشته تجربی

یکی دیگر از شغل‌های رشته تجربی که بازار کار خوبی دارد و از محبوبیت زیادی مابین داوطلبان گروه تجربی برخودار است، رشته دندانپزشکی است. این رشته در یک دوره تحصیلی 6 ساله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و دارای دو بازه زمانی است. بازه زمانی اول به صورت 2 ساله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و علوم پایه است. دوره 4 ساله دوره تخصصی است که همراه با کارآموزی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

رشته دندانپزشکی: اطلاعات کامل و جامع + رتبه‌های لازم برای قبولی

4) رشته اتاق عمل

شغل های رشته تجربی

رشته اتاق عملی نیز یکی از شغل‌هایی است که داوطلبان به سراغ آن می‌روند. این شغل به اتاق عمل و تکنولوژی‌های نوین جراحی مربوط می‌شود. این رشته به صورت 4 ساله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و داوطلبان باید 130 واحد درسی را در این رشته سپری کنند. درس‌های این دوره به صورت زیر است:

دروس پایه و تخصصی

تشریح 1تشریح 2فیزیولوژی 1
تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژیتکنولوژی اتاق عمل توراکس (قلب و عروق) و مراقبت‌های آنفیزیولوژی 2
تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبت‌های آنآشنایی با بیماری‌های داخلی و مراقبت‌های آنتکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت‌های آن
باکتریولوژی و انگل شناسیبیوشیمیآسیب شناسی و بافت شناسی
تکنولوژی اتاق عمل ENT فک  و صورت و دهان و دندان و مراقبت‌های آنتکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبت‌های آنتکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت‌های آن
خون شناسی و انتقال خونتکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبت‌های آنتکنولوژی اتاق عمل ترمیمی، پوست و سوختگی و مراقبت‌های آن

 

تکنولوژی اتاق در اورژانس، تروما و بحران ها و حوادث غیر مترقبه و مراقبت‌های آنآشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عملآمار حیاتی
بیهوشی و مراقبت‌های آنایمونولوژیروش احیای قلبی و ریوی و اصول مراقبت‌های ویژه
روش تحقیق در اتاق عملاصول مراقبت در اتاق بهبودیفناوری اطلاعات در اتاق عمل
فوریت‌های پزشکیفیزیک پزشکی و الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آن در اتاق عملمدیریت در اتاق عمل
روان شناسی عمومیاخلاق حرفه‌ای در اتاق عملداروشناسی
آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عملاصطلاحات پزشکیزبان تخصصی
بهداشت روان در اتاق عملبهداشت در اتاق عملاصول و فنون مهارت‌های بالینی
اصول و فنون عملکرد فرد اسکراباصول استریلیزاسیون و ضد عفونیتغذیه در جراحی
مقدمه‌ای بر تکنولوژی اتاق عمل

5) پرستاری   

رشته پرستاری یکی از مهم‌ترین شغل های رشته تجربی محسوب می‌شود که از اهمیت بسیار زیادی در حوزه کاری برخوردار است. هر جامعه‌ای به شغل پرستاری و خدمات آن نیاز دارد و فارغ‌التحصیلان این رشته به راحتی می‌توانند صاحب کار شوند. این رشته در یک دوره 4 ساله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و داوطلبان باید 130 واحد درسی را در این رشته مطالعه کنند.

6) روانشناسی  

روانشناسی یکی دیگر از شغل‌های رشته تجربی است که بازار کار بسیار مناسبی دارد. معمولا این رشته بعد از شغل های پزشکی و دندانپزشکی مورد توجه داوطلبان گروه تجربی قرار می‌گیرد. این رشته به صورت 4 ساله ارائه می‌شود و داوطلبان در طول 8 ترم تحصیلی این رشته را مطالعه می‌کنند. روانشناسی دارای 144 واحد درسی است و داوطلبان باید آن را سپری کنند.

7) فیزیوتراپی  

شغل های رشته تجربی

شغل فیزیوتراپی به درمان بیماری‌هایی می‌پردازد که مربوط به اختلالات عصبی، ماهیچه‌ای و اسکلتی است. فیزیوتراپیست با استفاده از تجهیزات خاص، مشکلات مربوط به عوامل فیزیکی را از بین می‌برد. این رشته در یک مقطع 4 ساله و 135 واحد درسی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. این رشته نیز جزو شغل های پردرآمد رشته تجربی محسوب می‌شود.

8) کاردرمانی    

شغل های رشته تجربی

یکی از شغل‌‌های رشته تجربی، کاردرمانی است. بسیاری از داوطلبان در مورد این رشته اطلاعاتی ندارند اما این رشته نیز جزو رشته‌های پردرآمد گروه تجربی محسوب می‌شود. کاردرمانی یکی از رشته‌های توانبخشی محسوب می‌شود که به بازیابی توانایی‌های جسمی، ذهنی و روانی افراد کمک می‌کند. انسان‌ها ممکن است با توجه به مشکلات مختلف دچار اختلالات جسمی یا روانی شوند و کاردرمانی به آن‌ها کمک می‌کند تا این مشکلات را حل کنند. این رشته در یک دوره 4 ساله و 128 واحد درسی در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. درس‌های این رشته عبارتند از:

دروس پایه

فیزیولوژی عمومیآناتومی اندام‌هاآناتومی سیستم اعصاب
روانشناسی رشدمقدمه‌ای بر روانپزشکیمقدمه‌ای بر ارتوپدی
نورولوژیکمک‌های اولیهآمار
فیزیولوژی اعصابآناتومی سر و گردن و تنهآناتومی سطحی
روانشناسی مرضیمقدمه‌ای بر روانپزشکی کودکبیماری‌های داخلی
آشنایی با مبانی آزمایشات پاراکلینیک

دروس تخصصی

زبان تخصصیمبانی کاردرمانی و توانبخشیتئوری فعالیت
کینزیولوژی و بیومکانیک 1، 2 و 3ارزشیابی عضلانی و اندازه‌گیری دامنه حرکتی مفاصلکاردرمانی در بیماری‌های کودکان
کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 1 و 2کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنیمقدمه‌ای بر روش تحقیق در کاردرمانی
مشاوره در کاردرمانیساخت انواع اسپلینتسمینار
مدیریت کاردرمانیفعالیت‌های روزمره زندگیفعالیت‌های هدفمند و تجزیه و تحلیل آن‌ها
رشد کودکوسایل کمکی و اعضای مصنوعی در کاردرمانیبازی و تفریح در کاردرمانی
جامعه شناسی در کاردرمانیتکنیک‌های حرکت درمانیگروه و روابط بین فردی

9) گفتار درمانی

گفتار درمانی یکی دیگر از شغل های رشته تجربی است که بازار کار بسیار مناسبی دارد. این رشته از رشته‌های پیراپزشکی محسوب می‌شود و به درمان نارسایی‌ها و اختلالات زبانی می‌پردازد. این رشته در 130 واحد درسی و در یک مدت زمان 4 ساله در اختیار داوطلبان و دانشجویان قرار می‌گیرد.

دروس تخصصی

اصول توانبخشیبافت شناسی و آسیب شناسیزبان شناسی و آواشناسی
آناتومی و فیزیولوژیاصطلاحات پزشکی و زبان تخصصیشنوایی شناسی و روش‌های ارزیابی دستگاه شنوایی
فیزیک صوتروانشناسی عمومیروانشناسی رشد
بهداشت عمومی و کمک های اولیهروانشناسی کودک و نوجوانروانشناسی زبان
الگوهای پردازش گفتار و زبانرشد روانی حرکتی و اختلالات آنآمار و پژوهش مقدماتی
ژنتیک پزشکی و سندرم‌های دارای اختلالات گفتار و زبانارتودنسی در رابطه با گفتاربیماری‌های گوش، گلو، بینی و حنجره
بیماری‌های اعصاب مربوط به گفتارمبانی گفتار درمانیرشد و تکامل گفتار و زبان
بهداشت، پیشگیری و مشاوره در گفتار درمانیروش‌های بالینی در اختلالات گفتار و زباننابسامانی‌های گفتار و زبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرم‌های نافذ رشد
نابسامانی‌های گفتار و زبان در آسیب دیدگی شنوایینابسامانی‎‌های زبانی ویژه در دوران رشداختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشد
ناروانی‌های گفتارزبان پریشی بزرگسالاختلالات صوت
اختلالات واج شناختی و آواشناختیاختلال در تشدیاختلال بلع
تشخیص افتراقی در اختلالات گفتار و زبانمدیریت در گفتار درمانیطرح و پژوهش

10) مامایی

شغل های رشته تجربی

در ادامه معرفی شغل‌های رشته تجربی به سراغ رشته مامایی می‌رویم. این شغل نیز از رشته های پردرآمد گروه تجربی محسوب می‌شود که علاقمندان خاص خود را دارد. این رشته جزو رشته‌های دشوار محسوب می‌شود، زیرا فرد ماما به طور مستقیم با مادر و کودک در ارتباط است.

11) هوشبری

رشته هوشبری یکی از مهم‌ترین شغل های رشته تجربی در اتاق عمل است. این رشته از شاخه‌های علوم پیراپزشکی محسوب می‌شود و با رشته بیهوشی فرق دارد. داوطلبان در این رشته یاد می‌گیرند که چگونه با استفاده از ابزار و تجهیزات بیهوشی اقدام به بیهوش کردن بیمار کنند. این رشته در مقطع کارشناسی در یک دوره 4 ساله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و دارای 134 واحد درسی است. درس‌های این دوره به صورت زیر هستند:

دروس پایه و تخصصی

آناتومی 1فیزیولوژی 1فیزیک هوشبری
آناتومی 2فیزیولوژی 2میکروب شناسی و استریلیزاسیون
بیوشیمیایمونولوژیروانشناسی
واژه شناسی پزشکیکاربرد رایانهآمار زیستی و روش تحقیق
نشانه شناسی و معاینات بالینیاصول پایه داروشناسیاصول کمک‌های اولیه
اصول پرستاری و کار در اتاق عملفیزیوپاتولوژیخون شناسی و انتقال خون
فوریت های پزشکیزبان تخصصیمدیریت در بیهوشی
اصول بیهوشیروش بیهوشی 1روش بیهوشی 2
روش بیهوشی 3مراقبت‌های پس از بیهوشیاصول مراقبت‌های ویژه
اصول و روش‌های اداره دردآشنایی با بیماری‌های داخلی و جراحیداروشناسی اختصاصی
اخلاق حرفه‌ای در هوشبریکارآموزی پرستاری

12) داروسازی

آخرین شغل رشته تجربی که در این مطلب آن را به شما معرفی می‌کنیم، رشته داروسازی است. این شغل نیز از درآمد بسیار بالایی برخوردار است و داوطلبان زیادی برای قبولی در آن تلاش می‌کنند. این دوره در یک مدت زمان 6 ساله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. این مدت زمان به دو دوره زمانی تقسیم می‌شود. دوره زمانی اول مربوط به مطالعه دروس پایه است و دوره دوم یک دوره 4 ساله است که دروس تخصصی و کارآموزی را شامل می‌شود.

تماس با سایت رسمی و مرکزی حرف آخر و دریافت محصولات با تخفیف ویژه – فقط کافیست با شماره‌های زیر تماس بگیرید
۰۲۱۶۶۰۴۸۶۰۰
۰۲۱۶۶۰۹۸۱۰۰
۰۲۱۶۶۰۹۸۳۰۰

 

منبع: حرف آخر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست