صحبت های رتبه برتر های سال ۹۹ در ارتباط با درس ریاضی

یکی دیگر از مدرسان موسسه حرف آخر که مابین دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور محبوبیت زیادی دارد، استاد عبدالرضا منتظری است. استاد منتظری موسس حرف آخر و مدرس ریاضی برای داوطلبان گروه ریاضی و تجربی است. رتبه‌های برتر 99 که تراز مناسبی در درس ریاضی دارند نظرات خود را در مورد تدریس استاد منتظری در اختیار داوطلبان دیگر قرار می‌دهند. شما می‌توانید با دیدن این ویدیو با خیال راحت‌تری به سراغ پکیج‌های حرف آخر بروید و حرف اول و آخر را در کنکور بزنید.

صحبت های رتبه برتر های سال ۹۹ در ارتباط با درس ریاضی

تعداد سوالات ریاضی در کنکور تجربی

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور تجربی: ۳۰ سوال
 • زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور تجربی: 47 دقیقه
 • زمان پاسخگویی به هر سوال ریاضی در کنکور تجربی: 1 دقیقه و 56 ثانیه
 • دفترچه شماره ۲: سوالات 126 الی 155
 • ضریب ریاضی برای هر زیر گروه متفاوت است

تعداد سوالات ریاضی در کنکور تجربی

تعداد سوالات ریاضی در کنکور تجربی: ۳۰ سوال
زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور تجربی: ۴۷ دقیقه
زمان پاسخگویی به هر سوال ریاضی در کنکور تجربی: ا دقیقه و ۵۶ ثانیه
دفترچه شماره ۲: سوالات ۱۲۶ الی ۱۵۵
ضریب ریاضی برای هر زیر گروه متفاوت است

تعداد سوالات ریاضی در کنکور ریاضی

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور ریاضی: 55 سوال
 • زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور ریاضی: 85 دقیقه
 • زمان پاسخگویی به هر سوال ریاضی در کنکور تجربی: 1 دقیقه و 54 ثانیه
 • دفترچه شماره ۲: سوالات 101 الی 155
 • ضریب ریاضی برای هر زیر گروه متفاوت است

تعداد سوالات ریاضی در کنکور ریاضی

تعداد سوالات ریاضی در کنکور ریاضی: ۵۵ سوال
زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور ریاضی: ۸۵ دقیقه
زمان پاسخگویی به هر سوال ریاضی در کنکور تجربی: ۱ دقیقه و ۵۴ ثانیه
دفترچه شماره ۲: سوالات ۱۰۱ الی ۱۵۵
ضریب ریاضی برای هر زیر گروه متفاوت است

بودجه بندی ریاضی نظام جدید برای کنکور تجربی

 • مثلثات: ۴ سوال
 • معادله و نامعادله: ۳ سوال
 • تابع: ۳ سوال
 • حد: ۴ سوال
 • مشتق و کاربرد: ۵ سوال
 • الگوریتم و نمایی: ۲ سوال
 • تصاعد: ۱ سوال
 • آمار: ۱ سوال
 • آنالیز و احتمال: ۳ سوال
 • هندسه: ۴ سوال

بودجه بندی ریاضی نظام جدید برای کنکور ریاضی

 • مثلثات: ۳ سوال
 • تابع: ۲ سوال
 • معادله و نامعادله: ۲ سوال
 • تابع نمایی و لگاریتم: ۱ سوال
 • مجموعه، الگو و دنباله: ۲ سوال
 • مشتق: ۳ سوال
 • کاربرد مشتق: ۲ سوال
 • حد و پیوستگی: ۳ سوال
 • حد در بی نهایت و حد نامتناهی: ۱ سوال
 • ترسیم‌های هندسی و استدلال: ۰ سوال
 • قضیه تالس و تشابه: ۲ سوال
 • چند ضلعی‌ها: ۱ سوال
 • تجسم فضایی: ۲ سوال
 • دایره: ۳ سوال
 • تبدیل‌های هندسی: ۲ سوال
 • روابط طولی در مثلث: ۱ سوال
 • ماتریس: ۳ سوال
 • مقاطع مخروطی: ۳ سوال
 • بردارها: ۱ سوال
 • مبانی ریاضیات: ۳ سوال
 • احتمال: ۲ سوال
 • آمار توصیفی: ۲ سوال
 • آمار استنباطی: ۰ سوال
 • نظریه اعداد: ۴ سوال
 • گراف: ۲ سوال
 • ترکیبات: ۴ سوال

پکیج‌های ریاضی استاد منتظری

نظرات رتبه‌های برتر کنکور سال ۹۹ در مورد استاد عبدالرضا منتظری

 

استاد عبدالرضا منتظری: مدرس درس ریاضی حرف آخر

 • موسس حرف آخر در سال 1390
 • مدرک کارشناسی در رشته مهندسی پلیمر
 • بیش از 25 سال سابقه آموزشی
 • تدریس درس ریاضی در شبکه‌های صدا و سیما
 • تدریس درس ریاضی در برنامه فرصت برابر
 • مدرس در مدارس صدرا، دانش، بهار و …
 • مدرس پکیج‌های ریاضی موسسه حرف آخر
 • مولف کتاب‌های حسابان و دیفرانسیل
 • تدریس درس ریاضی در مدارس غیرانتفاعی

ویژگی‌های تدریس استاد عبدالرضا منتظری

 • آموزش درس ریاضی به روش فراوانی تجمعی
 • آموزش درس ریاضی با روش‌های ابتکاری استاد منتظری
 • تدریس درس ریاضی با انیمیشن و تصویرسازی
 • آموزش درس ریاضی با روش پینگ پنگی
 • تدریس به صورت معلم و شاگردی
 • حل تست‌های کنکور در سال‌های اخیر
 • ابداع روش بادبادک
 • ابداع روش تیرانداز
 • ابداع روش سیبا
 • و …