اطلاعات کامل و جامع در مورد کنکور انسانی ۱۴۰۰

بدون دیدگاه

داوطلبان گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان از تاریخ 9 تیر ماه الی 11 تیر ماه باید در آزمون سراسری شرکت کنند. کنکور انسانی ۱۴۰۰ روز پنجشنبه 10 تیر ماه برگزار می‌شود. داوطلبان و دانش‌آموزان گروه انسانی باید به دو دفترچه عمومی و تخصصی در کنکور سراسری پاسخ دهند. دفترچه عمومی گروه انسانی دارای 100 سوال است و داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به سوالات این دفترچه پاسخ دهند. دفترچه شماره 2 با همان دفترچه تخصصی داوطلبان گروه انسانی از 8 درس تشکیل شده است و داوطلبان باید به 180 سوال این دفترچه در مدت زمان 165 دقیقه پاسخ دهند. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به صورت کامل کنکور انسانی ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار می‌دهد و منابع و بودجه بندی کنکور انسانی را بررسی می‌کند.

کنکور انسانی 1400

کنکور ۱۴۰۰ انسانی چه تاریخی برگزار می‌شود؟

کنکور انسانی ۱۴۰۰ بر اساس اعلام سازمان سنجش در تاریخ 10 تیرماه 1400 در روز پنجشنبه برگزار می‌شود. داوطلبان گروه انسانی در کنکور سراسری باید به سوالات دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند.

ضرایب کنکور انسانی ۱۴۰۰

ضرایب دروس عمومی

ضرایب دروس عمومی در کنکور انسانی
ادبیات فارسی عربی دین و زندگی زبان انگلیسی
ضریب 4 ضریب 2 ضریب 3 ضریب 2

ضرایب دروس تخصصی

مواد امتحانی زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
ریاضی 2 4 4 3 3
اقتصاد 1 2 3 2 2
زبان و ادبیات فارسی 4 2 2 2 2
زبان عربی 4 1 1 1 1
تاریخ و جغرافیا 1 1 1 3 1
علوم اجتماعی 1 3 2 2 3
فلسفه و منطق 3 1 1 2 2
روانشناسی 1 2 1 3 3

کنکور انسانی 1400 شامل چه درس‌هایی است؟

داوطلبان در کنکور انسانی باید به دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. دفترچه عمومی شامل 4 درس با نام‌های ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است. دفترچه تخصصی کنکور انسانی شامل 8 درس با نام‌های ریاضی، اقتصاد، ادبیات فارسی، عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی است.

بررسی دفترچه عمومی در کنکور انسانی

داوطلبان و دانش‌آموزان گروه انسانی باید در دفترچه عمومی به سوالات 4 درس عمومی پاسخ دهند. هر درس عمومی در کنکور انسانی دارای 25 سوال است و داوطلبان باید به 100 سوال درس عمومی در مدت زمان 75 دقیقه پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به هر درس عمومی در جدول زیر بررسی شده است:

ردیف درس تعداد سوال از شماره تا شماره زمان پاسخگویی میانگین پاسخ به هر سوال
1 ادبیات فارسی 25 1 25 18 دقیقه 42 ثانیه
2 عربی 25 26 50 20 دقیقه 48 ثانیه
3 دین و زندگی 25 51 75 17 دقیقه 42 ثانیه
4 زبان انگلیسی 25 76 100 20 دقیقه 48 ثانیه

1) ادبیات فارسی

اولین درس در دفترچه عمومی کنکور سراسری درس ادبیات فارسی است. داوطلبان باید به 25 سوال این درس در مدت زمان 18 دقیقه پاسخ دهند. این درس با ضریب 4 درس مهمی در میان درس‌های عمومی محسوب می‌شود. مدت زمان پاسخگویی به هر سوال ادبیات 42 ثانیه است. بنابراین داوطلبان باید با دقت زیادی به سوالات این درس پاسخ دهند.

شماره سوال سوال شماره 1 الی 25
تعداد سوال 25 سوال
مدت زمان 18 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 42 ثانیه
ضریب 4

بودجه بندی ادبیات کنکور انسانی

بودجه بندی درس ادبیات با توجه به ادبیات پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت زیر است:

بخش واژگان و املا 6 سوال
بخش زبان فارسی 5 سوال
بخش تاریخ ادبیات 1 سوال
بخش آرایه‌های ادبی 4 سوال
بخش قرابت معنایی 9 سوال

2) عربی در کنکور انسانی

دومین درس عمومی در دفترچه شماره 1 درس عربی است. داوطلبان باید به 25 سوال این درس در مدت زمان 20 دقیقه پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به هر سوال 48 ثانیه است. بنابراین تسلط کافی بر مفاهیم عربی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

شماره سوال سوال شماره 26 الی 50
تعداد سوال 25 سوال
مدت زمان 20 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 48 ثانیه
ضریب 2

بودجه بندی درس عربی در کنکور انسانی

سوالات درس عربی از پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت زیر طراحی می‌شود:

بخش ترجمه و مفاهیم 10 سوال
بخش مفهوم لغات 1 سوال
بخش متن و درک مطلب 4 سوال
بخش تحلیل صرفی 3 سوال
بخش حرکت گذاری 1 سوال
بخش جمع مکسر، متضاد و مترادف 1 سوال
بخش قواعد 5 سوال

3) درس دین و زندگی

سومین درس در دفترچه عمومی درس دین و زندگی است. داوطلبان به 25 سوال این درس باید در مدت زمان 17 دقیقه پاسخ دهند. داوطلبان به طور میانگین برای هر سوال تنها 42 ثانیه زمان دارند. ضریب این درس 3 است و داوطلبان با توجه به شرایط زیر به سوالات این درس در کنکور انسانی ۱۴۰۰ پاسخ می‌دهند:

شماره سوال سوال شماره 51 الی 75
تعداد سوال 25 سوال
مدت زمان 17 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 42 ثانیه
ضریب 3

بودجه بندی درس دین و زندگی

سوالات درس دین و زندگی بر اساس پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شود:

بخش آیات و روایات 11 سوال
متن کتاب درسی 9 سوال
اشعار و احادیث 5 سوال

4) درس زبان انگلیسی در کنکور انسانی

چهارمین درس و آخرین درس در دفترچه عمومی درس زبان انگلیسی است. داوطلبان باید در مدت زمان 20 دقیقه به 25 سوال این درس پاسخ دهند. میانگین پاسخگویی به هر سوال زبان انگلیسی 48 ثانیه است.

شماره سوال سوال شماره 76 الی 100
تعداد سوال 25 سوال
مدت زمان 20 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 48 ثانیه
ضریب 2

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور

سوالات زبان انگلیسی از پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شود:

مبحث واژگان 8 سوال
مبحث گرامر 4 سوال
مبحث کلوز تست 5 سوال
مبحث درک مطلب 8 سوال

بررسی دفترچه تخصصی در کنکور انسانی

داوطلبان در کنکور انسانی 1400 باید به 8 سوال دفترچه تخصصی پاسخ دهند. این دفترچه شامل 180 سوال است و داوطلبان باید در مدت زمان 165 دقیقه به دفترچه تخصصی پاسخ دهند.

ردیف درس تعداد سوال از شماره تا شماره زمان پاسخگویی میانگین پاسخ به هر سوال
1 ریاضی 20 101 120 25 دقیقه 72 ثانیه
2 اقتصاد 15 121 135 10 دقیقه 36 ثانیه
3 ادبیات فارسی 30 136 165 30 دقیقه 60 ثانیه
4 عربی 20 166 185 20 دقیقه 60 ثانیه
5 تاریخ و جغرافیا 30 186 215 25 دقیقه 48 ثانیه
6 علوم اجتماعی 20 216 235 15 دقیقه 42 ثانیه
7 فلسفه و منطق 25 236 260 25 دقیقه 60 ثانیه
8 روانشناسی 20 261 280 15 دقیقه 42 ثانیه

1) درس ریاضی

اولین درس دفترچه تخصصی در کنکور انسانی 1400 درس ریاضی است. داوطلبان باید به 20 سوال درس ریاضی در مدت زمان 25 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان برای پاسخگویی به هر سوال ریاضی تنها 72 ثانیه زمان دارند.

شماره سوال سوال شماره 101 الی 120
تعداد سوال 20 سوال
مدت زمان 25 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 72 ثانیه

بودجه بندی درس ریاضی کنکور انسانی

عبارت‌های جبری 3 سوال
معادله درجه دوم 2 سوال
تابع 3 سوال
آمار 3 سوال
گزاره‌ها 1 سوال
احتمال 2 سوال
نمایش داده‌ها 2 سوال
الگوهای خطی و غیرخطی 3 سوال
مجموعه‌ها 1 سوال

2) درس اقتصاد 

دومین درس در دفترچه تخصصی کنکور انسانی، درس اقتصاد است. داوطلبان باید به 15 سوال این درس در مدت زمان 10 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی که داوطلبان برای هر سوال اقتصاد تنها 36 ثانیه زمان دارند.

شماره سوال سوال شماره 121 الی 135
تعداد سوال 15 سوال
مدت زمان 10 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 36 ثانیه

بودجه بندی درس اقتصاد کنکور انسانی

تولید 2 سوال
آشنایی با شاخص‌های اقتصادی 5 سوال
پول و بانک 2 سوال
فقر و توزیع درآمد 1 سوال
بازار 2 سوال
اقتصاد بین‌الملل 2 سوال
اقتصاد ایران 1 سوال

3) درس ادبیات فارسی 

داوطلبان باید به 30 سوال درس ادبیات فارسی در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی 30 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 60 ثانیه برای پاسخگویی به هر سوال زمان دارند.

شماره سوال سوال شماره 136 الی 165
تعداد سوال 30 سوال
مدت زمان 30 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 60 ثانیه

بودجه بندی درس ادبیات فارسی کنکور انسانی

معنی لغات 1 سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی 7 سوال
عروض 8 سوال
قافیه 2 سوال
آرایه ادبی 8 سوال
قرابت معنایی 4 سوال

4) عربی تخصصی کنکور انسانی

داوطلبان به درس عربی به عنوان چهارمین درس دفترچه تخصصی در کنکور انسانی ۱۴۰۰ پاسخ می‌دهند. درس عربی از 20 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید در مدت زمان 20 دقیقه به سوالات پاسخ دهند. این بدین معنی است که هر سوال عربی تنها 60 ثانیه زمان برای پاسخگویی دارد.

شماره سوال سوال شماره 166 الی 185
تعداد سوال 20 سوال
مدت زمان 20 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 60 ثانیه

بودجه بندی درس عربی کنکور انسانی

بخش ترجمه 6 سوال
بخش تعریب 1 سوال
بخش مفهوم 2 سوال
بخش تجزیه و ترکیب 3 سوال
بخش تشکیل 1 سوال
بخش قواعد 7 سوال

5) درس تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی

داوطلبان در کنکور سراسری باید به 30 سوال درس تاریخ و جغرافیا در مدت زمان 25 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان برای هر سوال 48 ثانیه زمان نیاز دارند.

شماره سوال سوال شماره 186 الی 215
تعداد سوال 30 سوال
مدت زمان 25 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 48 ثانیه

بودجه بندی درس تاریخ و جغرافیا

درس تاریخ در کنکور سراسری دارای 15 سوال و درس جغرافیا نیز از 15 سوال تشکیل شده است.

تاریخ جغرافیا
پایه دهم: 6 سوال پایه دهم: 6 سوال
پایه یازدهم: 4 سوال پایه یازدهم: 3 سوال
پایه دوازدهم: 5 سوال پایه دوازدهم: 6 سوال

6) درس علوم اجتماعی 

درس بعدی در دفترچه تخصصی کنکور انسانی ۱۴۰۰ درس علوم اجتماعی است. درس علوم اجتماعی از 20 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید در مدت زمان 15 دقیقه به سوالات این درس پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 42 ثانیه برای پاسخگویی به هر سوال زمان دارند.

شماره سوال سوال شماره 216 الی 235
تعداد سوال 20 سوال
مدت زمان 15 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 42 ثانیه

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی

هویت فردی و اجتماعی 1 سوال
تحولات هویتی جهان اجتماعی 1 سوال
هویت ایرانی 1 سوال
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی 4 سوال
چالش‌های جهانی 2 سوال
بیداری اسلامی و جهان جدید 3 سوال
ذخیره دانشی 1 سوال
علوم اجتماعی 1 سوال
کنش اجتماعی 1 سوال
قدرت اجتماعی 1 سوال
نابرابری اجتماعی 1 سوال
سیاست هویت 1 سوال
پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام 1 سوال
افق علوم اجتماعی در جهان اسلام 1 سوال

7) درس فلسفه و منطق

هفتمین درس در دفترچه تخصصی، درس فلسفه و منطق است. داوطلبان باید به 25 سوال این درس در مدت زمان 25 دقیقه پاسخ دهند. هر سوال به صورت میانگین 60 ثانیه زمان برای پاسخگویی دارد.

شماره سوال سوال شماره 236 الی 260
تعداد سوال 25 سوال
مدت زمان 25 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 60 ثانیه

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور انسانی

پایه دهم 10 سوال
پایه یازدهم 5 سوال
پایه دوازدهم 10 سوال

8) درس روانشناسی کنکور انسانی

درس روانشناسی آخرین درس دفترچه تخصصی است. داوطلبان باید در کنکور انسانی 1400 به 20 سوال این درس در مدت زمان 15 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان برای هر سوال 42 ثانیه زمان برای پاسخگویی دارند.

شماره سوال سوال شماره 261 الی 280
تعداد سوال 20 سوال
مدت زمان                  15 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 42 ثانیه

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی 1400

تعریف و روش مورد مطالعه 7 سوال
روانشناسی رشد 4 سوال
احساس، توجه و ادراک 1 سوال
حافظه و علل فراموشی 1 سوال
تفکر 1: حل مسئله 2 سوال
تفکر 2: تصمیم‌گیری 2 سوال
انگیزه و نگرش 1 سوال
روانشناسی سلامت 1 سوال
ترکیبی 1 سوال

منابع دروس عمومی و تخصصی کنکور انسانی 1400

دروس عمومی

1) ادبیات فارسی

 • فارسی 1: پایه دهم
 • فارسی 2: پایه یازدهم
 • فارسی 3: پایه دوازدهم

2) عربی

 • عربی، زبان قرآن 1: پایه دهم
 • عربی، زبان قرآن 2: پایه یازدهم
 • عربی، زبان قرآن 3: پایه دوازدهم

3) فرهنگ و معارف اسلامی

 • دین و زندگی 1: پایه دهم
 • دین و زندگی 2: پایه یازدهم
 • دین و زندگی 3: پایه دوازدهم

4) زبان انگلیسی

 • انگلیسی 1: پایه دهم
 • انگلیسی 2: پایه یازدهم
 • انگلیسی 3: پایه دوازدهم

کنکور انسانی 1400

دروس تخصصی

1) ریاضیات

 • ریاضی و آمار 1: پایه دهم
 • ریاضی و آمار 2: پایه یازدهم
 • ریاضی و آمار 3: پایه دوازدهم

2) اقتصاد

 • اقتصاد: پایه دهم

3) زبان و ادبیات فارسی

 • علوم و فنون ادبی 1: پایه دهم
 • علوم و فنون ادبی 2: پایه یازدهم
 • علوم و فنون ادبی 3: پایه دوازدهم

4) زبان عربی

 • عربی، زبان قرآن 1: پایه دهم
 • عربی، زبان قرآن 2: پایه یازدهم
 • عربی، زبان قرآن 3: پایه دوازدهم

5) تاریخ

 • تاریخ 1: پایه دهم
 • تاریخ 2: پایه یازدهم
 • تاریخ 3: پایه دوازدهم

6) جغرافیا

 • جغرافیای ایران: پایه دهم
 • جغرافیای 2: پایه یازدهم
 • جغرافیای 3 (کاربردی): پایه دوازدهم

7) علوم اجتماعی

 • جامعه شناسی 1: پایه دهم
 • جامعه شناسی 2: پایه یازدهم
 • جامعه شناسی 3: پایه دوازدهم

8) فلسفه

 • فلسفه: پایه یازدهم
 • فلسفه: آشنایی با فلسفه اسلامی: پایه دوازدهم

9) منطق

 • منطق: پایه دهم

10) روانشناسی

 • روانشناسی: پایه یازدهم

رشته‌ها و زیرگروه‌های کنکور انسانی

رشته های کنکور انسانی زیر گروه 1

کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق
آموزش الهیات آموزش زبان عربی ادیان و عرفان
آموزش زبان و ادبیات فارسی ادیان و مذاهب ایران شناسی
تاریخ تمدن ملل اسلامی تربیت مروج سیاسی حقوق
زبان و ادبیات ترکی آذری زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات کردی زبان و فرهنگ عربی شیعه شناسی
علوم قرآن و حدیث علوم قضایی فرهنگ و معارف اسلامی
فقه شافعی فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفی فقه و حقوق شافعی فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و عرفان اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی مترجمی زبان عربی مربیگری عقیدتی
معارف اسلامی معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات معارف اسلامی و اخلاق
معارف اسلامی و ادیان معارف اسلامی و تاریخ معارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و علوم قرآنی معارف اسلامی و کلام معارف اسلامی و مدیریت
کاردانی امور دولتی کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
کاردانی حقوق قضایی کاردانی خدمات اداری کاردانی علوم قضایی

رشته‌های کنکور انسانی زیر گروه 2

امنیت اطلاعات حفاظت اطلاعات زبان و ادبیات فارسی
ضد تروريسم امنیت نرم علوم فنی امنیت
پژوهشگری امنیت مددكاری اجتماعی جامعه شناسی
کاردانی آموزش مطالعات اجتماعی برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاون مردم شناسی
آموزش علوم اجتماعی روزنامه نگاری

رشته‌های کنکور انسانی زیر گروه 3

اقتصاد امنیت اقتصادی حسابداری
روابط عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات گردشگری
مدیریت امور بانکی مدیریت امور گمرکی مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه مدیریت بیمه اکو مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی مدیریت فرهنگی هنری مدیریت کسب و کارهای کوچک
مدیریت مالی مدیریت و بازرگانی دریایی مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
هتلداری کاردانی اشتغال کاردانی اقتصاد کار و بهره‌وری
کاردانی امور بانکی کاردانی امور فرهنگی کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی بیمه کاردانی حسابداری کاردانی روابط کار
کاردانی گردشگری کاردانی مدیریت بازرگانی کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی هتلداری

رشته‌های کنکور انسانی زیر گروه 4

آمار آموزش تاریخ آموزش جغرافیا
باستان شناسی تاریخ تاریخ اسلام
جغرافیا زبان شناسی علوم انتظامی
کاردانی باستان شناسی

رشته‌های کنکور انسانی زیر گروه 5

آموزش ابتدایی آموزش راهنمایی و مشاوره آموزش علوم ورزشی
آموزش کودکان استثنایی روانشناسی علم اطلاعات و دانش شناسـی
علوم تربیتی علوم ورزشی مشاوره
مطالعات خانواده کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی
کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی كـاردانی علوم ورزشی کاردانی مربی کودک

 سوالات متداول در مورد کنکور انسانی 1400

1) کنکور انسانی 1400 در چه روزی برگزار می‌شود؟

کنکور انسانی 10 تیر ماه 1400 در روز پنجشنبه برگزار می‌شود.

2) آیا داوطلبان نظام قدیم در کنکور انسانی سوالات متفاوتی دریافت خواهند کرد؟

نه خیر –  تمامی داوطلبان در کنکور انسانی بر اساس منابع نظام جدید دفترچه سوالات را دریافت خواهند کرد. داوطلبان نظام قدیم نیز باید بر اساس منابع نظام جدید برای کنکور آماده شوند.

3) دفترچه عمومی کنکور انسانی از چند سوال تشکیل شده است؟

دفترچه عمومی یا همان دفترچه شماره 1 برای داوطلبان گروه انسانی از 100 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به سوالات پاسخ دهند.

4) دفترچه تخصصی گروه انسانی از چند سوال تشکیل شده است؟

دفترچه تخصصی گروه انسانی از 180 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید در مدت زمان 165 دقیقه به سوالات پاسخ دهند.

5) آیا داوطلبان گروه انسانی می‌توانند در سایر رشته‌های گروه‌های دیگر در کنکور شرکت کنند؟

بله داوطلبان گروه انسانی می‌توانند در کنار رشته انسانی در کنکور زبان و هنر نیز شرکت کنند.

شما می‌توانید برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد کنکور انسانی ۱۴۰۰ با مشاوران حرف آخر تماس بگیرید یا به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کرده و از آخرین اخبار کنکور مطلع شوید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دانلود برنامه موفقیت ۵۰ روزه در کنکور و امتحان نهایی

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.