اطلاعات کامل و جامع در مورد کنکور انسانی ۱۴۰۰

 1. حرف آخر
 2. اخبار کنکور
 3. اطلاعات کامل و جامع در مورد کنکور انسانی ۱۴۰۰
6 دیدگاه

داوطلبان گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان از تاریخ 9 تیر ماه الی 11 تیر ماه باید در آزمون سراسری شرکت کنند. کنکور انسانی ۱۴۰۰ روز پنجشنبه 10 تیر ماه برگزار می‌شود. داوطلبان و دانش‌آموزان گروه انسانی باید به دو دفترچه عمومی و تخصصی در کنکور سراسری پاسخ دهند. دفترچه عمومی گروه انسانی دارای 100 سوال است و داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به سوالات این دفترچه پاسخ دهند. دفترچه شماره 2 با همان دفترچه تخصصی داوطلبان گروه انسانی از 8 درس تشکیل شده است و داوطلبان باید به 180 سوال این دفترچه در مدت زمان 165 دقیقه پاسخ دهند. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به صورت کامل کنکور انسانی ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار می‌دهد و منابع و بودجه بندی کنکور انسانی را بررسی می‌کند.

کنکور انسانی 1400

کنکور ۱۴۰۰ انسانی چه تاریخی برگزار می‌شود؟

کنکور انسانی ۱۴۰۰ بر اساس اعلام سازمان سنجش در تاریخ 10 تیرماه 1400 در روز پنجشنبه برگزار می‌شود. داوطلبان گروه انسانی در کنکور سراسری باید به سوالات دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند.

ضرایب کنکور انسانی ۱۴۰۰

ضرایب دروس عمومی

ضرایب دروس عمومی در کنکور انسانی
ادبیات فارسیعربیدین و زندگیزبان انگلیسی
ضریب 4ضریب 2ضریب 3ضریب 2

ضرایب دروس تخصصی

مواد امتحانیزیرگروه 1زیرگروه 2زیرگروه 3زیرگروه 4زیرگروه 5
ریاضی24433
اقتصاد12322
زبان و ادبیات فارسی42222
زبان عربی41111
تاریخ و جغرافیا11131
علوم اجتماعی13223
فلسفه و منطق31122
روانشناسی12133

کنکور انسانی 1400 شامل چه درس‌هایی است؟

داوطلبان در کنکور انسانی باید به دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. دفترچه عمومی شامل 4 درس با نام‌های ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است. دفترچه تخصصی کنکور انسانی شامل 8 درس با نام‌های ریاضی، اقتصاد، ادبیات فارسی، عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی است.

بررسی دفترچه عمومی در کنکور انسانی

داوطلبان و دانش‌آموزان گروه انسانی باید در دفترچه عمومی به سوالات 4 درس عمومی پاسخ دهند. هر درس عمومی در کنکور انسانی دارای 25 سوال است و داوطلبان باید به 100 سوال درس عمومی در مدت زمان 75 دقیقه پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به هر درس عمومی در جدول زیر بررسی شده است:

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهزمان پاسخگوییمیانگین پاسخ به هر سوال
1ادبیات فارسی2512518 دقیقه42 ثانیه
2عربی25265020 دقیقه48 ثانیه
3دین و زندگی25517517 دقیقه42 ثانیه
4زبان انگلیسی257610020 دقیقه48 ثانیه

1) ادبیات فارسی

اولین درس در دفترچه عمومی کنکور سراسری درس ادبیات فارسی است. داوطلبان باید به 25 سوال این درس در مدت زمان 18 دقیقه پاسخ دهند. این درس با ضریب 4 درس مهمی در میان درس‌های عمومی محسوب می‌شود. مدت زمان پاسخگویی به هر سوال ادبیات 42 ثانیه است. بنابراین داوطلبان باید با دقت زیادی به سوالات این درس پاسخ دهند.

شماره سوالسوال شماره 1 الی 25
تعداد سوال25 سوال
مدت زمان18 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال42 ثانیه
ضریب4

بودجه بندی ادبیات کنکور انسانی

بودجه بندی درس ادبیات با توجه به ادبیات پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت زیر است:

بخش واژگان و املا6 سوال
بخش زبان فارسی5 سوال
بخش تاریخ ادبیات1 سوال
بخش آرایه‌های ادبی4 سوال
بخش قرابت معنایی9 سوال

2) عربی در کنکور انسانی

دومین درس عمومی در دفترچه شماره 1 درس عربی است. داوطلبان باید به 25 سوال این درس در مدت زمان 20 دقیقه پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به هر سوال 48 ثانیه است. بنابراین تسلط کافی بر مفاهیم عربی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

شماره سوالسوال شماره 26 الی 50
تعداد سوال25 سوال
مدت زمان20 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال48 ثانیه
ضریب2

بودجه بندی درس عربی در کنکور انسانی

سوالات درس عربی از پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت زیر طراحی می‌شود:

بخش ترجمه و مفاهیم10 سوال
بخش مفهوم لغات1 سوال
بخش متن و درک مطلب4 سوال
بخش تحلیل صرفی3 سوال
بخش حرکت گذاری1 سوال
بخش جمع مکسر، متضاد و مترادف1 سوال
بخش قواعد5 سوال

3) درس دین و زندگی

سومین درس در دفترچه عمومی درس دین و زندگی است. داوطلبان به 25 سوال این درس باید در مدت زمان 17 دقیقه پاسخ دهند. داوطلبان به طور میانگین برای هر سوال تنها 42 ثانیه زمان دارند. ضریب این درس 3 است و داوطلبان با توجه به شرایط زیر به سوالات این درس در کنکور انسانی ۱۴۰۰ پاسخ می‌دهند:

شماره سوالسوال شماره 51 الی 75
تعداد سوال25 سوال
مدت زمان17 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال42 ثانیه
ضریب3

بودجه بندی درس دین و زندگی

سوالات درس دین و زندگی بر اساس پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شود:

بخش آیات و روایات11 سوال
متن کتاب درسی9 سوال
اشعار و احادیث5 سوال

4) درس زبان انگلیسی در کنکور انسانی

چهارمین درس و آخرین درس در دفترچه عمومی درس زبان انگلیسی است. داوطلبان باید در مدت زمان 20 دقیقه به 25 سوال این درس پاسخ دهند. میانگین پاسخگویی به هر سوال زبان انگلیسی 48 ثانیه است.

شماره سوالسوال شماره 76 الی 100
تعداد سوال25 سوال
مدت زمان20 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال48 ثانیه
ضریب2

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور

سوالات زبان انگلیسی از پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شود:

مبحث واژگان8 سوال
مبحث گرامر4 سوال
مبحث کلوز تست5 سوال
مبحث درک مطلب8 سوال

بررسی دفترچه تخصصی در کنکور انسانی

داوطلبان در کنکور انسانی 1400 باید به 8 سوال دفترچه تخصصی پاسخ دهند. این دفترچه شامل 180 سوال است و داوطلبان باید در مدت زمان 165 دقیقه به دفترچه تخصصی پاسخ دهند.

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهزمان پاسخگوییمیانگین پاسخ به هر سوال
1ریاضی2010112025 دقیقه72 ثانیه
2اقتصاد1512113510 دقیقه36 ثانیه
3ادبیات فارسی3013616530 دقیقه60 ثانیه
4عربی2016618520 دقیقه60 ثانیه
5تاریخ و جغرافیا3018621525 دقیقه48 ثانیه
6علوم اجتماعی2021623515 دقیقه42 ثانیه
7فلسفه و منطق2523626025 دقیقه60 ثانیه
8روانشناسی2026128015 دقیقه42 ثانیه

1) درس ریاضی

اولین درس دفترچه تخصصی در کنکور انسانی 1400 درس ریاضی است. داوطلبان باید به 20 سوال درس ریاضی در مدت زمان 25 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان برای پاسخگویی به هر سوال ریاضی تنها 72 ثانیه زمان دارند.

شماره سوالسوال شماره 101 الی 120
تعداد سوال20 سوال
مدت زمان25 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال72 ثانیه

بودجه بندی درس ریاضی کنکور انسانی

عبارت‌های جبری3 سوال
معادله درجه دوم2 سوال
تابع3 سوال
آمار3 سوال
گزاره‌ها1 سوال
احتمال2 سوال
نمایش داده‌ها2 سوال
الگوهای خطی و غیرخطی3 سوال
مجموعه‌ها1 سوال

2) درس اقتصاد 

دومین درس در دفترچه تخصصی کنکور انسانی، درس اقتصاد است. داوطلبان باید به 15 سوال این درس در مدت زمان 10 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی که داوطلبان برای هر سوال اقتصاد تنها 36 ثانیه زمان دارند.

شماره سوالسوال شماره 121 الی 135
تعداد سوال15 سوال
مدت زمان10 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال36 ثانیه

بودجه بندی درس اقتصاد کنکور انسانی

تولید2 سوال
آشنایی با شاخص‌های اقتصادی5 سوال
پول و بانک2 سوال
فقر و توزیع درآمد1 سوال
بازار2 سوال
اقتصاد بین‌الملل2 سوال
اقتصاد ایران1 سوال

3) درس ادبیات فارسی 

داوطلبان باید به 30 سوال درس ادبیات فارسی در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی 30 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 60 ثانیه برای پاسخگویی به هر سوال زمان دارند.

شماره سوالسوال شماره 136 الی 165
تعداد سوال30 سوال
مدت زمان30 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال60 ثانیه

بودجه بندی درس ادبیات فارسی کنکور انسانی

معنی لغات1 سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی7 سوال
عروض8 سوال
قافیه2 سوال
آرایه ادبی8 سوال
قرابت معنایی4 سوال

4) عربی تخصصی کنکور انسانی

داوطلبان به درس عربی به عنوان چهارمین درس دفترچه تخصصی در کنکور انسانی ۱۴۰۰ پاسخ می‌دهند. درس عربی از 20 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید در مدت زمان 20 دقیقه به سوالات پاسخ دهند. این بدین معنی است که هر سوال عربی تنها 60 ثانیه زمان برای پاسخگویی دارد.

شماره سوالسوال شماره 166 الی 185
تعداد سوال20 سوال
مدت زمان20 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال60 ثانیه

بودجه بندی درس عربی کنکور انسانی

بخش ترجمه6 سوال
بخش تعریب1 سوال
بخش مفهوم2 سوال
بخش تجزیه و ترکیب3 سوال
بخش تشکیل1 سوال
بخش قواعد7 سوال

5) درس تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی

داوطلبان در کنکور سراسری باید به 30 سوال درس تاریخ و جغرافیا در مدت زمان 25 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان برای هر سوال 48 ثانیه زمان نیاز دارند.

شماره سوالسوال شماره 186 الی 215
تعداد سوال30 سوال
مدت زمان25 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال48 ثانیه

بودجه بندی درس تاریخ و جغرافیا

درس تاریخ در کنکور سراسری دارای 15 سوال و درس جغرافیا نیز از 15 سوال تشکیل شده است.

تاریخجغرافیا
پایه دهم: 6 سوالپایه دهم: 6 سوال
پایه یازدهم: 4 سوالپایه یازدهم: 3 سوال
پایه دوازدهم: 5 سوالپایه دوازدهم: 6 سوال

6) درس علوم اجتماعی 

درس بعدی در دفترچه تخصصی کنکور انسانی ۱۴۰۰ درس علوم اجتماعی است. درس علوم اجتماعی از 20 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید در مدت زمان 15 دقیقه به سوالات این درس پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 42 ثانیه برای پاسخگویی به هر سوال زمان دارند.

شماره سوالسوال شماره 216 الی 235
تعداد سوال20 سوال
مدت زمان15 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال42 ثانیه

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی

هویت فردی و اجتماعی1 سوال
تحولات هویتی جهان اجتماعی1 سوال
هویت ایرانی1 سوال
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی4 سوال
چالش‌های جهانی2 سوال
بیداری اسلامی و جهان جدید3 سوال
ذخیره دانشی1 سوال
علوم اجتماعی1 سوال
کنش اجتماعی1 سوال
قدرت اجتماعی1 سوال
نابرابری اجتماعی1 سوال
سیاست هویت1 سوال
پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام1 سوال
افق علوم اجتماعی در جهان اسلام1 سوال

7) درس فلسفه و منطق

هفتمین درس در دفترچه تخصصی، درس فلسفه و منطق است. داوطلبان باید به 25 سوال این درس در مدت زمان 25 دقیقه پاسخ دهند. هر سوال به صورت میانگین 60 ثانیه زمان برای پاسخگویی دارد.

شماره سوالسوال شماره 236 الی 260
تعداد سوال25 سوال
مدت زمان25 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال60 ثانیه

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور انسانی

پایه دهم10 سوال
پایه یازدهم5 سوال
پایه دوازدهم10 سوال

8) درس روانشناسی کنکور انسانی

درس روانشناسی آخرین درس دفترچه تخصصی است. داوطلبان باید در کنکور انسانی 1400 به 20 سوال این درس در مدت زمان 15 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان برای هر سوال 42 ثانیه زمان برای پاسخگویی دارند.

شماره سوالسوال شماره 261 الی 280
تعداد سوال20 سوال
مدت زمان                 15 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال42 ثانیه

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی 1400

تعریف و روش مورد مطالعه7 سوال
روانشناسی رشد4 سوال
احساس، توجه و ادراک1 سوال
حافظه و علل فراموشی1 سوال
تفکر 1: حل مسئله2 سوال
تفکر 2: تصمیم‌گیری2 سوال
انگیزه و نگرش1 سوال
روانشناسی سلامت1 سوال
ترکیبی1 سوال

منابع دروس عمومی و تخصصی کنکور انسانی 1400

دروس عمومی

1) ادبیات فارسی

 • فارسی 1: پایه دهم
 • فارسی 2: پایه یازدهم
 • فارسی 3: پایه دوازدهم

2) عربی

 • عربی، زبان قرآن 1: پایه دهم
 • عربی، زبان قرآن 2: پایه یازدهم
 • عربی، زبان قرآن 3: پایه دوازدهم

3) فرهنگ و معارف اسلامی

 • دین و زندگی 1: پایه دهم
 • دین و زندگی 2: پایه یازدهم
 • دین و زندگی 3: پایه دوازدهم

4) زبان انگلیسی

 • انگلیسی 1: پایه دهم
 • انگلیسی 2: پایه یازدهم
 • انگلیسی 3: پایه دوازدهم

کنکور انسانی 1400

دروس تخصصی

1) ریاضیات

 • ریاضی و آمار 1: پایه دهم
 • ریاضی و آمار 2: پایه یازدهم
 • ریاضی و آمار 3: پایه دوازدهم

2) اقتصاد

 • اقتصاد: پایه دهم

3) زبان و ادبیات فارسی

 • علوم و فنون ادبی 1: پایه دهم
 • علوم و فنون ادبی 2: پایه یازدهم
 • علوم و فنون ادبی 3: پایه دوازدهم

4) زبان عربی

 • عربی، زبان قرآن 1: پایه دهم
 • عربی، زبان قرآن 2: پایه یازدهم
 • عربی، زبان قرآن 3: پایه دوازدهم

5) تاریخ

 • تاریخ 1: پایه دهم
 • تاریخ 2: پایه یازدهم
 • تاریخ 3: پایه دوازدهم

6) جغرافیا

 • جغرافیای ایران: پایه دهم
 • جغرافیای 2: پایه یازدهم
 • جغرافیای 3 (کاربردی): پایه دوازدهم

7) علوم اجتماعی

 • جامعه شناسی 1: پایه دهم
 • جامعه شناسی 2: پایه یازدهم
 • جامعه شناسی 3: پایه دوازدهم

8) فلسفه

 • فلسفه: پایه یازدهم
 • فلسفه: آشنایی با فلسفه اسلامی: پایه دوازدهم

9) منطق

 • منطق: پایه دهم

10) روانشناسی

 • روانشناسی: پایه یازدهم

رشته‌ها و زیرگروه‌های کنکور انسانی

رشته های کنکور انسانی زیر گروه 1

کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضاییکارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشادکارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق
آموزش الهیاتآموزش زبان عربیادیان و عرفان
آموزش زبان و ادبیات فارسیادیان و مذاهبایران شناسی
تاریخ تمدن ملل اسلامیتربیت مروج سیاسیحقوق
زبان و ادبیات ترکی آذریزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات کردیزبان و فرهنگ عربیشیعه شناسی
علوم قرآن و حدیثعلوم قضاییفرهنگ و معارف اسلامی
فقه شافعیفقه و حقوق اسلامیفقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفیفقه و حقوق شافعیفقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفهفلسفه و حکمت اسلامیفلسفه و عرفان اسلامی
فلسفه و کلام اسلامیمترجمی زبان عربیمربیگری عقیدتی
معارف اسلامیمعارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطاتمعارف اسلامی و اخلاق
معارف اسلامی و ادیانمعارف اسلامی و تاریخمعارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و علوم قرآنیمعارف اسلامی و کلاممعارف اسلامی و مدیریت
کاردانی امور دولتیکاردانی تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی تربیت معلم قرآن کریم
کاردانی حقوق قضاییکاردانی خدمات اداریکاردانی علوم قضایی

رشته‌های کنکور انسانی زیر گروه 2

امنیت اطلاعاتحفاظت اطلاعاتزبان و ادبیات فارسی
ضد تروريسمامنیت نرمعلوم فنی امنیت
پژوهشگری امنیتمددكاری اجتماعیجامعه شناسی
کاردانی آموزش مطالعات اجتماعیبرنامه‌ریزی اجتماعی و تعاونمردم شناسی
آموزش علوم اجتماعیروزنامه نگاری

رشته‌های کنکور انسانی زیر گروه 3

اقتصادامنیت اقتصادیحسابداری
روابط عمومیفناوری اطلاعات و ارتباطاتگردشگری
مدیریت امور بانکیمدیریت امور گمرکیمدیریت بازرگانی
مدیریت بیمهمدیریت بیمه اکومدیریت دولتی
مدیریت صنعتیمدیریت فرهنگی هنریمدیریت کسب و کارهای کوچک
مدیریت مالیمدیریت و بازرگانی دریاییمطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
هتلداریکاردانی اشتغالکاردانی اقتصاد کار و بهره‌وری
کاردانی امور بانکیکاردانی امور فرهنگیکاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی بیمهکاردانی حسابداریکاردانی روابط کار
کاردانی گردشگریکاردانی مدیریت بازرگانیکاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی هتلداری

رشته‌های کنکور انسانی زیر گروه 4

آمارآموزش تاریخآموزش جغرافیا
باستان شناسیتاریختاریخ اسلام
جغرافیازبان شناسیعلوم انتظامی
کاردانی باستان شناسی

رشته‌های کنکور انسانی زیر گروه 5

آموزش ابتداییآموزش راهنمایی و مشاورهآموزش علوم ورزشی
آموزش کودکان استثناییروانشناسیعلم اطلاعات و دانش شناسـی
علوم تربیتیعلوم ورزشیمشاوره
مطالعات خانوادهکاردانی آموزش و پرورش ابتداییکاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی
کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسیكـاردانی علوم ورزشیکاردانی مربی کودک

 سوالات متداول در مورد کنکور انسانی 1400

1) کنکور انسانی 1400 در چه روزی برگزار می‌شود؟

کنکور انسانی 10 تیر ماه 1400 در روز پنجشنبه برگزار می‌شود.

2) آیا داوطلبان نظام قدیم در کنکور انسانی سوالات متفاوتی دریافت خواهند کرد؟

نه خیر –  تمامی داوطلبان در کنکور انسانی بر اساس منابع نظام جدید دفترچه سوالات را دریافت خواهند کرد. داوطلبان نظام قدیم نیز باید بر اساس منابع نظام جدید برای کنکور آماده شوند.

3) دفترچه عمومی کنکور انسانی از چند سوال تشکیل شده است؟

دفترچه عمومی یا همان دفترچه شماره 1 برای داوطلبان گروه انسانی از 100 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به سوالات پاسخ دهند.

4) دفترچه تخصصی گروه انسانی از چند سوال تشکیل شده است؟

دفترچه تخصصی گروه انسانی از 180 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید در مدت زمان 165 دقیقه به سوالات پاسخ دهند.

5) آیا داوطلبان گروه انسانی می‌توانند در سایر رشته‌های گروه‌های دیگر در کنکور شرکت کنند؟

بله داوطلبان گروه انسانی می‌توانند در کنار رشته انسانی در کنکور زبان و هنر نیز شرکت کنند.

شما می‌توانید برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد کنکور انسانی ۱۴۰۰ با مشاوران حرف آخر تماس بگیرید یا به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کرده و از آخرین اخبار کنکور مطلع شوید. 

6 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست