اطلاعات کامل و جامع در مورد کنکور تجربی ۱۴۰۰

بدون دیدگاه

کنکور تجربی ۱۴۰۰ با توجه به اعلام سازمان سنجش در 11 تیرماه 1400 برگزار خواهد شد. تمامی داوطلبان گروه تجربی در کنکور سراسری باید به دو دفترچه عمومی و تخصصی کنکور تجربی پاسخ دهند. دفترچه عمومی شامل 4 درس است و داوطلبان باید به 100 سوال این دفترچه در مدت زمان 75 دقیقه پاسخ دهند. دفترچه تخصصی یا دفترچه شماره 2 دارای 5 درس است و داوطلبان باید در مدت زمان 175 دقیقه به 170 سوال این دفترچه پاسخ دهند. حرف آخر در این مطلب به سراغ بررسی کنکور تجربی ۱۴۰۰ می‌رود و تمامی اطلاعات لازم را در مورد برگزاری این کنکور در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

کنکور تجربی ۱۴۰۰

 کنکور تجربی ۱۴۰۰ چه روزی است؟

تاریخ برگزاری کنکور تجربی ۱۴۰۰ نظام جدید توسط سازمان سنجش به صورت رسمی اعلام شده است. داوطلبان و دانش‌آموزان گروه تجربی باید در تاریخ 11 تیر ماه 1400 در روز جمعه در آزمون گروه تجربی شرکت کنند. زمان برگزاری آزمون گروه تجربی بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش در حال حاضر ثابت است و زمان این کنکور در حال حاضر تغییر پیدا نمی‌کند.

ضریب درس های کنکور تجربی

ضرایب دروس عمومی

داوطلبان گروه تجربی باید مانند سایر گروه‌های آزمایشی در دفترچه شماره 1 به سوالات 4 درس عمومی با ضرایب زیر پاسخ دهند:

ضرایب دروس عمومی در کنکور تجربی
ادبیات فارسی عربی دین و زندگی زبان انگلیسی
ضریب 4 ضریب 2 ضریب 3 ضریب 2

ضرایب دروس تخصصی

داوطلبان گروه تجربی باید به سوالات 5 درس تخصصی با توجه به ضرایب زیر پاسخ دهند:

مواد امتحانی زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
زیست شناسی 4 4 2 2 2
فیزیک 2 2 2 3 2
شیمی 3 4 2 2 2
ریاضی 2 3 3 4 3
زمین شناسی 0 1 4 1 1

دروس کنکور تجربی ۱۴۰۰

بررسی دفترچه عمومی در کنکور تجربی

داوطلبان گروه تجربی باید به سوالات 4 درس عمومی ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی در مدت زمان 75 دقیقه پاسخ دهند. هر درس دارای 25 سوال است و در مجموع داوطلبان باید به 100 سوال دفترچه عمومی پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات درس عمومی به صورت زیر است:

ردیف درس تعداد سوال از شماره تا شماره زمان پاسخگویی میانگین پاسخ به هر سوال
1 ادبیات فارسی 25 1 25 18 دقیقه 42 ثانیه
2 عربی 25 26 50 20 دقیقه 48 ثانیه
3 دین و زندگی 25 51 75 17 دقیقه 42 ثانیه
4 زبان انگلیسی 25 76 100 20 دقیقه 48 ثانیه

1) ادبیات فارسی

دفترچه عمومی برای تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی یکسان است و داوطلبان باید به تعداد سوالات خاصی پاسخ دهند. اولین درس در دفترچه عمومی درس ادبیات فارسی است. داوطلبان باید به 25 سوال این درس در مدت زمان 18 دقیقه پاسخ دهند. اگر به طور میانگین محاسبه کنیم، مدت زمان پاسخگویی به هر سوال 42 ثانیه است.

شماره سوال سوال شماره 1 الی 25
تعداد سوال 25 سوال
مدت زمان 18 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 42 ثانیه
ضریب 4

بودجه بندی ادبیات کنکور تجربی

سوالات ادبیات فارسی از سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شوند. بودجه بندی ادبیات کنکور 1400 به صورت زیر است:

بخش واژگان و املا 6 سوال
بخش زبان فارسی 5 سوال
بخش تاریخ ادبیات 1 سوال
بخش آرایه‌های ادبی 4 سوال
بخش قرابت معنایی 9 سوال

2) عربی

عربی دومین درس در دفترچه عمومی است که داوطلبان باید به 25 سوال این درس پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات درس عربی 20 دقیقه است. داوطلبان باید در مدت زمان 20 دقیقه به این سوالات پاسخ دهند. میانگین پاسخگویی به هر سوال عربی در کنکور تجربی 48 ثانیه است.

شماره سوال سوال شماره 26 الی 50
تعداد سوال 25 سوال
مدت زمان 20 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 48 ثانیه
ضریب 2

بودجه بندی عربی کنکور تجربی

سوالات عربی کنکور بر اساس عربی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت زیر طراحی می‌شود:

بخش ترجمه و مفاهیم 10 سوال
بخش مفهوم لغات 1 سوال
بخش متن و درک مطلب 4 سوال
بخش تحلیل صرفی 3 سوال
بخش حرکت گذاری 1 سوال
بخش جمع مکسر، متضاد و مترادف 1 سوال
بخش قواعد 5 سوال

3) درس دین و زندگی

سومین درس در دفترچه عمومی درس دین و زندگی است. داوطلبان برای پاسخگویی به 25 سوال درس دین و زندگی تنها 17 دقیقه زمان دارند. این بدین معنی است که هر سوال دین و زندگی برای پاسخگویی تنها 42 ثانیه زمان دارد.

شماره سوال سوال شماره 51 الی 75
تعداد سوال 25 سوال
مدت زمان 17 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 42 ثانیه
ضریب 3

بودجه بندی دین و زندگی کنکور تجربی

سوالات دین و زندگی از دینی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت زیر طراحی می‌شود:

بخش آیات و روایات 11 سوال
متن کتاب درسی 9 سوال
اشعار و احادیث 5 سوال

4) درس زبان انگلیسی

آخرین درس دفترچه عمومی درس زبان انگلیسی است. درس زبان انگلیسی دارای 25 سوال در دفترچه عمومی است و داوطلبان تنها 20 دقیقه برای پاسخگویی به سوالات زمان دارند. میانگین پاسخگویی به هر سوال درس زبان انگلیسی 48 ثانیه است.

شماره سوال سوال شماره 76 الی 100
تعداد سوال 25 سوال
مدت زمان 20 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 48 ثانیه
ضریب 2

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور

سوالات زبان انگلیسی از پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت زیر طراحی می‌شود:

مبحث واژگان 8 سوال
مبحث گرامر 4 سوال
مبحث کلوز تست 5 سوال
مبحث درک مطلب 8 سوال

بررسی دفترچه تخصصی

داوطلبان در دفترچه تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۰ نظام جدید باید به سوالات 5 درس تخصصی پاسخ دهند. دفترچه تخصصی شامل درس‌های زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی است. داوطلبان باید در مدت زمان 175 دقیقه به 170 سوال دفترچه تخصصی در کنکور تجربی ۱۴۰۰ نظام جدید پاسخ دهند.

ردیف درس تعداد سوال از شماره تا شماره زمان پاسخگویی میانگین پاسخ به هر سوال
1 زمین شناسی 25 101 125 20 دقیقه 48 ثانیه
2 ریاضی 30 126 155 47 دقیقه 96 ثانیه
3 زیست شناسی 50 156 205 36 دقیقه 42 ثانیه
4 فیزیک 30 206 235 37 دقیقه 72 ثانیه
5 شیمی 35 236 270 35 دقیقه 60 ثانیه

1) زمین شناسی

اولین درس در دفترچه تخصصی کنکور تجربی 1400 درس زمین شناسی است. داوطلبان باید در مدت زمان 20 دقیقه به 25 سوال این درس در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان برای پاسخگویی به هر سوال درس زمین شناسی تنها 48 ثانیه زمان دارند.

شماره سوال سوال شماره 101 الی 125
تعداد سوال 25 سوال
مدت زمان 20 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 48 ثانیه

بودجه بندی زمین شناسی کنکور نظام جدید

سوالات زمین شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۰ بر اساس زمین شناسی پایه یازدهم است:

آفرینش کیهان و تکوین 5 سوال
منابع معدنی، زیر بنای تمدن و توسعه صنعتی 3 سوال
منابع آب و خاک 4 سوال
سازه‌های مهندسی 3 سوال
سلامت 4 سوال
پویایی زمین 3 سوال
زمین شناسی ایران 3 سوال

2) درس ریاضی

دومین درس در دفترچه تخصصی کنکور تجربی 1400 نظام جدید متعلق به درس ریاضی است. داوطلبان گروه تجربی باید به 30 سوال درس ریاضی در مدت زمان 47 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 96 ثانیه زمان دارند تا به هر سوال ریاضی پاسخ دهند.

شماره سوال سوال شماره 126 الی 155
تعداد سوال 30 سوال
مدت زمان 47 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 96 ثانیه

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

بخش مثلثات 4 سوال
بخش هندسه 3 سوال
بخش احتمالات 2 سوال
بخش مشتق 4 سوال
بخش الگو 1 سوال
بخش معادلات و نامعادلات 3 سوال
بخش لگاریتم 2 سوال
بخش آمار 1 سوال
بخش کاربرد و مشتق 2 سوال
بخش مقاطع مخروطی 1 سوال
بخش شمارش بدون شمردن 1 سوال
بخش حد و پیوستگی 4 سوال
بخش تابع 2 سوال

3) زیست شناسی

یکی از مهم‌ترین درس‌های کنکور تجربی درس زیست شناسی است. درس زیست شناسی از 50 سوال در کنکور تجربی 1400 تشکیل شده است. داوطلبان باید در مدت زمان 36 دقیقه به این 50 سوال پاسخ دهند. میانگین پاسخگویی به هر سوال درس زیست شناسی 42 ثانیه است.

شماره سوال سوال شماره 156 الی 205
تعداد سوال 50 سوال
مدت زمان 36 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 42 ثانیه

بودجه بندی درس زیست شناسی کنکور تجربی

پایه دهم
زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا 0 سوال
گوارش و جذب مواد 3 سوال
تبادلات گازی 2 سوال
گردش مواد در بدن 3 سوال
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد 3 سوال
از یاخته تا گیاه 3 سوال
جذب و انتقال مواد در گیاهان 2 سوال

 

پایه یازدهم
تنظیم عصبی 3 سوال
حواس 3 سوال
دستگاه حرکتی 2 سوال
تنظیم شیمیایی 0 سوال (ترکیبی با سایر فصل‌ها)
ایمنی 3 سوال
تقسیم یاخته 1 سوال
تولید مثل 3 سوال
تولید مثل نهاندانگان 2 سوال
پاسخ گیاهان به محرک‌ها 1 سوال
پایه دوازدهم
مولکول‌های اطلاعاتی 2 سوال
جریان اطلاعات در یاخته 3 سوال
انتقال اطلاعات در نسل‌ها 3 سوال
تغییر در اطلاعات وراثتی 2 سوال
از ماده به انرژی 1 سوال
از انرژی به ماده 2 سوال
فناوری‌های نوین زیستی 1 سوال
رفتارهای جانوران 2 سوال

4) فیزیک

چهارمین درس در دفترچه تخصصی درس فیزیک است. داوطلبان باید در مدت زمان 37 دقیقه به 30 سوال این درس پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به هر سوال درس فیزیک تنها 72 ثانیه است.

شماره سوال سوال شماره 206 الی 235
تعداد سوال 30 سوال
مدت زمان 37 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 72 ثانیه

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1400

پایه دهم
فیزیک و اندازه‌گیری 1 سوال
کار، انرژی و توان 2 سوال
ویژگی‌های فیزیکی مواد 2 سوال
دما و گرما 3 سوال

 

پایه یازدهم
الکتریسیته ساکن 3 سوال
الکتریسیته جاری 3 سوال
مغناطیس و القای الکترومغناطیس 3 سوال

 

پایه دوازدهم
حرکت بر خط راست 3 سوال
دینامیک 3 سوال
نوسان و امواج 4 سوال
فیزیک اتمی و هسته‌ای 3 سوال

5) درس شیمی

آخرین درس در دفترچه تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۰ نظام جدید متعلق به درس شیمی است. شیمی دارای 35 سوال است و داوطلبان باید در مدت زمان 35 دقیقه به سوالات درس شیمی پاسخ دهند. این بدین معنی است که هر سوال تنها 60 ثانیه زمان لازم دارد.

شماره سوال سوال شماره 236 الی 270
تعداد سوال 35 سوال
مدت زمان 35 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال 60 ثانیه

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی نظام جدید

پایه دهم
کیهان زادگاه الفبای هستی 3 سوال
رد پای گازها در زندگی 3 سوال
آب، آهنگ زندگی 2 سوال

 

پایه یازدهم
قدر هدایای زمینی را بدانیم 4 سوال
در پی غذای سالم 4 سوال
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر 6 سوال

 

پایه دوازدهم
مولکول‌ها در خدمت تندرستی 3 سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی 4 سوال
شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری 4 سوال
شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر 2 سوال

 

منابع کنکور تجربی ۱۴۰۰   

دروس عمومی

1) زبان و ادبیات فارسی

 • فارسی 1: پایه دهم
 • فارسی 2: پایه یازدهم
 • فارسی 3: پایه دوازدهم

2) عربی

 • عربی، زبان قرآن 1: پایه دهم
 • عربی، زبان قرآن 2: پایه یازدهم
 • عربی، زبان قرآن 3: پایه دوازدهم

3) فرهنگ و معارف اسلامی

 • دین و زندگی 1: پایه دهم
 • دین و زندگی 2: پایه یازدهم
 • دین و زندگی 3: پایه دوازدهم

4) زبان انگلیسی

 • انگلیسی 1: پایه دهم
 • انگلیسی 2: پایه یازدهم
 • انگلیسی 3: پایه دوازدهم

دروس تخصصی

1) زمین شناسی

 • زمین شناسی: پایه یازدهم

2) ریاضیات

 • ریاضی 1: پایه دهم
 • ریاضی 2: پایه یازدهم
 • ریاضی 3: پایه دوازدهم

3) زیست شناسی

 • زیست شناسی 1: پایه دهم
 • زیست شناسی 2: پایه یازدهم
 • زیست شناسی 3: پایه دوازدهم

4) فیزیک

 • فیزیک 1: پایه دهم
 • فیزیک 2: پایه یازدهم
 • فیزیک 3: پایه دوازدهم

5) شیمی

 • شیمی 1: پایه دهم
 • شیمی 2: پایه یازدهم
 • شیمی 3: پایه دوازدهم

رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۰

زیرگروه 1

پزشکی دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دکترای عمومی دامپزشکی
دندانپزشکی آموزش زیست شناسی اتاق عمل
آموزش ابتدایی آموزش کودکان استثنایی اعضای مصنوعی
بهداشت مواد غذایی بهداشت و بازرسی گوشت بینایی سنجی
پرستاری تکنولوژی پرتودرمانی تکنولوژی پرتوشناسی
روانشناسی زیست شناسی جانوری زیست شناسی دریا
زیست شناسی سلولی و ملکولی زیست شناسی گیاهی زیست فناوری
شنوایی شناسی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
علوم تربیتی علوم تغذیه علوم و صنایع غذایی
فیزیوتراپی کاردرمانی گفتار درمانی
مامایی میکروبیولوژی هوشبری
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی کاردانی دامپزشکی
کاردانی علوم آزمایشگاهی کاردانی فوریت‌های پزشکی کاردانی هوشبری

 زیرگروه 2

داروسازی شیمی کاربردی شیمی محض
آموزش شیمی بهداشت عمومی فناوری اطلاعات سلامت
تکنولوژی پزشکی هسته‌ای مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار مهندسی بهداشت محیط
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها کاردانی بهداشت حرفه‌ای کاردانی بهداشت عمومی
کاردانی بهداشت محیط کاردانی شیمی آزمایشگاهی

 زیرگروه 3

اقیانوس شناسی زمین شناسی

 زیرگروه 4

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد ادیان و مذاهب اقتصاد
امنیت اقتصادی تاریخ اسلام حسابداری
زبان و ادبیات عربی شیعه شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
علوم قرآن و حدیث فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفی فقه و حقوق شافعی فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و عرفان اسلامی فلسفه و کلام اسلامی
فناوری اطلاعات و ارتباطات گردشگری مدیریت امور بانکی
مدیریت امور گمرکی مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه
مدیریت بیمه اکو مدیریت دولتی مدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی هنری مدیریت کسب و کارهای کوچک مدیریت مالی
مدیریت و بازرگانی دریایی معارف اسلامی معارف اسلامی و اخلاق
معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات معارف اسلامی و ادیان معارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی و علوم تربیتی معارف اسلامی و علوم قرآنی معارف اسلامی و کلام
معارف اسلامی و مدیریت هتلداری کاردانی امور بانکی
کاردانی امور دولتی کاردانی امور فرهنگی کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی بیمه کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
کاردانی حسابداری کاردانی خدمات اداری کاردانی گردشگری
کاردانی مدیریت بازرگانی کاردانی مدیریت صنعتی                       کاردانی هتلداری

زیرگروه 5

آموزش تربیت بدنی اقتصاد کشاورزی امنیت اطلاعات
امنیت بین‌الملل امنیت نرم پژوهشگری امنیت
تربیت مروج سیاسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار ضد تروریسم
حفاظت اطلاعات علوم دامی علوم فنی امنیت
علوم و مهندسی باغبانی علوم و مهندسی جنگل علوم و مهندسی خاک
علوم و مهندسی شیلات علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) علوم و مهندسی محیط زیست
علوم ورزشی کتابداری در شاخه پزشکی گیاه پزشکی
مددکاری اجتماعی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مربیگری عقیدتی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی مهندسی صنایع مبلمان
مهندسی طبیعت مهندسی فضای سبز کاردانی امور اراضی
کاردانی امور زراعی و باغی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
کاردانی تکنولوژی محیط زیست کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر کاردانی تولید و فرآوری خرما کاردانی علوم ورزشی

 سوالات متداول در مورد کنکور تجربی 1400

1) کنکور تجربی 1400 چه روزی است؟

کنکور تجربی 1400 نظام جدید در تاریخ 11 تیر ماه در روز جمعه است.

2) رشته های کنکور تجربی 1400 در چند زیر گروه در اختیار داوطلبان گروه تجربی قرار می‌گیرند؟

رشته‌های کنکور تجربی در 5 زیر گروه مختلف در اختیار داوطلبان و دانش‌آموزان قرار می‌گیرند.

3) داوطلبان در کنکور تجربی مجاز به انتخاب چند کد رشته امتحانی هستند؟

داوطلبان می‌توانند تا حداکثر 150 کد رشته را انتخاب کنند.

4) دفترچه تخصصی کنکور تجربی شامل چند سوال است؟

دفترچه تخصصی از 5 درس و 170 سوال تشکیل شده است. داوطلبان باید در مدت زمان 175 دقیقه به سوالات دفترچه تخصصی پاسخ دهند.

5) دفترچه عمومی کنکور تجربی شامل چند سوال است؟

دفترچه عمومی از 4 درس و 100 سوال تشکیل شده است. داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به این سوالات پاسخ دهند.

شما می‌توانید برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد کنکور تجربی ۱۴۰۰ با مشاوران حرف آخر تماس بگیرید یا به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کرده و از آخرین اخبار کنکور مطلع شوید. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دانلود برنامه موفقیت ۵۰ روزه در کنکور و امتحان نهایی

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.