اطلاعات کامل و جامع در مورد کنکور تجربی ۱۴۰۰

 1. حرف آخر
 2. اخبار کنکور
 3. اطلاعات کامل و جامع در مورد کنکور تجربی ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

کنکور تجربی ۱۴۰۰ با توجه به اعلام سازمان سنجش در 11 تیرماه 1400 برگزار خواهد شد. تمامی داوطلبان گروه تجربی در کنکور سراسری باید به دو دفترچه عمومی و تخصصی کنکور تجربی پاسخ دهند. دفترچه عمومی شامل 4 درس است و داوطلبان باید به 100 سوال این دفترچه در مدت زمان 75 دقیقه پاسخ دهند. دفترچه تخصصی یا دفترچه شماره 2 دارای 5 درس است و داوطلبان باید در مدت زمان 175 دقیقه به 170 سوال این دفترچه پاسخ دهند. حرف آخر در این مطلب به سراغ بررسی کنکور تجربی ۱۴۰۰ می‌رود و تمامی اطلاعات لازم را در مورد برگزاری این کنکور در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

کنکور تجربی ۱۴۰۰

 کنکور تجربی ۱۴۰۰ چه روزی است؟

تاریخ برگزاری کنکور تجربی ۱۴۰۰ نظام جدید توسط سازمان سنجش به صورت رسمی اعلام شده است. داوطلبان و دانش‌آموزان گروه تجربی باید در تاریخ 11 تیر ماه 1400 در روز جمعه در آزمون گروه تجربی شرکت کنند. زمان برگزاری آزمون گروه تجربی بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش در حال حاضر ثابت است و زمان این کنکور در حال حاضر تغییر پیدا نمی‌کند.

ضریب درس های کنکور تجربی

ضرایب دروس عمومی

داوطلبان گروه تجربی باید مانند سایر گروه‌های آزمایشی در دفترچه شماره 1 به سوالات 4 درس عمومی با ضرایب زیر پاسخ دهند:

ضرایب دروس عمومی در کنکور تجربی
ادبیات فارسیعربیدین و زندگیزبان انگلیسی
ضریب 4ضریب 2ضریب 3ضریب 2

ضرایب دروس تخصصی

داوطلبان گروه تجربی باید به سوالات 5 درس تخصصی با توجه به ضرایب زیر پاسخ دهند:

مواد امتحانیزیرگروه 1زیرگروه 2زیرگروه 3زیرگروه 4زیرگروه 5
زیست شناسی44222
فیزیک22232
شیمی34222
ریاضی23343
زمین شناسی01411

دروس کنکور تجربی ۱۴۰۰

بررسی دفترچه عمومی در کنکور تجربی

داوطلبان گروه تجربی باید به سوالات 4 درس عمومی ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی در مدت زمان 75 دقیقه پاسخ دهند. هر درس دارای 25 سوال است و در مجموع داوطلبان باید به 100 سوال دفترچه عمومی پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات درس عمومی به صورت زیر است:

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهزمان پاسخگوییمیانگین پاسخ به هر سوال
1ادبیات فارسی2512518 دقیقه42 ثانیه
2عربی25265020 دقیقه48 ثانیه
3دین و زندگی25517517 دقیقه42 ثانیه
4زبان انگلیسی257610020 دقیقه48 ثانیه

1) ادبیات فارسی

دفترچه عمومی برای تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی یکسان است و داوطلبان باید به تعداد سوالات خاصی پاسخ دهند. اولین درس در دفترچه عمومی درس ادبیات فارسی است. داوطلبان باید به 25 سوال این درس در مدت زمان 18 دقیقه پاسخ دهند. اگر به طور میانگین محاسبه کنیم، مدت زمان پاسخگویی به هر سوال 42 ثانیه است.

شماره سوالسوال شماره 1 الی 25
تعداد سوال25 سوال
مدت زمان18 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال42 ثانیه
ضریب4

بودجه بندی ادبیات کنکور تجربی

سوالات ادبیات فارسی از سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شوند. بودجه بندی ادبیات کنکور 1400 به صورت زیر است:

بخش واژگان و املا6 سوال
بخش زبان فارسی5 سوال
بخش تاریخ ادبیات1 سوال
بخش آرایه‌های ادبی4 سوال
بخش قرابت معنایی9 سوال

2) عربی

عربی دومین درس در دفترچه عمومی است که داوطلبان باید به 25 سوال این درس پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات درس عربی 20 دقیقه است. داوطلبان باید در مدت زمان 20 دقیقه به این سوالات پاسخ دهند. میانگین پاسخگویی به هر سوال عربی در کنکور تجربی 48 ثانیه است.

شماره سوالسوال شماره 26 الی 50
تعداد سوال25 سوال
مدت زمان20 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال48 ثانیه
ضریب2

بودجه بندی عربی کنکور تجربی

سوالات عربی کنکور بر اساس عربی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت زیر طراحی می‌شود:

بخش ترجمه و مفاهیم10 سوال
بخش مفهوم لغات1 سوال
بخش متن و درک مطلب4 سوال
بخش تحلیل صرفی3 سوال
بخش حرکت گذاری1 سوال
بخش جمع مکسر، متضاد و مترادف1 سوال
بخش قواعد5 سوال

3) درس دین و زندگی

سومین درس در دفترچه عمومی درس دین و زندگی است. داوطلبان برای پاسخگویی به 25 سوال درس دین و زندگی تنها 17 دقیقه زمان دارند. این بدین معنی است که هر سوال دین و زندگی برای پاسخگویی تنها 42 ثانیه زمان دارد.

شماره سوالسوال شماره 51 الی 75
تعداد سوال25 سوال
مدت زمان17 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال42 ثانیه
ضریب3

بودجه بندی دین و زندگی کنکور تجربی

سوالات دین و زندگی از دینی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت زیر طراحی می‌شود:

بخش آیات و روایات11 سوال
متن کتاب درسی9 سوال
اشعار و احادیث5 سوال

4) درس زبان انگلیسی

آخرین درس دفترچه عمومی درس زبان انگلیسی است. درس زبان انگلیسی دارای 25 سوال در دفترچه عمومی است و داوطلبان تنها 20 دقیقه برای پاسخگویی به سوالات زمان دارند. میانگین پاسخگویی به هر سوال درس زبان انگلیسی 48 ثانیه است.

شماره سوالسوال شماره 76 الی 100
تعداد سوال25 سوال
مدت زمان20 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال48 ثانیه
ضریب2

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور

سوالات زبان انگلیسی از پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت زیر طراحی می‌شود:

مبحث واژگان8 سوال
مبحث گرامر4 سوال
مبحث کلوز تست5 سوال
مبحث درک مطلب8 سوال

بررسی دفترچه تخصصی

داوطلبان در دفترچه تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۰ نظام جدید باید به سوالات 5 درس تخصصی پاسخ دهند. دفترچه تخصصی شامل درس‌های زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی است. داوطلبان باید در مدت زمان 175 دقیقه به 170 سوال دفترچه تخصصی در کنکور تجربی ۱۴۰۰ نظام جدید پاسخ دهند.

ردیفدرستعداد سوالاز شمارهتا شمارهزمان پاسخگوییمیانگین پاسخ به هر سوال
1زمین شناسی2510112520 دقیقه48 ثانیه
2ریاضی3012615547 دقیقه96 ثانیه
3زیست شناسی5015620536 دقیقه42 ثانیه
4فیزیک3020623537 دقیقه72 ثانیه
5شیمی3523627035 دقیقه60 ثانیه

1) زمین شناسی

اولین درس در دفترچه تخصصی کنکور تجربی 1400 درس زمین شناسی است. داوطلبان باید در مدت زمان 20 دقیقه به 25 سوال این درس در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان برای پاسخگویی به هر سوال درس زمین شناسی تنها 48 ثانیه زمان دارند.

شماره سوالسوال شماره 101 الی 125
تعداد سوال25 سوال
مدت زمان20 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال48 ثانیه

بودجه بندی زمین شناسی کنکور نظام جدید

سوالات زمین شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۰ بر اساس زمین شناسی پایه یازدهم است:

آفرینش کیهان و تکوین5 سوال
منابع معدنی، زیر بنای تمدن و توسعه صنعتی3 سوال
منابع آب و خاک4 سوال
سازه‌های مهندسی3 سوال
سلامت4 سوال
پویایی زمین3 سوال
زمین شناسی ایران3 سوال

2) درس ریاضی

دومین درس در دفترچه تخصصی کنکور تجربی 1400 نظام جدید متعلق به درس ریاضی است. داوطلبان گروه تجربی باید به 30 سوال درس ریاضی در مدت زمان 47 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان تنها 96 ثانیه زمان دارند تا به هر سوال ریاضی پاسخ دهند.

شماره سوالسوال شماره 126 الی 155
تعداد سوال30 سوال
مدت زمان47 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال96 ثانیه

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

بخش مثلثات4 سوال
بخش هندسه3 سوال
بخش احتمالات2 سوال
بخش مشتق4 سوال
بخش الگو1 سوال
بخش معادلات و نامعادلات3 سوال
بخش لگاریتم2 سوال
بخش آمار1 سوال
بخش کاربرد و مشتق2 سوال
بخش مقاطع مخروطی1 سوال
بخش شمارش بدون شمردن1 سوال
بخش حد و پیوستگی4 سوال
بخش تابع2 سوال

3) زیست شناسی

یکی از مهم‌ترین درس‌های کنکور تجربی درس زیست شناسی است. درس زیست شناسی از 50 سوال در کنکور تجربی 1400 تشکیل شده است. داوطلبان باید در مدت زمان 36 دقیقه به این 50 سوال پاسخ دهند. میانگین پاسخگویی به هر سوال درس زیست شناسی 42 ثانیه است.

شماره سوالسوال شماره 156 الی 205
تعداد سوال50 سوال
مدت زمان36 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال42 ثانیه

بودجه بندی درس زیست شناسی کنکور تجربی

پایه دهم
زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا0 سوال
گوارش و جذب مواد3 سوال
تبادلات گازی2 سوال
گردش مواد در بدن3 سوال
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد3 سوال
از یاخته تا گیاه3 سوال
جذب و انتقال مواد در گیاهان2 سوال

 

پایه یازدهم
تنظیم عصبی3 سوال
حواس3 سوال
دستگاه حرکتی2 سوال
تنظیم شیمیایی0 سوال (ترکیبی با سایر فصل‌ها)
ایمنی3 سوال
تقسیم یاخته1 سوال
تولید مثل3 سوال
تولید مثل نهاندانگان2 سوال
پاسخ گیاهان به محرک‌ها1 سوال
پایه دوازدهم
مولکول‌های اطلاعاتی2 سوال
جریان اطلاعات در یاخته3 سوال
انتقال اطلاعات در نسل‌ها3 سوال
تغییر در اطلاعات وراثتی2 سوال
از ماده به انرژی1 سوال
از انرژی به ماده2 سوال
فناوری‌های نوین زیستی1 سوال
رفتارهای جانوران2 سوال

4) فیزیک

چهارمین درس در دفترچه تخصصی درس فیزیک است. داوطلبان باید در مدت زمان 37 دقیقه به 30 سوال این درس پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به هر سوال درس فیزیک تنها 72 ثانیه است.

شماره سوالسوال شماره 206 الی 235
تعداد سوال30 سوال
مدت زمان37 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال72 ثانیه

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1400

پایه دهم
فیزیک و اندازه‌گیری1 سوال
کار، انرژی و توان2 سوال
ویژگی‌های فیزیکی مواد2 سوال
دما و گرما3 سوال

 

پایه یازدهم
الکتریسیته ساکن3 سوال
الکتریسیته جاری3 سوال
مغناطیس و القای الکترومغناطیس3 سوال

 

پایه دوازدهم
حرکت بر خط راست3 سوال
دینامیک3 سوال
نوسان و امواج4 سوال
فیزیک اتمی و هسته‌ای3 سوال

5) درس شیمی

آخرین درس در دفترچه تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۰ نظام جدید متعلق به درس شیمی است. شیمی دارای 35 سوال است و داوطلبان باید در مدت زمان 35 دقیقه به سوالات درس شیمی پاسخ دهند. این بدین معنی است که هر سوال تنها 60 ثانیه زمان لازم دارد.

شماره سوالسوال شماره 236 الی 270
تعداد سوال35 سوال
مدت زمان35 دقیقه
میانگین پاسخگویی به هر سوال60 ثانیه

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی نظام جدید

پایه دهم
کیهان زادگاه الفبای هستی3 سوال
رد پای گازها در زندگی3 سوال
آب، آهنگ زندگی2 سوال

 

پایه یازدهم
قدر هدایای زمینی را بدانیم4 سوال
در پی غذای سالم4 سوال
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر6 سوال

 

پایه دوازدهم
مولکول‌ها در خدمت تندرستی3 سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی4 سوال
شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری4 سوال
شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر2 سوال

 

منابع کنکور تجربی ۱۴۰۰   

دروس عمومی

1) زبان و ادبیات فارسی

 • فارسی 1: پایه دهم
 • فارسی 2: پایه یازدهم
 • فارسی 3: پایه دوازدهم

2) عربی

 • عربی، زبان قرآن 1: پایه دهم
 • عربی، زبان قرآن 2: پایه یازدهم
 • عربی، زبان قرآن 3: پایه دوازدهم

3) فرهنگ و معارف اسلامی

 • دین و زندگی 1: پایه دهم
 • دین و زندگی 2: پایه یازدهم
 • دین و زندگی 3: پایه دوازدهم

4) زبان انگلیسی

 • انگلیسی 1: پایه دهم
 • انگلیسی 2: پایه یازدهم
 • انگلیسی 3: پایه دوازدهم

دروس تخصصی

1) زمین شناسی

 • زمین شناسی: پایه یازدهم

2) ریاضیات

 • ریاضی 1: پایه دهم
 • ریاضی 2: پایه یازدهم
 • ریاضی 3: پایه دوازدهم

3) زیست شناسی

 • زیست شناسی 1: پایه دهم
 • زیست شناسی 2: پایه یازدهم
 • زیست شناسی 3: پایه دوازدهم

4) فیزیک

 • فیزیک 1: پایه دهم
 • فیزیک 2: پایه یازدهم
 • فیزیک 3: پایه دوازدهم

5) شیمی

 • شیمی 1: پایه دهم
 • شیمی 2: پایه یازدهم
 • شیمی 3: پایه دوازدهم

رشته های کنکور تجربی ۱۴۰۰

زیرگروه 1

پزشکیدکترای پیوسته بیوتکنولوژیدکترای عمومی دامپزشکی
دندانپزشکیآموزش زیست شناسیاتاق عمل
آموزش ابتداییآموزش کودکان استثناییاعضای مصنوعی
بهداشت مواد غذاییبهداشت و بازرسی گوشتبینایی سنجی
پرستاریتکنولوژی پرتودرمانیتکنولوژی پرتوشناسی
روانشناسیزیست شناسی جانوریزیست شناسی دریا
زیست شناسی سلولی و ملکولیزیست شناسی گیاهیزیست فناوری
شنوایی شناسیعلوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهی دامپزشکی
علوم تربیتیعلوم تغذیهعلوم و صنایع غذایی
فیزیوتراپیکاردرمانیگفتار درمانی
ماماییمیکروبیولوژیهوشبری
کاردانی آموزش و پرورش ابتداییکاردانی تکنسین پروتزهای دندانیکاردانی دامپزشکی
کاردانی علوم آزمایشگاهیکاردانی فوریت‌های پزشکیکاردانی هوشبری

 زیرگروه 2

داروسازیشیمی کاربردیشیمی محض
آموزش شیمیبهداشت عمومیفناوری اطلاعات سلامت
تکنولوژی پزشکی هسته‌ایمهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کارمهندسی بهداشت محیط
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌هاکاردانی بهداشت حرفه‌ایکاردانی بهداشت عمومی
کاردانی بهداشت محیطکاردانی شیمی آزمایشگاهی

 زیرگروه 3

اقیانوس شناسیزمین شناسی

 زیرگروه 4

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشادادیان و مذاهباقتصاد
امنیت اقتصادیتاریخ اسلامحسابداری
زبان و ادبیات عربیشیعه شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسی
علوم قرآن و حدیثفقه و حقوق اسلامیفقه و حقوق امامی
فقه و حقوق حنفیفقه و حقوق شافعیفقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامیفلسفه و عرفان اسلامیفلسفه و کلام اسلامی
فناوری اطلاعات و ارتباطاتگردشگریمدیریت امور بانکی
مدیریت امور گمرکیمدیریت بازرگانیمدیریت بیمه
مدیریت بیمه اکومدیریت دولتیمدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی هنریمدیریت کسب و کارهای کوچکمدیریت مالی
مدیریت و بازرگانی دریاییمعارف اسلامیمعارف اسلامی و اخلاق
معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطاتمعارف اسلامی و ادیانمعارف اسلامی و تاریخ
معارف اسلامی و علوم تربیتیمعارف اسلامی و علوم قرآنیمعارف اسلامی و کلام
معارف اسلامی و مدیریتهتلداریکاردانی امور بانکی
کاردانی امور دولتیکاردانی امور فرهنگیکاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی بیمهکاردانی تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی تربیت معلم قرآن کریم
کاردانی حسابداریکاردانی خدمات اداریکاردانی گردشگری
کاردانی مدیریت بازرگانیکاردانی مدیریت صنعتی                      کاردانی هتلداری

زیرگروه 5

آموزش تربیت بدنیاقتصاد کشاورزیامنیت اطلاعات
امنیت بین‌المللامنیت نرمپژوهشگری امنیت
تربیت مروج سیاسیترویج و آموزش کشاورزی پایدارضد تروریسم
حفاظت اطلاعاتعلوم دامیعلوم فنی امنیت
علوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی خاک
علوم و مهندسی شیلاتعلوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)علوم و مهندسی محیط زیست
علوم ورزشیکتابداری در شاخه پزشکیگیاه پزشکی
مددکاری اجتماعیمدیریت خدمات بهداشتی درمانیمربیگری عقیدتی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیمهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزیمهندسی صنایع مبلمان
مهندسی طبیعتمهندسی فضای سبزکاردانی امور اراضی
کاردانی امور زراعی و باغیکاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
کاردانی تکنولوژی محیط زیستکاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرکاردانی تولید و فرآوری خرماکاردانی علوم ورزشی

 سوالات متداول در مورد کنکور تجربی 1400

1) کنکور تجربی 1400 چه روزی است؟

کنکور تجربی 1400 نظام جدید در تاریخ 11 تیر ماه در روز جمعه است.

2) رشته های کنکور تجربی 1400 در چند زیر گروه در اختیار داوطلبان گروه تجربی قرار می‌گیرند؟

رشته‌های کنکور تجربی در 5 زیر گروه مختلف در اختیار داوطلبان و دانش‌آموزان قرار می‌گیرند.

3) داوطلبان در کنکور تجربی مجاز به انتخاب چند کد رشته امتحانی هستند؟

داوطلبان می‌توانند تا حداکثر 150 کد رشته را انتخاب کنند.

4) دفترچه تخصصی کنکور تجربی شامل چند سوال است؟

دفترچه تخصصی از 5 درس و 170 سوال تشکیل شده است. داوطلبان باید در مدت زمان 175 دقیقه به سوالات دفترچه تخصصی پاسخ دهند.

5) دفترچه عمومی کنکور تجربی شامل چند سوال است؟

دفترچه عمومی از 4 درس و 100 سوال تشکیل شده است. داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به این سوالات پاسخ دهند.

شما می‌توانید برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد کنکور تجربی ۱۴۰۰ با مشاوران حرف آخر تماس بگیرید یا به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کرده و از آخرین اخبار کنکور مطلع شوید. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست