ریاضی جامع ۳ حرف آخر

ریاضی جامع 3 رشته ریاضی حرف آخر

دسته بندی: ریاضی رشته ریاضی

819,000 تومان

دوره ریاضی جامع 3 رشته ریاضی حرف آخر برای داوطلبان گروه ریاضی آماده شده است. این پکیج شامل مفاهیمی مانند مجموعه و بازه، آنالیز و احتمال، هندسه، آمار، مقاطع مخروطی، قانون احتمال کل و بیز، سهمی، تجسم فضایی و آمار استنباطی است. مدرس این پکیج استاد عبدالرضا منتظری و استاد مهران قاسمی است و با روش‌های خاص و ابتکاری خود مفاهیم را آموزش می‌دهد. دوره ریاضی جامع 3 رشته ریاضی حرف آخر برای داوطلبان گروه ریاضی مناسب است.

ریاضی جامع 3 حرف آخر یکی دیگر از دوره حرف اخر است که توسط استاد عبدالرضا منتظری تدریس می‌شود. این پکیج مباحث مهم ریاضی مناسب گروه ریاضی را تدریس می‌کند. شما می‌توانید با استفاده از این پکیج که از تصاویر و انیمیشن استفاده می‌کند مهم‌ترین مباحث ریاضی را آموزش ببینید. یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید اهمیت درس ریاضی در کنکور است. شما باید بتوانید قواعد و فرمول‌ها را به خوبی یاد بگیرید تا عملکرد مناسب در کنکور داشته باشید. ریاضی جامع 3 حرف آخر این امکان را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد تا مباحث مهم ریاضی را به خوبی یاد بگیرند.

سوالات ریاضی در کنکور سراسری

 • ✍️ تعداد سوالات ریاضی در کنکور: ۵۵ سوال
 • ضریب درس: برای هر زیرگروه متفاوت است
 • سوالات از شماره ۱۰۱ الی ۱۵۵ در دفترچه تخصصی
 •  ⏱️ مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور: ۸۵ دقیقه
 • ⏰ مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۱ دقیقه و ۵۴ ثانیه

ضرایب ریاضی در زیر گروه‌های مختلف

 • زیرگروه ۱: ضریب ۴
 • زیرگروه ۲: ضریب ۴
 • زیرگروه ۳: ضریب ۳

بودجه بندی ریاضی جامع 3

همان طور که می‌دانید حرف آخر، ریاضی را به صورت مبحثی تدریس می‌کند. این موضوع موجب می‌شود تا داوطلبان تمامی موضوع‌ها را در پکیج‌های مختلف یاد بگیرند. با توجه به بودجه بندی کنکور برای درس ریاضی، بودجه بندی ریاضی جامع 3 به صورت زیر است:

 • ترسیم‌های هندسی و استدلال: 0 سوال
 • قضیه تالس و تشابه: 2 سوال
 • چند ضلعی‌ها: 1 سوال
 • تجسم فضایی: 2 سوال
 • دایره: 3 سوال
 • تبدیل‌های هندسی: 2 سوال
 • روابط طولی در مثلث: 1 سوال
 • ماتریس: 3 سوال
 • مقاطع مخروطی: 3 سوال
 • بردارها: 1 سوال
 • مبانی ریاضیات: 3 سوال
 • احتمال: 2 سوال
 • آمار توصیفی: 2 سوال
 • آمار استنباطی: 0 سوال
 • نظریه اعداد: 4 سوال
 • گراف: 2 سوال
 • ترکیبات: 4 سوال

ریاضی جامع 3 رشته ریاضی حرف آخر

داوطلبان و دانش‌آموزان گروه ریاضی می‌توانند در این پکیج، مباحث و مفاهیم زیر را مطالعه کنند:

مجموعه و بازه

 • موضوع: مجموعه و بازه
 • تدریس توسط استاد: 113 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 192 ساعت
 • موضوع: شمارش و معرفی نماد فاکتوریل
 • تدریس توسط استاد: 112 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 190 ساعت
 • موضوع: جایگشت، چند شی کنار هم باشند یا نباشند، جایگشت یک در میان، تقدم و تاخر
 • تدریس توسط استاد: 73 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 124 ساعت
 • موضوع: انتخاب و چینش و زیر مجموعه
 • تدریس توسط استاد: 120 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 204 ساعت

آنالیز و احتمال

 • موضوع: احتمال ساده از ابتدا تا دو تاس
 • تدریس توسط استاد: 122 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 207 ساعت
 • موضوع: احتمال ساده از دو تاس تا قوانین احتمال
 • تدریس توسط استاد: 43 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 73 ساعت
 • موضوع: قوانین احتمال
 • تدریس توسط استاد: 34 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 58 ساعت
 • موضوع: احتمال شرطی تا ابتدای یافتن احتمال در حالت (مستقل و وابسته)
 • تدریس توسط استاد: 116 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 187 ساعت
 • موضوع: احتمال شرطی از یافتن در حالت مستقل و وابسته تا انتها
 • تدریس توسط استاد: 80 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 136 ساعت
 • موضوع: قانون احتمال کل
 • تدریس توسط استاد: 65 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 111 ساعت

هندسه

 • موضوع: تشابه و همنهشتی، انواع تشابه، قضیه تالس و ضریب تبدیل
 • تدریس توسط استاد: 97 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 164 ساعت
 • موضوع: قضیه مساحت و انواع زوایا
 • تدریس توسط استاد: 119 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 202 ساعت
 • موضوع: اجزا فرعی مثلث
 • تدریس توسط استاد: 55 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 94 ساعت
 • موضوع: مثلث قائم الزاویه
 • تدریس توسط استاد: 77 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 131 ساعت
 • موضوع: سه و شش ضلعی منتظم، مثلث متساوی الساقین، چهار روز هشت ضلعی منتظم، ذوزنقه
 • تدریس توسط استاد: 111 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 188 ساعت
 • موضوع: ناگفته‌ها
 • تدریس توسط استاد: 90 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 153 ساعت

آمار

 • موضوع: جامعه، نمونه جمع‌آوری داده‌ها، متغیرهای تصادفی، شاخص مرکزی
 • تدریس توسط استاد: 64 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 108 ساعت
 • موضوع: شاخص‌های پراکندگی، ضریب تغییرات
 • تدریس توسط استاد: 94 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 160 ساعت

مقاطع مخروطی

 • موضوع: دایره و بیضی تا اول خاصیت بازتابندگی بیضی
 • تدریس توسط استاد: 110 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 187 ساعت
 • موضوع: از خاصیت بازتابندگی بیضی تا آخر خروج از مرکز
 • تدریس توسط استاد: 62 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 105 ساعت
 • موضوع: از وتر کانونی تا آخر دایره و بیضی
 • تدریس توسط استاد: 100 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 170 ساعت
 • موضوع: هندسه مختصاتی
 • تدریس توسط استاد: 47 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 80 ساعت
 • موضوع: دایره تکمیلی از ابتدا تا اول 2 خط مماس موازی
 • تدریس توسط استاد: 120 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 204 ساعت
 • موضوع: از 2 خط مماس موازی تا پایان
 • تدریس توسط استاد: 54 ساعت
 • تعلیم توسط داوطلب: 92 ساعت

قانون احتمال کل و بیز

سهمی

تجسم فضایی

آمار استنباطی

رضایت داوطلبان از پکیج ریاضی جامع 3 رشته ریاضی حرف آخر

شما می‌توانید بخش کوچکی از اسکرین شات‌های پیام‌های رضایت داوطلبان از پکیج ریاضی جامع 3 رشته ریاضی حرف آخر استاد منتظری را در این قسمت مشاهده کنید. اگر به دنبال پیام‌های رضایت بیشتری هستید بهتر است به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کنید: