یکی از مهم‌ترین کارهایی که در برنامه‌ریزی کنکور باید به آن توجه زیادی داشته باشد، مطالعه بودجه بندی هر درس است. مطالعه بودجه بندی، مطالب تست خیز و آسان هر درس را مشخص می‌کند. بنابراین باید مطالعه بودجه بندی درس را در اولویت اول قرار دهید. یکی از درس‌های عمومی که نقش مهمی در رتبه نهایی داوطلبان دارد، درس ادبیات فارسی است. چقدر با سوالات و مباحث تست خیز این درس آشنا هستید؟ آیا می‌دانید سوال کدام بخش‌ها درصد بیشتری در کنکور سراسری دارد؟ ما در این مطلب به طور کامل بودجه بندی ادبیات کنکور 1400 را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا عملکرد بهتری در پاسخگویی به این درس داشته باشید.

بودجه بندی ادبیات کنکور نظام جدید

سوالات ادبیات فارسی در کنکور 1400

قبل از اینکه به سراغ بودجه بندی ادبیات کنکور 1400 برویم باید با تعداد سوالات ادبیات در کنکور آشنا شویم. ادبیات فارسی، اولین درس در دفترچه شماره 1 یعنی دفترچه عمومی است. داوطلبان تمامی رشته‌ها باید به این درس عمومی در 18 دقیقه پاسخ دهند. 25 سوال این درس از شماره 1 الی 25 دفترچه عمومی قرار دارد. داوطلبان باید به هر سوال ادبیات فارسی در 42 ثانیه پاسخ دهند. این بدنی معنی است که شما تنها 42 ثانیه برای خواندن سوال، فکر کردن درباره آن و پاسخ به آن زمان دارید. ادبیات فارسی یک درس با ضریب 4 است و تنها درس  با این ضریب در بین دروس عمومی است. بنابراین باید با دقت زیادی به سوالات این درس پاسخ دهید.

 • تعداد سوالات ادبیات فارسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۴
 • سوالات از شماره ۱ الی ۲۵ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی در کنکور: ۱۸ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه
 • منابع: ادبیات فارسی پایه دهم، پایه یازدهم و دوازدهم

سوالات ادبیات فارسی در کنکور ۱۴۰۰

تعداد سوالات ادبیات فارسی در کنکور: ۲۵ سوال
ضریب درس: ۴
سوالات از شماره ۱ الی ۲۵ در دفترچه عمومی
مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی در کنکور: ۱۸ دقیقه
مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه
منابع: ادبیات فارسی پایه دهم، پایه یازدهم و دوازدهم

منابع ادبیات کنکور نظام جدید

همان طور که می‌دانید سازمان سنجش اعلام کرده است که کنکور 1400 بر اساس منابع نظام جدید است. این بدین معنی است که داوطلبان تنها باید منابع نظام جدید را مطالعه کنند. بنابراین داوطلبان برای سوالات ادبیات کنکور باید ادبیات پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند.

بودجه بندی ادبیات کنکور ۱۴۰۰

بودجه بندی ادبیات کنکور نظام جدید به داوطلبان کمک می‌کند تا با سوالات تست خیز و آسان درس ادبیات آشنا شوند. اما بودجه بندی این درس چگونه است؟ داوطلبان باید با توجه به آخرین بودجه بندی ادبیات کنکور نظام جدید به سوالات تحت شرایط زیر پاسخ دهند:

 • واژگان و املا: ۶ سوال
 • زبان فارسی: ۵ سوال
 • تاریخ ادبیات: ۱ سوال
 • آرایه‌های ادبی: ۴ سوال
 • قرابت معنایی: ۹ سوال

بودجه بندی ادبیات کنکور ۱۴۰۰

بخش واژگان و املا: 6 سوال و یک تراز 24 درصدی

یکی از بخش‌های مهم ادبیات فارسی در کنکور سراسری، بخش واژگان و املا است. این بخش از 6 سوال در کنکور سراسری تشکیل شده است. این بدین معنی است که داوطلبان با پاسخگویی به این سوالات می‌توانند یک تراز 24 درصدی در کنکور کسب کنند. بخش واژگان 3 سوال و بخش املا نیز از 3 سوال در کنکور تشکیل شده است. اگر می‌خواهید یک تراز 24 درصدی را به راحتی در کنکور داشته باشید باید به سوالات این بخش پاسخ دهید.

بخش زبان فارسی: 5 سوال و یک تراز 20 درصدی

یکی از دشوارترین بخش‌های ادبیات کنکور نظام جدید، بخش زبان فارسی است. معمولا داوطلبان با این قسمت ارتباط خوبی ندارند و به سوالات این بخش پاسخ درستی نمی‌دهند. آیا می‌دانید سوالات این بخش یک تراز 20 درصدی به ترازهای ادبیات فارسی اضافه می‌کند؟ این بخش از 5 سوال تشکیل شده است و پاسخگویی به سوالات این بخش یک تراز 20 درصدی در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

بخش تاریخ ادبیات: 1 سوال و یک تراز 4 درصدی

بخش تاریخ ادبیات یکی از آسان‌ترین بخش‌های ادبیات فارسی است که تنها 1 سوال دارد. داوطلبان می‌‌توانند با پاسخگویی به این 1 سوال یک تراز 4 درصدی کسب کنند. شاید این تراز بسیار پایین است. اما اگر بتوانید به سایر سوالات نیز پاسخ درستی دهید همراه با تراز 4 درصدی یک تراز بالا کسب می‌کنید.

بخش آرایه‌های ادبی: 4 سوال و یک تراز 16 درصدی

بخش آرایه‌های ادبی یکی دیگر از بخش‌های ادبیات فارسی در کنکور است که از 4 سوال تشکیل شده است. اگر داوطلبان بتوانند به سوالات این بخش پاسخ دهند یک تراز 16 درصدی کسب می‌کنند. کسب تراز 16 درصدی از این بخش بسیار آسان است زیرا سوالات این بخش فقط به دقت و تمرین و تکرار نیاز دارد.

بخش قرابت معنایی: 9 سوال و یک تراز 36 درصدی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های ادبیات فارسی، بخش قرابت معنایی است. این بخش از 9 سوال تشکیل شده است و نقش مهمی در سوالات ادبیات فارسی دارد. داوطلبان با پاسخگویی به سوالات این بخش می‌توانند یک تراز 36 درصدی برای ادبیات کنکور کسب کنند. بنابراین همان طور که مشخص است بخش قرابت معنایی نقش مهمی در کنکور دارد.

ادبیات کنکور را چگونه ۱۰۰ بزنیم؟ معرفی مباحث تست خیز

اولویت مطالعه بودجه بندی ادبیات کنکور نظام جدید

 • بخش قرابت معنایی با 9 سوال
 • بخش واژگان و املا با 6 سوال
 • بخش زبان فارسی با 5 سوال
 • بخش آرایه‌های ادبی با 4 سوال
 • بخش تاریخ ادبیات با 1 سوال

نحوه چیدمان سوالات ادبیات در کنکور نظام جدید

 • بخش لغات
 • بخش املا
 • بخش تاریخ ادبیات
 • بخش آرایه‌های ادبی
 • بخش زبان فارسی
 • بخش قرابت معنایی

پکیج‌های ادبیات فارسی نظام جدید

2 مبحث تست خیز ادبیات فارسی در کنکور نظام جدید

داوطلبان می‌توانند با مطالعه بودجه بندی ادبیات کنکور 1400 عملکرد بهتری در کنکور داشته باشند و مباحث تست خیز ادبیات را به راحتی متوجه شوند. ادبیات فارسی 2 مبحث تست خیز و پر اهمیت دارد. داوطلبان می‌توانند با مطالعه این دو بخش یک تراز 60 درصدی برای ادبیات کنکور کسب کنند. اگر می‌خواهید عملکرد مناسبی در کنکور 1400 داشته باشید این دو بخش را با دقت مطالعه کنید:

 • بخش قرابت معنایی
 • بخش واژگان و املا

آسان‌ترین مبحث ادبیات در کنکور

آسان‌ترین بخش ادبیات، بخش تاریخ ادبیات است. این بخش تنها از 1 سوال تشکیل شده است و داوطلبان به راحتی می‌توانند به این بخش پاسخ دهند. این بخش یک تراز 4 درصدی دارد. داوطلبان باید تمامی مباحث تاریخ ادبیات را در یک دفتر مشخص یادداشت کنند و به خوبی آن را برای کنکور مطالعه کنند.

سوالات متداول در مورد بودجه بندی ادبیات کنکور نظام جدید

1) آسان‌ترین بخش برای ادبیات فارسی در کنکور کدام بخش است؟

بخش ادبیات فارسی با یک سوال، آسان‌ترین بخش ادبیات فارسی در کنکور است.

2) ادبیات فارسی در کنکور چند سوال دارد؟

ادبیات فارسی در کنکور سراسری از 25 سوال تشکیل شده است.

3) بودجه بندی ادبیات فارسی بر چه اساسی است؟

بودجه بندی ادبیات کنکور 1400 بر اساس منابع نظام جدید است.

4) سوالات ادبیات فارسی در کنکور از کدام پایه‌ها طراحی می‌شود؟

سوالات ادبیات فارسی از ادبیات فارسی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شود.

ادبیات, ادبیات حرف آخر چطوره, کنکور 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دانلود برنامه موفقیت ۵۰ روزه در کنکور و امتحان نهایی

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.