یکی از درس‌های تخصصی کنکور انسانی، درس روانشناسی است. هر درس تخصصی در کنکور سراسری باید با دقت زیادی مطالعه شود. داوطلبان باید برای مطالعه درس روانشناسی برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند. یکی از راه‌هایی که داوطلبان می‌توانند با استفاده از آن برای کنکور سراسری بهتر آماده شوند، مطالعه بودجه بندی روانشناسی کنکور است. مطالعه بودجه بندی به داوطلبان کمک می‌کند تا با سوالات مهم و آسان درس روانشناسی آشنا شوند و به سوالات با دید بهتری نگاه کنند. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به سراغ بررسی بودجه بندی روانشناسی کنکور می‌رود و به صورت دقیق بودجه بندی را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

بودجه بندی روانشناسی کنکور

سوالات روانشناسی در کنکور انسانی 1401

قبل از بررسی بودجه بندی روانشناسی کنکور باید به سراغ تعداد سوالات روانشناسی در کنکور 1401 انسانی برویم. درس روانشناسی در کنکور انسانی از 20 سوال تشکیل شده است. این سوالات در دفترچه تخصصی به عنوان آخرین درس و هشتمین درس قرار دارند. داوطلبان باید به سوالات از شماره 261 الی 280 پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات روانشناسی در کنکور سراسری 15 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان برای هر سوال تنها 42 ثانیه زمان دارند. روانشناسی پایه یازدهم منبع درسی برای مطالعه روانشناسی در کنکور سراسری است.

تعداد سوالات روانشناسی در کنکور انسانی 1401

 • تعداد سوالات روانشناسی در کنکور سراسری: 20 سوال
 • سوالات از شماره 261 الی 280
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات: 15 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 42 ثانیه
 • منبع: روانشناسی پایه یازدهم

تعداد سوالات روانشناسی در کنکور انسانی 1401

تعداد سوالات روانشناسی در کنکور سراسری: 20 سوال
سوالات از شماره 261 الی 280
مدت زمان پاسخگویی به سوالات: 15 دقیقه
مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 42 ثانیه
منبع: روانشناسی پایه یازدهم

ضریب درس روانشناسی در کنکور سراسری

درس روانشناسی برای زیرگروه‌های مختلف کنکور انسانی دارای ضرایب متفاوتی است. داوطلبان باید با توجه به ضریب هر زیرگروه درس روانشناسی را برای کنکور مطالعه کنند. ضریب درس روانشناسی در کنکور سراسری انسانی به صورت زیر است:

زیرگروه زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
ضریب 1 2 1 3 3

وضعیت پاسخگویی داوطلبان به درس روانشناسی در کنکور 1400

قبل از بررسی بودجه بندی روانشناسی کنکور به سراغ بررسی وضعیت پاسخگویی داوطلبان به درس روانشناسی در کنکور 1400 می‌رویم. زمانی‌که آمار را بررسی می‌کنیم با نتایج دلخواهی روبه‌رو نمی‌شویم. تنها 8 داوطلب در کنکور سراسری توانستند یک نمره 100 درصدی برای این درس کسب کنند. با توجه به ضریب 3 این درس برای رشته‌های زیرگروه 4 و 5 داوطلبان باید درصد بالایی برای این درس کسب می‌کردند. تنها 158 داوطلب دارای یک درصد مابین 90 و 100 درصدی هستند که این آمار نیز قابل قبول نیست. شما می‌توانید در قسمت زیر نحوه پاسخگویی داوطلبان را در کنکور انسانی 1400 برای درس روانشناسی را مطالعه کنید:

نمرات تعداد داوطلب
0 الی 10 درصد 44363 داوطلب
10 الی 20 درصد 31128 داوطلب
20 الی 30 درصد 24682 داوطلب
30 الی 40 درصد 16988 داوطلب
40 الی 50 درصد 12517 داوطلب
50 الی 60 درصد 9101 داوطلب
60 الی 70 درصد 6892 داوطلب
70 الی 80 درصد 3789 داوطلب
80 الی 90 درصد 1448 داوطلب
90 الی 100 درصد 158 داوطلب
100 درصد 8 داوطلب

بودجه بندی روانشناسی کنکور سراسری نظام جدید

درس روانشناسی برای کنکور سراسری از 8 درس تشکیل شده است. هر کدام از این درس‌ها تعداد مشخصی سوال در کنکور سراسری دارند. بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی نظام جدید به صورت زیر است:

 • درس اول: روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه: 3 سوال
 • درس دوم: روانشناسی رشد: 3 سوال
 • درس سوم: احساس، توجه، ادراک: 4 سوال
 • درس چهارم: حافظه و علل فراموشی: 2 سوال
 • درس پنجم: تفکر (1) حل مسئله: 2 سوال
 • درس ششم: تفکر (2) تصمیم گیری: 3 سوال
 • درس هفتم: انگیزه و نگرش: 2 سوال
 • درس هشتم: روانشناسی سلامت: 1 سوال

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی 1401

1) روانشناسی: تعریف و روش مورد مطالعه: 3 سوال

اولین بخشی که در بودجه بندی روانشناسی کنکور آن را بررسی می‌کنیم درس اول روانشناسی یعنی تعریف و روش مورد مطالعه است. این درس در کنکور سراسری از 3 سوال تشکیل شده است. داوطلبانی که به این 3 سوال پاسخ می‌دهند یک درصد 15 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند و یک درصد 15 درصدی کسب می‌کنند.

تعریف و روش مورد مطالعه15%
15%

2) روانشناسی رشد: 3 سوال

درس دوم روانشناسی، روانشناسی رشد است. این بخش نیز از 3 سوال تشکیل شده است و داوطلبان با پاسخگویی به این 3 سوال یک درصد 15 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

روانشناسی رشد15%
15%

3) احساس، توجه، ادراک: 4 سوال

یکی از مهم‌ترین بخش‌های روانشناسی کنکور بخش احساس، توجه و ادراک است. این بخش در مقایسه با سایر بخش‌های روانشناسی سوالات بیشتری دارد. بخش احساس، توجه و ادراک از 4 سوال در کنکور سراسری تشکیل شده است. این بدین معنی است که داوطلبانی که به سوالات این پخش پاسخ می‌دهند یک درصد 20 درصدی به جمع نمرات خود در کنکور سراسری اضافه می‌کنند.

احساس، توجه، ادراک20%
20%

4) حافظه و علل فراموشی: 2 سوال

در ادامه بررسی بودجه بندی روانشناسی کنکور به سراغ درس چهارم روانشناسی می‌رویم. این درس با عنوان حافظه و علل فراموشی در کنکور سراسری دارای 2 سوال است. داوطلبانی که به سوالات این بخش پاسخ می‌دهند یک درصد 10 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

حافظه و علل فراموشی10%
10%

5) تفکر (1) حل مسئله: 2 سوال

درس تفکر (1) حل مسئله نیز مانند درس قبلی در کنکور سراسری دارای 2 سوال است. این 2 سوال معادل یک درصد 10 درصدی در کنکور انسانی هستند. این بدین معنی است که داوطلبانی که به این 2 سوال پاسخ درستی دهند یک درصد 10 درصدی به نمرات خود اضافه می‌کنند.

تفکر (1) حل مسئله10%
10%

6) تفکر (2) تصمیم گیری: 3 سوال

درس ششم روانشناسی مربوط به درس تفکر (2) تصمیم‌ گیری است. این درس جزو مهم‌ترین درس‌های روانشناسی است. داوطلبان باید به 3 سوال این درس در کنکور سراسری پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان با پاسخگویی به این سوالات یک درصد 15 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

تفکر (2) تصمیم گیری15%
15%

7) انگیزه و نگرش: 2 سوال

در ادامه بررسی بودجه بندی روانشناسی کنکور به سراغ درس انگیزه و نگرش می‌رویم. این درس در کنکور سراسری دارای 2 سوال است. این 2 سوال یک درصد 10 درصدی را به جمع نمرات داوطلبان اضافه می‌کند.

انگیزه و نگرش10%
10%

8) روانشناسی سلامت: 1 سوال

یکی از آسان‌ترین بخش‌های روانشناسی کنکور، درس روانشناسی سلامت است. این درس در کنکور سراسری دارای 1 سوال است. داوطلبانی که به این 1 سوال پاسخ می‌دهند یک نمره 5 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

روانشناسی سلامت5%
5%

مباحث تست خیز روانشناسی کنکور

برخی از داوطلبان علاقه دارند ابتدا قسمت‌های تست خیز را برای مطالعه انتخاب کنند. ما برای این دسته از داوطلبان در این قسمت مباحث تست خیز روانشناسی را معرفی می‌کنیم. بخش احساس، توجه، ادراک با 4 سوال مهم‌ترین و تست خیزترین درس روانشناسی در کنکور محسوب می‌شود. درس‌های تفکر (2) تصمیم گیری، روانشناسی رشد و تعریف و روش مورد مطالعه نیز با 3 سوال از بخش‌های تست خیز روانشناسی محسوب می‌شوند. داوطلبان می‌توانند با مطالعه این بخش‌ها درصدهای بالایی برای روانشناسی کنکور کسب کنند.

مباحث آسان روانشناسی کنکور

آسان‌ترین بخش روانشناسی در کنکور سراسری درس روانشناسی سلامت با 1 سوال است. اگر شما هم جز داوطلبانی هستید که علاقه دارید از بخش‌های آسان برای مطالعه شروع کنید بهتر است به سراغ این درس بروید.

سوالات متداول در مورد بودجه بندی روانشناسی کنکور

1) آیا با توجه به بودجه بندی روانشناسی می‌توان برخی از فصل‌ها را حذف کرد؟

بودجه بندی که در این مطلب در اختیار شما قرار می‌گیرد بر اساس سوالات کنکور سال قبل است. اگر وقت کافی برای مطالعه ندارید بهتر است به سراغ مباحث تست خیز روانشناسی کنکور بروید.

2) درس روانشناسی در کنکور سراسری دارای چند سوال است؟

داوطلبان باید به 20 سوال این درس در مدت زمان 15 دقیقه پاسخ دهند.

3) داوطلبان باید چه منبعی را برای روانشناسی کنکور مطالعه کنند؟

داوطلبان باید روانشناسی پایه یازدهم را برای پاسخگویی به سوالات کنکور مطالعه کنند.

شما می‌توانید برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد محصولات حرف آخر به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کنید.

منبع: حرف آخر

کنکور 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دانلود فایل برنامه موفقیت ۵ ماهه در کنکور

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.