تمامی داوطلبان و دانش‌آموزان قبل از کنکور سراسری، برنامه‌ریزی‌های خاصی انجام می‌دهند. آن‌ها با استفاده از این برنامه‌ریزی‌های خاص تعداد ساعات مطالعه و یادگیری درس‌های کنکور را مشخص می‌کنند. یکی دیگر از کارهایی که داوطلبان باید آن را انجام دهند، مطالعه بودجه بندی کنکور است. داوطلبان گروه انسانی باید برای تمامی دروس عمومی و تخصصی، بودجه‌بندی‌ها را مطالعه کنند. داوطلبان با استفاده از بودجه بندی می‌توانند با مباحث تست خیز و آسان هر درس آشنا شوند و با تمرکز بیشتری درس‌ها را مطالعه کنند. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به سراغ بودجه بندی زبان فارسی کنکور می‌رود و به طور کامل این بودجه بندی را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

بودجه بندی زبان فارسی کنکور

سوالات زبان فارسی در کنکور انسانی 1401

درس ادبیات و زبان فارسی سومین درس در دفترچه تخصصی کنکور انسانی است. این درس در کنکور انسانی دارای 30 سوال است. داوطلبان باید از سوال شماره 136 الی 165 به سوالات این درس پاسخ دهند. زمان پاسخگویی به سوالات زبان فارسی 30 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان برای هر سوال زبان فارسی تنها 60 ثانیه زمان دارند. داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات زبان و ادبیات فارسی باید علوم و فنون ادبی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند.

تعداد سوالات زبان فارسی در کنکور

تعداد سوالات زبان فارسی در کنکور: 30 سوال
سوالات ادبیات و زبان فارسی از شماره 136 الی 165 در دفترچه تخصصی
مدت زمانی پاسخگویی به سوالات: 30 دقیقه
مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 60 ثانیه
منابع: علوم و فنون ادبی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

ضریب درس زبان فارسی در کنکور انسانی 1401

درس زبان فارسی کنکور انسانی برای رشته‌های زیرگروه 1 اهمیت بسیار زیادی دارد. داوطلبانی که به دنبال قبولی در رشته‌های زیرگروه 1 انسانی هستند باید به ضریب این درس اهمیت زیادی بدهند. ضریب درس زبان فارسی در کنکور انسانی برای زیرگروه‌های مختلف به صورت زیر است:

زیرگروه زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
ضریب 4 2 2 2 2

وضعیت پاسخگویی داوطلبان به درس زبان فارسی در کنکور 1400

قبل از اینکه به سراغ بررسی بودجه بندی زبان فارسی کنکور برویم بهتر است وضعیت پاسخگویی داوطلبان به درس ادبیات و زبان فارسی در کنکور 1400 را بررسی کنیم. زمانی‌که نتایج را بررسی می‌کنیم با آمار قابل قبولی روبه‌رو نمی‌شویم. تنها 4 داوطلب توانستند در کنکور 1400 برای درس زبان فارسی یک درصد 100 درصدی کسب کنند که این آمار به هیچ عنوان قابل قبول نیست. حتی زمانی که آمار درصد داوطلبان را بین 90 الی 100 بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم تنها 42 داوطلب یک درصد 90 الی 100 درصدی دارند. در حالت کلی در کنکور سراسری 1400 داوطلبان به درس زبان فارسی به خوبی پاسخ ندادند و آمار پایینی برای این درس کسب کردند.

نمرات تعداد داوطلب
0 الی 10 درصد 81896 داوطلب
10 الی 20 درصد 27506 داوطلب
20 الی 30 درصد 10091 داوطلب
30 الی 40 درصد 4256 داوطلب
40 الی 50 درصد 2182 داوطلب
50 الی 60 درصد 1217 داوطلب
60 الی 70 درصد 622 داوطلب
70 الی 80 درصد 310 داوطلب
80 الی 90 درصد 155 داوطلب
90 الی 100 درصد 42 داوطلب
100 درصد 4 داوطلب

بودجه بندی زبان فارسی کنکور سراسری نظام جدید

بودجه بندی زبان فارسی کنکور انسانی بر اساس پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است. داوطلبان باید با توجه به بودجه بندی زیر به سوالات کنکور 1401 پاسخ دهند:

  • بخش تاریخ ادبیات و سبک شناسی: 9 سوال
  • بخش عروض: 6 سوال
  • بخش قافیه: 2 سوال
  • ترکیبی عروض و قافیه: 1 سوال
  • بخش آرایه ادبی: 7 سوال
  • بخش قرابت معنایی: 5 سوال

بودجه بندی زبان فارسی کنکور انسانی 1401

 1) بخش تاریخ ادبیات و سبک شناسی: 9 سوال

اولین بخشی که در بودجه بندی زبان فارسی کنکور انسانی آن را بررسی می‌کنیم بخش تاریخ ادبیات و سبک شناسی است. این بخش مهم‌ترین بخش در بودجه بندی زبان فارسی کنکور محسوب می‌شود. بخش تاریخ ادبیات و سبک شناسی در کنکور سراسری دارای 9 سوال است. این بدین معنی است که این بخش 30 درصد از سوالات زبان فارسی کنکور انسانی را شامل می‌شود. بنابراین داوطلبان باید به این بخش اهمیت زیادی بدهند.

بخش تاریخ ادبیات و سبک شناسی30%
30%

2) بخش عروض: 6 سوال

بخش عروض یکی دیگر از بخش‌های زبان فارسی در کنکور انسانی است. این بخش نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و تعداد سوالات زیادی را در کنکور سراسری دارد. داوطلبان در کنکور انسانی و در دفترچه تخصصی باید به 6 سوال این درس پاسخ دهند. این 6 سوال 20 درصد از سوالات زبان فارسی در کنکور سراسری را شامل می‌شود.

بخش عروض20%
20%

3) قافیه: 2 سوال

در ادامه بررسی بودجه بندی زبان فارسی کنکور به سراغ بخش قافیه می‌رویم. این بخش یکی از آسان‌ترین بخش‌های بودجه بندی زبان فارسی کنکور است. این بخش از 2 سوال تشکیل شده است. داوطلبان که به این 2 سوال پاسخ دهند یک درصد 7 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

بخش قافیه7%
7%

4) ترکیبی از بخش عروض و قافیه: 1 سوال

بخش عروض و قافیه به صورت ترکیبی دارای 1 سوال نیز هستند. داوطلبان باید این دو بخش را به خوبی یاد بگیرند تا بتوانند به سوال این بخش پاسخ دهند. این بخش 3 درصد از سوالات زبان فارسی در کنکور را شامل می‌شود.

ترکیبی از بخش عروض و قافیه3%
3%

5) آرایه ادبی: 7 سوال

در ادامه بررسی بودجه بندی زبان فارسی کنکور به سراغ بخش آرایه‌های ادبی می‌رویم. بخش آرایه ادبی یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های زبان فارسی در کنکور انسانی است. این بخش در کنکور سراسری دارای 7 سوال است. داوطلبانی که بتوانند به این سوالات پاسخ دهند یک درصد 23 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

آرایه ادبی23%
23%

6) قرابت معنایی: 5 سوال

آخرین بخش در بودجه بندی زبان فارسی کنکور انسانی، بخش قرابت معنایی است. این بخش در کنکور سراسری دارای 5 سوال است. داوطلبانی که به این 5 سوال به درستی پاسخ می‌دهند یک تراز 17 درصدی به نمرات خود اضافه می‌کنند.

قرابت معنایی17%
17%

مباحث تست خیز بودجه بندی زبان فارسی کنکور 1401

اگر شما هم جزو داوطلبانی هستید که در ابتدا به سراغ مباحث مهم برای مطالعه می‌روید، مباحث تست خیز کنکور را از دست ندهید. زبان فارسی در کنکور انسانی دارای دو بخش بسیار مهم است. بخش اول مربوط به آرایه‌های ادبی و بخش دوم مربوط به تاریخ ادبیات و سبک شناسی است. بخش آرایه‌های ادبی 7 سوال و بخش تاریخ ادبیات 9 سوال در کنکور سراسری دارد. این بدین معنی است که داوطلبان با مطالعه دو بخش می‌توانند به 16 سوال زبان فارسی پاسخ دهند. داوطلبان با پاسخگویی به این دو بخش می‌تواند یک درصد 53 درصدی به جمع نمرات خود اضافه کنند.

مباحث آسان زبان فارسی در کنکور 1401

آسان‌ترین بخش زبان فارسی در کنکور سراسری بخش قافیه است. این بخش در کنکور سراسری تنها 2 سوال دارد. داوطلبانی که به دنبال مطالعه بخش‌های آسان هستند بهتر است از این بخش برای مطالعه کنکور شروع کنند.

سوالات متداول در مورد بودجه بندی زبان فارسی کنکور انسانی

1) درس زبان فارسی کنکور سراسری از چند سوال تشکیل شده است؟

این درس در کنکور سراسری دارای 30 سوال است و داوطلبان باید در مدت زمان 30 دقیقه به سوالات این درس پاسخ دهند.

2) آیا با توجه به بودجه بندی می‌توان بخش‌هایی از زبان فارسی را حذف کرد؟

نه خیر- این بودجه بندی تنها یک تخمین برای سوالات کنکور 1401 است. اگر وقت زیادی تا کنکور ندارید بهتر است به سراغ مباحث تست خیز درس زبان فارسی بروید.

3) سوالات زبان فارسی در کنکور 1401 بر اساس چه منابعی طراحی می‌شود؟

تمامی سوالات زبان فارسی از علوم و فنون ادبی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شود.

شما می‌توانید برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد محصولات حرف آخر به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کنید.

 

منبع: حرف آخر

کنکور 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دانلود فایل برنامه موفقیت ۵ ماهه در کنکور

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.