دقیق ترین و کامل ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ را در سایت رسمی و مرکزی موسسه حرف آخر می توانید ملاحظه بکنید. کنکور 1400 با تمامی دشواری‌های خاص خود در زمان کرونا به پایان رسید. حالا نوبت کنکور 1401 است و دانش‌آموزان باید خود را برای این کنکور آماده کنند. یکی از مهم‌ترین کارهایی که دانش‌آموزان قبل از کنکور سراسری 1401 باید انجام دهند مطالعه بودجه بندی کنکور است. اما به نظر شما چرا بودجه بندی کنکور 1401 از اهمیت زیادی برخوردار است؟ مطالعه بودجه بندی به دانش‌آموزان و داوطلبان کمک می‌کند با سوالات مهم و کم اهمیت هر درس آشنا شوند. همین موضوع موجب می‌شود که آن‌ها زمان مناسبی را برای هر درس در نظر داشته باشند. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به سراغ بررسی بودجه بندی دروس ریاضی و تجربی می‌رود و به صورت کامل این بودجه بندی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد.

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ در ۸ بخش مختلف برای دروس ریاضی – فیزیک – شیمی – زیست – عربی – ادبیات – دینی – زبان انگلیسی آماده شده است.

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱

دریافت کامل ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲ و مباحث مهم

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.

بودجه بندی دروس عمومی کنکور 1401

دفترچه شماره 1 یا دفترچه عمومی شامل درس‌های ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است. داوطلبان باید در مدت زمان 75 دقیقه به تمامی سوالات درس‌های عمومی پاسخ دهند. تعداد سوالات درس‌های عمومی به صورت کلی  100 سوال است و بودجه‌بندی کنکور 1401 برای هر درس عمومی به صورت زیر است:

بودجه بندی ادبیات کنکور 1401

بودجه بندی اولین درس دفترچه عمومی کنکور به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات ادبیات فارسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۴
 • سوالات از شماره ۱ الی ۲۵ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی : ۱۸ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه
 • منابع مطالعه: ادبیات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی عربی کنکور 1401

بودجه‌بندی دومین درس دفترچه عمومی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات عربی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۲
 • سوالات از شماره ۲۶ الی ۵۰ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات عربی در کنکور: ۲۰ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۸ ثانیه
 • منابع: عربی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی دین و زندگی کنکور 1401

بودجه‌بندی سومین درس دفترچه عمومی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات دینی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۳
 • سوالات از شماره ۵۱ الی ۷۵ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات دینی در کنکور: ۱۷ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۲ ثانیه
 • منابع: دینی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی موضوعی دین و زندگی کنکور 1401

بودجه بندی موضوعی دین و زندگی کنکور 1401

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور 1401

بودجه‌بندی چهارمین درس عمومی در کنکور 1401 به شرح زیر است:

 • تعداد سوالات زبان انگلیسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • ضریب درس: ۲
 • سوالات از شماره ۷۶ الی ۱۰۰ در دفترچه عمومی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی در کنکور: ۲۰ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۸ ثانیه
 • منابع: زبان انگلیسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی کنکور 1401 رشته تجربی

داوطلبان رشته تجربی باید به 5 درس تخصصی در دفترچه شماره 2 یا همان دفترچه تخصصی پاسخ دهند. درس‌های زمین شناسی، زیست شناسی، ریاضی، فیزیک، شیمی در دفترچه شماره 2 یا دفترچه تخصصی قرار دارند. داوطلبان باید به 170 سوال دفترچه تخصصی در مدت زمان 175 دقیقه پاسخ دهند. بودجه‌ بندی کنکور تجربی 1401 برای گروه تجربی به صورت زیر است:

بودجه بندی زمین شناسی کنکور 1401

داوطلبان گروه تجربی در اولین درس دفترچه تخصصی باید به سوالات زمین شناسی با توجه به بودجه‌بندی زیر در کنکور 1401 پاسخ دهند:

 • تعداد سوالات زمین شناسی در کنکور: ۲۵ سوال
 • سوالات از شماره 101 الی 125 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زمین شناسی: ۲۰ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۴۸ ثانیه
 • منابع: زمین شناسی پایه یازدهم

بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی 1401

ریاضی یکی از مهم‌ترین درس‌های گروه تجربی است که داوطلبان باید توجه خاصی به این درس داشته باشند. بودجه‌بندی ریاضی تجربی 1401 به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات ریاضی تجربی در کنکور: 30 سوال
 • سوالات از شماره 126 الی 155 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی تجربی: 47 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 96 ثانیه

بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی زیست شناسی کنکور 1401

بدون شک یکی از مهم‌ترین درس‌های گروه تجربی، درس زیست شناسی است. داوطلبانی که تراز مناسبی برای درس زیست شناسی کسب کنند یک رتبه نهایی مناسب خواهند داشت. بودجه‌بندی زیست شناسی کنکور 1401 به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات زیست شناسی در کنکور: ۵۰ سوال
 • سوالات از شماره 156 الی 205 دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی در کنکور: ۳۶ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 42 ثانیه
 • منابع: زیست شناسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1401

بودجه‌بندی کنکور 1401 برای درس فیزیک در دفترچه تخصصی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور: ۳۰ سوال
 • سوالات از شماره 206 الی 235
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: ۳۷ دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۷۲ ثانیه
 • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1401

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی 1401

آخرین درسی که داوطلبان در گروه تجربی به آن پاسخ می‌دهند درس شیمی است. بودجه‌بندی شیمی کنکور 1401 به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات شیمی در کنکور: 35 سوال
 • سوالات از شماره 236 الی 270
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور: 35 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 60 ثانیه
 • منابع: شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی کنکور 1401 رشته ریاضی

داوطلبان گروه ریاضی در کنکور 1401 پس از پاسخگویی به سوالات دفترچه شماره 1 باید به سراغ دفترچه 2 یا دفترچه تخصصی بروند. دفترچه تخصصی برای داوطلبان گروه ریاضی شامل 3 درس تخصصی است. داوطلبان باید به سوالات درس‌های ریاضی، فیزیک و شیمی پاسخ دهند. دفترچه شماره 2 برای داوطلبان گروه ریاضی شامل 135 سوال است که داوطلبان باید در 175 دقیقه به آن پاسخ دهند. بودجه‌بندی کنکور 1401 برای داوطلبان گروه ریاضی به صورت زیر است:

بودجه بندی ریاضی کنکور 1401  (رشته ریاضی)

ریاضی یکی از مهم‌ترین درس‌های کنکور ریاضی است که نقش مهمی در رتبه داوطلبان در کنکور دارد. سوالات ریاضی برای داوطلبان گروه ریاضی شامل سوالات حسابان، هندسه و گسسته است.

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور: 55 سوال
 • سوالات از شماره 101 الی 155 در دفترچه تخصصی
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور: 85 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 90 ثانیه

بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی فیزیک کنکور 1401  (رشته ریاضی)

درس فیزیک دومین درسی است که داوطلبان در گروه ریاضی در دفترچه تخصصی باید به آن پاسخ دهند. بودجه کنکور 1401 برای درس فیزیک گروه ریاضی به صورت زیر است:

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور ریاضی: 45 سوال
 • سوالات فیزیک از شماره 156 الی 200
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: 55 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 72 ثانیه
 • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی فیزیک کنکور 1401  (رشته ریاضی)

بودجه‌ بندی شیمی کنکور 1401

آخرین درس در دفترچه تخصصی برای داوطلبان گروه ریاضی درس شیمی است. داوطلبان باید با توجه به بودجه‌بندی زیر شیمی را در کنکور 1401 مطالعه کنند:

تعداد سوالات شیمی در کنکور: ۳۵ سوال

سوالات شیمی از شماره 201 الی 235

مدت زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور :۳۵ دقیقه

مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: ۶۰ ثانیه

منابع: شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

بودجه‌ بندی شیمی کنکور 1401

سوالات متداول در مورد بودجه بندی کنکور 1401

1) بودجه بندی کنکور سراسری چیست؟

بودجه بندی کنکور یک جدول اطلاعاتی است که به وسیله آن مباحث پراهمیت و کم اهمیت هر درسی مشخص می‌شود. به عبارت دیگر بر اساس سوالات کنکورهای پیشین داوطلبان به وسیله بودجه بندی متوجه می‌شوند که از هر مبحث چند سوال مطرح شده است.

2) آیا بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش اعلام می شود؟

خیر , اما کارشناسان و مشاورین خبره کنکور بر اساس میزان تکرار سوالات یک مبحث در کنکورهای سالیان گذشته و با وزن دهی به آخرین سال بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ را منتشر می کنند.

3) آیا می توان بر اساس بودجه بندی این مطلب مباحث مطالعاتی را حذف کرد؟

اگر وقت کافی برای مطالعه دروس دارید این کار را انجام ندهید، زیرا بودجه بندی کنکور یک تخمین بر اساس سوالات کنکورهای سالیان گذشته است و این الگو می‌تواند به صورت سالیانه تغییر کند.

  4) بودجه بندی کنکور 1401 برای کدام رشته ها منتشر شده است؟

بو‌جه بندی کنکور 1401 در این مطلب برای تمامی درس‌های عمومی و تخصصی گروه‌های تجربی و ریاضی تهیه شده است. بودجه بندی دروس کنکور انسانی به صورت جداگانه در سایت قرار دارد.

منبع: حرف آخر

توجه: بودجه بندی کنکور انسانی به صورت درس به درس در بلاگ موسسه حرف آخر درج شده است. شما می‌توانید با مراجعه به بلاگ موسسه حرف آخر بودجه بندی درس به درس کنکور انسانی را مطالعه کنید.
,

11 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

 • سلام ممنون از اطلاع رسانیتون فقط میشه بودجه بندی دروس اختصاصی انسانی رو بذارید؟!

  پاسخ
  • انتشارات حرف آخر
   7 مهر, 1400 11:00 ق.ظ

   سلام دوست عزیز، بودجه بندی دروس انسانی به صورت درس به درس در سایت درج شده

   پاسخ
 • مرسیی خیلی مفید بود

  پاسخ
 • سید علی محسنی
  23 دی, 1400 5:04 ب.ظ

  سلام .
  ببخشید می خواستم بدونم این بودجه بندی که نوشتید برای کنکور ۱۴۰۱ هستش رو از کجا اوردید ؟
  چون کنکور ۱۴۰۱ هنوز برگزار نشده .
  آیا سازمان سنجش اعلام میکنه ؟

  پاسخ
  • موسسه حرف آخر
   25 دی, 1400 3:01 ق.ظ

   سلام وقت بخیر برحسب کنکورهای سالیان گذشته بودجه بندی کنکور هر سال تخمین زده می شه و اینطور نیست که توسط سنجش به طور رسمی اعلام بشه .

   پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  ببخشید شیمی بخش حفظیاتش تقریبا چند سواله ؟

  پاسخ
 • تشکر بابت مطالب مفیدتون

  پاسخ
 • سلام ممنون از اطلاع رسانی یه سوال داشتم فرق این بودجه بندی با حذفیاتی که تازه اعلام شده چیه چرا در حذفیات اعلام شده از آن درس هایی که در بودجه بندی ازشون سوالی مطرح نمی‌شود در حذفیات اعلام نشدند؟

  پاسخ
 • بسیار سپاسگزارم از این همه لطف و راهنمایی های مثبت و خوب

  پاسخ
 • بسیار سپاسگزارم ، پیروز و سربلند باشید

  پاسخ
 • خیلی مفید و مختصر

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.