بودجه بندی کنکور مشخص می کند که کدام مباحث از نظر طراحان کنکور پراهمیت و کدام مباحث کم اهمیت می باشند, لذا داوطلب کنکور بر این اساس زمان مطالعه خود را بین مباحث دقیق تر تنظیم می کند. بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳ در سایت رسمی حرف آخر برای سه رشته تجربی, ریاضی و انسانی بر اساس آخرین کنکور برگزار شده  تنظیم شده است.

تغییرات مهم بودجه بندی کنکور در کنکور ۱۴۰۳

قبل از اینکه به سراغ معرفی بودجه بندی تک تک دروس تخصصی برویم باید با برخی از تغییرات بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳ تیر ماه بیشتر آشنا شویم. بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳ به دلیل تغییرات کنکور با سال‌های اخیر متفاوت است. اولین تغییر مهم در بودجه بندی کنکور، حذف دروس عمومی است. داوطلبان در کنکور سراسری به سوالات دروس عمومی پاسخ نمی‌دهند. بنابراین داوطلبان نیازی ندارند تا دروس عمومی را برای کنکور سراسری مطالعه کنند. این بدین معنی است که داوطلبان در کنکور سراسری تنها به سوالات دروس تخصصی پاسخ می‌دهند.

دومین تغییر کنکور سراسری که نقش بسیار مهمی در بودجه بندی کنکور دارد به تغییر تعداد سوالات دروس تخصصی در کنکور مربوط می‌شود. تعداد سوالات برخی از دروس تخصصی در مقایسه با کنکور سال‌های اخیر با تغییراتی روبه‌رو شده است. بنابراین داوطلبان قبل از مطالعه دروس تخصصی باید تعداد سوالات هر درس تخصصی را بدانند.

بودجه بندی کنکور 1403 تیر ماه بر اساس تعداد سوالات دروس تخصصی در کنکور دی ماه است. بنابراین داوطلبان باید به این نکته توجه داشته باشند که تعداد سوالات برخی از دروس تغییر کرده است. از طرفی دیگر ما در این مطلب دیگر بودجه بندی دروس عمومی را به داوطلبان معرفی نمی‌کنیم، زیرا دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شده‌اند و داوطلبان تنها به سوالات دروس تخصصی در کنکور پاسخ می‌دهند. حرف آخر در بخش زیر کامل‌ترین بودجه بندی کنکور 1403 تیر ماه را در اختیار داوطلبان گروه تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان قرار می‌دهد:

بودجه بندی کنکور 1403 رشته تجربی

اولین بودجه بندی کنکور 1403 که در این مطلب به معرفی آن می‌پردازیم مربوط به کنکور 1403 تجربی است. قبل از اینکه تعداد سوالات دروس تخصصی کنکور تجربی را بررسی کنیم بهتر است با تغییرات کنکور تجربی بیشتر آشنا شویم. داوطلبان گروه تجربی در کنکور سراسری باید به سوالات چهار دفترچه پاسخ دهند. دفترچه‌های کنکور تجربی در چهار دفترچه جداگانه در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرند. دفترچه شماره یک شامل درس زیست شناسی، دفترچه شماره دو شامل درس فیزیک و شیمی، دفترچه شماره سه شامل درس ریاضی و زمین شناسی و دفترچه شماره چهار مخصوص بهیاران است.

1) بودجه بندی زیست شناسی کنکور 1403

داوطلبان باید در دفترچه شماره یک به سوالات درس زیست شناسی به عنوان اولین درس دفترچه تخصصی پاسخ دهند. درس زیست شناسی در کنکور سراسری شامل 45 سوال است و داوطلبان باید در مدت زمان 45 دقیقه به این سوالات پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات زیست شناسی در کنکور: 45 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی: 45 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال: 1 دقیقه
 • منابع: زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم

 

بودجه بندی زیست شناسی نکور

 

2) بودجه بندی فیزیک کنکور 1403

دفترچه شماره دو کنکور تجربی شامل دو درس فیزیک و شیمی است. ما در این بخش به سراغ درس فیزیک می‌رویم و سوالات این درس را بررسی می‌کنیم. داوطلبان کنکور تجربی باید به 30 سوال درس فیزیک در یک مدت زمان 40 دقیقه پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور تجربی: 30 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور تجربی: 40 دقیقه
 • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

 

کامل ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳

 

3) بودجه بندی شیمی کنکور 1403

دفترچه شماره دو کنکور تجربی شامل یک درس تخصصی دیگر با نام شیمی است. درس شیمی در کنکور سراسری 35 سوال دارد و داوطلبان باید در 35 دقیقه به سوالات پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات شیمی در کنکور تجربی: 35 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور تجربی: 35 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال شیمی در کنکور تجربی: 1 دقیقه
 • منابع: شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

 

کامل ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳

 

4) بودجه بندی ریاضی تجربی کنکور 1403

دفترچه شماره سه کنکور تجربی شامل دو درس ریاضی و زمین شناسی است. درس ریاضی چهارمین درس در کنکور تجربی است که داوطلبان باید به سوالات آن پاسخ دهند. داوطلبان باید در کنکور تجربی به 30 سوال ریاضی در دفترچه شماره 3 پاسخ دهند. البته داوطلبان باید این نکته را در نظر داشته باشند که آن‌ها 60 دقیقه زمان دارند تا به 30 سوال ریاضی و 15 سوال زمین شناسی همزمان پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور تجربی: 30 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی و زمین شناسی در کنکور تجربی: 60 دقیقه

 

 

بودجه بندی ریا

 

5) بودجه بندی زمین شناسی کنکور 1403

آخرین درسی که داوطلبان باید در کنکور تجربی به سوالات آن پاسخ دهند، درس زمین شناسی است. درس زمین شناسی در کنکور سراسری شامل 15 سوال است. داوطلبان باید به سوالات درس زمین شناسی و ریاضی در مدت زمان 60 دقیقه به صورت همزمان پاسخ دهند.

 

بودجه بندی زمین شناسی کنکور ۱۴۰۲

 

بودجه بندی کنکور 1403 رشته ریاضی

داوطلبان گروه ریاضی باید در کنکور به این نکته توجه داشته باشند که دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شده‌اند. این بدین معنی است که کنکور 1403 شامل دروس عمومی نمی‌شود. داوطلبان گروه ریاضی باید در کنکور سراسری به سوالات دو دفترچه شماره یک و دو پاسخ دهند. دفترچه شماره یک شامل درس ریاضی و دفترچه شماره دو شامل دروس تخصصی فیزیک و شیمی است.

درس ریاضی در کنکور ریاضی شامل 40 سوال است و داوطلبان باید در یک مدت زمان 70 دقیقه‌ به سوالات پاسخ دهند. درس فیزیک شامل 35 سوال و 45 دقیقه مدت زمان برای پاسخگویی است. آخرین درس کنکور ریاضی نیز درس شیمی است و داوطلبان در 30 دقیقه زمان باید به 30 سوال شیمی پاسخ دهند. با توجه به این شرایط داوطلبان کنکور ریاضی باید 145 دقیقه به 105 سوال پاسخ دهند.

 

شماره دفترچه درس تعداد سوال مدت زمان پاسخگویی
دفترچه یک ریاضی 40 سوال 70 دقیقه
دفترچه دو فیزیک 35 سوال 45 دقیقه
شیمی 30 سوال 30 دقیقه

 

 

کامل ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳

 

1) بودجه بندی ریاضی کنکور 1403

اولین درسی که داوطلبان در کنکور ریاضی به سوالات آن پاسخ می‌دهند، ریاضیات است. ریاضیات در دفترچه شماره یک قرار دارد و داوطلبان باید به 40 سوال ریاضی در مدت زمان 70 دقیقه پاسخ دهند. البته به این نکته توجه داشته باشید که درس ریاضی در کنکور شامل کتاب‌های دیگری مانند هندسه، حسابان و گسسته است.

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور: 40 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور: 70 دقیقه
 • منابع: حسابان، گسسته و هندسه

بودجه بندی حسابان کنکور 1403

 

کامل ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳

 

 بودجه بندی گسسته و هندسه کنکور 1403

 

کامل ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳

 

2) بودجه بندی فیزیک کنکور 1403

درس فیزیک همراه با درس شیمی در دفترچه دو کنکور ریاضی قرار دارد. داوطلبان باید در کنکور ریاضی به 35 سوال درس فیزیک در مدت زمان 45 دقیقه پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات فیزیک در کنکور ریاضی: 35 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور: 45 دقیقه
 • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

 

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی

 

3) بودجه بندی شیمی کنکور 1403

درس شیمی آخرین درس کنکور ریاضی است. داوطلبان باید به 30 سوال درس شیمی در مدت زمان 30 دقیقه پاسخ دهند. درس شیمی در دفترچه شماره دو کنکور ریاضی قرار دارد.

 • تعداد سوالات شیمی در کنکور ریاضی: 30 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور ریاضی: 30 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال شیمی: 1 دقیقه
 • منابع: شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

 

 

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۲

 

 

بودجه بندی کنکور 1403 رشته انسانی

داوطلبان گروه انسانی در کنکور با دو دفترچه روبه‌رو هستند. دفترچه اول شامل دروس ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی و روانشناسی است. دفترچه شماره دو کنکور انسانی نیز شامل دروس زبان عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و منطق و اقتصاد است. همانطور که مطالعه می‌کنید داوطلبان کنکور انسانی باید به سوالات دروس تخصصی بیشتری پاسخ دهند. کنکور انسانی نیز مانند کنکور سایر گروه‌های آموزشی تنها شامل دروس تخصصی است.

داوطلبان باید در کنکور انسانی به 20 سوال درس ریاضی در مدت زمان 30 دقیقه پاسخ دهند. درس زبان و ادبیات فارسی شامل 30 سوال، درس علوم اجتماعی شامل 15 سوال و درس روانشناسی شامل 15 سوال است. دفترچه شماره دو نیز شامل درس عربی با 20 سوال، درس تاریخ با 13 سوال، درس جغرافیا با 12 سوال، درس فلسفه و منطق با 20 سوال و درس اقتصاد با 15 سوال است. داوطلبان باید در کنکور انسانی به 160 سوال دروس تخصصی در 160 دقیقه پاسخ دهند.

 

دفترچه درس تعداد سوالات مدت زمان پاسخگویی
 

 

شماره یک

 

 

ریاضی 20 سوال 30 دقیقه
زبان و ادبیات فارسی 30 سوال 30 دقیقه
علوم اجتماعی 15 سوال 25 دقیقه
روانشناسی 15 سوال
شماره دو زبان عربی 20 سوال 20 دقیقه
تاریخ 13 سوال 20 دقیقه
جغرافیا 12 سوال
فلسفه و منطق 20 سوال 20 دقیقه
اقتصاد 15 سوال 15 دقیقه
شماره دو ویژه دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی زبان عربی 20 سوال 20 دقیقه
تاریخ 13 سوال 20 دقیقه
جغرافیا 12 سوال
فلسفه و منطق 20 سوال 20 دقیقه
اقتصاد 15 سوال 15 دقیقه

 

1) بودجه بندی ریاضی در کنکور انسانی 1403

اولین درسی که داوطلبان در کنکور انسانی به سوالات آن پاسخ می‌دهند، درس ریاضی است. درس ریاضی در کنکور انسانی شامل 20 سوال است. داوطلبان در یک مدت زمان 30 دقیقه باید به سوالات درس ریاضی پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور انسانی: 20 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور انسانی: 30 دقیقه

 

بودجه بندی کنکور

 

2) بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی در کنکور 1403

دومین درس در دفترچه شماره یک کنکور انسانی، درس زبان و ادبیات فارسی است. داوطلبان گروه انسانی باید به 30 سوال درس زبان و ادبیات فارسی در مدت زمان 30 دقیقه پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات زبان و ادبیات فارسی در کنکور انسانی: 30 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زبان و ادبیات فارسی در کنکور انسانی: 30 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال زبان و ادبیات فارسی: 1 دقیقه

 

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی در کنکور 1402

 

3) بودجه بندی علوم اجتماعی در کنکور 1403

سومین درس دفترچه شماره یک کنکور انسانی، علوم اجتماعی است. درس علوم اجتماعی در کنکور انسانی از 15 سوال تشکیل شده است و داوطلبان به سوالات این درس همراه با درس روانشناسی پاسخ می‌دهند و تنها 25 دقیقه برای هر دو درس زمان دارند.

 • تعداد سوالات علوم اجتماعی در کنکور انسانی: 15 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات علوم اجتماعی و روانشناسی در کنکور انسانی: 25 دقیقه

 

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور 1402

 

4) بودجه بندی روانشناسی در کنکور 1403

آخرین درس کنکور انسانی در دفترچه شماره یک، درس روان‌شناسی است. این درس در کنکور از 15 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید به سوالات این درس همراه با علوم اجتماعی در 25 دقیقه پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات روانشناسی در کنکور انسانی: 15 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات علوم اجتماعی و روانشناسی در کنکور انسانی: 25 دقیقه

 

بودجه بندی روانشناسی کنکور 1402

 

5) بودجه بندی عربی تخصصی در کنکور انسانی 1403

دفترچه شماره دو کنکور انسانی شامل پنج درس تخصصی است. اولین درسی که داوطلبان در کنکور انسانی به سوالات آن پاسخ می‌دهند، درس زبان عربی است. زبان عربی در کنکور انسانی از 20 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید در 20 دقیقه به سوالات این درس پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان برای پاسخگویی به هر سوال تنها 1 دقیقه زمان دارند.

 • تعداد سوالات زبان عربی در کنکور انسانی: 20 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات زبان عربی در کنکور انسانی: 20 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال عربی در کنکور: 1 دقیقه

 

بودجه بندی عربی تخصصی

 

6) بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی 1403

یکی دیگر از دروس تخصصی که داوطلبان کنکور انسانی باید به سوالات آن در کنکور پاسخ دهند، درس تاریخ است. درس تاریخ در کنکور انسانی از 13 سوال تشکیل شده است و داوطلبان باید همراه با درس جغرافیا به سوالات این دو درس در 20 دقیقه پاسخگو باشند.

 • تعداد سوالات تاریخ در کنکور انسانی: 13 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی: 20 دقیقه

بودجه بندی تاریخ دهم کنکور انسانی 1402

بودجه بندی تاریخ یازدهم انسانی

 

بودجه بندی تاریخ یازدهم کنکور 1402

بودجه بندی تاریخ دوازدهم انسانی

 

کامل ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳

7) بودجه بندی جغرافیا کنکور انسانی 1403

سومین درس دفترچه شماره دو کنکور انسانی، درس جغرافیاست. داوطلبان در کنکور انسانی باید به 12 سوال پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات درس جغرافیا همراه با درس تاریخ 20 دقیقه است.

 • تعداد سوالات جغرافیا در کنکور انسانی: 12 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی: 20 دقیقه

 

کامل ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳

8) بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور 1403

داوطلبان باید در کنکور انسانی به 20 سوال درس فلسفه و منطق در مدت زمان 20 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان برای پاسخگویی به سوالات تنها 1 دقیقه زمان دارند.

 • تعداد سوالات فلسفه و منطق در کنکور انسانی: 20 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات فلسفه و منطق در کنکور انسانی: 20 دقیقه

بودجه بندی فلسفه کنکور

 

کامل ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳

بودجه بندی منطق کنکور

 

بودجه بندی منطق کنکور انسانی ۱۴۰۲

9) بودجه بندی اقتصاد کنکور 1403

آخرین درسی که داوطلبان در کنکور انسانی به سوالات آن پاسخ می‌دهند، درس اقتصاد است. درس اقتصاد در کنکور انسانی از 15 سوال تشکیل شده است. داوطلبان برای پاسخگویی به این 15 سوال تنها 15 دقیقه زمان دارند. به عبارت دیگر داوطلبان تنها 1 دقیقه زمان دارند تا به هر سوال اقتصاد در کنکور پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات اقتصاد در کنکور انسانی: 15 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات اقتصاد در کنکور انسانی: 15 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال اقتصاد: 1 دقیقه

 

بودجه بندی اقتصاد کنکور 1402

 

بودجه بندی کنکور 1403 رشته هنر

داوطلبان در مطالب بالا با بودجه بندی کنکور 1403 برای گروه‌های آموزشی انسانی، ریاضی و تجربی آشنا شدند. حالا نوبت این است که داوطلبان با بودجه بندی کنکور 1403 هنر بیشتر آشنا شوند. داوطلبان در کنکور هنر باید به سوالات یک دفترچه تخصصی پاسخ دهند. کنکور هنر نیز مانند سایر گروه‌های آموزشی تنها شامل دروس تخصصی است و دفترچه عمومی در کنکور هنر وجود ندارد.

کنکور هنر شامل سه ماده امتحانی درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی  فیزیک و خلاقیت تصویری و تجسمی است. تعداد سوالات کنکور هنر 100 سوال است و داوطلبان تنها 115 دقیقه زمان دارند تا به سوالات پاسخ دهند. سوالات کنکور هنر به صورت زیر هستند:

 

دفترچه ماده امتحانی تعداد سوالات مدت زمان پاسخگویی
شماره یک درک عمومی هنر 50 سوال 50 دقیقه
درک عمومی ریاضی – فیزیک 30 سوال 40 دقیقه
خلاقیت تصویری و تجسمی 20 سوال 25 دقیقه

 

کامل ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳

 

1) بودجه بندی درک عمومی هنر

داوطلبان باید در کنکور هنر به 50 سوال درک عمومی هنر در 50 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان تنها یک دقیقه زمان دارند تا به هر سوال پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات درک عمومی هنر در کنکور هنر: 50 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات درک عمومی هنر: 50 دقیقه
 • مدت زمان پاسخگویی به هر سوال درک عمومی هنر: 1 دقیقه

 

بودجه بندی درک عمومی هنر کنکور 1402

 

2) بودجه بندی درک عمومی ریاضی  فیزیک

داوطلبان در کنکور هنر باید به 30 سوال درک عمومی ریاضی – فیزیک در مدت زمان 40 دقیقه پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات درک عمومی ریاضی – فیزیک در کنکور هنر: 30 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات درک عمومی ریاضی – فیزیک: 40 دقیقه

 

بودجه بندی درک عمومی ریاضی - فیزیک 1402

 

3) بودجه بندی خلاقیت تصویری و تجسمی

آخرین ماده امتحانی که داوطلبان باید به سوالات آن در کنکور پاسخ دهند، خلاقیت تصویری و تجسمی است. خلاقیت تصویری و تجسمی در کنکور هنر 20 سوال دارد. داوطلبان باید به این سوالات در مدت زمان 25 دقیقه پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات خلاقیت تصویری و تجسمی در کنکور هنر: 20 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات خلاقیت تصویری و تجسمی هنر: 25 دقیقه

 

کامل ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳

 

بودجه بندی کنکور 1403 زبان

آخرین بودجه بندی کنکور در این مطلب به کنکور زبان مربوط می‌شود. داوطلبان کنکور زبان با توجه به زبان انتخابی خود به سوالات زبان در کنکور پاسخ می‌دهند. این داوطلبان باید در کنکور زبان به 70 سوال زبان در مدت زمان 105 دقیقه پاسخ دهند.

 • تعداد سوالات زبان در کنکور: 70 سوال
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات: 105 دقیقه

 

بودجه بندی کنکور زبان 1402

 

نتیجه گیری در مورد بودجه بندی کنکور 

تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به صورت جامع و کامل بودجه بندی کنکور 1403 را در اختیار تمامی داوطلبان قرار دارد. اگر داوطلبان به دنبال کسب یک رتبه مناسب در کنکور هستند باید مطالعه بودجه بندی کنکور را فراموش نکنند. مطالعه بودجه بندی کنکور به داوطلبان این امکان را می‌دهد تا آن‌ها با سوالات تست خیز و مهم کنکور آشنا شوند و زمان بیشتری را برای مطالعه این مباحث سپری کنند. داوطلبان باید به این نکته توجه داشته باشند که بودجه بندی کنکور 1403 تیر ماه بر اساس تعداد سوالات دروس تخصصی در کنکور نوبت دی ماه است.

سوالات متداول در مورد بودجه بندی کنکور 1403

1) آیا داوطلبان می‌توانند با توجه به بودجه بندی کنکور 1403 تیر ماه برخی از مباحث را حذف کنند؟

داوطلبان بهتر است با توجه به بودجه بندی کنکور 1403 هیچ مبحثی را حذف نکنند، زیرا بودجه بندی کنکور 1403 تیر ماه بر اساس سوالات کنکور نوبت دی ماه 1401 است و سوالات تحت هر شرایطی امکان تغییر دارند.

2) بودجه بندی کنکور 1403 برای کدام رشته‌هاست؟

داوطلبان در این مطلب می‌توانند بودجه بندی کنکور 1403 برای تمامی گروه‌های آموزشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان را مطالعه کنند.

3) آیا بودجه بندی کنکور توسط سازمان سنجش به صورت رسمی اعلام می‌شود؟

نه خیر، بودجه بندی کنکور 1403 توسط کارشناسان و مشاورین کنکور و بر اساس سوالات کنکور سال قبل تهیه می‌شود. بنابراین سازمان سنجش نقشی در تهیه بودجه بندی کنکور ندارد.

4) بودجه‌بندی کنکور چیست؟

بودجه بندی کنکور بر اساس تست‌های کنکور در سال‌های اخیر تهیه می‌شود و در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

5) بودجه بندی کنکور 1403 با بودجه بندی کنکور سال‌های اخیر چه تفاوتی دارد؟

بودجه بندی کنکور 1403 شامل دروس عمومی نیست و تنها شامل دروس تخصصی است.

شما می‌توانید برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد کنکور و بودجه بندی دروس تخصصی به وبلاگ موسسه حرف آخر مراجعه کنید و برای اطلاع از آخرین دوره‌های آموزشی حرف آخر به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کرده و از آخرین اخبار کنکور نیز مطلع شوید.

کنکور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.