درس ریاضی یکی از دروس تخصصی برای داوطلبان گروه تجربی و ریاضی محسوب می‌شود. این درس روش مطالعه خاصی دارد و داوطلبان باید با توجه به ماهیت این درس روش مطالعه صحیح را انتخاب کنند. بسیاری از داوطلبان در درس ریاضی مشکل دارند و نمی‌توانند در کنکور سراسری عملکرد مناسبی از خود نشان دهند. درصد درس ریاضی برای کنکور تجربی و ریاضی بسیار اهمیت دارد، بنابراین داوطلبان باید با دقت زیادی به این درس توجه کنند. با توجه به اهمیت این درس برای داوطلبان، ما در این مطلب روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر را بررسی می‌کنیم و بهترین روش‌ها را برای مطالعه ریاضی در اختیار داوطلبان قرار می‌دهیم.

روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر

سوالات ریاضی در کنکور تجربی

داوطلبان باید با توجه به ماهیت درس ریاضی این درس را برای کنکور مطالعه کنند. سوالات ریاضی در کنکور تجربی 30 سوال است. داوطلبان باید به این 30 سوال در مدت زمان 47 دقیقه پاسخ دهند. این سوالات در دفترچه تخصصی از سوال 126 الی 155 قرار دارند. داوطلبان باید در مدت زمان 96 ثانیه به این سوالات پاسخ دهند. ضرایب ریاضی در زیرگروه‌های مختلف تجربی به صورت زیر هستند:

 • زیرگروه یک: ضریب ۲
 • زیرگروه دو: ضریب ۳
 • زیرگروه سه: ضریب ۳
 • زیرگروه چهار: ضریب ۴
 • زیرگروه پنج : ضریب ۳

سوالات ریاضی در کنکور ریاضی

درس ریاضی در کنکور ریاضی نقش بسیار مهمی در رتبه نهایی داوطلبان دارد. به همین دلیل داوطلبان باید توجه زیادی به این درس در کنکور سراسری داشته باشند. داوطلبان در کنکور سراسری باید به 55 سوال ریاضی در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. این سوالات از شماره 101 الی 155 در دفترچه تخصصی قرار دارند. داوطلبان باید به این سوالات در مدت زمان 85 دقیقه پاسخ دهند. این بدین معنی است که هر سوال دارای 90 ثانیه زمان برای پاسخگویی است. ضریب درس ریاضی برای زیرگروه‌های مختلف کنکور ریاضی به صورت زیر است:

 • زیرگروه ۱: ضریب ۴
 • زیرگروه ۲: ضریب ۴
 • زیرگروه ۳: ضریب ۳

وضعیت پاسخگویی داوطلبان به درس ریاضی در کنکور تجربی 1400

قبل از اینکه به سراغ روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر برویم بهتر است با عملکرد داوطلبان گروه تجربی در مورد درس ریاضی بیشتر آشنا شویم. 67 داوطلب گروه تجربی در کنکور 1400 توانستند ریاضی را 100 بزنند. این آمار برای داوطلبان گروه تجربی بسیار قابل قبول است. زمانی‌که به سراغ سایر آمارها می‌رویم با ارقام خوبی روبه‌رو می‌شویم. 455 داوطلب دارای یک نمره مابین 90 الی 100 درصدی هستند. این آمار نشان می‌دهد که داوطلبان به درس ریاضی در کنکور تجربی اهمیت زیادی دادند. سایر نمرات داوطلبان گروه تجربی به صورت زیر است:

نمرات تعداد داوطلبان
0 الی 10 درصد 267962
10 الی 20 درصد 74982
20 الی 30 درصد 35943
30 الی 40 درصد 22511
40 الی 50 درصد 16079
50 الی 60 درصد 11061
60 الی 70 درصد 6904
70 الی 80 درصد 3470
80 الی 90 درصد 1491
90 الی 100 درصد 455
100 درصد 67

وضعیت پاسخگویی داوطلبان ریاضی به درس ریاضی در کنکور 1400

داوطلبان گروه تجربی عملکرد خوبی برای درس ریاضی در کنکور سال قبل داشتند. حالا نوبت بررسی وضعیت داوطلبان گروه ریاضی است. هیچ داوطلبی در کنکور سال قبل نتوانسته است برای درس ریاضی یک نمره 100 درصدی کسب کند. 35 داوطلب توانستند یک نمره 90 الی 100 درصدی کسب کنن که این آمار بسیار پایین است. زمانی‌که سایر ارقام و آمار را بررسی می‌کنیم با اعداد مناسبی روبه‌رو نمی‌شویم. شما می‌توانید آمار داوطلبان گروه ریاضی را در قسمت زیر بررسی کنید:

نمرات تعداد داوطلبان
0 الی 10 درصد 80684
10 الی 20 درصد 12801
20 الی 30 درصد 6746
30 الی 40 درصد 3619
40 الی 50 درصد 2200
50 الی 60 درصد 1250
60 الی 70 درصد 676
70 الی 80 درصد 336
80 الی 90 درصد 143
90 الی 100 درصد 35
100 درصد 0

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی  1401

 • بخش توان‌های گویا و عبارت‌های جبری: 1 سوال
 • بخش هندسه: 2 سوال
 • بخش لگاریتم و توابع نمایی: 2 سوال
 • بخش مثلثات: 4 سوال
 • بخش ترکیبات: 2 سوال
 • بخش احتمال: 2 سوال
 • بخش معادله و نامعادله: 2 سوال
 • بخش تابع: 4 سوال
 • بخش حد و پیوستگی: 3 سوال
 • بخش مقاطع مخروطی: 1 سوال
 • بخش هندسه مختصاتی: 2 سوال
 • بخش کاربرد مشتق: 3 سوال

بودجه بندی درس ریاضی کنکور ریاضی 1401

 • قضیه تالس و تشابه: 2 سوال
 • چندضلعی‌ها: 1 سوال
 • تجسم فضایی: 2 سوال
 • دایره: 3 سوال
 • تبدیل‌های هندسی: 2 سوال
 • رابطه طولی با مثلث: 1 سوال
 • ماتریس: 3 سوال
 • مقاطع مخروطی: 3 سوال
 • بردارها: 1 سوال
 • مبانی ریاضیات: 3 سوال
 • احتمال: 2 سوال
 • آمار توصیفی: 2 سوال
 • نظریه اعداد: 4 سوال
 • گراف: 2 سوال
 • ترکیبات: 4 سوال
 • مجموعه الگو و دنباله: 2 سوال
 • مثلثات: 3 سوال
 • توان‌های گویا و عبارات جبری: 1 سوال
 • معادله و نامعادله: 1 سوال
 • توابع: 2 سوال
 • تابع نمایی و لگاریتم: 1 سوال
 • حد و پیوستگی: 3 سوال
 • حد نامتناهی و حد در بی نهایت: 1 سوال
 • مشتق: 3 سوال
 • کاربرد مشتق: 2 سوال

با 11 روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر در کنکور سراسری آشنا شوید

1) مفاهیم را اصولی یاد بگیرید

درس ریاضی یک درس فرار و دشوار است و به همین دلیل مفاهیم آن باید به صورت اصولی خوانده شود. شما نباید برای یادگیری این درس مفاهیم را حفظ کنید. به جرات می‌توان گفت که مطالعه صحیح درس ریاضی کمک زیادی به داوطلبان در کنکور سراسری می‌کند. داوطلبان باید در مرحله اول کتاب درسی را با دقت زیادی مطالعه کنند. آن‌ها باید مفاهیم را به صورت عمیق درک کنند و از نکات مهم نت‌برداری انجام دهند. همین فعالیت‌ها موجب می‌شود که داوطلبان مفاهیم اولیه را به صورت دقیق یاد بگیرند.

2) تمرین‌های کتاب درسی را حل کنید

داوطلبان باید پس از مطالعه مفاهیم اصلی درس ریاضی به سراغ حل تمرین‌های کتاب درسی بروند. حل سوالات و تمرین‌های کتاب درسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. داوطلبان با حل تمرین‌های کتاب درسی می‌توانند تسلط بیشتری بر مفاهیم داشته باشند. حل تمرین‌های کتاب درسی به داوطلبان کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت خود را به خوبی شناسایی کنند. اگر داوطلب نتواند سوالی را حل کند این بدین معنی است که مفاهیم اصلی درس را به خوبی یاد نگرفته است. بنابراین باید دوباره به سراغ خواندن مفاهیم اصلی برود.

3) تست‌های تالیفی حل کنید

روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر چگونه است؟ این سوال برای بسیاری از داوطلبان پیش می‌آید و آن‌ها نمی‌دانند چگونه مانند یک رتبه برتری ریاضی را مطالعه کنند. مرحله بعدی در روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر، حل تست‌های تالیفی است. خواندن مفاهیم به صورت دقیق و حل تست‌های متنوع نقش بسیار مهمی در یادگیری داوطلبان دارد. تست‌های تالیفی از جنبه‌های دیگر به مفاهیم اصلی نگاه می‌کنند و سوالات متنوعی را برای یک مفهوم مطرح می‌کنند. اگر می‌خواهید مانند رتبه های برتر ریاضی بخوانید مطالعه دقیق و حل تست‌های متنوع را فراموش نکنید.

روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر

4) فرمول‌های اصلی را یاد بگیرید

بسیاری از داوطلبان یک اشتباه بزرگ هنگام مطالعه درس ریاضی انجام می‌دهند. آن‌ها فرمول‌های فرعی را نیز در کنار فرمول‌های اصلی یاد می‌گیرند. این نکته را در نظر داشته باشید که مطالعه ده‌ها فرمول فرعی هنگام حل سوال به کمک شما در کنکور سراسری نمی‌آیند. داوطلبان تنها باید فرمول‌های اصلی را برای کنکور سراسری مطالعه کنند. مطالعه فرمول‌های اصلی اگر به درستی انجام شود داوطلب می‌تواند فرمول‌های فرعی را نیز از همان فرمول‌های اصلی یاد بگیرد. بنابراین برای مطالعه ریاضی در کنکور سراسری تنها فرمول‌های اصلی را مطالعه کنید.

5) تست‌های کنکور را در اولویت قرار دهید

یک روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر، حل تست‌های کنکور در سال‌های اخیر است. اگر می‌خواهید درصد بالایی برای درس ریاضی کسب کنید باید تست‌های کنکور در سال‌های اخیر را در اولویت اول خود قرار دهید. پس از مطالعه هر بخش به سراغ تست‌های کنکور بروید و سوالات را حل کنید. برای اینکه بتوانید عملکرد خوبی داشته باشید سوالات را به سه دسته تقسیم کنید. دسته اول سوالات آسان هستند و شما به راحتی می‌توانید به این سوالات پاسخ دهید. دسته دوم سوالات نسبتا دشوار و دسته سوم سوالات دشوار هستند. داوطلبان باید پس از پاسخ به هر سوال نکات مهم را یادداشت کنند.

6) در آزمون‌های مختلف شرکت کنید

یکی از بهترین روش‌هایی که داوطلبان رتبه برتری آن را انجام می‌دهند شرکت در آزمون‌های شبیه ساز کنکور است. محیط کنکور برای بسیاری از داوطلبان یک محیط استرس زا است. استرس موجب می‌شود که داوطلبان نتوانند عملکرد خوبی در کنکور داشته باشند. داوطلبان می‌توانند با شرکت در آزمون‌های شبیه ساز مهارت ریاضی خود را محک بزنند، زیرا این آزمون‌ها همانند مدت زمان کنکور هستند و داوطلبان باید در مدت زمان مشخص به سوالات پاسخ دهند. اگر می‌خواهید مهارت ریاضی خود را تست کنید در آزمون‌های شبیه ساز کنکور شرکت کنید.

معرفی روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر

7) تمرین و تکرار رو فراموش نکنید

ماهیت درس ریاضی مفهومی و یاد گرفتنی است. بنابراین داوطلبان باید برای تسلط بر مفاهیم اصلی، تمرین و تکرار روزانه را در برنامه اصلی خود قرار دهند. تمرین و تکرار باید به صورت روزانه انجام شود و داوطلب در هر تمرین و تکرار تست‌های تالیفی و تست‌های کنکور را حل کند. این کار در طولانی مدت موجب می‌شود که داوطلبان تسلط کافی بر مفاهیم داشته باشند و نقاط ضعف خود را بهبود دهند.

8) خلاصه‌نویسی و نت‌برداری انجام دهید

یکی دیگر از روش‌های مطالعه ریاضی رتبه های برتر، خلاصه‌نویسی و نت برداری است. داوطلبان باید قسمت‌های مهم را خلاصه‌نویسی و نت‌برداری کنند. آن‌ها می‌توانند در فواصل زمانی مشخص به سراغ خلاصه‌نویسی‌های خود بروند و نکات مهم را دوباره مطالعه کنند. بهترین کار برای خلاصه‌نویسی انجام آن از همان ابتدای مطالعه است. داوطلبان باید هر مطلب و مفهوم ریاضی را از همان ابتدا خلاصه‌نویسی کنند. نوشتن خلاصه‌های مربوط به سوالات مهم را نیز فراموش نکنید.

9) با بودجه بندی ریاضی آشنا باشید

روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر چگونه است؟ این سوال دیگر نباید برای شما دغدغه باشد زیرا ما در این مطلب روش‌های مختلف را به شما معرفی می‌کنیم. یکی دیگر از مهم‌ترین روش‌هایی که داوطلبان باید آن را انجام دهند، مطالعه بودجه بندی ریاضی کنکور است. داوطلبان گروه تجربی و ریاضی باید با بودجه بندی درس ریاضی به خوبی آشنا باشند. بررسی بودجه بندی به داوطلبان نشان می‌دهد که کدام مباحث از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و کدام مباحث اهمیت کمتری دارند. بنابراین مطالعه بودجه بندی ریاضی را در اولویت اول خود قرار دهید.

10) از یک منبع مناسب استفاده کنید

مهم‌ترین منبع داوطلبان برای مطالعه درس ریاضی، کتاب درسی ریاضی است. داوطلبان باید تمامی مفاهیم و نکات اصلی را از کتاب درسی مطالعه کنند. مطالعه کتاب درسی بهترین مفاهیم و نکات را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. اگر می‌خواهید از یک منبع مناسب در کنار کتاب درسی خود استفاده کنید باید به تعداد این منابع دقت کنید. استفاده از ده‌ها منبع ریاضی نمی‌تواند داوطلبان را در این مسیر کمک کند.

معرفی روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر

11) از رمزگردانی استفاده کنید

رتبه‌های برتر برای اینکه بتوانند مفاهیم را یاد بگیرند از رمزگردانی استفاده می‌کنند. این موضوع موجب می‌شود که آن‌ها مطالب را برای یک مدت طولانی در ذهن خود نگه دارند. استفاده از رمزگردانی به داوطلبان کمک می‌کند مفاهیم سخت و دشوار را به راحتی یاد بگیرند و در حافظه خود نگه دارند.

ریاضی حرف آخر

ریاضی یکی از دشوارترین درس‌های کنکور تجربی و ریاضی است. داوطلبان باید این درس را به خوبی مطالعه کنند تا بتوانند رتبه نهایی مناسبی کسب کنند. درس ریاضی در موسسه حرف آخر توسط استاد منتظری تدریس می‌شود. تمامی داوطلبان با تدریس‌های منحصربه‌فرد استاد منتظری آشنا هستند و با علاقه به تدریس‌های استاد منتظری توجه می‌کنند. همان طور که می‌دانید داوطلبان زیادی با استفاده از آموزش‌های استاد منتظری موفق به کسب یک درصد بالا برای درس ریاضی شدند. اگر شما هم جزو داوطلبانی هستید که می‌خواهید درصد بالایی برای درس ریاضی کسب کنید همین حالا حرف آخری شوید. شما می‌توانید ویدیوهای آموزشی ریاضی را در کانال تلگرام حرف آخر مشاهده کنید و اطلاعات بیشتری در مورد پکیج‌های ریاضی حرف آخر داشته باشید.

سوالات متداول

1) روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر چیست؟

ما در این مطلب 11 روش کلیدی و منحصربه‌فرد را در مورد این موضوع به شما معرفی کردیم.

2) داوطلبان در کنکور تجربی به چند سوال ریاضی پاسخ می‌دهد؟

داوطلبان به 30 سوال ریاضی در مدت زمان 47 دقیقه پاسخ می‌دهند.

3) داوطلبان در کنکور ریاضی به چند سوال ریاضی پاسخ می‌دهد؟

داوطلبان به 55 سوال ریاضی در مدت زمان 85 دقیقه پاسخ می‌دهند.

منبع: حرف آخر

ریاضی حرف آخر, عبدالرضا منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دانلود برنامه موفقیت ۵۰ روزه در کنکور و امتحان نهایی

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.