رتبه های برتر درس فیزیک را چگونه برای کنکور مطالعه می‌کنند؟

بدون دیدگاه

درس فیزیک یکی از مهم‌ترین درس‌های تخصصی گروه تجربی و ریاضی است. درصد این درس می‌تواند نقش مهمی در رتبه نهایی داوطلبان داشته باشد. بنابراین خواندن اصولی این درس می‌تواند به داوطلبان کمک کند تا یک درصد و رتبه مناسب در کنکور سراسری کسب کنند. هر داوطلبی با توجه به شرایطی که دارد درس فیزیک را برای کنکور مطالعه می‌کند. اما اکثر داوطلبانی که رتبه مناسب در کنکور دارند از روش‌های مشخصی برای مطالعه فیزیک استفاده می‌کنند. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به سراغ روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر می‌رود و بهترین تکنیک‌های مطالعه فیزیک را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر

سوالات فیزیک در کنکور تجربی

داوطلبان در کنکور تجربی باید به 30 سوال درس فیزیک در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. سوالات فیزیک از شماره 206 الی 235 در دفترچه تخصصی قرار دارد. ضرایب این درس برای زیرگروه‌های مختلف کنکور تجربی متفاوت است و داوطلبان باید با توجه به رشته زیرگروه خود به سوالات فیزیک پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به هر سوال فیزیک 37 دقیقه است و داوطلبان باید در مدت زمان 72 ثانیه به هر سوال فیزیک پاسخ دهند. داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم باید بر اساس فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به سوالات پاسخ دهند.

ضریب درس فیزیک در کنکور تجربی

درس فیزیک برای داوطلبانی که به دنبال قبولی در رشته‌های زیرگروه 4 هستند بسیار اهمیت دارد. ضریب این درس برای رشته‌های زیرگروه 4 برابر با سه است. شما می‌توانید در جدول زیر ضرایب این درس برای رشته‌های زیرگروه‌های مختلف را بررسی کنید:

زیرگروه یک دو سه چهار پنج
ضریب 2 2 2 3 2

سوالات فیزیک در کنکور ریاضی

تعداد سوالات فیزیک در کنکور ریاضی در مقایسه با کنکور تجربی بیشتر است. داوطلبان در کنکور ریاضی باید به 45 سوال درس فیزیک در دفترچه تخصصی پاسخ دهند. سوالات فیزیک از شماره 156 الی 200 در دفترچه تخصصی قرار دارند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور ریاضی 55 دقیقه است. داوطلبان باید در مدت زمان 72 ثانیه به هر سوال فیزیک در کنکور پاسخ دهند. فیزیک پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم منبع اصلی برای طراحان سوال در کنکور سراسری هستند.

ضریب درس فیزیک در کنکور ریاضی

داوطلبان باید قبل از کنکور سراسری به ضرایب زیرگروه‌های مختلف در کنکور ریاضی توجه داشته باشند. درس فیزیک نقش مهمی در رتبه نهایی داوطلبان دارد و آن‌ها باید به ضریب این درس توجه زیادی داشته باشند. ضریب درس فیزیک برای زیرگروه‌های ریاضی به صورت زیر است:

زیرگروه یک دو سه
ضریب 3 3 2

وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه تجربی به درس فیزیک در کنکور 1400

قبل از اینکه به سراغ روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر برویم و با روش خواندن این داوطلبان آشنا شویم بهتر است وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه تجربی به درس فیزیک را بررسی کنیم. زمانی‌که به آمار نگاه می‌کنیم با ارقام قابل قبولی روبه‌رو می‌شویم. 31 داوطلب در کنکور 1400 توانستند یک نمره 100 درصدی برای درس فیزیک کسب کنند. آمار سایر نمرات نیز بسیار مناسب است و نشان می‌دهد که داوطلبان گروه تجربی به درس فیزیک توجه زیادی داشتند.

وقتی به سراغ سایر ارقام می‌رویم با نمرات بهتری روبه‌رو می‌شویم. 159 داوطلب یک نمره مابین 90 الی 100 درصدی در کنکور کسب کردند. 449 داوطلب یک نمره 80 الی 90 درصدی دارند و این نمرات برای داوطلبان گروه تجربی بسیار قابل قبول است. در ادامه بررسی نمرات داوطلبان باید به این مورد نیز اشاره کنیم که 1056 داوطلب یک نمره مابین 70 الی 80 درصدی برای درس فیزیک کسب کردند. آمار زیر نمرات داوطلبان گروه تجربی را نشان می‌دهد:

نمرات تعداد داوطلب
0 الی 10 درصد 297528
10 الی 20 درصد 60983
20 الی 30 درصد 25258
30 الی 40 درصد 13649
40 الی 50 درصد 7961
50 الی 60 درصد 4447
60 الی 70 درصد 2251
70 الی 80 درصد 1056
80 الی 90 درصد 449
90 الی 100 درصد 159
100 درصد 31

وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه ریاضی به درس فیزیک در کنکور 1400

پس از بررسی آمار داوطلبان گروه تجربی به سراغ آمار فیزیک داوطلبان گروه ریاضی می‌رویم. زمانی‌که آمار را بررسی می‌کنیم با ارقام قابل قبولی روبه‌رو نمی‌شویم. هیچ داوطلبی در کنکور سراسری 1400 نتوانسته است نمره 100 درصدی برای درس فیزیک کسب کند. تنها 16 داوطلب توانستند یک نمره مابین 90 الی 100 درصدی کسب کنند. این آمار نشان می‌دهد که داوطلبان گروه ریاضی توجهی به درس فیزیک نداشتند و نمرات پایینی برای این درس کسب کردند. شما می‌توانید در قسمت زیر آمار مربوط به داوطلبان گروه ریاضی را بررسی کنید:

نمرات داوطلبان
0 الی 10 درصد 78195
10 الی 20 درصد 15097
20 الی 30 درصد 8441
30 الی 40 درصد 4229
40 الی 50 درصد 2349
50 الی 60 درصد 1128
60 الی 70 درصد 615
70 الی 80 درصد 227
80 الی 90 درصد 102
90 الی 100 درصد 16
100 درصد 0

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

 • فیزیک پایه دهم: 6 سوال
 • فیزیک پایه یازدهم: 10 سوال
 • فیزیک پایه دوازدهم: 14 سوال
 • فیزیک و اندازه‌گیری: 1 سوال
 • ویژگی‌های فیزیکی مواد: 2 سوال
 • کار، توان و انرژی: 1 سوال
 • دما و گرما: 2 سوال
 • الکتریسیته ساکن: 4 سوال
 • جریان و مدار: 4 سوال
 • مغناطیس و القای الکترومغناطیس: 2 سوال
 • حرکت بر خط راست: 4 سوال
 • دینامیک: 3 سوال
 • نوسان و امواج: 4 سوال
 • فیزیک اتمی و هسته‌ای: 3 سوال

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی

 • فیزیک دهم: 10 سوال
 • فیزیک یازدهم: 14 سوال
 • فیزیک دوازدهم: 21 سوال

فیزیک دهم:

 • اندازه‌گیری و چگالی: 1 سوال
 • کار، توان و انرژی: 1 سوال
 • ویژگی فیزیک مواد: 3 سوال
 • دما و گرما قانون گازها: 2 سوال
 • ترمودینامیک: 3 سوال

فیزیک یازدهم:

 • الکتریسیته ساکن: 5 سوال
 • جریان الکتریکی: 6 سوال
 • مغناطیس: 3 سوال

فیزیک دوازدهم:

 • حرکت بر خط راست: 5 سوال
 • دینامیک و حرکت دایره‌ای: 3 سوال
 • نوسان و امواج: 4 سوال
 • برهم کنش‌های موج: 2 سوال
 • فیزیک اتمی: 5 سوال
 • فیزیک هسته‌ای: 2 سوال

روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر

روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر چگونه است؟

1) مفاهیم اصلی را به درستی مطالعه کنید

روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر چگونه است؟ این سوال برای بسیاری از داوطلبان پیش می‌آید و آن‌ها علاقه دارند تا این روش‌ها را بدانند. ما در این مطلب مهم‌ترین روش های مطالعه فیزیک رتبه های برتر را به شما معرفی می‌کنیم. اولین روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر، درک مفاهیم اصلی درس است. این بدین معنی است که داوطلبان باید مفاهیم را به صورت عمیق مطالعه کنند.

داوطلبان باید در مرحله اول متن کتاب درسی را مطالعه کنند. در مرحله بعدی مفهوم مورد نظر را به خودشان توضیح دهند. این موضوع موجب می‌شود که داوطلب هر موضوع را به درستی مطالعه کند. ماهیت درس فیزیک مفهومی است و به همین دلیل باید مفاهیم آن به صورت عمیق مطالعه شود.

2) فرمول‌های فیزیک را حفظ نکنید

معمولا داوطلبان فرمول‌های فیزیک را حفظ می‌کنند. اما رتبه های برتر کنکور این کار را انجام نمی‌دهند. حفظ کردن صدها فرمول فیزیک هیچ کمکی به داوطلبان در کنکور سراسری نمی‌کند. مرحله دوم در روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر، حفظ نکردن فرمول‌هاست. داوطلبان باید فرمول‌ها را به صورت دقیق و جزئی یاد بگیرند. آن‌ها باید به جای حفظ کردن فرمول‌ها یاد بگیرند که هر فرمول در کدام مبحث مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3) تنها به فرمول‌های اصلی توجه کنید

متاسفانه بسیاری از داوطلبان برای کنکور فرمول‌های فرعی حفظ می‌کنند. این موضوع بزرگ‌ترین اشتباه هنگام مطالعه درس فیزیک برای کنکور است. اگر می‌خواهید همانند رتبه های برتر فیزیک را مطالعه کنید، تنها به فرمول‌‌های اصلی توجه کنید. فرمول‌های اصلی مهم‌ترین فرمول‌ها در حل سوالات فیزیک هستند. زمانی‌که داوطلبان یاد می‌گیرند چگونه از فرمول اصلی استفاده کنند آن‌ها با فرمول‌های فرعی نیز آشنا می‌شوند. بنابراین برای حل سوالات فیزیک نیازی نیست تمامی فرمول‌های فرعی را بلد باشید.

رتبه های برتر درس فیزیک را چگونه برای کنکور مطالعه می‌کنند؟

4) تسلط کافی بر هر مبحث فیزیک داشته باشید

اگر می‌خواهید یک درصد بالا برای درس فیزیک کسب کنید باید تسلط کافی بر موضوعات مختلف فیزیک داشته باشید. شما باید هر مبحث را به نحوی مطالعه کنید که بتوانید به هر سوال مطرح شده به راحتی پاسخ دهید. برای این کار ابتدا یک فصل را به بخش‌های مختلف تقسیم کنید. ابتدا هر بخش را با دقت زیادی روخوانی کنید. سپس در مرحله بعدی هر بخش را با دقت زیادی مطالعه کنید. خلاصه‌نویسی و حاشیه‌نویسی را برای هر بخش به صورت مجزا انجام دهید. انجام این کارها به صورت مداوم موجب می‌شود که شما تسلط کافی بر هر بخش فیزیک داشته باشید.

5) تست‌های تالیفی و سوالات متنوع حل کنید

حل تست‌های تالیفی و سوالات متنوع یک روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر محسوب می‌شود. داوطلبان باید پس از مطالعه هر بخش به سراغ حل تست‌های تالیفی و سوالات کتاب درسی بروند. حل این سوالات به داوطلبان کمک می‌کند تا با دید بهتری به مفاهیم درسی نگاه کنند. داوطلبان باید پس از حل سوالات نکات مهم و کلیدی را یادداشت کنند و دوباره به سراغ مطالعه مفاهیم درسی بروند. این نکته را فراموش نکنید که درس فیزیک ماهیت مفهومی دارد و مطالعه مداوم می‌تواند تاثیر زیادی در نمره داوطلب داشته باشد.

6) تست‌های کنکور را فراموش نکنید

یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که تمامی داوطلبان باید آن را در برنامه درسی خود قرار دهند، حل تست‌های کنکور است. حل تست‌های کنکور در سال‌های اخیر به داوطلبان کمک می‌کند تا با دید طراحان سوال بیشتر آشنا شوند. تست‌های کنکور باید با دقت بسیار زیادی حل شوند و نکته‌های مهم در یک دفتر جداگانه یادداشت شوند. داوطلبان می‌توانند پس از مطالعه هر بخش به سراغ سوالات کنکور بروند و تسلط خود را ارزیابی کنند.

7) برای یادگیری مفاهیم مختلف از شکل و نمودار استفاده کنید

یادگیری با استفاده از رسم شکل و نمودار یک روش دیگر مطالعه فیزیک رتبه های برتر است. داوطلبانی که برای هر بخش از یک نمودار یا یک شکل استفاده می‌کنند مطالب را بهتر و عمیق‌تر یاد می‌گیرند. اگر شما می‌خواهید مانند رتبه های برتر فیزیک را درصد بالایی بزنید باید مفاهیم را به صورت بخش به بخش با نمودار و شکل‌ها یاد بگیرید. به عنوان مثال می‌توانید یک مبحث را انتخاب کنید و مفاهیم آن را به صورت کامل یاد بگیرید. سپس مفاهیم را در یک نمودار برای خود رسم کنید و از آن نمودار برای مرور مفاهیم استفاده نمایید.

8) پایه ریاضیات خود را قوی کنید

درس فیزیک یک درس مفهومی است و داوطلبان نباید مفاهیم آن را حفظ کنند. یکی از مهم‌ترین کارهایی که هر داوطلبی باید آن را انجام بدهد یادگیری مفاهیم مهم ریاضی است. شاید بسیاری از داوطلبان به این نکته توجه نداشته باشند اما یادگیری مفاهیم اولیه ریاضی می‌تواند نقش مهمی در یادگیری مسائل فیزیک داشته باشد. بنابراین داوطلبان باید سعی کنند پایه ریاضیات خود را قوی کنند تا به راحتی بتوانند به سوالات فیزیک در کنکور سراسری پاسخ دهند. البته به این نکته توجه داشته باشید که نباید مفاهیم ریاضی را حفظ کنید، شما باید تمامی نکات را به صورت عمیق یاد بگیرید.

روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر

9) تمرین و تکرار را فراموش نکنید

اگر می‌خواهید یک درصد بالا برای درس فیزیک کسب کنید، تمرین و تکرار را در برنامه روزانه خود قرار دهید. تمرین و تکرار باید در برنامه روزانه داوطلب قرار داشته باشد و داوطلب به صورت مداوم بخش‌ها را مطالعه کند. تمرین و تکرار به صورت طولانی مدت موجب می‌شود که مفاهیم در حافظه بلندمدت داوطلبان ثبت شود و آن‌ها مطالب را به خوبی در ذهن خود ثبت کنند.

10) خلاصه‌نویسی و نت‌برداری انجام دهید

دهمین روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر، خلاصه‌‌نویسی و نت‌برداری است. یکی از مهم‌ترین کارهایی که در مطالعه فیزیک کنکور باید انجام شود، خلاصه‌نویسی و نت‌برداری است. خلاصه‌نویسی به داوطلبان کمک می‌کند تا در فواصل زمانی مختلف به سراغ خلاصه‌نویسی بروند و مطالب را دوباره مرور کنند. داوطلبان باید تلاش کنند از یک لحن صمیمانه و ساده برای نوشتن خلاصه استفاده کنند. کلمات و جملات مهم را در متن خلاصه یادداشت کنید و از کلمات هم معنی برای یادگیری و نوشتن خلاصه استفاده نمایید. مرور درس فیزیک با استفاده از خلاصه‌نویسی آسان‌تر می‌شود. داوطلبان می‌توانند با خلاصه‌نویسی بهتر و راحت‌تر مطالب را یاد بگیرند.

11) مطالب را دسته بندی کنید

یکی دیگر از روش‌های مطالعه فیزیک کنکور به سبک رتبه های برتر، دسته بندی مفاهیم است. اما منظور از دسته بندی چیست؟ داوطلبان باید مفاهیم را به سه بخش ساده، متوسط و دشوار تقسیم کنند. بهتر است داوطلبان در ابتدا به سراغ بررسی مفاهیم ساده بروند و سوالات و تست‌های مربوط به این بخش را حل کنند. سپس مفاهیمی که کمی دشوار هستند را مطالعه کنند و در مرحله آخر به سراغ مفاهیم دشوار بروند.

رتبه های برتر درس فیزیک را چگونه برای کنکور مطالعه می‌کنند؟

12) استراحت و خواب کافی داشته باشید

کنکور یکی از مهم‌ترین چالش‌های داوطلبان در دوران تحصیل است. تمامی داوطلبان تلاش می‌کنند تا به بهترین شکل به سوالات کنکور پاسخ دهند. اما یک نکته مهم و حیاتی وجود دارد که داوطلبان باید آن را رعایت کنند. داوطلبان باید استراحت و خواب کافی داشته باشند. این بدین معنی است که آن‌ها همزمان با مطالعه و درس خواندن باید به فکر استراحت و خواب کافی نیز باشند.

13) از منابع مناسب استفاده کنید

این نکته را فراموش نکنید که مهم‌ترین منبع فیزیک کنکور، کتاب درسی داوطلبان است. داوطلبان باید کتاب درسی را به عنوان منبع اصلی خود قرار دهند. مطالعه ده‌ها منبع مختلف هیچ کمکی به داوطلبان نمی‌کند. اگر به دنبال  منابع کمک آموزشی هستید بهتر است تنها یک منبع کنار کتاب درسی خود استفاده کنید.

حرف آخر

ما در این مطلب 13 روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر را بررسی کردیم. اگر شما هم جزو داوطلبانی هستید که به دنبال کسب یک درصد بالا برای درس فیزیک هستید باید تمامی این روش‌ها را انجام دهید. فیزیک حرف آخر می‌تواند یک منبع مناسب برای داوطلبان کنکوری باشد و آن‌ها را در کسب درصد بالا کمک کند. فیزیک حرف آخر توسط استاد پیمان کامیار تدریس می‌شود و استاد کامیار با استفاده از روش‌های خاص خود مفاهیم فیزیک را تدریس می‌کند. همین حالا حرف آخری شوید و درصد بالایی برای درس فیزیک در کنکور کسب کنید.

منبع: حرف آخر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.