داوطلبان کنکور انسانی باید درس‌های عمومی و تخصصی را برای کنکور 1401 مطالعه کنند. هر کدام از این درس‌های عمومی و تخصصی دارای ضریب مختلفی هستند و هر کدام از آن‌ها منابع مختلفی برای مطالعه دارند. منابع کنکور انسانی 1401 مشخص می‌کند که داوطلبان باید چه درس‌ها و کتاب‌هایی را برای کنکور مطالعه کنند. داوطلبان باید قبل از برنامه‌ریزی برای کنکور، منابع کنکور را بدانند و با توجه به منابع خود را برای کنکور آماده کنند. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به سراغ معرفی منابع کنکور انسانی 1401 می‌رود و منابع این کنکور را به داوطلبان گروه انسانی معرفی می‌کند.

منابع انسانی کنکور 1401
منابع انسانی کنکور 1401

دروس کنکور انسانی

داوطلبان باید در کنکور انسانی به سوالات دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. دفترچه شماره 1 یا دفترچه عمومی شامل درس‌های عمومی ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است. هر درس در کنکور سراسری دارای 25 سوال است و داوطلبان باید به 100 سوال این دفترچه در مدت زمان 75 دقیقه پاسخ دهند.

دفترچه شماره 2 یا دفترچه تخصصی شامل 8 درس تخصصی است. داوطلبان باید به سوالات درس‌های ریاضی، اقتصاد، ادبیات فارسی، عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی پاسخ دهند. دفترچه شماره 2 شامل 180 سوال است و داوطلبان باید در مدت زمان 165 دقیقه به سوالات این درس پاسخ دهند.

ضرایب کنکور انسانی 1401

ضرایب دروس عمومی

ضرایب دروس عمومی در کنکور انسانی
ادبیات فارسیعربیدین و زندگیزبان انگلیسی
ضریب 4ضریب 2ضریب 3ضریب 2

ضرایب دروس تخصصی

مواد امتحانیزیرگروه 1زیرگروه 2زیرگروه 3زیرگروه 4زیرگروه 5
ریاضی24433
اقتصاد12322
زبان و ادبیات فارسی42222
زبان عربی41111
تاریخ و جغرافیا11131
علوم اجتماعی13223
فلسفه و منطق31122
روانشناسی12133

آشنایی با منابع کنکور انسانی 1401

دروس عمومی 

1) زبان و ادبیات فارسی

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
فارسی 1110201دهم98
فارسی 2111201یازدهم99
فارسی 3112201دوازدهم1400

2) عربی

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
عربی، زبان قرآن 1110206دهم98
عربی، زبان قرآن 2111206یازدهم99
عربی، زبان قرآن 3112206دوازدهم1400

3) فرهنگ و معارف اسلامی

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
دین و زندگی 1110204دهم98
دین و زندگی 2111204یازدهم99
دین و زندگی 3112204دوازدهم1400

4) زبان انگلیسی

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
انگلیسی 1110230دهم98
انگلیسی 2111230یازدهم99
انگلیسی 3112230دوازدهم1400

دروس تخصصی

1) ریاضی

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
ریاضی و آمار 1110212دهم98
ریاضی و آمار 2111212یازدهم99
ریاضی و آمار 3112212دوازدهم1400

2) اقتصاد

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
اقتصاد110221دهم98

3) زبان و ادبیات فارسی

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
علوم و فنون ادبی 1110203دهم98
علوم و فنون ادبی 2111203یازدهم99
علوم و فنون ادبی 3112203دوازدهم1400

4) زبان عربی

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
عربی، زبان قرآن 1110207دهم98
عربی، زبان قرآن 2111207یازدهم99
عربی، زبان قرآن 3112207دوازدهم1400

5) تاریخ

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
تاریخ 1110219دهم98
تاریخ 2111233یازدهم99
تاریخ 3112219دوازدهم1400

6) جغرافیا

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
جغرافیای ایران110218دهم98
جغرافیای 2111218یازدهم99
جغرافیا 3112218دوازدهم1400

7) علوم اجتماعی

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
جامعه شناسی 1110220دهم98
جامعه شناسی 2111222یازدهم99
جامعه شناسی 3112222دوازدهم1400

8) فلسفه

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
فلسفه111226یازدهم99
فلسفه آشنایی با فلسفه ایرانی112226دوازدهم1400

9) منطق

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
منطق110223دهم98

10) روانشناسی

نام کتاب درسیکد کتاب درسیپایهسال چاپ
روانشناسی111224یازدهم98

 

منبع: حرف آخر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست