چگونه بخش‌ های مختلف ادبیات را برای کنکور مطالعه کنیم؟

بدون دیدگاه

یکی از مهم‌ترین درس‌های عمومی برای تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی در کنکور سراسری، درس ادبیات است. درس ادبیات به دو دلیل اهمیت بسیار زیادی در کنکور سراسری دارد. دلیل اول مربوط به ضریب این درس است. این درس در کنکور سراسری دارای ضریب 4 است و در میان سایر درس‌های عمومی بیشترین ضریب را در کنکور دارد. دلیل دوم مربوط به جایگاه این درس در دفترچه عمومی است. این بدین معنی است که درس ادبیات اولین درس در دفترچه عمومی است که داوطلبان به آن پاسخ می‌دهند. بنابراین روحیه داوطلبان برای ادامه مسیر به این درس بستگی دارد. بیشتر داوطلبان کنکور با سوال ” چگونه ادبیات را برای کنکور بخوانیم ” مواجه هستند.

چگونه ادبیات را برای کنکور بخوانیم؟ اولین قدم برای پاسخگویی به این سوال آشنایی با ماهیت درس ادبیات فارسی در کنکور سراسری است. قدم دوم بررسی بودجه بندی و روش مطالعه درس ادبیات در کنکور سراسری است. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به طور کامل به سوال چگونه ادبیات را برای کنکور بخوانیم پاسخ می‌دهد و ترازهای داوطلبان گروه تجربی و ریاضی را برای درس ادبیات بررسی می‌کند. شما می‌توانید با مطالعه این مطلب روش‌های مطالعه درس ادبیات را یاد بگیرید.

چگونه ادبیات را برای کنکور بخوانیم

ماهیت درس ادبیات فارسی در کنکور سراسری

قبل از اینکه به سوال درس ادبیات را برای کنکور بخوانیم پاسخ دهیم باید ماهیت درس ادبیات فارسی را بشناسیم. ادبیات فارسی در کنکور سراسری به عنوان اولین درس در دفترچه عمومی در اختیار داوطلبان گروه‌های آزمایشی قرار می‌گیرد. این درس در کنکور سراسری دارای 25 سوال است و داوطلبان باید از سوال 1 الی سوال 25 به سوالات این درس در دفترچه عمومی پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به سوالات درس ادبیات در کنکور سراسری 18 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان برای هر سوال ادبیات تنها 43 ثانیه زمان دارند.

بررسی وضعیت پاسخگویی داوطلبان تجربی به ادبیات فارسی

همان طور که در قسمت بالا به آن اشاره کردیم درس ادبیات اولین درس در دفترچه عمومی است و با ضریب 4 مهم‌ترین درس در میان دروس عمومی محسوب می‌شود. قبل از اینکه با نحوه مطالعه درس ادبیات در کنکور آشنا شویم بهتر است به سراغ کنکور 99 تجربی برویم و ترازهای درس ادبیات را بررسی کنیم.

زمانی‌که ترازهای درس ادبیات فارسی را در کنکور 99 بررسی می‌کنیم متوجه آمار بسیار پایین می‌شویم. هیچ داوطلبی در کنکور تجربی 99 نتوانسته است تراز 100 درصدی برای درس ادبیات کسب کند و بدون شک این آمار اصلا قابل قبول نیست. تنها 98 داوطلب در کنکور تجربی ترازی مابین 80 الی 89/9 درصد دارند. با توجه به این آمار، داوطلبان تجربی به هیچ عنوان تراز مناسبی برای این درس کسب نکردند. شما می‌توانید در قسمت زیر وضعیت پاسخگویی به درس ادبیات داوطلبان تجربی را مشاهده کنید:

تراز صفر 26602 داوطلب
تراز 1 الی 9/9 درصد 136429 داوطلب
تراز 10 الی 19/9 درصد 119562 داوطلب
تراز 20 الی 29/9 درصد 91856 داوطلب
تراز 30 الی 39/9 درصد 44521 داوطلب
تراز 40 الی 49/9 درصد 22697 داوطلب
تراز 50 الی 59/9 درصد 6972 داوطلب
تراز 60 الی 69/9 درصد 2432 داوطلب
تراز 70 الی 79/9 درصد 472 داوطلب
تراز 80 الی 89/9 درصد 98 داوطلب
تراز 90 الی 99/9 درصد 3 داوطلب
تراز 100 درصد

تراز درس ادبیات فارسی برای رتبه‌های زیر 1000 کنکور تجربی

درس ادبیات فارسی دارای ضریب 4 است، بنابراین داوطلبان باید به این درس اهمیت زیادی بدهند. داوطلبانی که در کنکور دارای رتبه زیر 1000 هستند برای درس ادبیات ترازهای مناسبی کسب کردند. رتبه‌های زیر 1000 کنکور تجربی برای درس ادبیات یک تراز بالای 50 درصدی کسب کردند و همین آمار نشان دهنده اهمیت بیش از حد درس ادبیات فارسی است. شما می‌توانید در قسمت زیر ترازهای درس ادبیات را برای داوطلبان با رتبه زیر 1000 در کنکور سراسری 99 مشاهده کنید:

تراز 20 الی 29/9 درصد 13 داوطلب
تراز 30 الی 39/9 درصد 27 داوطلب
تراز 40 الی 49/9 درصد 164 داوطلب
تراز 50 الی 59/9 درصد 244 داوطلب
تراز 60 الی 69/9 درصد 316 داوطلب
تراز 70 الی 79/9 درصد 161 داوطلب
تراز 80 الی 89/9 درصد 68 داوطلب
تراز 90 الی 99/9 درصد 3 داوطلب
تراز 100 درصد

بررسی وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه ریاضی به ادبیات فارسی

با بررسی تراز داوطلبان گروه تجربی متوجه می‌شویم که هیچ داوطلبی تراز 100 درصدی برای درس ادبیات کسب نکرده است. اما این اوضاع برای داوطلبان گروه ریاضی کمی متفاوت است. 2 داوطلب در گروه ریاضی توانستند یک تراز 100 درصدی برای درس ادبیات کسب کنند. از طرفی دیگر 11 داوطلب دارای تراز مابین 90 الی 99/9 درصدی دارند. این آمار نشان می‌دهد داوطلبان گروه ریاضی عملکرد بهتری در مقایسه با داوطلبان گروه تجربی داشتند. شما می‌توانید در قسمت زیر تراز داوطلبان گروه ریاضی را برای درس ادبیات فارسی مطالعه کنید:

تراز صفر 15740 داوطلب
تراز 1 الی 9/9 درصد 40157 داوطلب
تراز 10 الی 19/9 درصد 25657 داوطلب
تراز 20 الی 29/9 درصد 16922 داوطلب
تراز 30 الی 39/9 درصد 7056 داوطلب
تراز 40 الی 49/9 درصد 3276 داوطلب
تراز 50 الی 59/9 درصد 1134 داوطلب
تراز 60 الی 69/9 درصد 526 داوطلب
تراز 70 الی 79/9 درصد 174 داوطلب
تراز 80 الی 89/9 درصد 76 داوطلب
تراز 90 الی 99/9 درصد 11 داوطلب
تراز 100 درصد 2 داوطلب

تراز درس ادبیات فارسی برای رتبه‌های زیر 1000 کنکور ریاضی

داوطلبانی که ترازهای بالایی برای درس ادبیات فارسی دارند از رتبه خوبی نیز در کنکور برخوردار هستند. 2 داوطلبی که تراز 100 درصدی برای ادبیات فارسی دارند دارای رتبه زیر 1000 هستند. زمانی‌که آمار را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم داوطلبانی که تراز بالای 10 درصد در ادبیات فارسی دارند رتبه نهایی آن‌ها زیر 1000 است. آمار زیر تراز ادبیات رتبه‌های زیر 1000 کنکور ریاضی را نشان می‌دهد:

تراز 10 الی 19/9 درصد 9 داوطلب
تراز 20 الی 29/9 درصد 30 داوطلب
تراز 30 الی 39/9 درصد 87 داوطلب
تراز 40 الی 49/9 درصد 209 داوطلب
تراز 50 الی 59/9 درصد 226 داوطلب
تراز 60 الی 69/9 درصد 245 داوطلب
تراز 70 الی 79/9 درصد 125 داوطلب
تراز 80 الی 89/9درصد 57 داوطلب
تراز 90 الی 99/9 درصد 10 داوطلب
تراز 100 درصد 2 داوطلب

همان طور که مشاهده می‌کنید تراز بالا برای درس ادبیات اهمیت بسیار زیادی دارد. داوطلبانی که به دنبال رتبه‌های زیر 1000 هستند باید به تراز درس ادبیات توجه خاصی داشته باشند. اکنون که با ترازهای ادبیات آشنا شدید بهتر است به سراغ چگونه ادبیات را برای کنکور بخوانیم برویم و روش‌های مطالعه درس ادبیات را معرفی کنیم.

چگونه درس ادبیات را برای کنکور مطالعه کنیم؟

ادبیات فارسی در کنکور سراسری دارای 25 سوال است و داوطلبان باید در مدت زمان 18 دقیقه به این سوالات پاسخ دهند. سوالات ادبیات فارسی از ادبیات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شود. اولین قدم برای مطالعه ادبیات کنکور، آشنایی با بودجه بندی ادبیات کنکور است. با توجه به کنکور سال قبل بودجه بندی ادبیات کنکور به صورت زیر است:

بودجه بندی ادبیات کنکور نظام جدید

 • واژگان و املا: 6 سوال
 • زبان فارسی: 5 سوال
 • تاریخ ادبیات: 1 سوال
 • آرایه‌های ادبی: 4 سوال
 • قرابت معنایی: 9 سوال

با توجه به بودجه بندی کنکور متوجه می‌شویم که مهم‌ترین بخش ادبیات فارسی، قرابت معنایی است. قرابت معنایی با 9 سوال مهم‌ترین بخش ادبیات فارسی است و داوطلبان باید به سوالات این بخش توجه زیادی داشته باشند.

چگونه ادبیات را برای کنکور بخوانیم
چگونه ادبیات را برای کنکور بخوانیم

چگونه لغات ادبیات را برای کنکور بخوانیم 

چگونه ادبیات را برای کنکور بخوانیم؟ اکنون که با بودجه بندی درس ادبیات آشنا شدید بهتر است به سراغ نحوه مطالعه هر بخش از بودجه بندی برویم. بخش واژگان و املا در کنکور سراسری شامل 6 سوال است. این بدین معنی است که اگر داوطلبان به سوالات این بخش پاسخ دهند یک تراز 24 درصدی برای درس ادبیات خواهند داشت. نحوه مطالعه بخش واژگان و املا به صورت زیر است:

 • برای مطالعه لغات ادبیات فارسی تنها به لغات کتاب مراجعه کنید.
 • لغات ستاره‌دار انتهای کتاب را حتما مطالعه کنید. این لغات مهم‌ترین لغات در ادبیات فارسی هستند.
 • لغات داخل کتاب را نیز با دقت زیادی بررسی کنید.
 • تمامی معانی یک لغت را به طور کامل حفظ کنید. این بدین معنی است که تک تک معانی یک لغت را باید بدانید.
 • لغات نثرها را نیز با دقت مطالعه کنید.
 • در یک دفتر جداگانه تمامی لغات هر درس را همراه با معانی مختلف آن بنویسید.
 • در پایان هر روز لغات جدید آن روز را مطالعه کنید.
 • زمانی‌که لغات را یاد می‌گیرید به شکل املایی آن‌ها توجه داشته باشید.
 • کلماتی که از نظر املایی با یکدیگر شباهت دارند را یاد بگیرید و در یک دفتر یادداشت کنید.
 • برای بخش املا سعی کنید لغات در درس‌های زبان فارسی را بخوانید.
 • لغاتی که در قسمت انتهای کتاب قرار دارند بهترین منبع برای بخش املا هستند.
 • یکی از مهم‌ترین کارهایی که برای تسلط بر بخش املا می‌توانید انجام دهید دیکته است. از یک نفر بخواهید تا این لغات را برای شما دیکته بگویند تا شما آن‌ها را بنویسید.

چگونه ادبیات را برای کنکور بخوانیم

چگونه تاریخ ادبیات را برای کنکور بخوانیم

یکی دیگر از بخش‌های ادبیات فارسی، بخش تاریخ ادبیات است. این بخش در کنکور سراسری دارای 1 سوال است. این بدین معنی است که داوطلبان با پاسخگویی به سوال این بخش می‌توانند یک تراز 4 درصدی کسب کنند. نحوه مطالعه تاریخ ادبیات به صورت زیر است:

 • برای بخش تاریخ ادبیات یک دفتر جداگانه آماده کنید.
 • در هر صفحه دفتر اسم یکی از شعرا یا نویسنده‌ها را بنویسید.
 • برای هر کدام از شعرا و نویسنده‌ها اطلاعاتی مانند نام اثر، نام پدید آورنده، ویژگی اثر، موضوع اثر و قرن مربوطه را یادداشت کنید.
 • برای اینکه بتوانید بخش تاریخ ادبیات را به خوبی مطالعه کنید از تکنیک رمزگردانی استفاده کنید.
 • تست‌های کنکور و تست‌های تالیفی را برای کنکور حل کنید. سپس نکات مهم این تست‌ها را نیز در دفتر یادداشت کنید.
 • بخش توضیحات هر درس، درآمدها، بیاموزیم‌ها و خودآزمایی‌ها را برای بخش ادبیات فارسی مطالعه کنید.

چگونه آرایه های ادبی را برای کنکور بخوانیم     

بخش آرایه‌های ادبی یکی دیگر از بخش‌های ادبیات فارسی در کنکور است. این بخش از 4 سوال تشکیل شده است. داوطلبانی که به سوالات این بخش پاسخ می‌دهند یک تراز 16 درصدی برای ادبیات فارسی کسب می‌کنند. چگونه ادبیات را برای کنکور بخوانیم و به سوال‌های این بخش پاسخ دهیم؟ در قسمت زیر به طور کامل به این سوال پاسخ داده شده است:

 • داوطلبان گروه تجربی و ریاضی در حدود 20 آرایه ادبی در کتاب درسی خود دارند. بنابراین کافیست این 20 آرایه را به خوبی یاد بگیرند.
 • برای اینکه آرایه را به خوبی یاد بگیرید برای هر آرایه یک مثال حفظ کنید.
 • آرایه‌های کتاب درسی را پیدا کنید و تشخیص دهید هر کدام چه نوع آرایه‌ای هستند.
 • بهترین راه برای یادگیری آرایه‌های ادبی، حل تست‌های کنکور است.

چگونه بخش‌ های مختلف ادبیات را برای کنکور مطالعه کنیم؟

چگونه زبان فارسی را برای کنکور بخوانیم

بخش زبان فارسی در کنکور سراسری دارای 5 سوال است و داوطلبان باید با دقت بسیار زیادی به سوالات این بخش پاسخ دهند. داوطلبانی که به سوالات این بخش پاسخ می‌دهند یک تراز 20 درصدی برای درس ادبیات کسب می‌کنند. شما می‌توانید از روش‌های زیر برای مطالعه بخش زبان فارسی استفاده کنید:

 • مهم‌ترین بخش‌های زبان فارسی واج، تکواژه، واژه، گروه اسمی، گروه فعلی، مشتق، مرکب، ویرایش و …. هستند.
 • بهترین راه برای پاسخ به این سوالات یادگیری هر بخش به صورت دقیق است.
 • تست‌های کنکور و تست‌های تالیفی می‌توانند تا حد زیادی داوطلبان را برای این بخش آماده کنند.

چگونه قرابت معنایی را برای کنکور بخوانیم

بخش قرابت معنایی یکی از دشوارترین بخش‌های ادبیات فارسی در کنکور است. این بخش از 9 سوال در کنکور سراسری تشکیل شده است و نقش مهمی در تراز نهایی داوطلبان دارد. داوطلبانی که به سوالات این بخش پاسخ می‌دهند یک تراز 36 درصدی برای درس ادبیات کسب می‌کنند. اما سوال اصلی این است که چگونه بخش قرابت معنایی را برای کنکور بخوانیم. شما می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

 • این بخش بیشتر از اینکه نیاز به حفظ داشته باشد به درک مفاهیم نیاز دارد.
 • شما باید با دقت بسیار زیادی شعرها و متن‌ها را مطالعه کنید.
 • روی سوال در این بخش بسیار اهمیت دارد بنابراین به روی سوال دقت داشته باشید.
 • زمانی‌که یک درس را مطالعه می‌کنید مفاهیم آن را درک کنید.
 • تست‌های کنکور و تست‌های تالیفی نقش بسیار مهمی برای یادگیری قرابت معنایی دارند.
 • هر بیت دارای یک معنی خاص است. به این نکته توجه داشته باشید که هر بیت را با دقت زیادی مطالعه کنید.
 • به صورت درس به درس بخش قرابت معنایی را مطالعه کنید.

چگونه بخش‌ های مختلف ادبیات را برای کنکور مطالعه کنیم؟

دروس مهم ادبیات در کنکور

برخی از داوطلبان از همان ابتدای کار بر روی مباحث مهم و تست خیز ادبیات وقت می‌گذارند و بقیه قسمت‌های آسان را به مرور زمان مطالعه می‌کنند. درس ادبیات فارسی دارای سه بخش بسیار مهم است. داوطلبانی که به سوالات این سه بخش به درستی پاسخ دهند یک تراز 80 درصدی برای ادبیات فارسی کسب می‌کنند. این بخش‌ها عبارتند از:

 • قرابت معنایی با 9 سوال
 • واژگان و املا با 6 سوال
 • زبان فارسی با 5 سوال

شما می‌توانید با مطالعه سه بخش یک تراز 80 درصدی برای ادبیات کنکور کسب کنید. برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد کنکور و روش‌های مطالعه دروس عمومی و تخصصی به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کنید یا با مشاوران حرف آخر در تماس باشید.

سوالات متداول در مورد روش مطالعه درس ادبیات در کنکور

1) ادبیات فارسی در کنکور سراسری دارای چند سوال است؟

این درس در کنکور سراسری دارای 25 سوال است و با ضریب 4 یکی از مهم‌ترین درس‌های عمومی محسوب می‌شود.

2) سوالات ادبیات فارسی بر اساس کدام منابع در کنکور طراحی می‌شود؟

سوالات ادبیات فارسی بر اساس ادبیات فارسی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شود.

3) مهم‌ترین بخش‌های ادبیات فارسی را چگونه باید مطالعه کرد؟

مهم‌ترین بخش‌های ادبیات فارسی در کنکور، بخش آرایه‌های ادبی، قرابت معنی و زبان فارسی هستند که در این مطلب نحوه مطالعه هر کدام را توضیح دادیم.

4) آسان‌ترین بخش ادبیات فارسی در کنکور کدام بخش است؟

آسان‌ترین بخش ادبیات فارسی بخش تاریخ ادبیات است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دانلود برنامه موفقیت ۵۰ روزه در کنکور و امتحان نهایی

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.