اساتید حرف آخر

اساتید موسسه حرف آخر از بهترین اساتید کنکور می باشند، استاد عبدالرضا منتظری با ترکیب بهترین اساتید با روش های مبتکرانه و انحصاری حرف آخر ، بهترین خروجی را از نظر کیفیت تدریس اساتید به وجود آورده اند. عبدالرضا منتظری، پیمان کامیار، علی سلوکی ، محمد همدانی، علیرضا یوسفیان پور، محسن منتظری، محمد واعظی و مجتبی محمودی و حامی وحدت ، 8 استاد حرف آخر می باشند که دروس مختلف کنکوری را تدریس می کنند.

  1. حرف آخر
  2. اساتید حرف آخر