بودجه بندی دینی کنکور در این مطلب برای داوطلبان نظام جدیدی ارائه می شود. دانش‌آموزان و داوطلبان باید در آزمون عمومی به دفترچه شماره یک پاسخ دهند. این دفترچه شامل سوالات عمومی است. یکی از مهم‌ترین دروس عمومی در کنکور سراسری، درس دین و زندگی است. درس دین و زندگی در دفترچه عمومی از سوال 51 تا 75 است. این درس در کنکور سراسری ضریب 3 دارد. درس دین و زندگی از 25 سوال تشکیل شده است و دانش‌آموزان باید در مدت زمان 17 دقیقه به سوالات این درس پاسخ دهند. این بدین معنی است که دانش‌آموزان باید به هر سوال در 40 ثانیه پاسخ دهد. دانش‌آموزانی که به دنبال تراز بالا در این درس هستند باید بودجه بندی دینی کنکور را با دقت زیادی مطالعه کنند.

دانش‌آموزان و داوطلبان باید در کنکور سراسری منابع نظام جدید را مطالعه کنند. دین و زندگی پایه دهم، پایه یازدهم و پایه دوازدهم منابع آزمون سراسری برای نظام جدید هستند. ما در این مطلب به طور کامل بودجه‌بندی دینی کنکور را بر اساس منابع نظام جدید به شما معرفی می‌کنیم سپس مهم‌ترین فصل‌های درس دین و زندگی را به شما توضیح می‌دهیم.

بودجه بندی دینی کنکور
بودجه بندی دینی کنکور

بودجه بندی دینی کنکور : تحلیل آماری

اگر می‌خواهید رتبه مناسبی در کنکور کسب کنید باید بودجه بندی تمامی دروس را مطالعه کنید و از آمارهای سال‌های اخیر با خبر باشید. ما در این قسمت به صورت آماری نشان می‌دهیم که دانش‌آموزان چه ترازی در درس دین و زندگی کسب نموده‌اند. همان طور که مشاهده می‌کنید درصد منفی این درس بسیار زیاد است. 14 درصد دانش‌آموزان و داوطلبان به طور کل تراز این درس را منفی زدند. بنابراین اگر با دقت زیادی درس را مطالعه کنید به راحتی می‌توانید تراز بالایی در مقایسه با سایر دانش‌آموزان کسب کنید.

 • 14 درصد از داوطلبان درس دین و زندگی را در کنکور منفی زدند.
 • 44 درصد از داوطلبان ترازی ما بین 0 الی 20 درصد کسب نمود.
 • 28 درصد از داوطلبان ترازی ما بین 20 الی 40 درصد کسب نمودند.
 • 11 درصد از داوطلبان ترازی ما بین 40 الی 60 درصد کسب نمودند.
 • 3 درصد از داوطلبان ترازی ما بین 60 الی 80 درصد کسب نمودند.
 • 0 درصد از داوطلبان ترازی ما بین 80 الی 100 درصد کسب نمودند.

بودجه بندی دینی کنکور بر اساس منابع نظام جدید

تعداد سوالات دین و زندگی در کنکور سراسری 25 عدد است. دانش‌آموزان باید بر اساس منابع نظام جدید به این سوالات پاسخ دهند. سوالات از دینی پایه دهم، پایه یازدهم و پایه دوازدهم در کنکور جمع‌آوری شده است. دینی پایه دهم از 9 سوال تشکیل شده است که 36 درصد سوالات دین و زندگی کنکور سراسری را شامل می‌شود. دینی پایه یازدهم از 8 سوال تشکیل شده است یعنی دانش‌آموزان با مطالعه این پایه به 32 درصد از سوالات دینی در کنکور پاسخ می‌دهد. دین و زندگی پایه دوازدهم از 8 سوال تشکیل شده است و 32 درصد از سوالات دین و زندگی کنکور را شامل می‌شود.

 • دینی پایه دهم: 9 سوال
 • دینی پایه یازدهم: 8 سوال
 • دینی پایه دوازدهم: 8 سوال

دینی نظام جدید

دین و زندگی پایه دهم: 36 درصد از سوالات

دانش‌آموزان با مطالعه دینی پایه دهم به 9 سوال از 25 سوال دینی در کنکور پاسخ می‌دهند. این بدین معنی است که دانش‌آموزان با مطالعه این پایه به 36 درصد از سوالات دینی در آزمون سراسری پاسخ می‌دهند. دین و زندگی پایه دهم از درس‌های زیر تشکیل شده است و دانش‌آموزان برای پاسخ به این 9 سوال باید درس‌های زیر را با دقت مطالعه کنند:

 • درس اول: هدف زندگی
 • درس دوم: پر پرواز
 • درس سوم: پنجره‌ای به روشنایی
 • درس چهارم: آینده روشن
 • درس پنجم: منزلگاه بعد
 • درس ششم: واقعه بزرگ
 • درس هفتم: فرجام کار
 • درس هشتم: آهنگ سفر
 • درس نهم: دوستی با خدا
 • درس دهم: یاری از نماز و روزه
 • درس یازدهم: فضیلت آراستگی
 • درس دوازدهم: زیبایی پوشیدگی

دین و زندگی پایه یازدهم: 32 درصد از سوالات

دین و زندگی پایه یازدهم در کنکور سراسری به طور میانگین 8 سوال دارد. شما می‌توانید با پاسخگویی به این 8 سوال به 32 درصد از سوالات دین و زندگی در آزمون سراسری پاسخ دهید. این 8 سوال از بخش‌های زیر مطرح می‌شوند:

 • بخش اول: تفکر و اندیشه
 • بخش دوم: در مسیر

هر کدام از این بخش‌ها، درس‌های متفاوتی دارند. دانش‌آموزان با مطالعه این درس‌ها می‌توانند به سوالات دینی کنکور پاسخ دهند. پایه یازدهم نیز از 12 درس تشکیل شده است.

دین و زندگی پایه دوازدهم: 32 درصد از سوالات

دانش‌آموزان با پاسخ به 8 سوال دین و زندگی پایه دوازدهم به 32 درصد دیگر از سوالات دینی و زندگی نیز پاسخ می‌دهند. همان طور که مشاهده می‌کنید هر کدام از پایه‌ها از اهمیت زیادی برای دانش‌آموزان برخوردار هستند. شما باید با مطالعه بودجه بندی دینی کنکور از سوالات هر پایه اطلاعات دقیقی داشته باشید. پایه دوازدهم دارای 10 درس است و دانش‌آموزان باید با دقت زیادی این درس‌ها را مطالعه کنند.

معرفی درس‌های مهم و تست خیز دین و زندگی کنکور

بودجه بندی دینی کنکور به شما کمک می‌کند تا با تعداد سوالات هر پایه بهتر آشنا شوید و تراز مناسبی کسب کنید. شما با بودجه بندی پایه‌های مختلف درس دین و زندگی آشنا شدید حالا باید به سراغ درس‌های مهم و تست خیز دین و زندگی در کنکور بروید. بودجه بندی دینی کنکور به صورت مبحثی به صورت زیر است:

 1. مبحث آیات و روایات: 11 سوال
 2. متن کتاب درسی: 9 سوال
 3. اشعار و حدیث: 5 سوال

درس های تست خیز دین و زندگی

مبحث آیات و روایات: 44 درصد از سوالات

یکی از مهم‌ترین و تست‌خیزترین مباحث دین و زندگی مربوط به قسمت‌های آیات و روایات است. مبحث آیات و روایات با 11 سوال به طور کلی 44 درصد از سوالات دین و زندگی کنکور را تشکیل می‌دهد. این بدین معنی است که دانش‌آموزان و داوطلبان با مطالعه آیات و روایات به راحتی 44 درصد از سوالات دین و زندگی را پاسخ می‌دهند.

متن کتاب درسی دین و زندگی: 36 درصد از سوالات

معمولا به طور میانگین از متن کتاب‌های درسی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم دین و زندگی 9 سوال مطرح می‌شود. اگر دانش‌آموز با دقت زیادی متن کتاب درسی را مطالعه کند به راحتی 36 درصد از سوالات کنکور را پاسخ می‌دهد.

اشعار و حدیث: 20 درصد از سوالات

دانش‌آموزان با مطالعه دو بخش اول به راحتی می‌توانند یک تراز 80 درصدی در کنکور کسب کنند. آخرین بخشی که در این قسمت به شما معرفی می‌کنیم بخش اشعار و حدیث است. این بخش در کنکور سراسری شامل 5 سوال است. دانش‌آموزان با پاسخ به این سوال‌ها می‌توانند به 20 درصد از سوالات دین و زندگی کنکور پاسخ دهند.

تست خیز ترین درس‌های دین و زندگی کنکور

دانش‌آموزان به راحتی می‌توانند با مطالعه بودجه‌بندی دینی کنکور یک تراز مناسب در این درس کسب کنند. اما یک مرحله هنوز باقی مانده است. ما در این قسمت با توجه به سوال‌های 10 سال اخیر دین و زندگی، مهم‌ترین درس‌ها را به شما معرفی می‌کنیم:

 • دین و زندگی پایه دهم: درس 11، درس 3، درس 5، درس 6، درس 8 (این دروس به ترتیب بیشترین تعداد سوالات را در کنکور سراسری دارند)
 • دین و زندگی پایه یازدهم: درس5، درس 2، درس 1، درس 10 و درس 4 و درس 8 (این دروس به ترتیب بیشترین تعداد سوالات را در کنکور سراسری دارند)
 • دین و زندگی پایه دوازدهم: درس 5، درس 4، درس 3 و درس 8 (این دروس به ترتیب بیشترین تعداد سوالات را در کنکور سراسری دارند)

نگاهی به چندین ویژگی کلیدی پکیج دین و زندگی حرف آخر

 • یادگیری تمام دین و زندگی کنکو با کمک 14 الگوی مطرح شده توسط استاد یوسفیان پور
 • ایجاد تسلط همه جانبه در درس دین و زندگی در کمتر از یک هفته
 • استفاده از انیمیشن و تدریس مباحث با کمک تصاویر پویا جهت دریافت عمق مطالب
 • آموزش سریع و بدون دردسر  تمام آیات و متن کتاب درسی بدون حفظ کردن
 • ارائه روش حل تست ها به صورت مفهومی و گزینه به گزینه
 • طرح سوالات متنوع تستی برای تسلط بیشتر دانش آموزان و آشنا شدن با تیپ سوالات
 • مطابقت بالای 90 درصدی دین و زندگی کنکور حرف آخر طبق تجربه سال های پیشین

سخن آخر

کتاب درسی دین و زندگی مهم‌ترین منبع برای پاسخگویی به سوالات دینی در کنکور است. دانش‌آموزان باید کتاب درسی را با توجه به بودجه بندی دینی کنکور با دقت مطالعه کنند. حرف آخر برای نتیجه‌گیری بهتر دانش‌آموزان و داوطلبان پکیج‌های استاد یوسفیان پور را برای کسب تراز بالا به دانش‌آموزان پیشنهاد می‌کند.

دوره آنلاین رایگان صفر تا رتبه ویژه کنکور ۱۴۰۲

۲۰ درصد بودجه بندی کنکور رو تو ۱ هفته رایگان و آنلاین یاد بگیر

بودجه بندی دینی کنکور

بودجه بندی, بودجه بندی دین و زندگی, دین و زندگی, دین و زندگی کنکور, دینی در کنکور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دانلود برنامه موفقیت ۵۰ روزه در کنکور و امتحان نهایی

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.