بودجه بندی کنکور ۹۹ به شما کمک میکند با دید بهتری نسبت به کنکور سراسری مطالعه خود را آغاز کنید تا از همین ابتدای راه ، آینده خود را بدانید و بی گدار به آب نزنید ! در این مطلب به صورت اختصاصی برای شما تعداد سوالات مطرح شده در هر درس کنکور سراسری را مشخص کرده ایم تا میزان اهمیت دروس کنکور خود را بدانید و تعداد ساعات مطالعه درسی خود را منطبق بر بودجه بندی کنکور تنظیم و تهیه کنید. بدین منظور بودجه بندی کنکور ۹۹ به صورت کامل هم برای دروس نظام جدید و هم دروس نظام قدیم توسط سایت مرکزی موسسه حرف آخر برای شما ارائه شده است.

بودجه بندی کنکور 99

بودجه بندی کنکور ۹۹

بودجه بندی کنکور ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید

آیا سال آینده یعنی سال ۱۳۹۹ هم دو نوع کنکور نظام جدید و نظام قدیم برگزار میگردد؟

پاسخ مثبت است. طبق اعلامیه های سازمان سنجش ، در بودجه بندی کنکور ۹۹ نوع نیز دو نوع کنکور هم برای دانش آموزان نظام قدیم و دانش آموزان نظام جدید سوالات جدا گانه ای مطرح میشود تا آن دسته از داوطلبینی که در سال ۱۳۹۸ موفق به کسب رتبه دلخواه خود نشدند ، بتوانند یک بار دیگر آموخته های کنکور خود را محک بزنند.

کنکور نظام قدیم تا چه سالی ادامه دارد؟

هنوز بیانیه ای در مورد ادامه دار بود کنکور نظام قدیم بعد از سال ۹۹ بیان نشده است.

بودجه بندی ادبیات نظام جدید و نظام قدیم

در جدول زیر با تفکیک جزییات ، تعداد سوالات مطرح شده در هر قسمت از درس ادبیات فارسی گرد هم آمده است تا شما را برای کنکور ۱۳۹۹ آماده تر کند.

بودجه بندی کنکور ۹۹ زبان و ادبیات فارسی کنکور 
موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵۵
تاریخ ادبیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳۳
قرابت معنایی ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹۹

بودجه بندی عربی نظام جدید و نظام قدیم

در جدول زیر با تفکیک جزییات ، تعداد سوالات مطرح شده در هر قسمت از درس زبان عربی گرد هم آمده است تا شما را برای کنکور ۱۳۹۹ آماده تر کند.

بودجه بندی کنکور ۹۹ عربی کنکور 
موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸۸

بودجه بندی دین و زندگی نظام جدید و نظام قدیم

در جدول زیر با تفکیک جزییات ، تعداد سوالات مطرح شده در هر قسمت از درس دین و زندگی گرد هم آمده است تا شما را برای کنکور ۱۳۹۹ آماده تر کند.

بودجه بندی کنکور ۹۹ دین و زندگی کنکور 
موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷۷


بودجه بندی زبان انگلیسی نظام جدید و نظام قدیم

در جدول زیر با تفکیک جزییات ، تعداد سوالات مطرح شده در هر قسمت از درس زبان انگلیسی گرد هم آمده است تا شما را برای بودجه بندی کنکور ۹۹ آماده تر کند.

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور 
موضوع   /   سال۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷
واژگان ۷ ۶ ۶ ۷ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸۸

بودجه بندی کنکور نظام جدید و نظام قدیم دروس اختصاصی رشته ریاضی

تفکیک بودجه بندی مباحث “دیفرانسیل و ریاضیات پایه” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

دیفرانسیل و ریاضیات پایهسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
یادآوری مفاهیم پایه۱
دنباله۱۲۱۱۲
حد و پیوستگی۴۴۵۴۴۳
مشتق و کاربرد مشتق۷۶۶۸۸۹
انتگرال۲۲۲۲۲۲
تابع۲۲۱۳۳۳
الگو و دنباله۱۱
توابع خاص، نامعادله۱۲
توابع نمایی و لگاریتم۱۱۱۱
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات۳۴۳۱۲۱
مثلثات۴۳۳۳۳۲

تفکیک بودجه بندی مباحث “هندسه پایه” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

هندسه پایهسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
استدلال در هندسه۱۱۳۲۱۲
مساحت و قضیه فیثاغورس۱۱۳۲۱
تشابه۱۱۱۱۱
دایره۱۲۲۱۲۲
تبدیل­ها۱۱۱۱۱
هندسه فضایی۳۲۱۲۲۲

تفکیک بودجه بندی مباحث “هندسه تحلیلی” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

هندسه تحلیلیسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
بردار۱۱۱۲۱۱
خط و صفحه۱۲۲۱۲۲
مقاطع مخروطی۲۲۳۲۳۱
ماتریس و دترمینان۳۱۱۲۲۲
دستگاه­های معادله­های خطی۱۲۱۱۲

تفکیک بودجه بندی مباحث “ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازیسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
گراف۲۱۱۱۱۲
نظریه اعداد۳۳۳۲۳۳
ترکیبات۱۲۱۱۱
احتمال۴۴۳۴۳۳
استدلال ریاضی۲۲۲۱۲۱
مجموعه­ ها، ضرب دکارتی و رابطه۲۲۲۳۲۲
آمار و مدلسازی۲۲۲۲۲۲
آنالیز ترکیبی۱۱۱۱

۲ – تفکیک بودجه بندی مباحث درس فیزیک رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

دومین قسمت دفترچه سوالات اختصاصی مربوط به درس فیزیک می باشد . این قسمت دارای ۴۵ سوال می باشد که فیزیک یک ، دو ، سه و همچنین فیزیک پیش یک و دو را شامل میشود.

در جداول زیر به تفکیک مباحث تعداد سوالات برای شما بودجه بندی شده است.

فیزیک پیشسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
حرکت شناسی۴۴۴۴۴۴
دینامیک۵۴۴۴۴۴
نوسان۳۲۲۳۳۳
موج­های مکانیکی۲۳۳۲۲۲
صوت۲۳۲۲۲۲
موج­های الکترومغناطیسی۲۲۱۲۲۲
فیزیک اتمی۲۲۳۲۲۲
فیزیک حالت جامد۱۱۱۱۱
فیزیک هسته­ای۱۲۱۱۱۱
فیزیک پایهسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
نور هندسی۴۴۴۴۴۴
فیزیک و اندازه­گیری۱۱۱۱
کار و انرژی۱۱۱۱۱
ویژگی­های ماده۱۳۲۳۳۳
گرما و قانون گازها۴۲۲۲۲۲
ترمودینامیک۳۳۳۳۳۳
الکتریسیته ساکن۴۳۳۳۲۲
جریان الکتریکی۳۳۴۴۴۴
مغناطیس و القا۴۴۴۳۴۴

۲ – تفکیک بودجه بندی مباحث درس شیمی رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

شیمی کنکور سوالات پایانی دفترچه اختصاصی را تشکیل میدهد و با ۳۵ سوال در قالب موضوعاتی از کتاب های سال دوم ، سوم و پیش مطرح می شوند .

در جدول زیر به تفکیک هر مبحث درس شیمی تعداد سوالات مربوطه ذکر شده است.

شیمی دومسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
ساختار اتم۲۳۲۳۱۳
جدول تناوبی عنصرها۳۳۲۳۴۳
ترکیب­های یونی۱۱۱۱۱
ترکیب­های کووالانسی۳۳۴۲۲۳
ترکیب­های آلی۲۲۲۲۲۱
شیمی سومسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
استوکیومتری۴۴۴۵۴۴
ترمودینامیک۴۴۴۴۴۴
محلول­ها۴۴۴۴۴۴
شیمی پیشسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
سنتیک۲۲۲۴۲۲
تعادل۳۳۳۱۱۳
اسید و باز۴۴۴۳۴۳
الکتروشیمی۳۳۳۳۴۴

 

بودجه بندی کنکور ۹۹ دروس اختصاصی رشته تجربی

علوم زمین اولین درس دفترچه اختصاصی با ۲۵ سوال :

زمین شناسی سال چهارم

موضوع / سال۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
فصل ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۷ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱۱ ۲ ۲ ۱ ۲
فصل ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۱

زمین شناسی سال سوم

موضوع / سال۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
فصل ۱
فصل ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۶ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۳ ۳ ۳
فصل ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱۱

ریاضیات دومین درس دفترچه اختصاصی با ۳۰ سوال :

پر سوال ترین مباحث:

 • مشتق و کاربرد آن
 • هندسه
 • تابع
 • مثلثات
 • احتمال
نام درسموضوعبودجه بندی در کنکور
۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
ریاضیمشتق و کاربرد آن۶۶۶۶۵۶۳۴۶۵۵۴
هندسه ۱۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
حد و پیوستگی۳۲۳۳۲۲۳۲۲۲۲۲
مجانب۱۱
تابع۲۲۲۱۲۳۳۳۱۳۳۳
معادله و نامعادله۱۱۱۱۱۱
آمار۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲
احتمال۲۱۲۲۳۲۳۴۲۲۳۳
مقاطع مخروطی۲۳۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲
مثلثات۱۱۱۱۱۱۲۲۳۲۱۳
معادله مثلثاتی         ۱۱
لگاریتم و تابع نمایی۱۱۱۱۲۱۱۱۱۲
تصاعد و دنباله۲۱۱۱۲۱۱۱۱۲۲۱
انتگرال۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
دستگاه معادلات و معادله خط۱۱۱۲۱
معادله درجه ۲۱۲۱۱۱۱۱
ماتریس ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
آنالیز ترکیبی۱۱
رشد و زوال۱
تابع جزء صحیح۱۱۱۱

بودجه بندی زیست شناسی کنکور ۹۹ سومین درس دفترچه اختصاصی با ۵۰ سوال :

مهمترین مباحث زیست شامل :

 • ژنتیک جمعیت
 • گردش مواد
 • شارش انرژی در جاندران
 • ژنتیک و خواستگاه آن
 • و همچنین مطالب کاملا ترکیبی

 

نام مبحثکنکور ۹۱کنکور ۹۲کنکور ۹۳کنکور ۹۴کنکور ۹۵کنکور ۹۶
مولکول زیستی     ۱
سفری به درون سلول۱۱  ۱۱
سفری به دنیای جانداران۱۱  ۱۱
گوارش۲۳۳۲۲۱
تبادل گازها۲ ۲ ۱ 
گردش مواد۳۲۵۳۵۳
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید۲ ۱ ۱ 
حرکت۱۲۳۱۲ 
ایمنی بدن ۱۱۱۱۱
دستگاه عصبی۱۲۳۲۱۲
حواس۲۱ ۱۲۳
هورمون­ها و دستگاه درون ریز۲۱۱۱۲۲
ماده ژنتیک      
کروموزوم­ها و میتوز۱۱ ۳۱ 
میوز و تولیدمثل جنسی۱ ۱   
ژنتیک و خواستگاه آن۴۴۳۳۳۳
تولیدمثل گیاهان۲۱۲۲۲۱
رشد و نمو در گیاهان۳۱۳۱۱۱
تولیدمثل و رشد و نمو جانوران۲۲۳۳۲۲
پروتئین سازی۲۲۲۳۲۲
تکنولوژی زیستی۱  ۱۱ 
پیدایش و گسترش زندگی ۱  ۲۱
تغییر و تحول گونه­ها ۱ ۲ ۱
ژنتیک جمعیت۱۲۴۴۲۵
پویایی جمعیت­ها و اجتماعات زیستی۱۱ ۱۱ 
رفتارشناسی۲۲۱۱۱۱
شارش انرژی در جاندران۲۴۳۶۲۳
ویروس­ها و باکتری­ها۳۴۱۲۱۲
آغازیان۳۳۲۳۴۳
قارچ­ها۱۱۲۱۱۱
کاملا ترکیبی۴۶۴۲۵۹

فیزیک چهارمین درس دفترچه اختصاصی با ۳۰ سوال :

بودجه بندی فیزیک کنکور ۹۹ رشته تجربی

مهمترین بخش ها :

 • نوسان
 • موج های مکانیکی
 • مدار های الکتریکی
 • حرکت شناسی
 • گرما
 • قانون گاز ها
 • صوت
 • نور هندسی
 • آینه ها
 • خازن
 • الکتریسیته ساکن
 • فیزیک اتمی
 • دینامیک
نام درسموضوعبودجه بندی در کنکور
۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
فیزیکنور هندسی۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
انرژی – فیزیک ۱۱
نوسان، موج­های مکانیکی، صوت۵۵۵۵۵۶۶۵۵۵۲+۲+۲۱+۲+۲
مدارهای الکتریکی۲۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳
حرکت شناسی۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳
گرما و قانون گازها۳۳۳۳۳۱۲۳۳۲۳۳
فشار و ویژگی­های ماده۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۱
دینامیک۳۲۲۲۲۲۲۲۳۳۲۲
خازن و الکتریسیته ساکن۳۲۲۲۲۲۲۱۲۲۲۳
مغناطیس و القا۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲
بردار۱۱۱۱
کار و انرژی۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱
فیزیک اتمی و جدید۳۳۴۳۳۳۴۳۳۳۳۳
موج­های الکترو مغناطیسی۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱

بودجه بندی شیمی کنکور ۹۹ درس دفترچه اختصاصی با ۳۵ سوال :

مهمترین و پر سوال ترین بخش :

 • استوکیوکتری
 • ترمودینامیک
 • پیوند های کوالانسی
 • محلول ها
 • ترکیب آلی
 • سینتیک شیمیایی
 • تعادل شیمیایی
 • اسید و باز
نام درسموضوعبودجه بندی در کنکور
۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶
شیمیساختار اتم۳۳۳۳۲۲۲۲۲۲۱۲
خواص تناوبی عنصرها۲۱۲۱۳۳۲۲۲۲۴۲
ترکیب­های یونی۱۱۱۱۱۲۲۲۲۲۱۲
پیوند کووالانسی۳۴۳۴۳۲۳۳۳۴۳۳
ترکیب آلی۱۱۱۲۲۲۱۲۲۲۳۲
استوکیومتری۴۶۴۴۳۴۴۴۴۴۴۵
ترمودینامیک شیمیایی۴۲۴۴۳۳۳۴۴۳۴۴
محلول­ها۴۵۴۴۴۵۲۴۴۵۴۴
سینتیک شیمیایی۳۳۳۲۴۲۳۳۳۳۲۲
تعادل شیمیایی۳۳۳۳۲۳۲۳۲۳۳۳
اسید و باز۳۳۳۴۴۴۴۳۳۲۳۴
الکتروشیمی۳۲۳۳۴۳۴۳۴۳۳۲

 

بودجه بندی کنکور ۹۹ نظام جدید ( دهم ، یازدهم ، دوازدهم )

کتاب های عمومی دهم:

 • دین و زندگی ۱
 • عربی
 • زبان قرآن ۱
 • زبان انگلیسی ۱
 • فارسی ۱
 • نگارش ۱

کتاب های عمومی یازدهم :

 • دین و زندگی ۲
 • عربی، زبان قرآن ۲
 • زبان انگلیسی ۲
 • فارسی ۲
 • نگارش ۲

دروس عمومی نظام قدیم کتاب های عمومی دهم:

 • ادبیات فارسی ۲
 • عربی ۲
 • معارف اسلامی (دین و زندگی) ۲
 • کتاب های عمومی یازدهم
 • ادبیات فارسی ۳
 • زبان فارسی ۳
 • عربی ۳
 • معارف اسلامی (دین و زندگی)
 • انگلیسی ۳

کتاب های عمومی دوازدهم

 • زبان و ادبیات فارسی عمومی
 • معارف اسلامی (دین و زندگی)
 • زبان انگلیسی ۱ و ۲

1 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست