بودجه بندی کنکور 99 به شما کمک میکند با دید بهتری نسبت به کنکور سراسری مطالعه خود را آغاز کنید تا از همین ابتدای راه ، آینده خود را بدانید و بی گدار به آب نزنید ! در این مطلب به صورت اختصاصی برای شما تعداد سوالات مطرح شده در هر درس کنکور سراسری را مشخص کرده ایم تا میزان اهمیت دروس کنکور خود را بدانید و تعداد ساعات مطالعه درسی خود را منطبق بر بودجه بندی کنکور تنظیم و تهیه کنید. بدین منظور بودجه بندی کنکور 99 به صورت کامل هم برای دروس نظام جدید و هم دروس نظام قدیم توسط سایت مرکزی موسسه حرف آخر برای شما ارائه شده است.

بودجه بندی کنکور 99

بودجه بندی کنکور 99

بودجه بندی کنکور 99 نظام قدیم و نظام جدید

آیا سال آینده یعنی سال 1399 هم دو نوع کنکور نظام جدید و نظام قدیم برگزار میگردد؟

پاسخ مثبت است. طبق اعلامیه های سازمان سنجش ، در بودجه بندی کنکور 99 نوع نیز دو نوع کنکور هم برای دانش آموزان نظام قدیم و دانش آموزان نظام جدید سوالات جدا گانه ای مطرح میشود تا آن دسته از داوطلبینی که در سال 1398 موفق به کسب رتبه دلخواه خود نشدند ، بتوانند یک بار دیگر آموخته های کنکور خود را محک بزنند.

کنکور نظام قدیم تا چه سالی ادامه دارد؟

هنوز بیانیه ای در مورد ادامه دار بود کنکور نظام قدیم بعد از سال 99 بیان نشده است.

بودجه بندی ادبیات نظام جدید و نظام قدیم

در جدول زیر با تفکیک جزییات ، تعداد سوالات مطرح شده در هر قسمت از درس ادبیات فارسی گرد هم آمده است تا شما را برای کنکور 1399 آماده تر کند.

بودجه بندی کنکور 99 زبان و ادبیات فارسی کنکور  
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3 3
املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2 2
دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5 5
تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3 3
آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3 3
قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9 9

بودجه بندی عربی نظام جدید و نظام قدیم

در جدول زیر با تفکیک جزییات ، تعداد سوالات مطرح شده در هر قسمت از درس زبان عربی گرد هم آمده است تا شما را برای کنکور 1399 آماده تر کند.

بودجه بندی کنکور 99 عربی کنکور  
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  8  8 8
درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4 4
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2 2
تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3 3
قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8 8

بودجه بندی دین و زندگی نظام جدید و نظام قدیم

در جدول زیر با تفکیک جزییات ، تعداد سوالات مطرح شده در هر قسمت از درس دین و زندگی گرد هم آمده است تا شما را برای کنکور 1399 آماده تر کند.

بودجه بندی کنکور 99 دین و زندگی کنکور  
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9 9
سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9 9
سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  7 7


بودجه بندی زبان انگلیسی نظام جدید و نظام قدیم

در جدول زیر با تفکیک جزییات ، تعداد سوالات مطرح شده در هر قسمت از درس زبان انگلیسی گرد هم آمده است تا شما را برای بودجه بندی کنکور 99 آماده تر کند.

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور  
موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8 8
گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4 4
Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5 5
درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8 8

بودجه بندی کنکور نظام جدید و نظام قدیم دروس اختصاصی رشته ریاضی

تفکیک بودجه بندی مباحث “دیفرانسیل و ریاضیات پایه” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

دیفرانسیل و ریاضیات پایه سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
یادآوری مفاهیم پایه 1
دنباله 1 2 1 1 2
حد و پیوستگی 4 4 5 4 4 3
مشتق و کاربرد مشتق 7 6 6 8 8 9
انتگرال 2 2 2 2 2 2
تابع 2 2 1 3 3 3
الگو و دنباله 1 1
توابع خاص، نامعادله 1 2
توابع نمایی و لگاریتم 1 1 1 1
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات 3 4 3 1 2 1
مثلثات 4 3 3 3 3 2

تفکیک بودجه بندی مباحث “هندسه پایه” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

هندسه پایه سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
استدلال در هندسه 1 1 3 2 1 2
مساحت و قضیه فیثاغورس 1 1 3 2 1
تشابه 1 1 1 1 1
دایره 1 2 2 1 2 2
تبدیل­ها 1 1 1 1 1
هندسه فضایی 3 2 1 2 2 2

تفکیک بودجه بندی مباحث “هندسه تحلیلی” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

هندسه تحلیلی سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
بردار 1 1 1 2 1 1
خط و صفحه 1 2 2 1 2 2
مقاطع مخروطی 2 2 3 2 3 1
ماتریس و دترمینان 3 1 1 2 2 2
دستگاه­های معادله­های خطی 1 2 1 1 2

تفکیک بودجه بندی مباحث “ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازی سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
گراف 2 1 1 1 1 2
نظریه اعداد 3 3 3 2 3 3
ترکیبات 1 2 1 1 1
احتمال 4 4 3 4 3 3
استدلال ریاضی 2 2 2 1 2 1
مجموعه­ ها، ضرب دکارتی و رابطه 2 2 2 3 2 2
آمار و مدلسازی 2 2 2 2 2 2
آنالیز ترکیبی 1 1 1 1

2 – تفکیک بودجه بندی مباحث درس فیزیک رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

دومین قسمت دفترچه سوالات اختصاصی مربوط به درس فیزیک می باشد . این قسمت دارای 45 سوال می باشد که فیزیک یک ، دو ، سه و همچنین فیزیک پیش یک و دو را شامل میشود.

در جداول زیر به تفکیک مباحث تعداد سوالات برای شما بودجه بندی شده است.

فیزیک پیش سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
حرکت شناسی 4 4 4 4 4 4
دینامیک 5 4 4 4 4 4
نوسان 3 2 2 3 3 3
موج­های مکانیکی 2 3 3 2 2 2
صوت 2 3 2 2 2 2
موج­های الکترومغناطیسی 2 2 1 2 2 2
فیزیک اتمی 2 2 3 2 2 2
فیزیک حالت جامد 1 1 1 1 1
فیزیک هسته­ای 1 2 1 1 1 1
فیزیک پایه سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
نور هندسی 4 4 4 4 4 4
فیزیک و اندازه­گیری 1 1 1 1
کار و انرژی 1 1 1 1 1
ویژگی­های ماده 1 3 2 3 3 3
گرما و قانون گازها 4 2 2 2 2 2
ترمودینامیک 3 3 3 3 3 3
الکتریسیته ساکن 4 3 3 3 2 2
جریان الکتریکی 3 3 4 4 4 4
مغناطیس و القا 4 4 4 3 4 4

2 – تفکیک بودجه بندی مباحث درس شیمی رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

شیمی کنکور سوالات پایانی دفترچه اختصاصی را تشکیل میدهد و با 35 سوال در قالب موضوعاتی از کتاب های سال دوم ، سوم و پیش مطرح می شوند .

در جدول زیر به تفکیک هر مبحث درس شیمی تعداد سوالات مربوطه ذکر شده است.

شیمی دوم سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
ساختار اتم 2 3 2 3 1 3
جدول تناوبی عنصرها 3 3 2 3 4 3
ترکیب­های یونی 1 1 1 1 1
ترکیب­های کووالانسی 3 3 4 2 2 3
ترکیب­های آلی 2 2 2 2 2 1
شیمی سوم سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
استوکیومتری 4 4 4 5 4 4
ترمودینامیک 4 4 4 4 4 4
محلول­ها 4 4 4 4 4 4
شیمی پیش سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
سنتیک 2 2 2 4 2 2
تعادل 3 3 3 1 1 3
اسید و باز 4 4 4 3 4 3
الکتروشیمی 3 3 3 3 4 4

 

بودجه بندی کنکور 99 دروس اختصاصی رشته تجربی

علوم زمین اولین درس دفترچه اختصاصی با 25 سوال :

زمین شناسی سال چهارم

موضوع / سال 89 90 91 92 93 94 95 96
فصل 1 1 1 1 1
فصل 2 1 1 1 1 2 2 2 2
فصل 3 1 2 2 2 1 1 1 1
فصل 4 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 5 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 6 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 7 2 1 2 2 2 2 2 2
فصل 8 2 1 1 1 1 1 1 1
فصل 9 1 2 2 2 2
فصل 10 1 1 1 1 1 1 1
فصل 11 2 2 1 2
فصل 12 1 1 1 1

زمین شناسی سال سوم

موضوع / سال 89 90 91 92 93 94 95 96
فصل 1
فصل 2 1 2 2 1 1 1 1 1
فصل 3 1 1 1 1 1 1 1
فصل 4 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 5 3 3 3 3 2 2 2 2
فصل 6 3 2 2 2 1 3 3 3
فصل 7 2 2 2 2 2 2 2 2
فصل 8 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 9 2 1 1 1 2 1 1 1

ریاضیات دومین درس دفترچه اختصاصی با 30 سوال :

پر سوال ترین مباحث:

 • مشتق و کاربرد آن
 • هندسه
 • تابع
 • مثلثات
 • احتمال
نام درس موضوع بودجه بندی در کنکور
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ریاضی مشتق و کاربرد آن 6 6 6 6 5 6 3 4 6 5 5 4
هندسه 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
حد و پیوستگی 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2
مجانب 1 1
تابع 2 2 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3
معادله و نامعادله 1 1 1 1 1 1
آمار 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
احتمال 2 1 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3
مقاطع مخروطی 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
مثلثات 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3
معادله مثلثاتی                   1 1
لگاریتم و تابع نمایی 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
تصاعد و دنباله 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
انتگرال 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
دستگاه معادلات و معادله خط 1 1 1 2 1
معادله درجه 2 1 2 1 1 1 1 1
ماتریس 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
آنالیز ترکیبی 1 1
رشد و زوال 1
تابع جزء صحیح 1 1 1 1

بودجه بندی زیست شناسی کنکور 99 سومین درس دفترچه اختصاصی با 50 سوال :

مهمترین مباحث زیست شامل :

 • ژنتیک جمعیت
 • گردش مواد
 • شارش انرژی در جاندران
 • ژنتیک و خواستگاه آن
 • و همچنین مطالب کاملا ترکیبی

 

نام مبحث کنکور 91 کنکور 92 کنکور 93 کنکور 94 کنکور 95 کنکور 96
مولکول زیستی           1
سفری به درون سلول 1 1     1 1
سفری به دنیای جانداران 1 1     1 1
گوارش 2 3 3 2 2 1
تبادل گازها 2   2   1  
گردش مواد 3 2 5 3 5 3
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید 2   1   1  
حرکت 1 2 3 1 2  
ایمنی بدن   1 1 1 1 1
دستگاه عصبی 1 2 3 2 1 2
حواس 2 1   1 2 3
هورمون­ها و دستگاه درون ریز 2 1 1 1 2 2
ماده ژنتیک            
کروموزوم­ها و میتوز 1 1   3 1  
میوز و تولیدمثل جنسی 1   1      
ژنتیک و خواستگاه آن 4 4 3 3 3 3
تولیدمثل گیاهان 2 1 2 2 2 1
رشد و نمو در گیاهان 3 1 3 1 1 1
تولیدمثل و رشد و نمو جانوران 2 2 3 3 2 2
پروتئین سازی 2 2 2 3 2 2
تکنولوژی زیستی 1     1 1  
پیدایش و گسترش زندگی   1     2 1
تغییر و تحول گونه­ها   1   2   1
ژنتیک جمعیت 1 2 4 4 2 5
پویایی جمعیت­ها و اجتماعات زیستی 1 1   1 1  
رفتارشناسی 2 2 1 1 1 1
شارش انرژی در جاندران 2 4 3 6 2 3
ویروس­ها و باکتری­ها 3 4 1 2 1 2
آغازیان 3 3 2 3 4 3
قارچ­ها 1 1 2 1 1 1
کاملا ترکیبی 4 6 4 2 5 9

فیزیک چهارمین درس دفترچه اختصاصی با 30 سوال :

بودجه بندی فیزیک کنکور 99 رشته تجربی

مهمترین بخش ها :

 • نوسان
 • موج های مکانیکی
 • مدار های الکتریکی
 • حرکت شناسی
 • گرما
 • قانون گاز ها
 • صوت
 • نور هندسی
 • آینه ها
 • خازن
 • الکتریسیته ساکن
 • فیزیک اتمی
 • دینامیک
نام درس موضوع بودجه بندی در کنکور
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
فیزیک نور هندسی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
انرژی – فیزیک 1 1
نوسان، موج­های مکانیکی، صوت 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 2+2+2 1+2+2
مدارهای الکتریکی 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
حرکت شناسی 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
گرما و قانون گازها 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3
فشار و ویژگی­های ماده 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
دینامیک 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
خازن و الکتریسیته ساکن 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3
مغناطیس و القا 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
بردار 1 1 1 1
کار و انرژی 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
فیزیک اتمی و جدید 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3
موج­های الکترو مغناطیسی 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

بودجه بندی شیمی کنکور 99 درس دفترچه اختصاصی با 35 سوال :

مهمترین و پر سوال ترین بخش :

 • استوکیوکتری
 • ترمودینامیک
 • پیوند های کوالانسی
 • محلول ها
 • ترکیب آلی
 • سینتیک شیمیایی
 • تعادل شیمیایی
 • اسید و باز
نام درس موضوع بودجه بندی در کنکور
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
شیمی ساختار اتم 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2
خواص تناوبی عنصرها 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 4 2
ترکیب­های یونی 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2
پیوند کووالانسی 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3
ترکیب آلی 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2
استوکیومتری 4 6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5
ترمودینامیک شیمیایی 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4
محلول­ها 4 5 4 4 4 5 2 4 4 5 4 4
سینتیک شیمیایی 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2
تعادل شیمیایی 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3
اسید و باز 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4
الکتروشیمی 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2

 

بودجه بندی کنکور 99 نظام جدید ( دهم ، یازدهم ، دوازدهم )

کتاب های عمومی دهم:

 • دین و زندگی 1
 • عربی
 • زبان قرآن 1
 • زبان انگلیسی 1
 • فارسی 1
 • نگارش 1

کتاب های عمومی یازدهم :

 • دین و زندگی 2
 • عربی، زبان قرآن 2
 • زبان انگلیسی 2
 • فارسی 2
 • نگارش 2

دروس عمومی نظام قدیم کتاب های عمومی دهم:

 • ادبیات فارسی 2
 • عربی 2
 • معارف اسلامی (دین و زندگی) 2
 • کتاب های عمومی یازدهم
 • ادبیات فارسی 3
 • زبان فارسی 3
 • عربی 3
 • معارف اسلامی (دین و زندگی)
 • انگلیسی 3

کتاب های عمومی دوازدهم

 • زبان و ادبیات فارسی عمومی
 • معارف اسلامی (دین و زندگی)
 • زبان انگلیسی 1 و 2

2 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست