لیست قیمت محصولات حرف آخر

حرف آخر

محصولات دهم و یازدهم ( نظام جدید ) حرف آخر

حرف آخر با تکنولوژی نوین آموزشی موجب بوجود آمدن تحولی شگرف در یادگیری دانش آموزان گردیده است. با توجه به درگیر نمودن هر دو نیمکره مغز از تمام ظرفیتهای مغز برای فراگیری استفاده می گردد. این تکنولوژی نوین آموزشی در سراسر دنیا مورد استقبال قرار گرفته و جزو یکی از متدهای موفق در زمینه تدریس محسوب می شود. موسسه حرف آخر با توجه به این مهم که تعداد زیادی از داوطلبان با وجود اینکه تمامی مطالب دروس و منابع را مطالعه نموده اند ولیکن هنگام برگزاری کنکور قادر به استفاده از تمامی دانش و اندوخته های خود نشده و فقط بخشی از آنها را بکار می گیرند. همچنین با بررسی درصد دروس در کارنامه داوطلبان مشخص شد که حدود ۸۰ درصد آنها دروس اختصاصی را زیر ۱۰ درصد تست زده اند. بنابراین استفاده از روشهای نوین تدریس و یادگیری مورد توجه قرار گرفت. تکنولوژی تصویرسازی و انیمیشن مورد استفاده در موسسه حرف آخر یکی از کارآمدترین روشهای تدریس در سطح بین المللی محسوب می شود. موسسه با توجه به این روش تدریس و بهره گیری از اساتید مطرح کنکور در کلیه دروس اقدام به تهیه پکیج های آموزشی منحصربفرد و با کارایی فوق العاده برای دانش آموزان نموده است. روش تدریس موسسه حرف آخر و استفاده از شیوه های نوین آموزشی دارای مزیت های بیشماری نسبت به سایر روشهای تدریس سنتی است.

تماس با دفتر مرکزی حرف آخر

قیمت محصولات دروس عمومی نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
دین و زندگی دهم240,0003
دین و زندگی یازدهم260,0003
دین و زندگی دوازدهم250,0002
دین و زندگی جامع نظام جدید750,0008
عربی جامع نظام جدید690,0004
زبان دهم و یازدهم250,0004
زبان دوازدهم120,0002
درک مطلب زبان170,0002
زبان جامع نظام جدید740,0008
آرایه های ادبی150,0002
قرابت معنایی180,0003
زبان فارسی170,0003
تاریخ ادبیات120,0002
املا لغت واژگان160,0003
ادبیات جامع نظام جدید780,00013

قیمت محصولات ریاضی نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
آنالیز و احتمال220,0003
مقاطع مخروطی140,0002
هندسه150,0002
ریاضی جامع 1960,00010
مثلثات100,0006
پکیج کامل ریاضی نظام جدید1,570,00017

قیمت محصولات فیزیک نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
فیزیک دهم430,0006
فیزیک یازدهم480,0005
فیزیک دوازدهم770,0009
پکیج کامل فیزیک نظام جدید1,680,00020

قیمت محصولات زیست نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
زیست دهم340,00012
زیست یازدهم430,00011
زیست دوازدهم530,0006
زیست گیاهی نظام جدید410,0003
ژنتیک نظام جدید420,0004
پکیج کامل زیست نظام جدید2,590,00033

قیمت محصولات شیمی نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
مفاهیم شیمی دهم و یازدهم590,0005
مسائل شیمی دهم و یازدهم480,0004
مفاهیم شیمی دوازدهم470,0004
مسائل شیمی دوازدهم270,0003
پکیج کامل شیمی نظام جدید1,810,00016

قیمت محصولات پکیج های کامل نظام جدید حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
پکیج کامل نظام جدید تجربی11,730,000
10 آزمون نظام جدید1,100,000

قیمت محصولات دروس عمومی نظام قدیم حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
دین و زندگی دوم140,00015
دین و زندگی سوم150,0006
دین و زندگی چهارم110,0007
دین و زندگی آیات و روایات280,0003
دین و زندگی جامع نظام قدیم680,00028
آرایه های ادبی140,0007
قرابت معنایی180,0008
زبان فارسی160,0003
تاریخ ادبیات130,0002
املا لغت واژگان 150,00010
ادبیات جامع نظام قدیم760,00030
عربی جامع نظام قدیم670,0004
زبان انگلیسی جامع نظام قدیم660,00015

قیمت محصولات ریاضی نظام قدیم حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
آنالیز ترکیبی و احتمال230,0003
مقاطع مخروطی190,0002
هندسه180,0004
ریاضی جامع 1980,00010
ریاضی پایه و دیفرانسیل610,00014
مثلثات100,0006
پکیج کامل ریاضی نظام قدیم1,680,00025

قیمت محصولات فیزیک نظام قدیم حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
فیزیک اول و دوم340,0005
فیزیک الکتریسیته ساکن و خازن90,0008
فیزیک سوم الکتریسیته جاری و القاء270,00010
فیزیک سینماتیک ( حرکت شناسی )140,0008
فیزیک دینامیک190,0008
فیزیک نوسان و موج120,0009
فیزیک پیش 2 380,0006
پکیج کامل فیزیک نظام جدید1,530,00049

قیمت محصولات زیست نظام قدیم حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
زیست شناسی دوم دبیرستان380,00014
زیست شناسی سوم دبیرستان430,00014
زیست پیش 1230,00010
زیست پیش 2260,00012
زیست گیاهی نظام قدیم390,0009
زیست جانوری انسانی نظام قدیم590,00010
پکیج کامل زیست نظام قدیم2,280,00059

قیمت محصولات شیمی نظام قدیم حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
شیمی مفاهیم دوم دبیرستان240,00012
شیمی مفاهیم سوم و چهارم دبیرستان490,00020
شیمی مسائل نظام قدیم460,0008
شیمی تکمیلی580,0005
محاسبات20,0004
پکیج کامل شیمی نظام قدیم1,770,00049

قیمت پکیج های کامل نظام قدیم حرف آخر

نام محصولقیمت محصولتعداد دی وی دی
پکیج کامل تجربی نظام قدیم11,440,000
10 آزمون حرف آخر1400,000
3.4/5 ( 246 نظر )
فهرست