مشاوره کنکور

بودجه بندی کنکور 99

بودجه بندی کنکور یکی از کلیدی ترین و مفید ترین گنجینه برای هر دانش آموز کنکوری است تا با آشنایی با نحوه طراحی سوال های طراحان با ذهنی باز تر مباحث را فرا گیرد .تیم مشاوره و برنامه ریزی حرف آخر با جمع آوری بودجه بندی های سال های اخیر سعی دارد با ارائه بودجه بندی کنکور 99 شما را در راهی روشن تر قرار دهد .

با توجه به اهمیت و تفاوت قابل ملاحظه کنکور 99 نسبت به کنکور سال های پیشین بر آن شدیم  تا بودجه بندی کامل و جامعی برای کنکور 99 از تمام دروس رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی را برای شما دانش آموزان و کنکوری های عزیز مهیا کنیم تا با مشخص شدن درجه اهمیت هر مبحث از هر درس ، راه درست تر و مفید تری را در طول مدت باقی مانده تا کنکور 99 را سپری کنید.

تماس با دفتر مرکزی حرف آخر جهت دریافت تخفیف ویژه محصولات

بودجه بندی کنکور 99 دروس عمومی

در ابتدای بحث سعی داریم ، با تفکیک سازی تعداد سوالات سال های گذشته کنکور از نظر موضوع دید بهتری از مباحث دروس نظام قدیم پیدا کنیم. ابتدا دروس عمومی ( زبان و ادبیات فارسی – عربی – دین و زندگی – زبان انگلیسی ) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1 – بودجه بندی کنکور زبان و ادبیات فارسی

در دروس عمومی نخستین درس دفترچه کنکور زبان و ادبیات فارسی می باشد که شامل 25 عدد سوال است .

همانطور که در جدول زیر قابل رویت است در بودجه بندی درس ادبیات و زبان فارسی بیشترین سهم را بحث مهم قرابت معنایی از آن خود ساخته است که هر سال به طور میانگین بین هشت الی ده سوال به صورت مستقیم از این بخش توسط طراحان مطرح شده است. لذا انتظار می رود در بودجه بندی کنکور 99 نیز همین رویه توسط طراحان کنکور اتخاذ شود.

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9

2 – بودجه بندی کنکور زبان عربی

دومین درس دفترچه عمومی کنکور ؛ درس زبان عربی میباشد که دارای 25 سوال است. این درس به طور کلی از دو بخش ترجمه و قواعد تشکیل شده و دسته بندی تمامی سوالات به نوعی زیر مجموعه این دو مبحث پایه ای و مهم می باشد .

در بودجه بندی درس زبان عربی بیشترین سهم را قسمت قواعد و ترجمه و تعریب دارد که در تمام سال های 88 تا 96 یعنی کنکور نه سال اخیر ، روی هم رفته 16 سوال را در هر کنکور به خود اختصاص داده است.

پس از آن درک مطلب متن های عربی سالانه 4 سوال را به خود اختصاص داده است.

در نمودار زیر به تفکیک هر مبحث بودجه بندی کنکور درس زبان عربی برای شما گردآوری گردیده شده است.

بودجه بندی عربی کنکور

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  8  8
درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8

3 – بودجه بندی کنکور دین و زندگی

درس دین و زندگی نیز مانند بقیه دروس عمومی هر ساله 25 سوال از دفترچه عمومی را به خود اختصاص میدهد که این 25 سال به سه قسمت قابل دسته بندی می باشد .

در طی  کنکور های داخل و خارج کشور نه سال اخیر ، از کتاب دین و زندگی سال دوم 9 سوال ، سال سوم 9 سوال و دین زندگی سال چهارم/پیش دانشگاهی 7 سوال مطرح شده است.

شما در جدول زیر نیز به تفکیک میتوانید بودجه بندی مباحث دین زندگی کنکور را مشاهده نمایید.

بودجه بندی دین و زندگی کنکور

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9
سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  9
سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  7

4 – بودجه بندی کنکور زبان انگلیسی

پرونده دفترچه دروس عمومی تمام رشته ها با درس زبان انگلیسی بسته میشود . این درس نیز تعداد 25 سوال از 100 سوال دفترچه عمومی را به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم در میان مباحث زبان انگلیسی را قسمت درک مطلب یا Reading به خود اختصاص داده است که در طی ده سال اخیر بین 8 تا 10 سوال توسط طراحان مطرح شده است.

در جدول زیر نیز به تفکیک سال و مباحث نیز تعداد سوالات قابل مشاهده است.

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

حال که با بودجه بندی سوالات دروس عمومی آشنایی پیدا کردیم وقت آن فرا رسیده است تا با دروس اختصاصی به تفکیک هر رشته آشنا شویم.

بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته ریاضی

همان گونه که مستحضر هستید در رشته ریاضی سوالات اختصاصی به سه دسته تقسیم بندی می شوند :

 •  دسته اول: ریاضیات که شامل 55 سؤال است :
 • شامل دروس دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه تحلیلی، گسسته، جبروآمار و مدل سازی می باشد زمان این سؤالات در کنکور 85 دقیقه است.
 • دسته دوم : فیزیک که شامل 45 سوال است :
 • تشکیل شده از فیزیک یک ، دو ، سه و فیزیک پیش یک و دو ، مدت زمان در نظر گرفته شده برای این قسمت 55 دقیقه است.
 • دسته سوم : شیمی که شامل 35 سوال است :
 • از شیمی 2 و شیمی 3 و شیمی پیش دانشگاهی تشکیل شده است . مدت زمان پاسخ دهی به سوالا بخش شیمی 35 دقیقه است.

1 – تفکیک بودجه بندی مباحث درس ریاضیات رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

همانطور که قابل ملاحظه است ، بیشترین تاکید طراحان کنکور بر روی مشتق و کاربرد های آن است که بیشترین سهم را در میان سوالات به خود اختصاص داده است. لذا انتظار می رود در بودجه بندی کنکور 99 نیز همین رویه ادامه داشته باشد.

تفکیک بودجه بندی مباحث “دیفرانسیل و ریاضیات پایه” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

دیفرانسیل و ریاضیات پایه سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
یادآوری مفاهیم پایه 1
دنباله 1 2 1 1 2
حد و پیوستگی 4 4 5 4 4 3
مشتق و کاربرد مشتق 7 6 6 8 8 9
انتگرال 2 2 2 2 2 2
تابع 2 2 1 3 3 3
الگو و دنباله 1 1
توابع خاص، نامعادله 1 2
توابع نمایی و لگاریتم 1 1 1 1
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات 3 4 3 1 2 1
مثلثات 4 3 3 3 3 2

تفکیک بودجه بندی مباحث “هندسه پایه” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

هندسه پایه سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
استدلال در هندسه 1 1 3 2 1 2
مساحت و قضیه فیثاغورس 1 1 3 2 1
تشابه 1 1 1 1 1
دایره 1 2 2 1 2 2
تبدیل­ها 1 1 1 1 1
هندسه فضایی 3 2 1 2 2 2

تفکیک بودجه بندی مباحث “هندسه تحلیلی” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

هندسه تحلیلی سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
بردار 1 1 1 2 1 1
خط و صفحه 1 2 2 1 2 2
مقاطع مخروطی 2 2 3 2 3 1
ماتریس و دترمینان 3 1 1 2 2 2
دستگاه­های معادله­های خطی 1 2 1 1 2

تفکیک بودجه بندی مباحث “ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازی سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
گراف 2 1 1 1 1 2
نظریه اعداد 3 3 3 2 3 3
ترکیبات 1 2 1 1 1
احتمال 4 4 3 4 3 3
استدلال ریاضی 2 2 2 1 2 1
مجموعه­ ها، ضرب دکارتی و رابطه 2 2 2 3 2 2
آمار و مدلسازی 2 2 2 2 2 2
آنالیز ترکیبی 1 1 1 1

2 – تفکیک بودجه بندی مباحث درس فیزیک رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

دومین قسمت دفترچه سوالات اختصاصی مربوط به درس فیزیک می باشد . این قسمت دارای 45 سوال می باشد که فیزیک یک ، دو ، سه و همچنین فیزیک پیش یک و دو را شامل میشود.

در جداول زیر به تفکیک مباحث تعداد سوالات برای شما بودجه بندی شده است.

فیزیک پیش سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
حرکت شناسی 4 4 4 4 4 4
دینامیک 5 4 4 4 4 4
نوسان 3 2 2 3 3 3
موج­های مکانیکی 2 3 3 2 2 2
صوت 2 3 2 2 2 2
موج­های الکترومغناطیسی 2 2 1 2 2 2
فیزیک اتمی 2 2 3 2 2 2
فیزیک حالت جامد 1 1 1 1 1
فیزیک هسته­ای 1 2 1 1 1 1
فیزیک پایه سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
نور هندسی 4 4 4 4 4 4
فیزیک و اندازه­گیری 1 1 1 1
کار و انرژی 1 1 1 1 1
ویژگی­های ماده 1 3 2 3 3 3
گرما و قانون گازها 4 2 2 2 2 2
ترمودینامیک 3 3 3 3 3 3
الکتریسیته ساکن 4 3 3 3 2 2
جریان الکتریکی 3 3 4 4 4 4
مغناطیس و القا 4 4 4 3 4 4

2 – تفکیک بودجه بندی مباحث درس شیمی رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

شیمی کنکور سوالات پایانی دفترچه اختصاصی را تشکیل میدهد و با 35 سوال در قالب موضوعاتی از کتاب های سال دوم ، سوم و پیش مطرح می شوند .

در جدول زیر به تفکیک هر مبحث درس شیمی تعداد سوالات مربوطه ذکر شده است.

شیمی دوم سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
ساختار اتم 2 3 2 3 1 3
جدول تناوبی عنصرها 3 3 2 3 4 3
ترکیب­های یونی 1 1 1 1 1
ترکیب­های کووالانسی 3 3 4 2 2 3
ترکیب­های آلی 2 2 2 2 2 1
شیمی سوم سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
استوکیومتری 4 4 4 5 4 4
ترمودینامیک 4 4 4 4 4 4
محلول­ها 4 4 4 4 4 4
شیمی پیش سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری
96 95 94 93 92 91
سنتیک 2 2 2 4 2 2
تعادل 3 3 3 1 1 3
اسید و باز 4 4 4 3 4 3
الکتروشیمی 3 3 3 3 4 4

بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته تجربی

علوم زمین اولین درس دفترچه اختصاصی با 25 سوال :

زمین شناسی سال چهارم

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
فصل 1  –  –  –  –  1  1  1  1
فصل 2  1  1  1  1  2  2  2  2
فصل 3  1  2  2  2  1  1  1  1
فصل 4  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 5  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 6  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 7  2  1  2  2  2  2  2  2
فصل 8  2  1  1  1  1  1  1  1
فصل 9  1  –  –  –  2  2  2  2
فصل 10  –  1  1  1  1  1  1  1
فصل 11  2  2  1  2  –  –  –  –
فصل 12  1  1  1  1  –  –  –  –

زمین شناسی سال سوم

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
فصل 1  –  –  –  –  –  –  –  –
فصل 2  1  2  2  1  1  1  1  1
فصل 3  –  1  1  1  1  1  1  1
فصل 4  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 5  3  3  3  3  2  2  2  2
فصل 6  3  2  2  2  1  3  3  3
فصل 7  2  2  2  2  2  2  2  2
فصل 8  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 9  2  1  1  1  2  1  1 1

ریاضیات دومین درس دفترچه اختصاصی با 30 سوال :

پر سوال ترین مباحث:

 • مشتق و کاربرد آن
 • هندسه
 • تابع
 • مثلثات
 • احتمال
نام درس موضوع بودجه بندی در کنکور
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ریاضی مشتق و کاربرد آن 6 6 6 6 5 6 3 4 6 5 5 4
هندسه 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
حد و پیوستگی 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2
مجانب 1 1
تابع 2 2 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3
معادله و نامعادله 1 1 1 1 1 1
آمار 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
احتمال 2 1 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3
مقاطع مخروطی 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
مثلثات 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3
معادله مثلثاتی 1 1
لگاریتم و تابع نمایی 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
تصاعد و دنباله 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
انتگرال 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
دستگاه معادلات و معادله خط 1 1 1 2 1
معادله درجه 2 1 2 1 1 1 1 1
ماتریس 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
آنالیز ترکیبی 1 1
رشد و زوال 1
تابع جزء صحیح 1 1 1 1

بودجه بندی زیست شناسی سومین درس دفترچه اختصاصی با 50 سوال :

مهمترین مباحث زیست شامل :

 • ژنتیک جمعیت
 • گردش مواد
 • شارش انرژی در جاندران
 • ژنتیک و خواستگاه آن
 • و همچنین مطالب کاملا ترکیبی

 

نام مبحث کنکور 91 کنکور 92 کنکور 93 کنکور 94 کنکور 95 کنکور 96
مولکول زیستی 1
سفری به درون سلول 1 1 1 1
سفری به دنیای جانداران 1 1 1 1
گوارش 2 3 3 2 2 1
تبادل گازها 2 2 1
گردش مواد 3 2 5 3 5 3
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید 2 1 1
حرکت 1 2 3 1 2
ایمنی بدن 1 1 1 1 1
دستگاه عصبی 1 2 3 2 1 2
حواس 2 1 1 2 3
هورمون­ها و دستگاه درون ریز 2 1 1 1 2 2
ماده ژنتیک
کروموزوم­ها و میتوز 1 1 3 1
میوز و تولیدمثل جنسی 1 1
ژنتیک و خواستگاه آن 4 4 3 3 3 3
تولیدمثل گیاهان 2 1 2 2 2 1
رشد و نمو در گیاهان 3 1 3 1 1 1
تولیدمثل و رشد و نمو جانوران 2 2 3 3 2 2
پروتئین سازی 2 2 2 3 2 2
تکنولوژی زیستی 1 1 1
پیدایش و گسترش زندگی 1 2 1
تغییر و تحول گونه­ها 1 2 1
ژنتیک جمعیت 1 2 4 4 2 5
پویایی جمعیت­ها و اجتماعات زیستی 1 1 1 1
رفتارشناسی 2 2 1 1 1 1
شارش انرژی در جاندران 2 4 3 6 2 3
ویروس­ها و باکتری­ها 3 4 1 2 1 2
آغازیان 3 3 2 3 4 3
قارچ­ها 1 1 2 1 1 1
کاملا ترکیبی 4 6 4 2 5 9

فیزیک چهارمین درس دفترچه اختصاصی با 30 سوال :

بودجه بندی فیزیک کنکور رشته تجربی

مهمترین بخش ها :

 • نوسان
 • موج های مکانیکی
 • مدار های الکتریکی
 • حرکت شناسی
 • گرما
 • قانون گاز ها
 • صوت
 • نور هندسی
 • آینه ها
 • خازن
 • الکتریسیته ساکن
 • فیزیک اتمی
 • دینامیک
نام درس موضوع بودجه بندی در کنکور
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
فیزیک نور هندسی 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
انرژی – فیزیک 1 1
نوسان، موج­های مکانیکی، صوت 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 2+2+2 1+2+2
مدارهای الکتریکی 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
حرکت شناسی 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
گرما و قانون گازها 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3
فشار و ویژگی­های ماده 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
دینامیک 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
خازن و الکتریسیته ساکن 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3
مغناطیس و القا 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
بردار 1 1 1 1
کار و انرژی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
فیزیک اتمی و جدید 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3
موج­های الکترو مغناطیسی 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

بودجه بندی شیمی درس دفترچه اختصاصی با 35 سوال :

مهمترین و پر سوال ترین بخش :

 • استوکیوکتری
 • ترمودینامیک
 • پیوند های کوالانسی
 • محلول ها
 • ترکیب آلی
 • سینتیک شیمیایی
 • تعادل شیمیایی
 • اسید و باز
نام درس موضوع بودجه بندی در کنکور
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
شیمی ساختار اتم 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2
خواص تناوبی عنصرها 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 4 2
ترکیب­های یونی 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2
پیوند کووالانسی 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3
ترکیب آلی 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2
استوکیومتری 4 6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5
ترمودینامیک شیمیایی 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4
محلول­ها 4 5 4 4 4 5 2 4 4 5 4 4
سینتیک شیمیایی 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2
تعادل شیمیایی 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3
اسید و باز 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4
الکتروشیمی 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2

 

بودجه بندی کنکور 99 نظام جدید ( دهم ، یازدهم ، دوازدهم )

کتاب های عمومی دهم:

 • دین و زندگی 1
 • عربی
 • زبان قرآن 1
 • زبان انگلیسی 1
 • فارسی 1
 • نگارش 1

کتاب های عمومی یازدهم :

 • دین و زندگی 2
 • عربی، زبان قرآن 2
 • زبان انگلیسی 2
 • فارسی 2
 • نگارش 2

دروس عمومی نظام قدیم  کتاب های عمومی دهم:

 • ادبیات فارسی 2
 • عربی 2
 • معارف اسلامی (دین و زندگی) 2
 • کتاب های عمومی یازدهم
 • ادبیات فارسی 3
 • زبان فارسی 3
 • عربی 3
 • معارف اسلامی (دین و زندگی)
 • انگلیسی 3

کتاب های عمومی دوازدهم

 • زبان و ادبیات فارسی عمومی
 • معارف اسلامی (دین و زندگی)
 • زبان انگلیسی 1 و 2

جمع بندی مطالب در مورد بودجه بندی کنکور 99 نظام جدید و نظام قدیم و حرف آخر

دانستن بودجه بندی مباحث کنکور چه کمکی به دانش آموز میکند :

 • کمک به فهم اهمیت هر مبحث
 • آشنایی با مطالب مهم تر هر درس
 • جلوگیری از اتلاف وقت در مطالب کم اهمیت تر
 • آشنایی با مدت زمان پاسخ گویی به سوالات دروس مختلف
 • نظم دهی به نحوه درس خواندن دانش آموز
 • امکان حذف مطالب کم اهمیت تر در صورت کمبود وقت
 • و غیره . . .

جهت ارتباط با دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی حرف آخر با شماره ی 02166048600 تماس بگیرید.

3.8/5 ( 20 نظر )
, , , , , , , ,

پست های مرتبط

85 دیدگاه. ترک جدید

 • جایگاه علوم انسانی؟!
  4 آبان, 1397 7:53 ب.ظ

  واقعا ممنون که رشته علوم انسانی رو اینقدر روش حساب باز کردین و بودجه بندیش رو شرح دادین :////////

  پاسخ
 • فاطمه زهرا فاطمیه
  13 آبان, 1397 1:30 ب.ظ

  عالی بودخیلی ممنون❤❤

  پاسخ
 • خیلی جامع و کامل بود فقط ای کاش رشته های علوم انسانی و زبان و هنر هم بودجه بندی کنکورش رو حداقل به طور مختصر شرح میدادید

  پاسخ
 • سلام من دانشجوهستم ورشتم ریاضی بوده ولی میخام انصراف بدم وکنکورانسانی بدم میشه راهنماییم کنیدکه بهتره کنکورنظام جدیدروشرکت کنم یاقدیم؟واحتمال قبولی تربیت معلم سال98چقدره؟؟؟منتظرجوابتونم ممنون

  پاسخ
  • علی دبیر
   24 دی, 1397 9:17 ق.ظ

   سلام کتاب های نظام جدید به مراتب سبک تر از نظام قدیمه انصراف ندین در کنار دانشگاهتون بخونین و کنکور بدین بخصوص انسانی حتما موفق میشین

   پاسخ
   • سلام ببخشید من پرسیدم گفتن حتما باید برای کنکور دادن انصراف داد ولی شما یه چیز دیگه میگین میشه توضیح بدین

    پاسخ
  • اگه معدل نهایی سال پیش دانشگاهیت بیشتر بوده بهتره جدید رو بدی چون تاثیر معدل خیلی زیاده،دقیق نمیدونم احتمال قبولی تربیت معلمی چقدره ولی از سال ۹۷ خیلی بیشتره💙

   پاسخ
  • راستین مطبوع
   26 بهمن, 1397 5:25 ب.ظ

   شما نمیتونی اصلا جدید شرکت کنی

   پاسخ
   • نظام قدیم ها حق شرکت در کنکور نظام جدید ندارند هر کس باید نظام خوش و بده

    پاسخ
    • برای سال98 حق شرکت درکنکور نظام جدید رو ندارن ولی از99نظام قدیم برداشته میشه و همگی مجبورن کنکور نظام جدید بدن

     پاسخ
     • فعلا که گفتن نظام قدیم هم میتونه شرکت کنه بیانیه صادر شده بدون اطلاع صحبت نکنید متشکرم

  • منم پشت کنکورم امسال 25000 نفر واسه تربیت معلم برمیداره و نظام قدیم شرکت کنی بهتره

   پاسخ
 • خیلی عالی بود ممنونم و خسته نباشد

  پاسخ
 • سلام من یک کنکوری هستم در رشته شبکه و نرم افزار آیا شما منابع کنکور را نمیدانید؟من الان وقتم را روی کدام دروس بگذارم تا با یک رتبه خوب قبول شم

  پاسخ
 • ایستمییم
  5 بهمن, 1397 10:55 ب.ظ

  چوخ پیس سیز، انسانی نیه یازمامیسیز بیز باخاخ

  پاسخ
 • حسن جعفر خاتی
  17 اسفند, 1397 11:27 ب.ظ

  خیلی خوبه ممنون

  پاسخ
 • ما فنی ها کلا هیچی ما اصلا قصد ادامه تحصیل نداریم

  پاسخ
 • سلام
  باارزوی موفقیت برای همه ی کنکوری ها
  من دبیرستان رشتم ریاضی بوده و الان که28سالمه فوق لیسانس معماریم و گرفتم دکتری هم قبول شدم ولی تصمیم گرفتم دوباره کنکور تجربی بدم برای دندان پزشکی.بااینکه دارم سعیم و میکنم ولی کلی استرس دارم که نکنه کارم اشتباس و موفق نشم.
  برام دعاکنید لطفا

  پاسخ
  • جامعه پر شده از طرز تفکرات نادرستی مثل شما. شمایی که کلی انرژی گذاشتی تا به اینجا رسیدی یهو اخرای راه برگشتی یه نگاه به عقب انداختی دیدی عه چه خوب بود میرفتم تجربی هم کلاسش بالاتره هم درواقع حقوقش اگه رشته های تاپ بیارم و هم خیلی توهمات دیگه ک شاید حتی یک درصد هم درست نباشه چون شما الان داری از بالا به قضیه نگاه میکنی و تو گود نیسی. با28سال سن برگشتن به سن18سالگی و خوندن کتاباش و دادن کنکورش عین اینه ک 18سالت باشه برگردی دبستان کلاس اول و امتحان پایانی بدی بعد ذوق خودتم بکنی ک اره شاگرد اول شدم:)
   کم نیسن ادمایی عین شما حتی بچه های رشته های هنر و انسانی ام یهو هوس تجربی میکنن:)
   این رشد و پیشرفت نیست این اوج سقوط از ارتفاعه….بزارید ما هم عین شما با هم سن خودمون حداقل رقابت کنیم. ماهم سرنوشت داریم. نه خودتون عمر هدر بدید و سقوط کنین ن جز امار نجومی تجربی بیاید:)

   پاسخ
   • اینکه تعداد شرکت کنندگان رشته تجربی بالاس دلیل بر این نمیشه که شما بخوای ذوق ایشون رو کور کنی.
    هر کسی تو هر مقطعی و هر سن و سالی حق اینو داره که انتخاب بکنه،حالا میخواد اول راه باشه ویا مثل این عزیز وسطای راه.
    شما تلاش خودتو بکن،اگه حقت باشه حتما به اون چیزی که میخوای یرسی،حالا چه 100 هزار نفر شرکت بکنن چه 700 هزار نفر

    پاسخ
   • حالا مشکل تو ماهاییم؟!!! به تو چه اصن …….خیلیا هم تو تجربی قبول نمیشن میرن مهندسی میخونن نمونش داداش خودم….چه طور برای شما اشکال نداره ولی برای ما اشکال داره؟!!!….هر کسی میتونه هر وقت خواست مسیر زندگیشو تغییر بده به امثال توهم هیچ ربطی نداره…..تو برو درستو بخون اگه قرارباشه قبول نشی بین خود تجربی ها هم قبول نمیشی.حرف مفت هم نزن اینجا اعصاب بقیه رم خورد نکن

    پاسخ
    • ببخشید من میخوام ازالان شروع کنم برای کنکور ۹۹درس بخونم باید کتابای نظام جدیدو بگیرم؟

     پاسخ
    • از نظر من ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازس ولی کسی که تا دکترا پیش رفته معلومه قصدش از دوباره کنکور ی رشته دیگه رو دادن چیه اونم فقط دیدگاه نادرستیه که تو جامعه پر شده که رشته های تجربی پول داره موقعیت داره ولی هیشکی به سختیش فکر نکرده به اینکه تو این رشته جون مردم تو دستته وباید علاقه داشته باشی تا از جون مایه بزاری اگه کسی دنبال پوله به نظر هر رشته ای بره باز نظرش عوض میشه کلا ثبات نداره و اینکه هر کی هر رشته ای باشه اگه بهش عشق بورزه و تلاش کنه می تونه موفق ترین آدم بشه من اگه باشم تو سن 28 بر نمیگردم برای جبران چون به نظرم باید پذیرفت که من تو اون سعی کردم بهترین تصمیم و بگیرم

     پاسخ
    • دمممتتت گرررمم،لایک داریی

     پاسخ
   • واقعا راس میگی
    بیگ لایک

    پاسخ
   • عاااالییی👌👌👌

    پاسخ
   • من با شما موافقم استاد زیست خودم با مدرک فوق لیسانس زیست امسال داره کنکور میده واسه پزشکی…
    خب این نامردیه دگ بعد اون میره زیست صد میزنه من باید بمونم عمر و جوونیم رو هدر کنم چند سال

    پاسخ
   • آره تو از این داری میسوزی ک ممکنه یکی مثل s.h بیاد و جای رتبه ی تورو توی کنکور بگیره. هرکسی با هر سنی حق اینو داره ک اگه ی زمانی احساس کرد اشتباه کرده بتونه جبران کنه ؛ تو اگه لیاقت رتبه ی خوبی داشته باشی با تلاش به دست میاری ،نیازی نیست ذوق کسی رو بخاطر منافع خودت کور کنی.

    امیدوارم حالا فهمیده باشی تفکر کی اشتباه هستش :)))

    پاسخ
   • اره تو خوبی فقط
    چیکار به بقیه داری هرکس تو هر سنی از هر مسیری که فک میکنه اینده نداره یا اشتباهه میتونه برگرده

    پاسخ
  • سلام باارزوی موفقیت برای شما
   منم لیسانس دارم دوباره شرکت کردم. البته تجربی بودم
   بااین بازار کاری که توایران بیداد میکنه بنظرم کار درستی رو پیش گرفتین

   پاسخ
  • فاطمه حمیدی
   2 تیر, 1398 1:50 ب.ظ

   سلام من رشته هدفم مهندسی معماریه…مشکلی داشته ک شما میخواید از اول کنکور بدید؟؟؟خواهش میکنم راهنمایی کنید

   پاسخ
 • خوب بود تشکر

  پاسخ
 • واقعا براتون متاسفم اگ همین علوم انسانیها نبودن ن الان دکتر داشتین ن هیچی.

  پاسخ
 • جامعه پر شده از طرز تفکرات نادرستی مثل شما. شمایی که کلی انرژی گذاشتی تا به اینجا رسیدی یهو اخرای راه برگشتی یه نگاه به عقب انداختی دیدی عه چه خوب بود میرفتم تجربی هم کلاسش بالاتره هم درواقع حقوقش اگه رشته های تاپ بیارم و هم خیلی توهمات دیگه ک شاید حتی یک درصد هم درست نباشه چون شما الان داری از بالا به قضیه نگاه میکنی و تو گود نیسی. با28سال سن برگشتن به سن18سالگی و خوندن کتاباش و دادن کنکورش عین اینه ک 18سالت باشه برگردی دبستان کلاس اول و امتحان پایانی بدی بعد ذوق خودتم بکنی ک اره شاگرد اول شدم:)
  کم نیسن ادمایی عین شما حتی بچه های رشته های هنر و انسانی ام یهو هوس تجربی میکنن:)
  این رشد و پیشرفت نیست این اوج سقوط از ارتفاعه….بزارید ما هم عین شما با هم سن خودمون حداقل رقابت کنیم. ماهم سرنوشت داریم. نه خودتون عمر هدر بدید و سقوط کنین ن جز امار نجومی تجربی بیاید:)

  پاسخ
  • انسانیا به رشته شما علاقه ای ندارن انقد که میبینن هیشکی قبول نمیشه…..همش خودتونید هی پشت کنکور میمونید…حالا نهایتش 100 هزار نفر هم از هنر و انسانی…..بقیش خودتونید هه

   پاسخ
 • سلام مطلب مفیدی بود
  تشکر

  پاسخ
 • سلام.لطفا اگه کسی بودجه بندی کنکور تجربی نظام جدید رو داره به این شماره زنگ بزنه برام بگه.ممنون

  پاسخ
 • حتما کنکور هنرم پشمه که انقد همه جا راجبش مطلب هست کاش حداقل یکی فکر ما بود

  پاسخ
  • کنکور هنر عمومیاش مثه بقیس،تخصصی فقط زبانه ،الان مشکل چیه؟

   پاسخ
   • اطلاع نداری چرا حرف میزنی!کنکور هنر تخصصیش ۷ درس شامل ریاضی درک عمومی هنر،نمایش،ترسیم فنی،موسیقی،خلاقیت تصویری،خواص مواد هست…کنکور زبان هست که تخصصیش فقط زبانه…کنکور هنر شامل مناببع آزاد هم هست در هر درس

    پاسخ
 • خیلی ممنون از شما واقعا بهترینید

  پاسخ
 • پس بودجه بندی انسانی کو

  پاسخ
 • کاش انقدر نسبت به رشته ی زبان کم لطف نبودیم هیچ کس و هیچ کجا. به خدا ما هم آدمیم برای آینده مون برنامه داریم امید داریم زحمت میکشیم

  پاسخ
 • کل صدا و سیما به رشته ی انسانی بها نمیده ,از بقیه چه انتظاری داشته باشیم خب
  واقعا خیلی متاسفم که به ما انسانیا هیچ توجهی ندارین 🙁

  پاسخ
 • سلام میشه این بودجه بندی تو کنکور97رو هم بزارید؟
  وخواهشا فایل PDFروهم بزارید ممنون.

  پاسخ
 • سلام میشه این بودجه بندی سوالات تو کنکور97رو هم بزارید؟
  وخواهشا فایل PDFروهم بزارید ممنون.

  پاسخ
 • مگه علوم انسانی جز رشته ها نیست😒
  زدین بودجه بندی تمام رشته ها.

  پاسخ
 • حجت خواجویی
  6 خرداد, 1398 9:27 ق.ظ

  ممنون استفاده کردم.فقط اگه میشه کاملش کنین وبودجه بندی کنکور97 روهم اضافه کنین.ممنون از زحمات شبانه روزی شما حرف آخری ها درتمام عرصه های آموزش.

  پاسخ
 • یچه ها چه فصل هایی از زیست سواله مستقیم میادو آسونه به نظرتون؟

  پاسخ
 • خیلی ممنون که بودجه بندی همه رشته هارو گذاشتید :////

  پاسخ
 • مسخره بود

  پاسخ
 • بخدا با این بودجه بندیتون دارین حیف میشین تو ایران

  پاسخ
 • دمتون گرم ♥

  پاسخ
 • فوق العاده بوووووود دم شما گرمممم

  پاسخ
 • دوستان عزیز با اینکه خود من معلم هست میخوام کنکور تجربی شرکت کنم.به نظر خیلی از ادم ها واقعا خودشون نمیدونن در زندگی چی میخوان بعد از یک مدت که گذشت راه خودشونو پیدا میکنن.اینکه شما چند سال داری در چه موقعیتی هستی مهم نیست مهم اینکه چیزی رو که معنای زندگی خودت میدونی پیدا کنی. برای اون دوستانی که میگن به اون پیام بالایی نوشتن سنتون گذشت و اینا میگم بسیار از افرادی که الان شما به عنوان پزشک برتر میبنید یا دانشمندان برتر میبیند همگی از سن بالا شروع کردن چون واقعا میدونستن چی میخوان.کافی است اسم پروفسور موسیوند و پروفسور ملک محمدی رو سرچ کنید.
  اینکه یادگیری علم و دانش رو محدود به سن کنیم نشون میده شما هنوز ساختار های اموزشی رو بلد نیستی اگر سن محدودیت بود در ورودی دانشگاه ها محدودیت سنی میزاشتن.
  و اینو از من به عنوان یک معلم داشته باشید
  زندگی قانون خودشو داره به نقاط ضعف و قوت شما نگاه نمی کنه قانون زندگی اینه هر کی قوه تر اون میبره چه در کنکور چه در جاهای دیگه
  موفق باشید

  پاسخ
  • نظرتون خیلی عالی بود و البته جای تامل داشت این حرفتون رو باید طلاااااا بگیرن که هیچ وقت سن ادما رو محدود نمی کنه مهم اینه که بفهمی می خوای کجا باشی همین.

   پاسخ
 • سلام من سال یازدهمی ام و سال بعد کنکور دارم میخواستم بدونم قضیه هندسه چیه چرا بعضی ها تستاشو نمیزنن

  پاسخ
 • آخه انسانیم رشتس که بودجه بندی بزارن

  پاسخ
  • تلاش تلاش تلاش .راه درست راه درست راه درست . منابع خوب منابع خوب منابع خوب .تراز ۷۰۰۰( ۳ بار )
   خوب دیگه وقتشه من رفتم!!

   پاسخ
 • با سلام واسه همه ی کنکوری های سال 99 28 سالمه رشته پرستاری خوندم الانم حتی استخدامم شدم برای کنکور 99 یا جدیدت تمام شروع کردم به این علت که یه سری آدم ها اول مسیر زندگیش رو تعیین میکنن همون سال های اول کنکور بعد دنبال مسیرشون با تلاش و کوشش میرن ویه سری آدم هایی مثل من اون زمان گفتیم فقط از دانشگاه قبول بشیم در حالی که فقط قبول شدن مهم نیست و از این به بعد هم نخواهد بود مهم علاقه به اون رشته ای هست که میخوای بخونی حالا این علاقه می تونه تو سن 18 سالگی اتفاق بیفته یا نه مثل من تو سن 28 ….. پس از دانش آموزان عزیز دبیرستانی بر من و امثال من خورده نگیرن تو کنکور هیچکسی جز خودت رقیب خودت نیست و کسی هم نمی تونه جایگاهت رو بگیره .

  پاسخ
 • رضا علیزاده
  25 تیر, 1398 10:16 ق.ظ

  کشور ایران انقدر بدبخت و جاهل پرور و عقب مانده هست که رشته علوم انسانی رو بی ارزش میدونه،انگار میمردن بودجه بندی انسانی رو هم مینوشتن

  پاسخ
 • مگه الکیه که هرکی هر رشته ای باشه بره یه رشته دیگه کنکور بده؟؟؟؟ مگه نباید درساشو پاس کرده باشه تو دبیرستان؟کسی که تو دبیرستان ریاضی بوده و درسی مثل زیستو پاس نکرده نمیتونه کنکورتجربی بده!الانم که دیگه ازمون نهایی برای نظام قدیم برگزار نمیشه که شرکت کنه و پاس کنه پس کلا منتفیه!!

  پاسخ
 • یه سوال؟
  اومدن سوالات از هر سال درسی تو کنکور،درصد بندی داره؟؟؟
  یعنی مثلا سال دوازدهم ۵۰درصد،،،،دهم و یازدهم ۵۰درصد!…

  پاسخ
 • چه طرز تفکرات اشتباهی توی این متن‌ها بود. من خودم چن باری کنکور دادم اما هدفم پزشکیه.چن سال دیگم مجدد کنکور تجربی میدم. این حرفا چیه. هر کی هر کاری دوست داره انجام بده. یکی عشقش از بچگی پزشکی بوده یکی تربیت معلم یکی هنر.بریت همون راهی ک مطمئنی براش زحمت میکشی. توی هر رشته ای بهترین باش ببین چه اتفاقی میفته. فعال باشی حله. همگی موفق باشید

  پاسخ
 • عالیه

  پاسخ
 • سلام و خسته نباشین خدمت شما
  من دانشجوی ترم۴ مامایی دانشگاه آزاد هستم پدرم جانباز۵درصد بودن و متاسفانه فوت شدن و بعد از فوت جانباز۲۵درصد شدن من تصمیم گرفتم دوترم مرخصی بگیرم و دوباره کنکور نظام قدیم بدم که انشالله پزشکی روزانه قبول بشم
  میخواستم راهنماییم کنین که آیا کار درستی میکنم

  پاسخ
 • من سه سال پیش کنکور دادم میخام از دانشگاه انصراف بدم و واسه کنکور 99 بخونم کتابای عمومیم مونده میخاستم ببینم میتونم اونا رو دوباره بخونم یا باید برم کتاب نظام جدید بگیرم . لطفا جوابمو بدین

  پاسخ
 • این حرفا چیه ؟ نگارشم باید بخونیم ؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست