زیست کنکور یکی از دروس اختصاصی دانش‌آموزان رشته تجربی است که برای زیرگروه‌های مختلف ضرایب متفاوتی دارد. دانش‌آموزان در 36 دقیقه به 50 سوال زیست پاسخ می‌دهند. سوالات زیست بر اساس منابع نظام جدید است یعنی دانش‌آموزان باید زیست پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند و طبعا در این مطلب به بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید می پردازیم. یکی از مهم‌ترین نکاتی که دانش‌آموزان باید به آن توجه داشته باشند بودجه بندی زیست کنکور است.

بودجه بندی زیست شناسی کنکور

مطالعه بودجه بندی زیست کنکور به دانش‌آموزان برای قبولی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و … کمک می‌کند. دانش‌آموزان باید در 45 ثانیه به یک سوال زیست پاسخ دهند. دانش‌آموزان 15 ثانیه برای خواندن سوال، 15 ثانیه برای خواندن گزینه‌ها و 15 ثانیه برای انتخاب گزینه درست فرصت دارند. اگر می‌خواهید از 45 ثانیه زمان خود به خوبی استفاده کنید باید از بودجه بندی هر فصل زیست در کنکور مطالع باشید. ما در این مطلب، به طور فصل به فصل بودجه بندی زیست کنکور را توضیح می‌دهیم. همانطور که در مطالب قبلی سایت موسسه آموزشی حرف آخر ، به صورت تیتر وار تمام بودجه بندی های دروس مختلف رشته تجربی پرداختیم این بار سعی داریم به طور مفصل از بودجه بندی زیست کنکور براتون بگیم تا بتونید هدفمند تر و با دید باز و بهتری به درس خوندن مبحث مهمی مثل زیست شناسی بپردازید!

دریافت آخرین بودجه بندی زیست کنکور

جهت دانلود آخرین فایل بودجه بندی زیست شناسی کنکور فرم زیر را پر کنید

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید برای کنکور 1400

زیست شناسی در کنکور 50 سوال دارد که 17 سوال آن از زیست شناسی دهم، 17 سوال از یازدهم و 16 سوال آن از زیست دوازدهم در کنکور 98 طرح شده بود ، یعنی می توان گفت به سهم هر پایه از بودجه بندی سوالات زیست کنکور یکسان است.

بودجه بندی زیست شناسی دهم

زیست شناسی پایه دهم از 7 فصل تشکیل شده است. دانش‌آموزان رشته تجربی با مطالعه زیست شناسی پایه دهم به 17 سوال از 50 سوال درس زیست شناسی در کنکور پاسخ می‌دهند. پایه دهم زیست شناسی، 34 درصد از سوالات زیست کنکور را شامل می‌شود. بودجه بندی زیست کنکور پایه دهم بر اساس فصل‌های مختلف به صورت زیر است:

 1. فصل اول (زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا): این فصل در کنکور سراسری سوالی نداشته است.
 2. فصل دوم (گوارش و جذب مواد): فصل دوم زیست شناسی در کنکور سراسری 3 سوال دارد. این 3 سوال به صورت مستقل از فصل گوارش و جذب موارد طراحی شده است. این فصل در کنکور سراسری 2 سوال به صورت ترکیبی با سایر فصل‌های دیگر دارد.
 3. فصل سوم (تبادلات گازی): دانش‌آموزان و داوطلبان رشته تجربی باید به 2 سوال این فصل با دقت زیادی پاسخ دهند. این فصل 2 سوال کاملا مستقل در کنکور سراسری دارد. فصل سوم با سایر فصل‌های زیست شناسی 2 سوال ترکیبی دارد.
 4. فصل چهارم (گردش مواد در بدن): بودجه بندی زیست کنکور برای این فصل شامل 5 سوال است. فصل گردش مواد در بدن در کنکور سراسری 4 سوال به صورت ترکیبی با سایر پایه‌های زیست شناسی نیز دارد.
 5. فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد): بودجه بندی زیست کنکور برای فصل پنجم زیست پایه دهم شامل 2 سوال است. این فصل با سایر فصل‌ها 2 سوال به صورت ترکیبی نیز دارد.
 6. فصل ششم (از یاخته تا گیاه): فصل ششم پایه دهم زیست شناسی در کنکور سراسری 3 سوال دارد. این 3 سوال به صورت مستقل برای این فصل طراحی شده است.
 7. فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان): این فصل شامل 2 سوال در کنکور سراسری است. این فصل در کنکور سراسری سوال ترکیبی ندارد و به صورت مستقل می‌آید.

بودجه بندی زیست کنکور برای پایه دهم شامل 17 سوال است. پایه دهم زیست شناسی شامل 10 سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها یا پایه‌های یازدهم و دوازدهم است.

بودجه بندی زیست شناسی یازدهم

بودجه بندی زیست کنکور برای زیست شناسی پایه یازدهم شامل 17 سوال است. این بدین معنی است که 17 سوال از 50 سوال زیست شناسی از این پایه طراحی شده است. زیست شناسی پایه یازدهم شامل 9 فصل است. 34 درصد از سوالات زیست شناسی در کنکور از این فصل طراحی شده است.  بودجه بندی فصل‌های مختلف این پایه به صورت زیر است:

 1. فصل اول (تنظیم عصبی): این فصل در کنکور سراسری از ۳ سوال تشکیل شده است که هر 3 سوال به صورت مستقل از همین فصل می‌باشد. فصل تنظیم عصبی با سایر فصل‌ها نیز 1 سوال ترکیبی دارد.
 2. فصل دوم (حواس): فصل دوم پایه یازدهم در کنکور سراسری 3 سوال دارد. این 3 سوال کاملا به صورت مستقل از مباحث همین فصل هستند. فصل دوم سوالات ترکیبی ندارد.
 3. فصل سوم (دستگاه حرکتی): فصل سوم پایه دوازدهم در بودجه بندی زیست، ۲ سوال دارد. این 2 سال کاملا به صورت مستقل از همین فصل هستند.
 4. فصل چهارم (تنظیم شیمیایی): فصل تنظیم شیمیایی به صورت مستقل سوالی در کنکور سراسری ندارد. اما از این فصل 2 نوع سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها طراحی شده است.
 5. فصل پنجم (ایمنی): فصل پنجم شامل ۳ سوال در کنکور سراسری است. از سه سوالی که از این فصل در کنکور سراسری می‌آید 2 سوال آن به صورت مستقل است. 1 سوال از این فصل با سایر فصل‌ها به صورت ترکیبی طراحی شده است.
 6. فصل ششم (تقسیم یاخته): این فصل به صورت مستقل در کنکور سراسری سوالی ندارد. اما فصل ششم پایه یازدهم 1 سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها دارد.
 7. فصل هفتم (تولید مثل): فصل هفتم زیست شناسی پایه یازدهم شامل ۳ سوال در بودجه بندی زیست کنکور است. 2 سوالی که از این فصل طراحی می‌شوند به صورت ترکیبی هستند.
 8. فصل هشتم (تولید مثل نهاندانگان): این فصل به صورت مستقل شامل ۲ سوال در کنکور است. فصل هشتم 2 سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها نیز دارد.
 9. فصل نهم (پاسخ گیاهان به محرک‌ها): فصل نهم پایه یازدهم در کنکور سراسری ۱ سوال دارد. این فصل سوالات ترکیبی با سایر فصل‌ها ندارد.

بودجه بندی زیست شناسی دوازدهم

زیست شناسی پایه دوازدهم شامل 16 سوال است. این بدین معنی است که 32 درصد از سوالات زیست کنکور از پایه دوازدهم تشکیل شده است. زیست شناسی پایه دوازدهم شامل 8 فصل است. بودجه بندی زیست کنکور برای هر فصل در این پایه به صورت زیر است:

 1. فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی): فصل اول پایه دوازدهم از ۲ سوال تشکیل شده است. این فصل سوالات ترکیبی با سایر فصل‌ها ندارد.
 2. فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته): این فصل شامل ۴ سوال در کنکور سراسری است. 2 سوال این فصل به صورت مستقل از همین فصل طراحی شده است. 2 سوال دیگر نیز حالت ترکیبی دارند و با فصل‌های دیگر ترکیب شده‌اند.
 3. فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها): فصل سوم در بودجه بندی زیست کنکور ۳ سوال دارد. 1 سوال این فصل به صورت مستقل طراحی شده است و مربوط به موضوعات انتقال اطلاعات در نسل‌هاست. 2 سوال نیز حالت ترکیبی دارد و با سایر فصل‌ها یا پایه‌ها طرح شده است.
 4. فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی): فصل چهارم ۱ سوال در بودجه بندی زیست کنکور دارد. این فصل 1 سوال ترکیبی نیز با سایر فصل‌ها دارد.
 5. فصل پنجم (از ماده به انرژی): فصل پنچم پایه دوازدهم یعنی از ماده به انرژی ۱ سوال در کنکور سراسری دارد. این فصل، سوالات ترکیبی ندارد.
 6. فصل ششم (از انرژی به ماده): دانش‌آموزان باید به ۲ سوال این فصل در کنکور پاسخ دهند. این فصل 1 سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها دارد.
 7. فصل هفتم (فناوری‌های نوین زیستی): فصل هفتم در کنکور سراسری شامل ۱ سوال است. این فصل سوالات ترکیبی ندارد.
 8. فصل هشتم (رفتارهای جانوران): این فصل شامل ۲ سوال در کنکور سراسری است و سوالات ترکیبی ندارد.

پیش درآمدی بر درس زیست شناسی کنکور و نحوه مطالعه آن

درس زیست شناسی و سوالاتی که طراحان در سال های اخیر از مباحث مختلف آن طراحی نموده اند بین گر آن است که این درس نیاز مند سه اصل اساسی است تا دانش آموز به طور کامل بر مباحث مسلط شود :

اصل اول : عمیق خواندن مطالب

یعنی دانش آموز باید خط به خط کتاب درسی را در ذهن خود اماده داشته باشد تا هر سوال با هر ادبیاتی مطرح شد ، آن را بلافاصله با متن کتاب درسی مقایسه نماید و بتواند در کمترین زمان ممکن پاسخ گویی کند.

اصل دوم : مفهومی خواندن مطالب

فهم هر مبحث بودجه بندی زیست شناسی بسیار حائز اهمیت است . دانش آموزی که ب صورت طوطی وار چندین گوشه مهم از کتاب را علامت زده و شروع به حفظ کردن نماید هیچ نتیجه مطلوبی عایدش نخواهد شد.

اصل سوم : ترکیبی خواندن مطالب

مهمترین اصل برای متوجه شدن و احاطه پیدا کردن هر دانش آموز به مباحث درس زیست شناسی ، فهم ترکیبی مطالب است . در کنکور های سال های اخیر بر همگان ثابت شد بیش از 10 سوال هر سال را سوالات ترکیبی تشکیل داده است. اگر دانش اموز نتواند ارتباط بین فصول و مباحث این درس را درک کند بدون شک در آزمون سراسری شکست خواهد خورد.

علاوه بر سه اصل مهم ذکر شده میتوانید  از حاشیه‌نویسی نیز استفاده کنید و هم‌ چنین از مطالب خوانده‌شده، خلاصه‌نویسی به عمل آورید و مطالب خلاصه‌شده را دسته‌بندی کنید.

تنوع سوالات زیست شناسی در کنکور سراسری

دانش‌آموزان باید در کنکور سراسری به 50 سوال زیست شناسی پاسخ دهند. سوالات زیست در کنکور به دو صورت زیر طراحی می‌شوند:

 • سوالات مستقل
 • سوالات ترکیبی

سوالات مستقل سوالاتی هستند که دقیقا از یک فصل مشخص طراحی می‌شوند. اما سوالات ترکیبی از چند فصل مختلف جمع‌آوری می‌شوند. به طور مثال، طراحان سوالات کنکور از سه فصل پایه یازدهم یک سوال ترکیبی طراحی می‌کنند. دانش‌آموزان باید به دلیل استفاده از سوالات ترکیبی با دقت زیادی مباحث را مطالعه کنند.

داوطلبان در کنکور زیست شناسی را چند درصد می زنند ؟

آمار سایت سنجش نشان می‌دهد که ۵۷۵۴۸۴ دانش‌آموز در کنکور سراسری 98 برای رشته تجربی شرکت کردند. آمار زیر تراز درس زیست شناسی را در کنکور سراسری مشخص می‌کند. دانش‌آموزان با مطالعه دقیق بودجه بندی زیست کنکور می‌توانند تراز بالایی در این درس کسب کنند.

 • 26 درصد از شرکت‌کنندگان در کنکور سراسری برای درس زیست تراز منفی کسب نمودند.
 • 90 درصد از شرکت‌کنندگان در کنکور سراسری تراز کمتر از 50 درصد برای این درس کسب کردند.
 • 10 درصد از شرکت‌کنندگان در کنکور سال 98، تراز بالای 50 درصد برای این درس کسب نمودند.

سخن آخر

دانش‌آموزان و داوطلبانی که به دنبال موفقیت در کنکور تجربی هستند باید به بودجه بندی تمامی دروس توجه ویژه‌ای داشته باشند. بودجه بندی مشخص می‌کند که هر فصل از چه درجه اهمیتی برخوردار است. شما می‌توانید با توجه به میزان اهمیت هر فصل، زمان مناسبی را مطالعه آن‌ها مشخص کنید. کنکور 1400 بهترین فرصت برای کسب رتبه‌های بالا برای رشته پزشکی است.

بودجه بندی, زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دانلود برنامه موفقیت ۵۰ روزه در کنکور و امتحان نهایی

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.