زیست کنکور یکی از دروس اختصاصی دانش‌آموزان رشته تجربی است که برای زیرگروه‌های مختلف ضرایب متفاوتی دارد. دانش‌آموزان در 36 دقیقه به 50 سوال زیست پاسخ می‌دهند. سوالات زیست بر اساس منابع نظام جدید است یعنی دانش‌آموزان باید زیست پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را مطالعه کنند و طبعا در این مطلب به بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید می پردازیم. یکی از مهم‌ترین نکاتی که دانش‌آموزان باید به آن توجه داشته باشند بودجه بندی زیست کنکور است.

بودجه بندی زیست شناسی کنکور

مطالعه بودجه بندی زیست کنکور به دانش‌آموزان برای قبولی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و … کمک می‌کند. دانش‌آموزان باید در 45 ثانیه به یک سوال زیست پاسخ دهند. دانش‌آموزان 15 ثانیه برای خواندن سوال، 15 ثانیه برای خواندن گزینه‌ها و 15 ثانیه برای انتخاب گزینه درست فرصت دارند. اگر می‌خواهید از 45 ثانیه زمان خود به خوبی استفاده کنید باید از بودجه بندی هر فصل زیست در کنکور مطالع باشید. ما در این مطلب، به طور فصل به فصل بودجه بندی زیست کنکور را توضیح می‌دهیم. همانطور که در مطالب قبلی سایت موسسه آموزشی حرف آخر ، به صورت تیتر وار تمام بودجه بندی های دروس مختلف رشته تجربی پرداختیم این بار سعی داریم به طور مفصل از بودجه بندی زیست کنکور براتون بگیم تا بتونید هدفمند تر و با دید باز و بهتری به درس خوندن مبحث مهمی مثل زیست شناسی بپردازید!

دریافت رایگان برنامه ۱۰۰ روزه کنکور

  بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید برای کنکور 1400

  زیست شناسی در کنکور 50 سوال دارد که 17 سوال آن از زیست شناسی دهم، 17 سوال از یازدهم و 16 سوال آن از زیست دوازدهم در کنکور 98 طرح شده بود ، یعنی می توان گفت به سهم هر پایه از بودجه بندی سوالات زیست کنکور یکسان است.

  بودجه بندی زیست شناسی دهم

  زیست شناسی پایه دهم از 7 فصل تشکیل شده است. دانش‌آموزان رشته تجربی با مطالعه زیست شناسی پایه دهم به 17 سوال از 50 سوال درس زیست شناسی در کنکور پاسخ می‌دهند. پایه دهم زیست شناسی، 34 درصد از سوالات زیست کنکور را شامل می‌شود. بودجه بندی زیست کنکور پایه دهم بر اساس فصل‌های مختلف به صورت زیر است:

  1. فصل اول (زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا): این فصل در کنکور سراسری سوالی نداشته است.
  2. فصل دوم (گوارش و جذب مواد): فصل دوم زیست شناسی در کنکور سراسری 3 سوال دارد. این 3 سوال به صورت مستقل از فصل گوارش و جذب موارد طراحی شده است. این فصل در کنکور سراسری 2 سوال به صورت ترکیبی با سایر فصل‌های دیگر دارد.
  3. فصل سوم (تبادلات گازی): دانش‌آموزان و داوطلبان رشته تجربی باید به 2 سوال این فصل با دقت زیادی پاسخ دهند. این فصل 2 سوال کاملا مستقل در کنکور سراسری دارد. فصل سوم با سایر فصل‌های زیست شناسی 2 سوال ترکیبی دارد.
  4. فصل چهارم (گردش مواد در بدن): بودجه بندی زیست کنکور برای این فصل شامل 5 سوال است. فصل گردش مواد در بدن در کنکور سراسری 4 سوال به صورت ترکیبی با سایر پایه‌های زیست شناسی نیز دارد.
  5. فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد): بودجه بندی زیست کنکور برای فصل پنجم زیست پایه دهم شامل 2 سوال است. این فصل با سایر فصل‌ها 2 سوال به صورت ترکیبی نیز دارد.
  6. فصل ششم (از یاخته تا گیاه): فصل ششم پایه دهم زیست شناسی در کنکور سراسری 3 سوال دارد. این 3 سوال به صورت مستقل برای این فصل طراحی شده است.
  7. فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان): این فصل شامل 2 سوال در کنکور سراسری است. این فصل در کنکور سراسری سوال ترکیبی ندارد و به صورت مستقل می‌آید.

  بودجه بندی زیست کنکور برای پایه دهم شامل 17 سوال است. پایه دهم زیست شناسی شامل 10 سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها یا پایه‌های یازدهم و دوازدهم است.

  بودجه بندی زیست شناسی یازدهم

  بودجه بندی زیست کنکور برای زیست شناسی پایه یازدهم شامل 17 سوال است. این بدین معنی است که 17 سوال از 50 سوال زیست شناسی از این پایه طراحی شده است. زیست شناسی پایه یازدهم شامل 9 فصل است. 34 درصد از سوالات زیست شناسی در کنکور از این فصل طراحی شده است.  بودجه بندی فصل‌های مختلف این پایه به صورت زیر است:

  1. فصل اول (تنظیم عصبی): این فصل در کنکور سراسری از ۳ سوال تشکیل شده است که هر 3 سوال به صورت مستقل از همین فصل می‌باشد. فصل تنظیم عصبی با سایر فصل‌ها نیز 1 سوال ترکیبی دارد.
  2. فصل دوم (حواس): فصل دوم پایه یازدهم در کنکور سراسری 3 سوال دارد. این 3 سوال کاملا به صورت مستقل از مباحث همین فصل هستند. فصل دوم سوالات ترکیبی ندارد.
  3. فصل سوم (دستگاه حرکتی): فصل سوم پایه دوازدهم در بودجه بندی زیست، ۲ سوال دارد. این 2 سال کاملا به صورت مستقل از همین فصل هستند.
  4. فصل چهارم (تنظیم شیمیایی): فصل تنظیم شیمیایی به صورت مستقل سوالی در کنکور سراسری ندارد. اما از این فصل 2 نوع سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها طراحی شده است.
  5. فصل پنجم (ایمنی): فصل پنجم شامل ۳ سوال در کنکور سراسری است. از سه سوالی که از این فصل در کنکور سراسری می‌آید 2 سوال آن به صورت مستقل است. 1 سوال از این فصل با سایر فصل‌ها به صورت ترکیبی طراحی شده است.
  6. فصل ششم (تقسیم یاخته): این فصل به صورت مستقل در کنکور سراسری سوالی ندارد. اما فصل ششم پایه یازدهم 1 سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها دارد.
  7. فصل هفتم (تولید مثل): فصل هفتم زیست شناسی پایه یازدهم شامل ۳ سوال در بودجه بندی زیست کنکور است. 2 سوالی که از این فصل طراحی می‌شوند به صورت ترکیبی هستند.
  8. فصل هشتم (تولید مثل نهاندانگان): این فصل به صورت مستقل شامل ۲ سوال در کنکور است. فصل هشتم 2 سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها نیز دارد.
  9. فصل نهم (پاسخ گیاهان به محرک‌ها): فصل نهم پایه یازدهم در کنکور سراسری ۱ سوال دارد. این فصل سوالات ترکیبی با سایر فصل‌ها ندارد.

  بودجه بندی زیست شناسی دوازدهم

  زیست شناسی پایه دوازدهم شامل 16 سوال است. این بدین معنی است که 32 درصد از سوالات زیست کنکور از پایه دوازدهم تشکیل شده است. زیست شناسی پایه دوازدهم شامل 8 فصل است. بودجه بندی زیست کنکور برای هر فصل در این پایه به صورت زیر است:

  1. فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی): فصل اول پایه دوازدهم از ۲ سوال تشکیل شده است. این فصل سوالات ترکیبی با سایر فصل‌ها ندارد.
  2. فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته): این فصل شامل ۴ سوال در کنکور سراسری است. 2 سوال این فصل به صورت مستقل از همین فصل طراحی شده است. 2 سوال دیگر نیز حالت ترکیبی دارند و با فصل‌های دیگر ترکیب شده‌اند.
  3. فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها): فصل سوم در بودجه بندی زیست کنکور ۳ سوال دارد. 1 سوال این فصل به صورت مستقل طراحی شده است و مربوط به موضوعات انتقال اطلاعات در نسل‌هاست. 2 سوال نیز حالت ترکیبی دارد و با سایر فصل‌ها یا پایه‌ها طرح شده است.
  4. فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی): فصل چهارم ۱ سوال در بودجه بندی زیست کنکور دارد. این فصل 1 سوال ترکیبی نیز با سایر فصل‌ها دارد.
  5. فصل پنجم (از ماده به انرژی): فصل پنچم پایه دوازدهم یعنی از ماده به انرژی ۱ سوال در کنکور سراسری دارد. این فصل، سوالات ترکیبی ندارد.
  6. فصل ششم (از انرژی به ماده): دانش‌آموزان باید به ۲ سوال این فصل در کنکور پاسخ دهند. این فصل 1 سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها دارد.
  7. فصل هفتم (فناوری‌های نوین زیستی): فصل هفتم در کنکور سراسری شامل ۱ سوال است. این فصل سوالات ترکیبی ندارد.
  8. فصل هشتم (رفتارهای جانوران): این فصل شامل ۲ سوال در کنکور سراسری است و سوالات ترکیبی ندارد.

  پیش درآمدی بر درس زیست شناسی کنکور و نحوه مطالعه آن

  درس زیست شناسی و سوالاتی که طراحان در سال های اخیر از مباحث مختلف آن طراحی نموده اند بین گر آن است که این درس نیاز مند سه اصل اساسی است تا دانش آموز به طور کامل بر مباحث مسلط شود :

  اصل اول : عمیق خواندن مطالب

  یعنی دانش آموز باید خط به خط کتاب درسی را در ذهن خود اماده داشته باشد تا هر سوال با هر ادبیاتی مطرح شد ، آن را بلافاصله با متن کتاب درسی مقایسه نماید و بتواند در کمترین زمان ممکن پاسخ گویی کند.

  اصل دوم : مفهومی خواندن مطالب

  فهم هر مبحث بودجه بندی زیست شناسی بسیار حائز اهمیت است . دانش آموزی که ب صورت طوطی وار چندین گوشه مهم از کتاب را علامت زده و شروع به حفظ کردن نماید هیچ نتیجه مطلوبی عایدش نخواهد شد.

  اصل سوم : ترکیبی خواندن مطالب

  مهمترین اصل برای متوجه شدن و احاطه پیدا کردن هر دانش آموز به مباحث درس زیست شناسی ، فهم ترکیبی مطالب است . در کنکور های سال های اخیر بر همگان ثابت شد بیش از 10 سوال هر سال را سوالات ترکیبی تشکیل داده است. اگر دانش اموز نتواند ارتباط بین فصول و مباحث این درس را درک کند بدون شک در آزمون سراسری شکست خواهد خورد.

  علاوه بر سه اصل مهم ذکر شده میتوانید  از حاشیه‌نویسی نیز استفاده کنید و هم‌ چنین از مطالب خوانده‌شده، خلاصه‌نویسی به عمل آورید و مطالب خلاصه‌شده را دسته‌بندی کنید.

  تنوع سوالات زیست شناسی در کنکور سراسری

  دانش‌آموزان باید در کنکور سراسری به 50 سوال زیست شناسی پاسخ دهند. سوالات زیست در کنکور به دو صورت زیر طراحی می‌شوند:

  • سوالات مستقل
  • سوالات ترکیبی

  سوالات مستقل سوالاتی هستند که دقیقا از یک فصل مشخص طراحی می‌شوند. اما سوالات ترکیبی از چند فصل مختلف جمع‌آوری می‌شوند. به طور مثال، طراحان سوالات کنکور از سه فصل پایه یازدهم یک سوال ترکیبی طراحی می‌کنند. دانش‌آموزان باید به دلیل استفاده از سوالات ترکیبی با دقت زیادی مباحث را مطالعه کنند.

  داوطلبان در کنکور زیست شناسی را چند درصد می زنند ؟

  آمار سایت سنجش نشان می‌دهد که ۵۷۵۴۸۴ دانش‌آموز در کنکور سراسری 98 برای رشته تجربی شرکت کردند. آمار زیر تراز درس زیست شناسی را در کنکور سراسری مشخص می‌کند. دانش‌آموزان با مطالعه دقیق بودجه بندی زیست کنکور می‌توانند تراز بالایی در این درس کسب کنند.

  • 26 درصد از شرکت‌کنندگان در کنکور سراسری برای درس زیست تراز منفی کسب نمودند.
  • 90 درصد از شرکت‌کنندگان در کنکور سراسری تراز کمتر از 50 درصد برای این درس کسب کردند.
  • 10 درصد از شرکت‌کنندگان در کنکور سال 98، تراز بالای 50 درصد برای این درس کسب نمودند.

  سخن آخر

  دانش‌آموزان و داوطلبانی که به دنبال موفقیت در کنکور تجربی هستند باید به بودجه بندی تمامی دروس توجه ویژه‌ای داشته باشند. بودجه بندی مشخص می‌کند که هر فصل از چه درجه اهمیتی برخوردار است. شما می‌توانید با توجه به میزان اهمیت هر فصل، زمان مناسبی را مطالعه آن‌ها مشخص کنید. کنکور 1400 بهترین فرصت برای کسب رتبه‌های بالا برای رشته پزشکی است.

  ,

  89 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

  • سلام موسستون عالیه عالیییییییییییییییییی .

   پاسخ
   • انتشارات حرف آخر
    22 شهریور, 1399 11:25 ق.ظ

    سلام مرسی ممنون ?

    پاسخ
   • سلام و خداقوت به همگی شما واقعا موسسه فوق العاده ای هستید همه دبیران تدریس عالی دارن مخصوصا استاد شعبانی وشاکری و استادان منتظری..فقط استاد شیروانی نحوه تدریسشون خیلی جاها گنگه و واقعا متوجه نمیشم هر چقدرم نگاه میکنم ?

    پاسخ
  • توبعضی از فصل ها این سال ها متغیر شده

   پاسخ
   • چند مورد از این مباحث در حد زیادی و یا حتی کاملا از کتاب ما حذف شده اند.

    پاسخ
    • بهترین موسسه با فاصله

     پاسخ
    • انتشارات حرف آخر
     22 شهریور, 1399 11:26 ق.ظ

     اگه مشکل و ایرادی تو مطالب هست، خوشحال می‌شیم اطلاع بدین ?

     پاسخ
    • دست اندرکاران وزارت اموزش وپرورش اگه بجای اوردن واژه های جدید و مضحک بجای واژه های قدیم واصلی زمان شون و صرف پیدا کردن یه نظام اموزشی درست میکردن نتیجه اش این میشد که هر چند سال یه بار نمیگفتن نظام جدید اومده.خجالت اوره که از سال ۷۸ که ما پیش دانشگاهی بودیم تا الان هی نطام جدید میاد.این جوونها موش ازمایشگاهی نیستند،سرمایه های یه مملکتند.اگه ناسزا نمیگم بخاطر احترام به خواننده های گرامیه ،وگرنه لیاقت وزیر و زیر دستاشون تو اموزش پرورش بدتر از اینهاس.اخه پول نمیدن به شما که به سلیقه تون رفتار کنید.

     پاسخ
   • انتشارات حرف آخر
    22 شهریور, 1399 11:25 ق.ظ

    هر سال با توجه به کنکور اون سال مطلب بروزرسانی میشه ??

    پاسخ
  • وای اقای شعبانی عالییییییننننن عالییییییییییییی
   کلا حرف ندارین

   پاسخ
  • حرف آخر یعنی حرف اول وآخر
   درود بر استاد منتظری باهوش

   پاسخ
  • سپاس و قدردانی از همه دپارتمان زیست دمتون گرم خسته نباشید عالی هستید امیدوارم چون دل بچه های ایران زمین رو با نحوه تدریستون خوش میکنید انشاالله همیشه عالی و خوب و زندگیتون پر از محبت و لباتون پر از خنده باشه
   یه تشکر بخصوص از استاد شاکری خدایی بی نظیری عالی هستید
   امیدوارم روزی از نزدیک از زحمات شما تشکر کنم و بگم چقدر دوستون دارم
   باسپاس فراوان هیمن از بوکان

   پاسخ
  • محمدرضا نریمانی
   12 آذر, 1398 6:46 ب.ظ

   یعنی بهتر از حرف اخر هم مگه داریم؟ خسته نباشید

   پاسخ
  • خدا قوت به تمام مجموعه حرف اخر خصوصا استاد شاکری و شعبانی بسیار باسواد و استاد واعظی پر انرژی و استاد منتظری و پوریا مظرفریان گل……

   پاسخ
   • انتشارات حرف آخر
    22 شهریور, 1399 11:30 ق.ظ

    ممنون دوست عزیز ?? پیام‌های شما به ما امید میده با قدرت بیشتر به کارمون ادامه بدیم ??

    پاسخ
  • بی نظیرید.تکید.دمتون گرم.جناب شعبانی و شاکری عزیز خیلی خوبه ک هستین.جناب یوسفیان پور عالی هستین .

   پاسخ
  • بهترین موسسه کنکوری همین حرف اخره

   پاسخ
  • همه کنکوریا چقدر آقای منتظریو دوست داریم

   پاسخ
  • سلام من میخواستم دی وی دی هاتون رو بخرم ولی خواستم برای اینکه ببینم چطوری ان اول اون قسمت های رایگان یکیش رو بگیریم تو تلویزیون همش نوشته فلان عدد رو پیامک کنین تا براتون لینک سریعا ارسال شه ولی هردفعه مشاور های مختلف زنگ میزنن و هردفعه باید کلی حرف بزنیم و بسته ای برام ارسال نمیکنن

   پاسخ
  • خداخیرتون بدهد بااین مطالب مفید ک اپلود کردین

   پاسخ
   • انتشارات حرف آخر
    22 شهریور, 1399 11:34 ق.ظ

    مرسی دوست عزیز ?? باز هر مطلبی دوست دارین پیشنهاد بدین که براتون آماده کنیم ?

    پاسخ
  • علی بهرامی
   27 تیر, 1399 10:23 ب.ظ

   استاد واعظی سلطان پرچمدار عربی ایران واقعا دمت گرم

   پاسخ
  • خیلی خوبه این موسسه خیلی خوببب

   پاسخ
  • جهانگیر زنگنه
   21 شهریور, 1399 8:54 ب.ظ

   با سلام با توجه به اینکه فقط دو کنکور 98 و 99 از نظام جدید برگزار شده است ، انتظار این است که حرف آخر بعنوان موسسه طراز اول آموزش های کنکوری ، پیشتاز اطلاع رسانی و ارائه جمع بندی های تعیین کننده مانند بودجه بندی واقعی و انجام شده در کنکور 99 برای بهره مندی دانش آموزان شرکت کننده در کنکور 1400 هم باشد .

   پاسخ
   • انتشارات حرف آخر
    22 شهریور, 1399 11:35 ق.ظ

    بله دوست عزیز ? حرف آخر در حال آماده کردن بودجه‌بندی‌های جدیدتری برای کنکور 1400 هستش ???

    پاسخ
  • ببخشید من برنامه دارم فصول گیاهی و زیست دوازدهم رو باهم
   و بخش های جانوری رو با همین بدن انسان باهم بخونم
   اول با کدوم شروع کنم بهتره؟

   پاسخ
   • انتشارات حرف آخر
    20 آذر, 1399 12:32 ب.ظ

    سلام دوست عزیز این موضوع کاملا به مطالعه خود شما بستگی داره ?

    پاسخ
  • مطئن هستید که از فصل یک سوالی نمیاد؟

   پاسخ
   • انتشارات حرف آخر
    20 آذر, 1399 12:32 ب.ظ

    دوست عزیز بودجه بندی که قرار داره بر اساس آخرین کنکور سراسری هستش ?

    پاسخ
  • با حرف اخر خوشبختی بدون حرف اخر نمیدونم 🙂

   پاسخ
  • واسه ۵۰ درصد زیست نظام جدید چ مباحثی بخونیم لطفا کمکم کنید

   پاسخ
   • بنیامین رحیمی
    3 آبان, 1399 3:14 ق.ظ

    سلام توصیه بنده تهیه پکیج کامل زیست شناسی هست

    پاسخ
   • انتشارات حرف آخر
    20 آذر, 1399 12:33 ب.ظ

    دوست عزیز مباحث تست خیز قرار داده شده تو سایت ?

    پاسخ
    • زیست حرف اخر بینظیره از اموزش چند لایه ای تا روش های تست زنی و و و…من از زیست متنفر بودم اصلا حالم به هم میخورد
     چون یاد نمیگرفتم،چون گیج میشدم،چون روش خاصی بلد نبودم،حالا اما با حرف اخر عاشق زیست شدم،شبا از شوق خوندن زیست خوابم نمیبره،عاشق زیست شدم دوس دارم فقط زیست بخونم.همش مال اینه اینجا دارم متفاوت اموزش میبینم،دست خودمونه انتخاب،حرف اخر یا پوچی؟! من تو پوچی بودم هیچ منبعی بهم حال نمیداد هیچ موسسه ای باعث نشد متفاوت فک کنم،،،اما حالا اینجا بحث فرق میکنه،اینجا حرف اخره،،،اغا گشتم نبود نگرد نیست….واقعا نیست بهتر از حرف اخر…همه چیز اما به زیست ختم نمیشه دینی نگا میکنم یوسفیان پور میبینم اعععع باباااااااا یعنی دینی با اون همه دنگ و فنگ همش همینه مگههههههههه میشه؟! عربی واعظی دیدم تو سه روز ترجمه رو به اوج تسلط رسوندم این یعنییییییییی چییییییی؟! سینماتیک فیزیک میبینم با یه روش کل تستا رگباری حل میشه مگههههههه داریممممم بهترررر از حرف اخر؟! ریاضی نگا میکنم تازه میفهمم تفاوت چیه!!!! بقول اقای شعبانی اقا لپ مطلب:حرف اخر بهترینه تماااااااممممم،،،،،خسته نباشید،،،خیلی ممنون،،،،مرسی حرف اخر مرسی منتظری مرسی همه?

     پاسخ
  • سلام خسته نباشید من از پکیج زیست دهم شمارا خریداری کردم به جای 12 تا دی وی دی 7 تا دی وی دی دارد و در بعضی از جاهای فیلم درکل عالیه تدریسشون ممنون از اقای شعبانی و شاکری عزیز

   پاسخ
  • خیلی ممنون از اطلاعات خوبتون
   فقط ما منتظر آمار سال ۹۹ هستیم برای 1400
   به نظرتون کی آماده میشه؟

   پاسخ
  • دانش اموز
   6 آذر, 1399 2:53 ب.ظ

   موسسه ای به اندازه حرف اخر نیومده و نمیخواد بیاد.
   همه اساتیدش توو درس مربوط به خودشون سروری میکنن.

   پاسخ
  • سلام استادا عالین مخصوصا استاد شعبانی و استاد شاکری

   پاسخ
  • چه جوری میشه دی وی دی زیست رو تهیه کرد ؟
   و هزینه اش چقدره ؟

   پاسخ
  • دانش آموز ارادتمند شما
   29 آذر, 1399 11:42 ب.ظ

   سلام عرض میکنم خدمت شما
   وقتتون به خیر
   یه دنیا ازتون ممنونم … سه سال هست که دی وی دی های حرف آخر رو میبینم … می تونم بگم با این دی وی دی ها زندگی میکنم … از دور افتاده ترین نقطه ایران هستم … اما الان به چنان تسلطی رسیدم ، که می تونم حتی اشتباهات کتاب های کمک آموزشی رو تحلیل کنم مخصوصا در زیست شناسی … فوق العاده اید … به امید خدا ، بهترین رتبه رو در کنکور 1400 کسب خواهم کرد

   پاسخ
   • انتشارات حرف آخر
    10 بهمن, 1399 12:38 ب.ظ

    سلام دوست عزیز، چقدر خوبه شنیدن این حرف‌ها، همیشه موفق باشین و به آرزوهاتون برسین …

    پاسخ
  • سلام خسته نباشید.منم میدونم که حرف آخر خیلی خوبو باحاله

   پاسخ
  • سلام جناب منتظری خسته نباشید.شما که ظاهری مهربان وروحی لطیف دارین چی میشه اگه این دی وی دی هارو برای اونای که مثل ما هزینه خریدشو ندارن.کمتر حساب کنین.تا ماهم با بهره بردن از آنها شما رو دعا کنیم.وتعریف خاطر جمع باشید که دعای ما بدبخت بیچاره ها زودتر برآورده میشه.بخصوص امسال من که به خاطر مجبوری بعد ۲۰سال شروع به خوندن کردم.

   پاسخ
   • انتشارات حرف آخر
    3 اسفند, 1399 7:10 ب.ظ

    سلام دوست عزیز، تخفیف‌های مربوط به پکیج‌ها توی سایت و کانال تلگرام حرف آخر قرار میگیره میتونین مطالعه کنین

    پاسخ
  • سلام جناب منتظری خسته نباشید.شما که ظاهری مهربان وروحی لطیف دارین چی میشه اگه این دی وی دی هارو برای اونای که مثل ما هزینه خریدشو ندارن.کمتر حساب کنین.تا ماهم با بهره بردن از آنها شما رو دعا کنیم.وتعریف خاطر جمع باشید که دعای ما بدبخت بیچاره ها زودتر برآورده میشه.بخصوص امسال من که به خاطر مجبوری بعد ۲۰سال شروع به خوندن کردم.

   پاسخ
  • برای پزشکی چه درصدی از زیست لازم است؟

   پاسخ
   • تا اونجا که من میدونم همه ی درسات باید بالای 60 درصد و دروس تخصصی باید بالای 70 و 80 باشن . معلم ما که اینجوری میگه

    پاسخ
   • انتشارات حرف آخر
    3 اسفند, 1399 7:11 ب.ظ

    دوست عزیز در بلاگ مطلب رشته پزشکی رو مطالعه کنین اطلاعات مربوط در اون قسمت درج شده

    پاسخ
  • سلام‌الان یعنی فصل ۱ زیست رو نخونیم؟؟؟

   پاسخ
  • با زیست شما ۱۰۰تو دستامه

   پاسخ
  • چقدر عالین شما ممنون از همه کسایی که زحمت میکشن

   پاسخ
  • حیف پول ندارم????تصمیم گرفتم امسال بخونم پرستاری در کنارش سر کار برم پنج ماه آخر سی دی بگیرم بشینم کنکورو بخونم به امیده خدااا

   ی

   پاسخ
  • سلام من پکیج ۶۰۴۰ رو دارم و واقعا راضی هستم از همه دبیران از کمال تشکر رو دارم اما فقط یک انتقاد به درس شیمی دارم که به نظر بنده استاد شیروانی یه جاهایی رو یه مقدار گنگ توضیح دادن

   پاسخ
  • سلام واقعا خیلی خیلی ممنونم از آقایون روان وشعبانی وشاکری واستاد منتظری و یوسفیان پور
   از رشته حسابداری ب تجربی روی اوردم وتوی سه ماه تونستم زیستوعالی بفهمم خیلی خیلی ممنونم وامیدوارم ک همیشه سلامت تندرست پایدار باشند!

   پاسخ
  • عالی

   پاسخ
  • واقعا احساس خوشبختی میکنم که من مثل بقیه نیستم و با این موسسه آشنا شدم مخصوصا زیست که آقای شعبانی و شاکری و روان هرکاری می‌کنند تا مطلب رو توی مغز ما فرو کنند و بقیه درسا هم همینطور واقعا عالیییییی

   پاسخ

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  این فیلد را پر کنید
  این فیلد را پر کنید
  لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

  فهرست