دروس عمومی و تخصصی دشواری‌های مخصوص به خود را دارند. هر دانش‌آموز و داوطلبی یک روش خاص برای مطالعه دروس انتخاب می‌کند. یکی از دروس تخصصی که برای داوطلبان تجربی اهمیت بسیار زیادی دارد درس زیست شناسی کنکور است. شاید با سوال ” چگونه زیست را برای کنکور بخوانیم ” مواجه شده‌اید و به دنبال پاسخ‌هایی برای این سوال هستید. اما ابتدا باید با ماهیت این درس آشنا شوید. زیست کنکور برای زیرگروه‌های مختلف ضرایب متفاوتی دارد. شما می‌توانید با توجه به رشته‌ای که علاقه دارید مطالعه درس زیست شناسی کنکور را اولویت‌بندی کنید. ما در این مطلب به طور کامل بودجه بندی زیست شناسی کنکور را معرفی می‌کنیم سپس راه‌هایی را معرفی می‌کنیم تا به سوال ” چگونه زیست را برای کنکور بخوانیم ” برسید. با ما همراه باشید.

زیست شناسی کنکور را چگونه بخوانیم؟

زیست شناسی کنکور

برای اینکه پاسخ مناسبی برای سوال چگونه زیست را برای کنکور بخوانیم داشته باشیم باید ماهیت درس زیست کنکور را به خوبی بشناسیم. زیست کنکور سومین درس در دفترچه تخصصی برای رشته تجربی است. زیست شناسی کنکور نظام جدید از 50 سوال تشکیل می‌شود. داوطلبان باید از سوال شماره 156 تا 205 به سوالات زیست شناسی کنکور پاسخ دهند. دانش‌آموزان رشته تجربی باید در 36 دقیقه به سوالات زیست کنکور پاسخ دهند. هر دانش‌آموز 42 ثانیه برای پاسخگویی به سوالات زیست شناسی کنکور زمان دارد.

زیست شناسی کنکور نظام جدید بر اساس منابع پایه دهم، یازدهم و دوازدهم است. داوطلبان گروه تجربی باید بر اساس این منابع برای کنکور آماده شوند. زیست شناسی کنکور برای زیرگروه‌های مختلف دارای ضرایب متنوعی است. دانش‌آموزان و داوطلبانی که می‌خواهند برای زیرگروه‌های 1 تجربی رتبه مناسبی کسب کنند باید به این درس اهمیت زیادی بدهند:

 • زیرگروه ۱: ضریب ۴
 • زیرگروه ۲: ضریب ۴
 • زیرگروه ۳: ضریب ۲
 • زیرگروه ۴: ضریب ۲
 • زیرگروه ۵: ضریب ۲

شما در 36 دقیقه فرصت دارید تا به 50 سوال پاسخ دهید. این بدین معنی است که باید از زمان بهترین استفاده را داشته باشید. برای اینکه بتوانید نتیجه خوبی در زیست کنکور کسب کنید و یک تراز 100 درصدی به دست آورید باید بودجه بندی زیست کنکور نظام جدید را با دقت مطالعه کنید.

زیرگروه ۱: ضریب ۴

زیرگروه ۲: ضریب ۴

زیرگروه ۳: ضریب ۲

زیرگروه ۴: ضریب ۲

زیرگروه ۵: ضریب ۲

تراز زیست شناسی داوطلبان رتبه‌های زیر 1000 تجربی

زیست کنکور نقش بسیار مهمی در رتبه نهایی دانش‌آموزان دارد. داوطلبانی که رتبه زیر 1000 دارند تراز مناسبی در درس زیست شناسی کنکور کسب کرده‌اند. شما می‌توانید آمار داوطلبان گروه تجربی که رتبه زیر 1000 دارند را برای درس زیست شناسی کنکور در قسمت زیر مشاهده کنید. این آمار به خوبی نشان می‌دهند که دانش‌آموزانی که تراز 70 درصدی برای این درس دارند رتبه نهایی بسیار خوبی نیز کسب کرده‌اند:

 • تراز مابین 30 الی 39/9 درصد: 1 داوطلب
 • تراز مابین 60 الی 69/9 درصد: 1 داوطلب
 • تراز مابین 70 الی 79/9 درصد: 37 داوطلب
 • تراز مابین 80 الی 89/9 درصد: 452 داوطلب
 • تراز مابین 90 الی 99/9 درصد: 501 داوطلب
 • تراز 100 درصدی: 8 داوطلب

بودجه بندی زیست شناسی کنکور نظام جدید

سوالات زیست کنکور از پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شود. شما باید با بودجه بندی این درس آشنا باشید تا بهترین پاسخ‌ها را به سوالات بدهید. بودجه بندی زیست کنکور به صورت زیر است:

 • زیست پایه دهم: 17 سوال
 • زیست پایه یازدهم: 17 سوال
 • زیست پایه دوازدهم: 16 سوال

زیست پایه دهم: ۱۷ سوال

زیست پایه یازدهم: ۱۷ سوال

زیست پایه دوازدهم: ۱۶ سوال

زیست شناسی کنکور پایه دهم: 34 درصد از سوالات

چگونه زیست را برای کنکور بخوانیم؟ ابتدا از بودجه بندی زیست کنکور آغاز کنید. پایه دهم برای داوطلبان گروه تجربی شامل 17 سوال است. 17 سوال از 50 سوال زیست شناسی از این فصل طراحی می‌شود. زیست شناسی کنکور برای پایه دهم، 34 درصد از سوالات زیست را شامل می‌شود.

زیست شناسی پایه دهم34
34

زیست شناسی کنکور پایه یازدهم: 34 درصد از سوالات

زیست را چگونه بخوانیم؟ با مطالعه زیست یازدهم. پایه یازدهم زیست شناسی از 17 سوال تشکیل شده است. این 17 سوال در حالت کلی 34 درصد از سوالات زیست کنکور را شامل می‌شوند. دانش‌آموزان با مطالعه این پایه می‌توانند 34 درصد از سوالات را به راحتی پاسخ دهند.

زیست شناسی پایه یازدهم34
34

زیست شناسی کنکور پایه دوازدهم: 32 درصد از سوالات

پایه دوازدهم زیست کنکور شامل 16 سوال است. 8 فصل پایه دوازدهم 32 درصد از سوالات زیست شناسی کنکور نظام جدید را شامل می‌شود. شما می‌توانید با مطالعه این 8 فصل به 32 درصد از سوالات پاسخ دهید.

زیست شناسی پایه دوازدهم32
32

بودجه بندی موضوعی زیست شناسی کنکور پایه دهم

پایه دهم زیست شناسی کنکور از فصل‌های زیر تشکیل شده است و اگر شما بتوانید این بودجه بندی را با دقت زیادی مطالعه کنید از اهمیت سوال‌ها متوجه می‌شوید. پایه دهم از 7 فصل زیر تشکیل شده است:

 1. زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا: 0 سوال
 2. گوارش و جذب مواد: 3 سوال مستقل + 2 سوال ترکیبی
 3. تبادلات گازی: 2 سوال مستقل + 2 سوال ترکیبی
 4. گردش مواد در بدن: 5 سوال+ 4 سوال ترکیبی
 5. تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد: 2 سوال مستقل + 2 سوال ترکیبی
 6. از یاخته تا گیاه: 3 سوال مستقل
 7. جذب و انتقال مواد در گیاهان: 2 سوال مستقل

زیست شناسی کنکور پایه دهم

زیست شناسی کنکور پایه دهم

زیست شناسی کنکور پایه دهم

بودجه بندی موضوعی زیست شناسی کنکور پایه یازدهم

زیست شناسی پایه یازدهم از 9 فصل تشکیل شده است. بودجه بندی این پایه نشان می‌دهد که هر فصل به چه تعداد از سوال‌های مستقل و ترکیبی تشکیل شده است. این پایه در کنکور سراسری 17 سوال دارد. بودجه بندی پایه یازدهم به صورت زیر است:

 1. تنظیم عصبی: 3 سوال مستقل + 1 سوال ترکیبی
 2. حواس: 3 سوال مستقل
 3. دستگاه حرکتی: 2 سوال مستقل
 4. تنظیم شیمیایی: 2 سوال ترکیبی
 5. ایمنی: 2 سوال مستقل + 1 سوال ترکیبی
 6. تقسیم یاخته: 1 سوال ترکیبی
 7. تولید مثل: 1 سوال مستقل + 2 سوال ترکیبی
 8. تولید مثل نهاندانگان: 2 سوال مستقل + 2 سوال ترکیبی
 9. پاسخ گیاهان به محرک‌ها: 1 سوال مستقل

زیست شناسی کنکور پایه یازدهم

زیست شناسی کنکور پایه یازدهم

زیست شناسی کنکور پایه یازدهم

بودجه بندی موضوعی زیست شناسی کنکور پایه یازدهم

پایه دوازدهم زیست شناسی کنکور از 8 فصل تشکیل شده است. این 8 فصل 32 درصد از سوالات کنکور را تشکیل می‌دهد و شامل 16 سوال است:

 1. مولکول‌های اطلاعاتی: 2 سوال مستقل
 2. جریان اطلاعات در یاخته: 4 سوال مستقل + 2 سوال ترکیبی
 3. انتقال اطلاعات در نسل‌ها: 1 سوال مستقل + 2 سوال ترکیبی
 4. تغییر در اطلاعات وراثتی: 1 سوال مستقل + 1 سوال ترکیبی
 5. از ماده به انرژی: 1 سوال مستقل
 6. از انرژی به ماده: 2 سوال مستقل + 1 سوال ترکیبی
 7. فناوری‌های نوین زیستی: 1 سوال مستقل
 8. رفتارهای جانوران: 2 سوال مستقل

زیست شناسی کنکور پایه دوازدهم

زیست شناسی کنکور پایه دوازدهم

زیست شناسی کنکور پایه دوازدهم

فصل‌های ترکیبی زیست شناسی در کنکور

زیست کنکور تفاوت مهمی با سایر دروس تخصصی در گروه تجربی دارد. این درس علاوه بر سوال‌های مستقل دارای سوالات ترکیبی نیز است. زیست را چگونه بخوانیم؟! زیست و فصل‌های ترکیبی آن را فراموش نکنید. فصل‌های ترکیبی از اهمیت بسیار زیادی در زیست کنکور برخوردار هستند. فصل‌های مهم زیست کنکور که با سایر فصل‌ها سوالات ترکیبی دارند به صورت زیر هستند:

 • فصل گوارش و جذب مواد
 • فصل تبادلات گازی
 • فصل گردش مواد در بدن
 • فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
 • فصل تنظیم عصبی
 • فصل تنظیم شیمیایی
 • فصل ایمنی
 • فصل تقسیم یاخته
 • فصل تولید مثل
 • فصل تولید مثل نهاندانگان
 • فصل جریان اطلاعات در یاخته
 • فصل انتقال اطلاعات در نسل‌ها
 • فصل تغییر در اطلاعات وراثتی
 • فصل از انرژی به ماده

10 مبحث آسان زیست کنکور

زیست را چگونه بخوانیم؟ مرحله اول برای کسب یک تراز 100 درصدی مطالعه بودجه بندی زیست شناسی کنکور است. مرحله دوم مطالعه مباحث آسان است. بسیاری از داوطلبان به دنبال خواندن مباحث آسان هستند. آن‌ها ترجیح می‌دهند ابتدا این مباحث را برای مطالعه انتخاب کنند. ما در قسمت زیر 10 مبحث آسان زیست شناسی کنکور را معرفی می‌کنیم که سوالات کمی در زیست کنکور دارند:

 1. فصل اول زیست شناسی پایه دهم: این فصل معمولا در کنکور سراسری سوالی ندارد.
 2. فصل ششم زیست شناسی پایه یازدهم: این فصل به صورت مستقل سوالی در کنکور سراسری ندارد. اما با سایر فصل‌ها 1 سوال ترکیبی دارد.
 3. فصل نهم زیست شناسی پایه یازدهم: این فصل در کنکور سراسری فقط 1 سوال دارد.
 4. فصل پنجم زیست شناسی پایه دوازدهم: این فصل در زیست کنکور فقط 1 سوال دارد.
 5. فصل هفتم زیست شناسی پایه دوازدهم: این فصل در کنکور سراسری فقط 1 سوال دارد.
 6. فصل هشتم زیست شناسی پایه دوازدهم: این فصل برای زیست کنکور شامل 2 سوال مستقل است.
 7. فصل اول زیست شناسی پایه دوازدهم: این فصل برای زیست شناسی کنکور 2 سوال دارد.
 8. فصل هفتم زیست شناسی پایه دهم: این فصل در زیست شناسی کنکور شامل 2 سوال است.
 9. فصل چهارم زیست شناسی پایه یازدهم: این فصل 2 سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها دارد.
 10. فصل چهارم زیست شناسی پایه دوازدهم: این فصل 1 سوال مستقل و 1 سوال ترکیبی در زیست شناسی کنکور دارد.

ادبیات کنکور را چگونه ۱۰۰ بزنیم؟ معرفی مباحث تست خیز

چگونه زیست را مفهومی بخوانیم؟

چگونه زیست را برای کنکور بخوانیم؟ اول به طور کامل با درس زیست آشنا شوید. زیست شناسی کنکور کاملا ماهیت توصیفی دارد یعنی شما باید تمامی مطالب را به خوبی یاد بگیرید و آن‌ها را درک کنید. مرحله اول مفهومی خواندن و مرحله دوم حفظ کردن مطالب است. شما می‌توانید بعد از این دو مرحله مفاهیم را با یکدیگر ترکیب کنید و  با استفاده از خلاصه‌نویسی و تصویرسازی آن‌ها را به حافظه بلندمدت خود انتقال دهید. زیست را چگونه بخوانیم! برای پاسخ به این سوال مراحل زیر را تکرار کنید:

 • قبل از شروع مطالعه هر فصل، کلیات و هدف فصل را به خوبی متوجه شوید. از خود این سوال را بپرسید: من در این فصل چه مفاهیمی را یاد می‌گیرم؟
 • با دقت بسیار زیاد 1 فصل را روخوانی کنید سپس مفهوم آن را به خود توضیح دهید.
 • شروع به تست زنی کنید. تست زنی برای زیست شناسی کنکور اهمیت بسیار زیادی دارد.
 • تمرین و تکرار را فراموش نکنید. مرور درس اهمیت بسیار زیادی در مسیر موفقیت دارد.
 • از منابع خوب و مناسبی در این مسیر استفاده کنید.
 • خلاصه‌نویسی و نت‌برداری اهمیت بسیار بسیار زیادی در این مسیر دارند.
 • سوالات سال‌های اخیر را حتما تجزیه و تحلیل کنید.

چگونه زیست بخوانیم تا فراموش نکنیم!

بسیاری از داوطلبان با این سوال مواجه می‌شوند: چگونه زیست بخوانیم تا فراموش نکنیم! درس زیست شناسی کنکور به عنوان یک درس فرار شناخته می‌شود. داوطلبان بسیاری این درس را مطالعه می‌کنند اما نتیجه قابل قبولی کسب نمی‌کنند. ما در قسمت زیر نکاتی را به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانید بدون فراموشی مطالب را ذهن خود نگه دارید:

 1. مطالب و مفاهیم زیست رو به صورت مفهومی مطالعه کنید.
 2. ابتدا به صورت روخوانی یک درس را مطالعه کنید.
 3. در مرحله دوم، مطالب را آرام و به صورت عمیق بخوانید.
 4. شما باید در مرحله بعدی مفاهیم را برای خود توضیح دهید.
 5. نکات مهم را نت برداری کنید
 6. دوباره مطالب یک فصل را بخوانید و خلاصه‌های خود را بررسی نمایید.
 7. به سراغ تست‌های تکمیلی آن فصل بروید.
 8. هر تستی را که حل می‌کنید نکاتی را در مورد آن یادداشت نمایید.
 9. حل تست‌های کنکور سال‌های اخیر را فراموش نکنید.
 10. از کدگذاری و تصویرسازی برای یادگیری مطالب استفاده نمایید.
 11. تمرین و تکرار نقش بسیار مهمی در کسب یک تراز مناسب دارند.

یکی از مهم‌ترین پاسخ‌های سوال “چگونه زیست را برای کنکور بخوانیم” تمرین، تکرار و تمرین بسیار زیاد است. شما می‌توانید با تمرین زیاد، تراز بسیار مناسبی در این درس کسب کنید.

معرفی رشته داروسازی

روش مطالعه زیست شناسی کنکور رتبه‌های برتر

دانش‌آموزان و داوطلبانی که رتبه‌های برتر کنکور هستند و ترازهای بالایی برای زیست کنکور دارند از روش‌های زیر برای مطالعه زیست استفاده کرده‌اند:

 • یک فصل را با دقت مطالعه کنید تا دیدگاه کلی نسبت به فصل داشته باشید.
 • تست‌های آموزشی حل کنید.
 • بعد از مطالعه هر فصل، تست‌های کنکور سال‌های اخیر را مشاهده کنید.
 • آن‌ها را حل کنید و نکته‌های مهم را یادداشت نمایید.
 • ابتدا مطالب را به صورت روخوانی جزئی مطالعه کنید سپس مفهومی حفظ کنید و ترکیبی روخوانی کنید.

تمام مطالب و نکاتی که در این مطلب به شما معرفی کردیم یک تراز 100 درصدی برای شما به وجود می‌آورند.

چگونه زیست شناسی را در کنکور ۱۰۰ درصد بزنیم؟

اگر سوالات این درس را در ۱۰ سال اخیر بررسی کنید متوجه خواهید شد که از سال ۹۲ به بعد تیپ تست‌های زیست شناسی در کنکور سراسری تفاوت عمده ای نسبت به سال‌های قبل پیدا کرده است. از سال ۹۲ به بعد تست‌های شمارشی پای ثابت کنکور سراسری بوده است. این نوع تست‌ها بسیاری از دانش‌آموزان را از حل کردن تست‌ها عاجز کرده است. این ستس‌ها موجب هراس دانش‌آموزان و داوطلبان شده است. اما دیگر نگران نباشید روش‌های بی نظیری توسط اساتید خبره موسسه آموزشی حرف آخر به شما تدریس می‌شود تا این تست‌ها را نه تنها در درس زیست بلکه در سایر دروس هم پاسخ دهید!

چگونه زیست را برای کنکور بخوانیم

مفهومی‌تر شدن تست‌های چند سال اخیر زیست شناسی

داوطلبان برای اینکه در این درس به درصد بالا برسند باید نگرش خودشان را نسبت به این درس عوض کنند و متناسب با کنکورهای اخیر، این درس را مطالعه کنند. برای زیست شناسی باید برنامه‌ای خاص این درس را داشته باشید. این درس را نمی‌توان بدون داشتن یک برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند پوشش داد. ممکن است با صرف وقت زیاد و گزاف هم نتایج مطلوبی برایتان حاصل نشود!

مرور و تکرار کردن درس زیست شناسی کنکور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به همین دلیل توصیه می‌کنیم حداقل روزی ۷۵ دقیقه تا ۳ ساعت به مطالعه این درس اختصاص دهید. بهتر است بعد از تسلط به فصول مرتبط بهم برای زیست شناسی به سراغ تست زنی بروید چرا که در کنکور سراسری خیلی کم پیش می‌آید که صورت سوال و گزینه‌های آن، مربوط به مباحث یک فصل زیست شناسی باشند.

دام‌های آموزشی زیست کنکور را دور بزنید!

 • طراحان زیست شناسی کنکور سعی دارند با استفاده از جملات طولانی و مبهم هرچه بیشتر شما را گیج کنند. بنابراین سرعت و دقت در کنار دانش می‌تواند در زدن تست‌های زیست به کمک شما بیاید.
 • در دی وی دی های آموزشی موسسه حرف آخر روش‌هایی در نظر گرفته شده است تا بتوانید دشوارترین دام‌های آموزشی را از سر راه بردارید و به جواب درست مسئله برسید.
 • توجه داشته باشید که برای درسی مثل زیست شناسی کتاب درسی حکم منبع اول و آخر را دارد.
 • اگر تمایل به استفاده از کتاب‌های صرفا آموزشی دارید حتما با دبیر خود مشورت کنید تا کتابی را تهیه کنید که محتوای علمی غلط نداشته باشد.
 • حفظ کردن و تسلط داشتن به تمامی متون کتاب‌های درسی زیست شناسی در کنار یادگیری صحیح مفهوم مباحث مختلف کلید موفقیت شما در این درس خواهد بود.
 • همیشه خودتان را جای طراح سوالات بگذارید و سعی کنید تمامی پاراگراف‌های یک فصل از زیست را به مباحث دیگر از سایر فصول این درس ارتباط دهید. روند صحیح مطالعه یک فصل در زیست شناسی امروزه زیست شناسی کاملا تبدیل به یک درس مفهومی شده است.

چگونه زیست را برای کنکور بخوانیم

سوالات متداول در مورد چگونه زیست را برای کنکور بخوانیم

1- زیست شناسی کنکور از چند سوال تشکیل شده است؟

زیست کنکور شامل 50 سوال است. شما باید از سوال 156 تا 205 به سوالات این درس در دفترچه شماره 2 پاسخ دهید.

2- مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست کنکور چقدر است؟

دانش‌آموزان باید در مدت زمان 36 دقیقه به سوالات زیست کنکور پاسخ دهند. این بدین معنی است که دانش‌آموز باید در 42 ثانیه به هر سوال زیست پاسخ دهد.

3- ضرایب زیست شناسی کنکور برای زیرگروه‌های مختلف چگونه است؟

این درس برای زیرگروه‌های مختلف، ضرایب متفاوتی دارد. زیرگروه 1 و 2 ضریب 4 دارد. زیرگروه 3، 4 و 5 دارای ضریب 2 هستند.

راه‌های ارتباطی با حرف آخر

LinkedIn
YouTube
Instagram
Telegram
زیست شناسی کنکور, زیست کنکور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.